DOLAR 31,0233 % 0.04
EURO 33,6934 % 0.27
STERLIN 39,2196 % 0.01
FRANG 35,2940 % 0.1
ALTIN 2.021,30 % 0,15
BITCOIN 1.617.287 -0.701

Bu karanlık tabloyu ortadan kaldıracak yegâne güç MHP’dir

Yayınlanma Tarihi :
Bu karanlık tabloyu ortadan kaldıracak yegâne güç MHP’dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, MHP’nin Cumhuriyet’in temelini oluşturan bin yıllık kardeşliği yaşatmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, “5 Ekim’de İstanbul’da partimizce düzenlenecek Demokrasi Mitingi’nin sözde Demokratikleşme Paketi’nin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanmasından sonraya tesadüf etmesi anlamlıdır. Mitingde havaya kalkan eller, demokrasiyi paketleyip bölücü terör örgütüne peşkeş çekmeye çalışan iktidarın yüzüne tokat gibi inecektir” dedi. HaberRes_30929 

“Lideri aynı zamanda BOP’un eş başkanı olan AKP iktidarının amacı demokratikleşme ve ileri demokrasi değildir” diyen Yalçın, hükümet çevrelerinde sözde çözüm sürecini hızlandıracak adımlar olarak nitelendirilen Demokratikleşme Paketi’nin iki ana hedefi olduğuna işaret ederek, “Birincisi küresel aktörlere ve PKK’ya verilen sözleri yerine getirmek, ikincisi de uydu iktidarı elde tutmaktır” dedi. Yalçın, Bölücü başı Öcalan’ın sözde barış ve demokrasi sürecine ilişkin görüşleriyle yol haritasını içeren mektuplarından ilham alan Başbakan’ın, Türkiye’yi adım adım bölünmeye götürdüğünü söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, İstanbul’da yapılacak Demokrasi Mitingi’yle ilgili açıklamasında, ”Demokrasi, çoğunluk yönetimi olmakla birlikte, çoğulculuğu esas alan ve azınlığın haklarını koruyan bir siyasî rejimdir. Günümüzde demokrasinin farklı tarifleri ve değişik uygulama tarzları olmakla birlikte hepsinin ortak referans noktası, temel hak ve hürriyetleri güvence altında tutmaktır.Türkiye’de demokratik sistem; uzun, yorucu, meşakkatli ve badireli etaplardan, çetin mücadelelerden geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminde de çeşitli denemelerden sonra çok partili demokratik nizamın taşları yerine oturmaya başlamış, halkın bütün yönetim süreçlerine katılabildiği çoğulcu demokrasi gelişme sürecine girmiştir” dedi.

”Cumhuriyet döneminde olgunlaşarak halkın benimsediği bir rejim hâline gelen çok partili parlamenter demokrasimizin temel unsurlarından biri millî egemenliktir” diyen Yalçın, ” Diğeri de millî egemenliği temsil eden, kişi hak ve hürriyetlerini savunmaya vekil kılınan siyasi partilerdir. O bakımdan; ister iktidarda olsun ister muhalefette, siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez ögeleridir. Tek parti rejimlerinde, dikta yönetimlerinde, padişahlık sistemlerinde ise -ki bu tür rejimler millî iradeyi ipotek altına alan veya tahdit eden yönetim biçimleridir- sadece iktidar vardır. Buna karşılık muhalefet ya ortadan kaldırılmış, ya da susturulmuştur” açıklaması yaptı.

”ŞU ANDA ÜLKEDE OTOKRASİ HÂKİMDİR”

Yalçın şunları söyledi: ”Ne yazık ki 11 yıldır, Cumhuriyet’in yönetim anlayışını ortaya koyan demokratik sistemden adım adım geriye dönüş çabasındaki bir siyasi parti iktidardadır. AKP iktidarının icraatı, suyun akışına bent vurmak üzerine yapılanmıştır. AKP iktidarı demokrasiyi yavaş yavaş paketleyip rafa kaldırmış; rejimi vesayete, yasaklara ve dayatmalara teslim etmiştir. Şu anda ülkede otokrasi hâkimdir. Bunun daha ileri safhası da krallık veyahut dikta rejimidir.

Yüzyılların birikimi ve tecrübesinin ürünü olan çoğulcu demokrasinin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Demokrasinin yerleşebilmesi için gereken siyasî kültür gelişme çağındayken, AKP iktidarının açılım darbeleriyle zayıf düşürülmüştür. Zıtlaşma, kutuplaşma, siyasi açgözlülük, sonradan görmelik ve ihtirastan beslenen bu iktidar, anti demokratlar güruhu üretmiştir.

“Kendi gitti, adı kaldı yadigâr” misali, çağdaş Türk demokrasisi gitmiş, yerini Tayyibizm illeti almıştır.Demokrasi; insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar kullanılarak politika dilinde yalan, devlet kurumlarında da hizmet diye talan üreten bir ikiyüzlülük ve sahteciliğe tahavvül etmiştir. Tek parti sultası altındaki TBMM’de “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturunun yerini millî iradeyi istismar eden “Egemenlik iktidarındır” anlayışı almıştır. Kısacası AKP’nin dayattığı tek parti sultası, Türk demokrasisinin kurumsallaşması ve gelişmesinin önünde engel teşkil etmektedir.

AKP iktidarının son anti demokratik icraatı, millî devletin imkânları kullanılarak egemenlik paylaşımına kapı aralayan sözde Demokratikleşme Paketidir. Bu paket daha açıklanmadan önce AKP Genel Merkezinden sızan bayıltıcı kötü kokular, Başbakan tarafından düzenlenen basın toplantısından sonra yurt sathına yayılmıştır. Kamuoyuna sunulduktan sonra paketin, bir iki ayrıntı dışında, tam bir teslimiyet ve siyasî defi hacet manzumesi olduğu ortaya çıkmıştır.

 

”ERDOĞAN, TÜRKİYE’Yİ ADIM ADIM AYRIŞMAYA, BÖLÜNMEYE GÖTÜRMEKTEDİR”

Şifresi demokrasi olmakla birlikte demokrasi kavramının içinin boşaltıldığı ve paket muhtevasının Kandil gazı basılmak suretiyle hazırlandığı ortadadır. Türkiye’yi Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki zillete uğratacak kadar tehlikeli ve sari hastalıkların mikrobu böylece toplumsal atmosfere yayılmıştır. Osmanlının enkazına yüz binlerce şehidin mübarek kanından harç karılarak bina edilmiş bir milletin bünyesi, hücrelerine kadar bu ayrıştırıcı mikrobun tesiri altındadır.

Vaktiyle “Ya otonomi, ya anatomi” diyerek azınlıklara özerklik verilmesi için Osmanlı yönetimine baskı yapan bir yabancı devlet büyükelçisinin eski hesapları, bugünkü yerli işbirlikçi ve taşeronlar için küresel güçler tarafından yeniden önümüze konulmuştur. Bu durum karşısında Başbakan Erdoğan; bağımsız bir devlet, ayrımsız ve sınıfsız bir millet olarak kalma faziletine, müstevlilerin ayrıştırıcı ve bölücü dayatmalarına boyun eğme zilletini tercih etmiştir.

Bilinmektedir ki lideri aynı zamanda BOP’un eş başkanı olan AKP iktidarının amacı demokratikleşme ve ileri demokrasi değildir. Hükümet çevrelerinde sözde çözüm sürecini hızlandıracak adımlar olarak nitelendirilen Demokratikleşme Paketinin iki ana hedefi vardır: Birincisi küresel aktörlere ve PKK’ya verilen sözleri yerine getirmek, ikincisi de uydu iktidarı elde tutmaktır.

Bölücü başı Öcalan’ın sözde barış ve demokrasi sürecine ilişkin görüşleriyle yol haritasını içeren mektuplarından ilham alan Başbakan Erdoğan, Türkiye’yi adım adım ayrışmaya, bölünmeye götürmektedir.

Küresel güçlerin taşeronluğu görevini ifa eden PKK-BDP ikilisi ve taraftarlarınca demokratikleşmeden kastedilen ise, ayrılıkçı Kürtlerin egemenliği paylaşma cüretidir. Özetle, mide bulandıran paketin içeriğinde ihanet ve bölücülük, hedefinde de Türklük vardır. Sözde Demokratikleşme Paketi, bölücü terör örgütünün otuz yıldır peşinde koşarken binlerce insanımızın kanına girdiği, devleti telafi edilemeyecek kadar büyük zararlara uğrattığı, kamu mallarını ve kurumlarını yakıp yıktığı bir ihanet senaryosunda oynanan son rezil sahnedir.

Mevcut iktidarın bugüne kadarki icraatlarıyla ülkemizde hoşgörünün yerini çatışma ve zıtlaşma, sosyal barışın yerini etnik ve dinî temelli çıkar kavgaları almıştır.

Özgürlükler; yerini yasak ve dayatmalara, adalet ve eşitlik; yasadışı uygulamalara, güvenlik ve refah; yoksulluğa, sefalete ve gelir dağılımındaki adaletsizliklere bırakmıştır.

5 EKİM’DE İSTANBUL’DA…

Bu karanlık tabloyu ortadan kaldıracak yegâne güç MHP’dir.

Azim ve iradesini yüce Türk milletinden alan MHP; başta Türk demokrasisi olmak üzere millî değerlerin korunup yaşatılmasına kararlıdır.

MHP, 11 yılda AKP iktidarı marifetiyle geldiği uçurumun kenarından Türkiye’yi alıp esenliğe kavuşturmaya azimlidir.

MHP; sandıkta emanet aldığı millî iradenin namusunu koruyamayan AKP iktidarının kâbusudur.

MHP; müstakil devlet hayalleri kuran İmralı canisinin, Kandil’de pusuya yatan sürüngenlerin ve kan emicilerin, ihanetten beslenen siyasî parazitlerin korkulu rüyasıdır.

MHP; bölücülerin, ihanet şebekelerinin oyunlarını bozmaya yeminlidir.

MHP; Cumhuriyet’in temelini oluşturan bin yıllık kardeşliği yaşatmaya kararlıdır.

5 Ekim’de İstanbul’da partimizce düzenlenecek Demokrasi Mitinginin sözde Demokratikleşme Paketi’nin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanmasından sonraya tesadüf etmesi anlamlıdır. Mitingde havaya kalkan eller, demokrasiyi paketleyip bölücü terör örgütüne peşkeş çekmeye çalışan iktidarın yüzüne tokat gibi inecektir.

İradesini lider ve parti sultasına dönüştüren AKP iktidarına karşı milletimiz, demokratik parlamenter sistemi yaşatma azmini MHP saflarında duyuracaktır.

İstanbul’daki Demokrasi Mitinginde, Milliyetçi-Ülkücü Hareket, demokrasimizi ayakta tutan üniter yapının milletimizin de varlık sebebi olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini haykıracaktır.”

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort