DOLAR 31,1462 % 0
EURO 33,8250 % 0
STERLIN 39,5223 % 0.03
FRANG 35,4579 % 0.11
ALTIN 2.032,82 % -0,01
BITCOIN 1.776.978 3.856

2023Türkiye Platformu Demokratikleşme Paketi Raporunu açıkladı

Yayınlanma Tarihi :
2023Türkiye Platformu Demokratikleşme Paketi Raporunu açıkladı

Fikir ve düşünce platformu 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Sözbir Otel’de düzenlediği kahvaltılı basın toplantısıyla Başbakan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 19 maddelik demokratikleşme paketini topa tuttu.

1383173_

Platform üyesi hukukçular tarafından 15 günlük sıkı bir çalışma ile hazırlanan eleştirel raporda demokratikleşme paketindeki 19 madde ayrı ayrı ele alındı.
Ulusal Basın ve internet medyasının davetli olduğu basın toplantısı 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Dönem Başkanı Atilla Çakar’ın açılış konuşması ve rapor hakkında kısa bir bilgi vermesi ile başladı.
Daha sonra söz alan 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Tarhan raporu Av.Emin Özkurt, Av.Yunus Koçal, Av.Beyza Çakar, Av. Bahar Argın, Av.Oğuzhan Aydın, Av. Aslıhan Aydın ile birlikte hazırladıklarını, izledikleri yöntemi ve her maddeyi ayrı ayrı ele alarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate alarak sonuca bağladıklarını belirtti.

Bu başlıklar hakkında, hukuk tekniği açısından ve uluslar arası hukukla karşılaştırmalı olarak yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra uygulamaların doğuracağı etkilerin neler olacağına dair öngörülerin de kamuoyuna sunulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz diyen Uğur Tarhan sözlerine şöyle devam etti;
Demokratik kültürün temelinde sorgulama ve eleştiri olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Öte yandan toplumsal meseleler hakkında alternatif çözüm önerileri sunmak da kamu yararı açısından gereklidir.
Bu düşüncelerle demokratikleşme paketi hakkında hazırladığımız raporun, demokratik kültürün gelişimine katkı sunmasını temenni ediyoruz dedi.

Demokratikleşme Paketinde yer alan  Farklı Dil ve Lehçelerde Propaganda, Özel Okullarda Farklı Dil ve Lehçelerde Eğitim Hakkı, Köy İsimlerindeki Yasal Engelin Kalkması, Q-X-W Harflerinin Kullanımının Serbestisi ne dair söz alan Avukat Oğuzhan Aydın Her ne kadar, yukarıda saydığımız başlıklara ilişkin olarak, anadilin kamuda kullanımının  demokratik ve temel insani haklar arasında olduğu algısı topluma empoze edilmeye çalışılsa da, gerek Türk Anayasa Tarihi ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları  bunun aksini işaret etmektedir.Anayasa tarihimizi incelediğimizde, 1876 tarihli Kanuni Esasi , 1924, 1961, ve 1982 Anayasalarında  devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu görmekteyiz.  Kanuni Esasi’nin yürürlüğe girdiği 1876 tarihi itibariyle, Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı etnik grubu barındıran bir yapıda dahi devletin resmi dilinin Türkçe olması son derece dikkat çekicidir.

Sözlerine AİHM kararlarını gerekçe göstererek devam eden Oğuzhan Aydın Anadilde eğitimin bir hak değil imtiyaz olduğu ve mevcut Anayasa çerçevesinde hayata geçirilmesinin hukuka açık şekilde aykırı olduğu tartışmasızdır dedi.
Seçim Sistemi ve Hazine Yardımı başlığı hakkında 2023Türkiye Platformunun görüşlerini ortaya koyan Avukat Emin Özkurt önerilen sistemlerin temsilde adaleti sağlamayacağını varolan seçim sisteminin de darbe ürünü olduğunu söyleyerek % 10’luk seçim barajının % 5 ‘e çekilmesi gerektiğini söyledi. Pakette siyasi partilere üye olma konusunda da eşitsizlik bulunduğunu belirten Özkurt; Bu düzenlemenin sakıncaları saymakla bitmeyecektir. Zira yargı görevini yaparken tarafsız olması gereken hakim – savcılar ve yüksek yargı mensuplarının bir siyasi partiye üyelikleri, verecekleri her türlü kararda tarafsızlıklarının sorgulanmasına yol açacak olup, bu durum yargı bağımsızlığını ciddi şekilde tartışmaya açacak ve yargıya olan güveni sarsacaktır.Hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile, devlet memurlarının bir siyasi partiye üye olmaları da, anayasanın eşit davranma ilkesine gölge düşürecektir.Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve güvenlik teşkilatlarındaki polis, istihbarat vb. birimlerdeki görevlilerin de  bir siyasi partiye üye olmaları, içinden çıkılamaz bir ortam yaratabilecek ve Türk devlet tarihinde yaşanan Yeniçeri isyanları, Balkan Harbinde yaşanan ordu içerisindeki siyasi çekişmeler gibi büyük kaoslara kapı aralayacak ve yeni 31 Mart Vakalarına yol açacaktır dedi.
Ayrıca eşbaşkanlık sistemine de değinen Avukat Emin Özkurt Bu düzenleme bir demokratikleşme adımı olmayıp, BDP nin yasaya aykırı olan ve partinin kapatılması riskini taşıyan Eş Genel Başkanlık sistemine meşruiyet getirilerek, terör örgütünün temsilcisi partinin siyasi zemini sağlamlaştırılmaktadır dedi.
Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Tarhan’da İlkokullarda Öğrenci Andının Kaldırılması ve Kamuda Başörtüsü konusu hakkında 2023Türkiye Platformunun görüşlerini aktardı ve şunları söyledi;
Andımızda ifade edilen Türk kavramı, Anayasa’da birleştirici/bütünleştirici bir anlayışla tanımlanmış, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda Türk Milleti, büyük bir tarih ve kültür bilincinin; acısıyla, sevinciyle, nimetiyle, külfetiyle millet hayatının her türlü tecellisindeki ortaklığın ifadesidir.Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Milleti’nin eşit ve onurlu bireyleridir. Türkiye’de yaşayan her kökenden vatandaşımızı tevhit eden bu anlayış hiç kuşkusuz ki ırkçılıktan uzaktır.Andımızda yer alan ifadeleri ırkçı olarak nitelendirmek, tarihinin hiçbir döneminde ırkçılık yapmamış Büyük Türk Milleti’ne haksızlıktır.Öğrenci andını, ırkçı bir metin olarak kabul etmek, milli kimlik kavramına sorunlu bir bakışa işaret etmektedir. Milli kimliğin tesisi ve milli bilincin oluşması açısından simgesel bir değeri olan andımızın kaldırılması, birliğe değil ayrışmaya sebep olacaktır.Bu durumda hükümete yöneltilmesi gereken soru şu olmaktadır. Halkın büyük çoğunluğunun kaldırılması yönünde talebi olmadığı öğrenci andı kimlerin talebiyle ve hangi gerekçelerle bu paketin içerisinde yer almıştır?Andımızın kaldırılmasını istemeyen ebeveynlerin çocukları neden ve hangi gerekçeyle andımızı okumaktan alıkonulmuştur?Yabancı uyruklu öğrencilerin zaten muaf olduğu bu andı Türk vatandaşlarının okuması neden engellenmektedir?
Bilindiği üzere, Türkiye de başörtüsünün kamuda, okulda, üniversitede yada başkaca bir devlet dairesinde hizmet alan yada veren yönünden açıkça yasaklayan anayasal yada yasal düzenleme bulunmamaktaydı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına ilişkin istisnaya bir eleştirimiz bu aşamada yoktur. Ancak yargıç ve savcıların başı kapalı olarak görev yapmamasına ilişkin eleştirilerimiz mevcuttur.Zira bu konu hakkındaki karşı çıkışların temel gerekçesi olan, baş örtüsü nedeni ile bir kişinin objektif karar veremeyeceğini yada baş örtülü bir kişinin verdiği bir kararın başı açık bir kişi tarafından objektif olarak kabul edilemeyeceği yönündeki değerlendirme sağlıklı değildir. Bir hukuk devletinde yargı kararları bu yönü ile tartışma konusu yapılamaz.Kaldı ki, hakim ve savcılara siyasi partilere üye olma yolunu açan yasal düzenlemenin de yapılacağı öngörüldüğüne göre, şu halde, bir siyasi partiye üyeliği bulunan başı açık yada kapalı bir hakimin de verdiği karar onunla aynı siyasi partiye üye olmayan kişi tarafından objektif bir karar olarak kabul edilemeyebilecektir.Bu yönüyle bakıldığında bu düzenlemenin hatalı ve eksik bir düzenleme olacağı, beklenen amaca hizmet etmeyeceği anlaşılmaktadır.
Basın toplantısında söz sözü Avukat Beyza Çakar aldı ve Demokratikleşme paketindeki başlıklardan biri de Mor Gabriel Manastırı arazisinin iadesidir.Bu manastır, tüm dünya Süryanileri için kutsal olan Turabdin Bölgesin içinde yer almakta olup, Mor Gabriel, Süryaniler’in din adamı yetiştiren ‘’Kudüs’’ü niteliğindedir.Manastır arazisi daha önce yargıya konu olmuştu.

Bu paketle gelen düzenlemeyle; Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 15 üyeli Vakıflar Meclisi arazinin iadesine karar verdi. Vakıf, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki ay içerisinde taşınmazı kendi vakıfları adına, Deyrulumur Süryani Manastırı Vakfı adına tescilini gerçekleştirebilecekler ve süreç bu şekilde tamamlanacaktır. Ancak burada, Yargıtayca, buranın vakfa ait olmadığına dair verilmiş bir karar var. Mor Gabriel Manastırının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaatı ile yargı kararı aynı zamana denk gelmektedir.Vakfın bu kararından sonra da yargı yolu açık bulunmaktadır. Taraflar veya ilgililer bunu mahkemeye götürebilirler.Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise şudur; kişisel bir hak olan ve gerek Anayasa ile gerekse Avrupa İnsan Hakları Protokolüyle düzenlenmiş ve korunmuş olan Mülkiyet Hakkı bir lütuf aracına dönüştürülmüştür ve hukukta karmaşa ve belirsizlik yaratmıştır dedi.
Raporun açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Dönem Başkanı Atilla Çakar Türkiye’nin gündemini meşgul eden meselelere dair görüşlerini bundan sonra da basınla paylaşacaklarını belirterek katılan medya mensuplarına teşekkür etti.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort