TAŞ MEDRESELİ

Ali ALPARSLAN

MHP-AKP ORTAKLIĞI

Hamza ALPARSLAN

VİZYON – MİSYON VE ÜLKÜCÜ HAREKET

Bu haber 10 Ocak 2018 - 10:19 'de eklendi ve 199 kez görüntülendi.

Bülent Vedat AYDEMİR

 

 

Fransızcadan kökenli olan Vizyon kelimesi Türk Dil kurumu Büyük Türkçe Sözlüğüne göre “ileri görüş” , yine Fransızca kökenli olan Misyon kelimesi de “Amaç” karşılığında kullanılmaktadır

Vizyon, gelecekte nerede olunmasının arzu edildiğini gösterir. Ulaşılmak istenen hedef için bir ilham kaynağı ve kılavuz olma özelliğine haizdir ve motivasyon yükseltici bir unsurdur. Uzak hedeflere odaklıdır; uzun vadelidir.

Misyon ise bugün hangi konumda olunduğunu kim için, kimlerle, nelerin nasıl yapıldığını gösterir. Uzun vadeli olmaktan ziyade kısa vadelidir.

Bu iki kavramın birleşmesi ise, gelecekteki hedeflediğimiz yerde olmak için bugün neleri nasıl yaptığımızı gösterir.

Özetlersek misyon bu gün ne yaptığınızın, vizyon ise ileride nerede olmayı ve ne yapılması gerektiğinin anlatılmasıdır.

Bu gün kim/kimler için ne yaptığımızı anlamak ve “amaç” odaklı faaliyette bulunabilmek, diğer bir ifadeyle misyon odaklı hareket edebilmek için, yapılan/yapılacak işin anlamı ve varılmak istenen hedefin ortaya konulması gerekir.

Varılmak istenen hedef bilinmeden, diğer bir ifadeyle Vizyon olmadan, yapılan günlük işler anlamsızlaşır, kısır döngüler şeklinde sıradanlaşır. Vizyonsuz Misyon enerji kaybına yol açar

Vizyonla Misyonun iyi bir şekilde tanımlandığı, yapılacak işin odak noktaları iyi ve doğru olarak belirlendiği zaman, yapılan iş için emek veren insanlar en yüksek seviyede çalışma arzusuna sahip olurlar. Bu hal ise işin eyleme geçirilme aşamasında “Enerji patlaması” yaşanmasıdır.

Vizyonla Misyon, yapılan iş için emek sarf edenler tarafından iyi bilinmeli, her daim akılda tutulmalı ve enerji kaybı yaşandığı zamanlarda devreye girebilmelidir.

Vizyon ve Misyon tanımlamaları heyecan verici olmalı ve yapılan işin özel olduğunu anlatabilmelidir. Bu tanımlamalar akılda kalıcı olmalı ve çalışanları heyecana ve harekete geçirebilecek arzuya sahip olmalıdır.

Vizyon liderlik gerektirir; bu liderlik Misyonu yerine getirmek için gerekli olan ilham ve cesareti ortaya çıkarabilmelidir.

Misyon ise yönetme becerisi gerektirir; her gün en iyi şekilde yapılması gereken işlerin azami verimlilikle yapılması konusunda plan ve programlar yapmalı, oluşabilecek problemlerle ilgili çözümler üretmelidir.

***

Vizyon ve Misyonla ilgili genel kabul görmüş bu bilgileri siyasi yapılanmalara ve kuruluşlara göre de uyarlayabiliriz.

Türk milliyetçiliği ve onun doktriner yapılanması olan Ülkücü Hareket bir Vizyon hareketidir. Türk milletinin gelecekteki yerinin ne olmasını, nerede olmasını arzulayan ve bu hedefe ulaşabilmek için gerekli ilham kaynağının Türk milletine has olan milli değerlerden alınması gerektiğini prensip ve tanımlamalarla ortaya koyan bir harekettir. Türk milliyetçilerinin motivasyonunu en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleyen siyasi bir aksiyon hareketidir.

Ülkücü hareketin mensuplarının, “amaç odaklı” faaliyette bulanabilmeleri için yapılan/yapılacak işlerin anlamını ve varılmak istenen hedefin ortaya konulmasını bilmesi gerekir.

***

Ülkücü Hareketin destan yazdığı yıllara bakıldığında/incelendiğinde ulaşılmak istenen hedeflerin, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli ilham kaynaklarının, motivasyon yükseltici unsurların açıkça belirlendiği; bu süreçte hangi konumda bulunulduğu, kim için, kimlerle, nelerin nasıl yapılacağının ortaya konulduğunu çok net olarak görebiliriz.

Bu süreçte yapılacak işlerin odak noktaları çok iyi ve doğru olarak belirlenmiş; hareketin mensupları en üst düzeyde çalışma arzusuna sahip olmuşlardır. Yani bir “enerji patlaması” yaşatmışlardır.

Varılmak istenen hedef ve yapılan faaliyetler hareketin mensupları tarafından her daim iyi bilinmiş, akıllarda tutulmuş; enerji kaybı yaşandığı dönemlerde bu bilinç ve akıl devreye girmiştir.

Bu yılların en önemli özelliği liderlik için gerekli olan bütün vasıflara sahip bir lidere ve yönetme becerisine haiz; her gün en iyi şekilde yapılması gereken işlerin azami verimlilikle yapılması konusunda plan ve programlar yapabilen, oluşabilecek problemlerle ilgili çözümler üretebilen bir yönetim ve yönetme anlayışına sahip bir kadronun, Ülkücü Kadronun var olmasıdır.

Günümüz MHP’sindeki enerji kaybının, motivasyon eksikliğinin ve ataletin buralarda, vizyon eksikliğinde, Vizyonsuz Misyonda aramamız gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Vedat Aydemir
Bülent Vedat Aydemirvedataydemir1@hotmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments