Asker Selâmı!

HARUN KILIÇ

SAYIŞTAY RAPORLARINDA ADANA BÜYÜKŞEHİR

Bu haber 08 Aralık 2018 - 11:39 'de eklendi ve 906 kez görüntülendi.

    Hamza ALPARSLAN

       hamzaalparslan.80@gmail.com

 

 

 

SAYIŞTAY RAPORLARINDA ADANA BÜYÜKŞEHİR

 

MHP’li olacak Adana Büyükşehir garibanın emanet koyduğu parayı iade etmemekte dirensin, hatta  bize hakaret etmek için  adam kiralayadursun, kanunsuzlukları deşifre ederek mücadeleye devam edeceğiz. GüyA öldürülecektik, ama yaşıyoruz! Yayın üzerine bakalım yine Genel Başkanımız onda  ısrar edecek mi? Sakın ülkücü olarak o mekâna adım atmayın vallahi de billâhi de  soyulur, batırılırsınız! Zaten onların başkasına gücü yetmez! Katillere ibadet ederler, din ve merhamet duygusu da yok! Bütün mesele ülkücüler olmasın, ama oylarını versinler de,  beş yıl daha yeni organize işler  yapalım! Ne kadar korkunç değil mi? Beyin acemi ama sağlam!

 

Elimde  Eylül 2018’de TC.Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanmış “Adana Büyükşehir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” var! Bunu kolaylıkla ilgili linkten temin edebilirsiniz.Bir tesbiti  görelim:

 

“BULGU 5: Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Sürekli Borç Verilmesi ve Ödemelerde Öncelik Sırasına Uyulmaması Sebebiyle İdare’nin İcralık Olması ve Vekâlet, Faiz ve Masraf Ödenmesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde yapılan incelemelerde, İdarenin bağlı bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli borç vermesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı hareket etmesi neticesinde bazı yüklenicilere yapması gereken hakediş ödemelerini zamanında yapamadığı ve bu nedenle açılan icra takip davaları neticesinde vekalet ücreti ve faiz ödemek zorunda kaldığı görülmüştür.İdarenin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine aykırı olarak ödemeleri sırasına göre yapmaması ve sürekli olarak Adana Büyükşehir Belediyesi’ne borç vermesi neticesinde nakit sıkıntısına düştüğü ve yüklenicilere ödemesi gereken aşağıdaki tabloda da belirtilen bazı hakedişlerini nakit sıkıntısından dolayı vadesinde ödeyemediği için vekalet ücreti ve faiz gibi ödemeler yaptığı görülmüştür.  5018 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi neticesinde alacaklılara 347.620,44 TL vekalet, faiz ve masraf ödemesi yapılmıştır. sayfa12-15

Büyükşehir Belediyesi’ne borç verilmesinde 5216 Sayılı Kanun gereğince bir sakınca yoktur. Ancak İdare borç verirken kendi yapacağı hizmetlere ilişkin ödemelerini de hesaba katarak bu borcu vermelidir.İdare tarafından gereken özen gösterilseydi ve 5018 Sayılı Kanun hükümleri gereğince ödemeler muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılsaydı herhangi bir ek maliyetle karşılaşılmayacaktı.”

 

Devam edelim:

“A) Aracı/Kiracı Tarafından Yakıt ve Operatör Hariç Olarak Kiralanıp İdare’ye Aynı Şartlarla Kiralama Yapılması Yapılan denetimlerde İdare’nin 2 aylık ihtiyacı için gerekli olan ekskavatör ihtiyacının giderilmesi için aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere ekskavatörün asıl sahibi yerine aracı/kiracı olan ve bir bakıma komisyonculuk yaptığı değerlendirilen başka bir yükleniciden teklif alınarak kamu kaynaklarının verimsiz ve etkinsiz bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.”

 

İlâve Edelim:

“Söz konusu ekskavatörün kiralanması için 19.12.2016 tarihinde talep oluşturulmuş ve talep neticesinde 06.02.2017 tarihinde piyasa fiyat araştırması yapılmıştır. Yapılan incelemelerde söz konusu kiralama işlemi için Yükleniciye aylığı 22.750,00 TL olmak üzere iki aylık kiralama için 45.500,00 TL (KDV hariç) ücret ödendiği görülmüştür.

Aracın asıl sahibinin belirlenmesi için yapılan denetim çalışmaları sonrasında söz konusu ekskavatörü asıl sahibinin X Şahsı olduğu ve ekskavatörü aylığı 5.000,00 TL’den (KDV hariç) Yüklenici firmaya kiraladığı görülmüştür. Yani söz konusu ekskavatör için ekskavatörün sahibi olan kişi yerine aracılık faaliyeti yapan yükleniciden kiralama yapılması neticesinde iki aylık kiralama için İdare tarafından aracılık yapan yükleniciye 35.500,00 TL (KDV hariç); 41.890,00 TL (KDV dahil) komisyon sayılabilecek bir ödemenin yapıldığı görülmüştür. Söz konusu durumlar nedeniyle İdare tarafından aynı şartlarla kiralanan farklı araçlar için farklı ücretler ödenmiştir. Örneğin, İçme Suyu Daire Başkanlığı işlemleri için kiralanan Caterpillar marka 30 tonluk ekskavatör için KDV hariç 49.500,00 TL ödeme yapılırken; aynı şartlarda Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yapılan Volvo marka 30 tonluk ekskavatör için KDV hariç 17.500,00 TL ödenmiştir.”

 

Bir Bulgu daha: BULGU 9: Pazarlık Usulü İle Yaptırılan Baskı İşlerinin Uygun Şartlarla İhale Edilmemesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde yapılan denetimlerde, İdare’nin gazete basım işini ilgili sektörde faaliyet göstermeyen firmalardan pazarlık usulüyle temin ettiği görülmüştür.

İdare tarafından ihale sürecinde gerek yaklaşık maliyet belirlemek amacıyla yapılan piyasa fiyat araştırmaları için form gönderilen firmaların gerekse de doküman satın almaya ve teklif vermeye davet edilen firmaların baskı basım sektöründe faaliyet göstermeyen firmalar olduğu; bu firmaların bu işleri bu sektörde faaliyet gösteren firmalara yaptırarak komisyoncu gibi gelir elde ettikleri ve bu nedenle ihtiyaçların uygun olmayan şartlarla kaynaklar etkinsiz kullanılarak temin edildiği görülmüştür.”

 

Devam Edeceğiz.

Allah kolaylık versin Yüksel Durna.

Hoşçakalın.

 

 

 

Hamza ALPARSLAN
Hamza ALPARSLANhamzaalparslan8@gmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments