KADİR KÜREKSİZ

Bu haber 14 Nisan 2019 - 9:45 'de eklendi ve 1.371 kez görüntülendi.

        Ali ALPARSLAN

alialparslan78@gmail.com

 

ASKİ’de çevrilen dümenleri, yapılan personel kıyımlarını anlatmakla bitirermeyiz! Kurum Kadir Küreksiz’ın bıraktrığı yerin çok gerisindedir, koca beş yılda bir çivi çakılmamış, kurumun başta taşınmazları sonra da taşınabilir varlıkları satılmıştır. Kadir Küreksiz’i işte böyle büyük meseleler beklemektedir. Kanunsuzlukların üzerine cesaretle gitmeli kendi zamanında yaptırılan hatalar da tekrarlanmamalıdır. Sayın Küreksiz buradan artık meslek jübilesini yaparak ayrılacaktır. Adana, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Küreksiz’den çok şey beklemektedir! 

 

KADİR KÜREKSİZ

Adana’nın çiçeği burnunda CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mazbatasını alarak göreve başladı ve ilk icraat olarak da çiftlik haline getirilen ASKİ’nin başına Aytaç Durak devrinin başarılı bürokratı ve eski Genel Müdür İnş.Müh.Kadir Küreksiz’i getirmek oldu! Bu tayin sayın Karalar’ın partizanlık yapmayacağına dair müsbet bir göstergedir! Karalar da ne de olsa Seyhan Belediye Başkanlığından tecrübeli ve Belediyeyi her bakımdan iyi tanıyan ve yüzde yüz Adanalı olan bir şahsiyet! Yemin olsun bu sütunlarda üç yıl müddetle Sözlü’nün ipliğini pazara çıkaran ülkücü görüşe sahip bir kalem olarak tanımıyoruz ve hiçbir ilişkişmiz de olmamıştır. Biz ve Adana’da ikamet eden ağabey ve kardeşlerimiz hiç kimseden yardım almadan ve işbirliği yapmadan yolsuzluk ve kara yüzlülüğe karşı mücadele ettik, etkin yazılar yazdık ve belgesel yayın yaptık! Bunlar hem ilgililerin hem de yargının bilgisi dahilindedir, yargı safhasında da görevimizi yapacağız ve Adana’da tertemiz ülkücü geçmişimizi kirlettirmeyeceğiz! Kime rağmen diye sormayın, meydan okuyoruz, herkese rağmen!

Ne yapalım kader böyle imiş ve göreceklerimiz, yaşayacaklarımız varmış! Elbette Adanalı ülkücülerin bu hiddetle partilerinden uzaklaşmaları ve rey vermemeleri çok üzücü! Hatta bu konuda Genel Başkanı dinlememeleri de çok düşündürücü! Ülkücüler mecburen CHP’ye yöneldiler, çünkü sağda başka seçenek bulunmuyordu, malum Cumhur İttifakı Adana’lının elişi kolunu bağladı! Seçimlerde İyi Parti’nin sağlam bir performans gösterdiğini söylemek mümklün değildir, ülkücüler hür ve akıllı iradeleri ile kararlarını vermiş Zeydan Karalar’ı terrcih etmişilerdir! Peki beş yıl Belediye içinde ve dişında kan ağlayan ülkücülere huzur gelecek mi? Bunu da takip ederek göreceğiz! Daha işin başındayız, inişaallah hiçbir ülkücü verdiği oydan pişmanlık duymaz! Gelelim Küreksiz meselesine:

Kadir Küreksiz Sivaslı bir âileden, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Milliyetçi bir teknokrattır. Başarılı hizmetleri ve çalışmalarından ötürü Aytaç Durak tarafından Adana Belediyesi Aski Genel Müdürlüğüne Kanalizasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak getrilmiş, daha sonra İçmesuları da görevlerine ilâve edilmiş, sonra da Genel Müdürlük makamına getirilmiştir. Adana, altyapısını, özellikle Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekesini ona borçludur. İçmesuyu şebekesi Çatalan projesi dahilinde milyonlarca liraya yaptırtılırken Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri ile Arıtma Tesisleri onun tarafından tamamen idâre imkânları ile yaptırılmıştır. Küreksiz Aski bünyesinde emsalsiz bir kadrolaşma ve personel dayanışması yaratarak, çalışanları dâima korumuş-kollamış, bu işlerde katiyyen politik temayüllere meyletmemiştir. Esasen kuruluşu ve teşklâtlanması çok sağlam olan Aski onun zamanında altın devrini yaşamış, ASKİ’nin parasının Büyükşehir’e kaydırılması ve buharlaşlmasının mutlak olarak önüne geçmiştir! Sözlü tarafından görevinden alınarak emekli olmaya mecbur edilen Küreksiz 2014 seçimlerinden beri siyasete de bulaşmayarak Sivas ve Adana’da sessiz bir hayat sürmüştür.

Görüyorsunuz ki altın yere düşmekle değer kaybetmiyor. Son beş yıl içinde ASKİ sürekli skandallar konusu oldu. Sözlü’nün Küreksiz yerine getirdiği zat bir yükleniciden 4500 TL. aldığı için MHP Genel Merkezine şikâyet edildi! Yerine gelen muhterem sâdece imza attı, gerçekte yetkiyi organize işler adamı Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna kullandı. Ankara’lı olan bu zat bir tane Adana’lı yüklenici bırakmadı, yüksek teknik öğrenim gerektiren Daire başkanlıklarına Taşmedreseli bahanesi ile lise mezunlarını getirip deneyimli teknik elamanları onun emrine verdi ve çarpık düzenden fayda bekledi. İhaleler yaptı, tamamı şaibeli ve yargı konusudur, inşaallah bunlar tek tek deşifre olup adâlete intikal ettiğini görecerğiz! Yeni yönetime devredilen şişirilmiş yüklenici alacakları için gizlenmiş, Temlik adı altında komisyonlar var! Bu temlikler hiçbir iş yapmayan kişilere aittir, halkbuki temlik almak veya vermek için Tacir olmak gereklidir.

ASKİ’de çevrilen dümenleri, yapılan personel kıyımlarını anlatmakla bitiremeyiz! Kurum Kadir Küreksiz’ın bıraktığı yerin çok gerisindedir, koca beş yılda bir çivi çakılmamış, kurumun başta taşınmazları sonra da taşınabilir varlıkları satılmıştır. Kadir Küreksiz’i işte böyle büyük meseleler beklemektedir. Kanunsuzlukların üzerine cesaretle gitmeli kendi zamanında yaptırılan hatalar da tekrarlanmamalıdır. Sayın Küreksiz buradan artık meslek jübilesini yaparak ayrılacaktır. Adana, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Küreksiz’den çok şey beklemektedir!

Muhabbetle.

 

Ali Alparslan
Ali Alparslanalialparslan78@gmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments