KORONANIN HATIRLATTIKLARI…

Atilla ÇİLİNGİR

MİLLET – DEVLET – HÜKÛMET

Bu haber 17 Nisan 2019 - 9:58 'de eklendi ve 845 kez görüntülendi.

     Recep SAVRAN

     recepsavran49@gmail.com

 

 

Artık Millet mefhumunu gelişen ve değişen sosyoloji bilimine göre tanımlamak gerekiyor! Devlet’de Siyaset-Ekonomi-Coğrafya bilimlerinin estetik kurallarına mevkilendirilmeli, Hükümet’i günlük kavramlardan saymalıyız! Bilim adamlarımızı ve genç kabiliyetleri bu yönlü çalışmalar beklemektedir.

 

 

MİLLET-DEVLET-HÜKÛMET

 

Bilgi çağında yaşıyoruz, her bilgiye ânında ulaşmak kolay! Bilimsel çalışmalar bizlere bir bilgisayar tuşu kadar yakın! Buna rağmen kavramların hakkını veremiyoruz, herşeyi birbirine karıştırıyor, bunun adına da siyâset diyoruz! Halbûki siyaset de bilimsel temeller üzerine oturmuştur! Elbette siyaset tek başına kemiyet değildir. Biraraya gelip guruplar ve cepheler oluşturmak, sayılarla heyacana kapılmak hiç de siyaset sayılmıyor! O sebeble kavramlara daha akılcı sarılmak, düzgün tahliller yapmak, kısaca bilimsel düşünmek zorundayız! Bilgi çağı insanların üzerine böyle önemli ve vazgeçilmez bir görev yüklemektedir!

 

Bizler yıllardır ezberletimiş düşünceleri tekrar eder dururuz! Tariflerimiz hep yanlış olduğu için ne millet, ne devlet, ne de hükümet tanımında müşterek bir noktada buluşamayız! İşin ilginç yanı bu kavramlardan türeyen meselâ milliyetçiliğin de tam bir tanımını yapamayız, bocalarız ve uzun açıklamalarla ancak meramımızı kıt kanaat ifâde ederiz! “Devletçilik”i devletin ekonomiye sahip olması veya serhatda seve seve can verme olarak olarak düşünürüz! Veya seçimlerde çoğu zaman kendimizden menkul çeşitli sebeble bir siyasi partininin ktidarı olarak görürüz! Doğrudur devletler Beka düşüncesinden ayrılamazlar, ayrıldıkları veya yozlaştıkları zaman anlamını kaybederler! Bugünkü dünyada devletlerin bağımsızlığı pratikte hiçbir anlam ifâde etmiyor, genel olarak büyüklere sığınmak ve onlara tâbi durum gözetleniyor! Ancak tarihi misyonu olan büyüklük göstermiş devletler Beka kriterlerine uymağa çalışıyor!

 

Siyasetin yönettiği bu kadar karmaşık ve çapraşık dünyada anlayamadıklarmız nelerdir, neleri bilmiyor veya üzerine bastıra bastıra düşünmüyoruz! Doğru Devlet milletin en üst siyasî teşekkülüdür! Bizlere “Devlet milletin teşkilâtlanmış şeklidir” diye öğretildi! Fakat günümüzde mefhûm oldukça genişlemiş ve millet kadar karışık ve tarifi zor bir hâl almıştır! Demokratik rejimlerde Hükümet milletten aldığı yetkiyi Devlet olarak kullanır! İşte bocaladığımız yer burasıdır! Her Hükümet icraatı veya açılımını Devlet görüşü olarak telâkki edebilir miyiz? Hükümetler sürekli seçip kazanıp iktidarını sürdürmek ister, halbûki Devlet’in kaybetme veya kazanma diye işlevi yoktur! İşte bu ince ayırımda Devlet ve Hükümet mefhûmlarının daha sağlıklı ve bilimsel olarak değerlendirilmesi gereklidir! Birbirine karıştırdığımız zaman bilimsellikten ayrılıp gündelik siyaset söylemlerinin içinde bocalamaya devam ederiz!

 

Millet mefhûmunun tanımı ve şümûlü da oldukça değişmiş yeni parametreler ortaya çıkmıştır. Geçen asrın klâsik kalan oryantalist tanımları günümüz milletlerinin toplumsal birliği ve sağlamlığı için yeterli değildir. Millet tanımında dışlanan Coğrafya başa oturmuş ve coğrafyanın milletin temeli olan Ertnoğrafya bilim dalının bir şûbesi olduğu ortaya çıkmıştır. Irk-dil gibi mefhûmların yerini Kültür almış inanç birliği yani Din mefhûmu da kültürün ana ögesi hâline gelmiştir. Elbette çok geniş anlamda ırk-dil-kültür temel bileşenlerdir! Lâkin Küresel dünyada kültür bile eski ehemmiyette değildir; çünkü kabul etsek de etmesek de evrensel bir kültür oluşmakta, böyle bir ortamda rahat ve huzurlu yaşama isteği, yani ekonomi baş sıraya oturmaktadır. Dolaysıyla hâfızalarımız bir hayli genişlemiştir!

 

Oriyantalizmden uyarlanmış eski millet anlayışında vatan yani coğrafya mefhûmu Türkler ve Museviler gibi çok dağılmış toplumlarda ana unsur olmaktan çıkmıştı! Fakat bugün İsrail’de bir avuç toprak için uzun süren savaşlara katlanılmakta, Türkiye’de ise bir karış Anadolu toprağı için bütçeler eritlmekte ve canlar verilmektedir! O sebeble ve en azından millet tanımlamasını dar ve geniş olmak üzere iki farklı metotla incelemeliyiz! Dikkat etmeliyiz ki esas olan dar anlamda, Coğrafya’yı esas alan tanımlamadır.Çünkü bu tarif üzerinde toplumsal mutabakat sağlamak hemen zaman gerektirmiyor hem de sağlam ve kalıcı oluyor.Yarınlar için, yani Beka için yakınımızdaki vatandaşımız her zaman uzaktaki ırkdaşımızdan önce geliyor!

 

Artık Millet mefhumunu gelişen ve değişen sosyoloji bilimine göre tanımlamak gerekiyor! Devlet’ de Siyaset-Ekonomi-Coğrafya bilimlerinin estetik kurallarına mevkilendirilmeli, Hükümet’ i günlük kavramlardan saymalıyız! Bilim adamlarımızı ve genç kabiliyetleri bu yönlü çalışmalar beklemektedir

 

Hoşçakalın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep SAVRAN
Recep SAVRANrecep.savran@gmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments
http://www.escortmersin.net/ malatya escort bayan escort mersin escort konyamersin bayan escort erotik