DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.964.236 0.653

BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYENLERE ÇAĞRIMIZDIR!

Yayınlanma Tarihi :

HaberRes_31754

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, “Diyarbakır’daki bölücü kalkışmayı sessizce izleyen büyük kitlenin şimdi tarafını belli etme, Türk devletinden ve milletinden yana tavır aldıklarını göstermelerinin zamanıdır. Türk milletinin bir ve bölünmez olduğu dosta düşmana gösterilmelidir” dedi.

SON günlerde bölücülüğün gövde gösterisine dönüştürülen Diyarbakır’daki gelişmeler karşısında ülkemizinsanının ciddi endişeler taşıdığı anlaşılmaktadır” diyen MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, “Bu ülkenin her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır ve Türk milletinden koparıp almaya çalıştığınızda oturup seyredileceği sanılmamalıdır. Bu kutlu vatanın ekmeğini yiyen herkesi, vatana sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ecdadın bir emaneti olan bu kutlu vatana sahip çıkmaktan herkes vazgeçse bile Milliyetçi Ülkücü Hareket vazgeçmeyecek, gerekirse canını verecek vatanını vermeyecek, bayrağını indirtmeyecektir” mesajı verdi.

BU ülkenin ekmeğini yiyenlere çağrıda bulunan Çetin, “Bugüne kadarki açılım rezaletlerine, İmralı’daki teröristbaşı ve Kandil’deki eşkıya çetesiyle yürüttüğü siyasete, Diyarbakır’da kol kola girdiği Barzani’yi de ekleyen Tayyip Erdoğan hükümeti, Türk milletini temsil yetkisini kaybetmiştir. Seçim sandığında aldığı vekâleti ve milletin birliğini koruyacağına dair yüce Meclis’te ettiği yeminleri çiğneyerek bölücü kalkışmayla aynı safta yer alan AKP hükümeti meşruiyetini yitirmiştir. Tayyip Erdoğan ve partisi, sorunlarını çözmek üzere yetki aldığı Türk milleti yerine küçük ve azgın bir azınlık olan etnik bölücülerin hizmetine girmiştir” dedi.

ÇETİN, “Bu ülkenin ekmeğini yiyen, bin yıldır kardeş diye bağra basılan insanlardan hiç mi ses veren olmayacaktır! Başbakana ve bölücülere kimin adına konuştuğunu, şov yaptığını soracak, seçimde siyaset malzemesi yapılan insanını uyaracak sağduyulu kimse yok mudur? Elli bin insanımızın kanında imzası olan bir örgütün ve onu dışarıda besleyen, barındıran bir adamın Diyarbakırımıza göz diken pervasızlığı ve cüreti cevapsız kalmamalıdır. Türkiye üzerine oynanan bu çok büyük emperyal oyunun içinde kim varsa, Türk Milliyetçileri ve Ülkücüleri tarafından görülmüştür. Bu oyunun içinde kim varsa, bilsinler ki oyunlarını bozacağız” diye uyardı.

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat ÇETİN, Son günlerde bölücülüğün gövde gösterisine dönüştürülen Diyarbakır’daki gelişmeler karşısında ülkemiz insanının ciddi endişeler taşıdığını belirterek, “AKP’nin bu ülkenin ekseriyetini oluşturan Türk milletinin iradesini hiçe sayarak, milli varlığımıza kast edecek bir biçimde vatanımızın ayrılmaz bir parçasını talep eden bölücü kalkışmanın siyasal sözcülüğüne alenen soyunması kabul edilemezdir” dedi.

 

ERDOĞAN HÜKÜMETİ, TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL YETKİSİNİ KAYBETMİŞTİR

Çetin, Bu Ülkenin Ekmeğini Yiyenlere Çağrıda bulundu. Yazılı basın açıklaması yapan Çetin şunları kaydetti:

“Diyarbakır’daki tören, dağdaki teröristlerin düz ovadaki temsilciliğine yeni bir eşbaşkan olarak Tayyip Erdoğan’ın katılım törenidir. Bugüne kadarki açılım rezaletlerine, İmralı’daki teröristbaşı ve Kandil’deki eşkıya çetesiyle yürüttüğü siyasete, Diyarbakır’da kol kola girdiği Barzani’yi de ekleyen Tayyip Erdoğan hükümeti, Türk milletini temsil yetkisini kaybetmiştir. Seçim sandığında aldığı vekâleti ve milletin birliğini koruyacağına dair yüce Meclis’te ettiği yeminleri çiğneyerek bölücü kalkışmayla aynı safta yer alan AKP hükümeti meşruiyetini yitirmiştir. Tayyip Erdoğan ve partisi, sorunlarını çözmek üzere yetki aldığı Türk milleti yerine küçük ve azgın bir azınlık olan etnik bölücülerin hizmetine girmiştir.

 

EMPERYALİZMİN BÖL, PARÇALA VE YUT OYUNU BİR KEZ DAHA DENENİYOR

Türkiye bir savaştan çıkmadığı ve işgal edilmediği halde, AKP hükümeti bir zamanların işgal altındaki İstanbul hükümetleriyle, Damat Ferit kabineleriyle benzer zihniyet yapısıyla hareket ederek teslimiyetçi politikalar izlemektedir. Küresel güçlerin sınırlarımıza kadar dayanan bölgesel kaos, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen yeni emperyalist saldırıları karşısında, ülkemizdeki birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak yerine ayrıştırma siyaseti takip edilmektedir. Batının bölgemizdeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yollarını kontrol altında tutma ve gelecekte de kendilerine bağımlı toplumlar yaratma politikalarının bir sonucu olarak bugün İslam âlemi yeni bir sömürgeci tehdit altındadır. Çağımızın bütün imkânları kullanılarak toplumları yeniden dizayn etmeyi amaçlayan ve adına Büyük Ortadoğu Projesi denilen bu proje, yüzlerce yıldır sömürgecilik sayesinde yükselen batılı emperyalist güçlerin son haçlı saldırısıdır. Başka milletlerin emeklerini ve enerjilerini çalarak yaşamaya alışmış bu kan emici ‘medeniyet’, bugün kendilerine engel çıkaran milli devlet yapılarının ve sınırlarının kaldırılmasını çıkarlarına uygun bulmaktadırlar. Diledikleri her yere sermayelerini ve kültürlerini sokarak karın tokluğuna çalıştıracakları köle toplumlar yaratmak, yeni pazarlar elde etmek ve doğal zenginlikleri sömürebilmek için bugünkü milli devlet yapısını içeriden çökertecek yöntemleri uygulamaktadırlar. Milli sınırlar içerisinde emeğini, kültürünü ve can güvenliğini koruyabilen toplumlar emperyalist saldırılar sonucu etnik, mezhep ve bölgesel kışkırtmalarla ayrıştırılarak asgari müşterekleri yok edilmekte ve parçalara ayrılmaktadır. Emperyalizmin temel oyunu böl, parçala ve yut oyunu bir kez daha üzerimizde denenmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ, KÜRTLERİ HER ZAMAN KENDİSİNDEN BİLDİ

Diyarbakır’da ortaya çıkan fotoğraf, Irak, Suriye ve Libya’da pratiğe geçilen kabile savaşlarının alt yapısının ülkemiz için de hazırlandığını ortaya koymaktadır. Başbakan laf cambazlığıyla yaptığı işi ve niyetini gizlemeye çalışsa da, mezhep ya da etnik kimlik siyasetiyle Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne hizmet edilemeyeceği çok açıktır. Şimdiye kadar aynı milli kimlik içerisinde ve kültür ikliminde yaşamayı başarmış insanları farklılaştıran, ötekileştiren siyaset anlayışı, komşularımızın yaşadığı iç savaş ve kaosa bizi de sürükleyecek nifak tohumlarının ekilmesinden başka bir amaca hizmet etmemektedir. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ve onun arkasına gizlenerek Türkiye’deki mevcut kardeşlik ve barış ortamını baltalamayı amaçlayanların, Kürtlerin çıkarlarını düşünmedikleri çok açıktır. Bugüne kadar Kürtler bu memleketin birinci sınıf vatandaşları ve Türk milletinin öz kardeşleri olmuştur. Devleti yöneten jakoben zihniyetin halka karşı izlediği yanlış siyasetin kimi zaman Kürtleri incittiği kadar, Türklere de büyük haksızlıklar ve zulümler yaptığı gerçeği unutulmamalıdır. Oysa Türk milletinin, bin yıldır birlikte yaşadığı ve akraba olduğu Kürtleri kendisinden ayırmadığı tarihen sabittir.

EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞTÜK

Türk insanı bugüne kadar mahallesindeki esnafının, kapı komşusunun, okulda öğretmeninin, bürokratının etnik kimliğini sorgulamamıştır. Kürtle Türk aynı sırada okuyup aynı camide ibadet etmiştir. Kürt seçme seçilme hakkını hiçbir engelle karşılaşmadan kullanmış ve cumhurbaşkanı, başbakan, MİT müsteşarı olmuştur. Etnik kimliklerin hiçbir önemi olmadan beraber iş kurulmuş, kız alıp kız verilmiştir. Bunca süre içerisinde, yanlış anlaşılmasın diye Türk insanı ekmeğinin büyük dilimini hep komşusuna vermekten gocunmamıştır. Ülkemizin en büyük işadamları, holding patronları ve büyük sermaye sahibi olmalarından hiçbir zaman rahatsızlık duyulmamış, sosyal hayatın hiçbir yerinden dışlanmamışlardır. Vatanın birliği için bölücü teröriste karşı mücadele eden yirmi yaşında binlerce gencini tabutlarda teslim alan Türk insanı, Türkiye’nin hiçbir bölgesinde Kürt komşusuna kötü gözle bakmamıştır. Öğretmen, doktor olarak hizmet etmekten başka amacı olmayan insanlarımızın ailesine ve çocuklarına kadar uzanan bölücülerin kin ve saldırılarını, Türk insanı bir kere olsun genele mal etmemiş ve karşılık vermemiştir. Sağduyulu ve hoşgörülü Türk insanı, aynı vatanı paylaştığımız, ekmeğimizi bölüştüğümüz insanlarla canımıza, malımıza ve milli birliğimize şerefsizce saldıran bölücüleri birbirinden hep ayrı tutmuştur. Türk milleti her Kürt’ü bölücü ve PKK destekçisi görmeyecek olgunluğu hep göstermiştir. Bu vatana ve millete yürekten bağlı olduğu düşünülen, ya da en azından bu ülkenin nimetlerine fazlasıyla ortak Kürtlerin ihanet edeceği düşüncesi Türk milletinin aklının ucundan dahi geçmemiştir.

TÜRK MİLLETİ CEVAP BEKLİYOR

Türk milleti koynunda beslediği, kendi öz canından ayırmadığı insanlardan Diyarbakır’daki meydan okumanın ardından bir cevap beklemektedir. Dağdaki teröristle birlik olan ve onların amaçlarıyla hareket eden Kürtçü grubun, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditleri Kürt vatandaşlarımız arasında nasıl karşılanmaktadır? Madem bu ülke hepimizindir. O halde göz göre göre bölücü ayinler düzenlenmesinden, adım adım bölünmeye gidilmesinden endişe duyan, bütün bunları bir tehlike olarak algılayanlar nerededir? Bölücü olanlar ile vatanına sadık olanlar arasındaki ayrım nerede başlayıp nerede bitmektedir! Şehit cenazeleri gelirken Türk komşusunun hoşgörüsünden yararlananlar, vatan bölünürken de aynı hoşgörüyü mü beklemektedirler! Ülkemizde uygulanan proje apaçık ortada iken Kürdüm diyen bürokratın, siyasetçinin, iş adamının, devlet adamının sesi neden çıkmaz olmuştur! Adeta belirli bir yere gelene kadar suskun kalan, asıl niyetini gizleyen ve günü saati geldiğinde verilecek talimatla Türke sırtından bıçağı vuracak bir tablonun figürü görüntüsü esef vericidir.

BU SUSKUNLUK NEYİN ALAMETİDİR?

Hainlerin BOP planlarına alet ettikleri Diyarbakır’daki çirkin fotoğraftan sonra, Türk insanının bin yıllık akrabasına, komşusuna güveninin sarsılmaması için hiçbir çaba sarf edilmemektedir. Diyarbakır’daki bölücü buluşmanın ardından geçen günler içinde hâlâ aklıselim girişimler ve açıklamalar duyulmamaktadır. Kürtler adına küresel güçlerin maşaları ve siyasi uzantıları konuşmaktadır. Kürtler ise hâlâ suskunluklarını korumaktadırlar. Bu suskunluk neyin alametidir? Bu sessizlik, Türk milletinin içini acıtmakta, arkadan hançerlenmiş hissi uyandırmaktadır. Kürdüm diyenler susmaya devam ederek adlarına konuşanları yalanlamadıkları takdirde, bedelini ödeyerek bu devleti kuran Türk insanı olan biteni sorgulamaya başladığında mazeretleri ne olacaktır?

 

DEVLETİNE BAĞLI BÜYÜK BİR KİTLE OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Diyarbakır’da meydana dökülen azgın bir azınlığın dışında milletine ve devletine bağlı büyük bir kitle olduğuna inanıyoruz. Ancak gazetelerin manşetler attığı, federasyondan söz edildiği bir dönemde Türk Devletinden yana açıklamaların yapılmaması üzücüdür. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, bin yıldır kardeş diye bağra basılan insanlardan hiç mi ses veren olmayacaktır! Başbakana ve bölücülere kimin adına konuştuğunu, şov yaptığını soracak, seçimde siyaset malzemesi yapılan insanını uyaracak sağduyulu kimse yok mudur? Elli bin insanımızın kanında imzası olan bir örgütün ve onu dışarıda besleyen, barındıran bir adamın Diyarbakırımıza göz diken pervasızlığı ve cüreti cevapsız kalmamalıdır.

 

OYUNLARINI BOZACAĞIZ

Türkiye üzerine oynanan bu çok büyük emperyal oyunun içinde kim varsa, Türk Milliyetçileri ve Ülkücüleri tarafından görülmüştür. Bu kadar pervasızca, gözünün içine baka baka Türk milletinin birliğinin ve değerlerinin çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz. Din, iman, tarikat, cemaat ve daha birçok kutsal kavramlarımız üzerinden iktidarını bugüne kadar taşıyan Tayyip Erdoğan ve şürekâsının eski yoldaşlarını bir kenara attıktan sonra şimdi kimlerden destek aldığını, beraber hareket ettiğini Türk milletine anlatacağız. Bu oyunun içinde kim varsa, bilsinler ki oyunlarını bozacağız.

 

HERKES TARAFINI BELLİ ETSİN

Tek endişemiz bu ülkenin asli unsuru Kürt kardeşlerimizin başka güçlerin hain hesaplarına alet olmaları ve birinci sınıf vatandaşı oldukları Türk devletine sadakatlerini yitirmeleridir. Ziya Gökalp gibi büyük bir mütefekkiri yetiştiren şehrimizden yükselecek yürekli milli seslere ihtiyacımız vardır. Gökalp’ın “Bana Türk Değil Diyene” şiirindeki “Hatta ben olsaydım; Kürt, Arap, Çerkes/ İlk gayem olurdu Türk milliyeti” mısraları, bu ülkenin en hakiki gerçeğidir. Bu bölücü kalkışmayı sessizce izleyen büyük kitlenin şimdi tarafını belli etme, Türk devletinden ve milletinden yana tavır aldıklarını göstermelerinin zamanıdır. Bin yıllık kardeşliğimizin gereği ve aynı zamanda çocuklarımızın gelecekte huzurlu ve başı dik yaşaması için bölücü emellere ve hainlere tokat gibi bir cevap verilmelidir. Türk milletinin bir ve bölünmez olduğu dosta düşmana gösterilmelidir.

 

GEREKİRSE CANIMIZI VERİRİZ, VATANIMIZI VERMEYİZ

Bu ülkenin her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır ve Türk milletinden koparıp almaya çalıştığınızda oturup seyredileceği sanılmamalıdır. Bu kutlu vatanın ekmeğini yiyen herkesi, vatana sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ecdadın bir emaneti olan bu kutlu vatana sahip çıkmaktan herkes vazgeçse bile Milliyetçi Ülkücü Hareket vazgeçmeyecek, gerekirse canını verecek vatanını vermeyecek, bayrağını indirtmeyecektir.”

 

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort