DOLAR32,2148% -0.05
EURO34,9833% 0.04
STERLIN41,1233% 0.06
FRANG35,2839% 0.12
ALTIN2.431,41% 0,54
BITCOIN69.023,990.112

AKP; ‘Aklama ve Kollama Partisi’ oldu

Yayınlanma Tarihi :

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Yolsuzlukların ortaya çıkması için şeffaf ve sağduyulu hareket etmesi gereken AKP; evindeki ayakkabı kutularında milyon dolarlar saklayan bir bankanın genel müdürünü bile ” ak “lamayı ve kollamayı tercih etmektedir. AKP; ” Aklama ve Kollama Partisi ” olmuştur” dedi.
HaberRes_32408
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “Türkiye 17 Aralık’tan beri adeta diken üstündedir. Gündemi altüst eden ” Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu “nda Başbakan ve bakanları hazırlıksız yakalanmış, üstelik telaşa kapılarak kontrolü kaybetmişlerdir.AKP hükümeti hakkın ve adaletin tecellisini önlemek maksadıyla hukuki süreci tıkayacak, soruşturma safhalarını sakatlayacak tedbirlere başvurmaya başlamış; yangından mal kaçırma, selden kütük kurtarma kaygısına kapılmıştır” açıklaması yaptı.
Yalçın, “Adli Kolluk Yönetmeliği’nde dehşete düşüren değişiklikler yapılarak alelacele Resmi Gazete’de yayımlanması, tam da bu paniğe işaret etmektedir. 2005 yılında yine AKP hükümeti tarafından düzenlenen Adli Kolluk Yönetmeliği, hukuk sisteminin ve adalet mekanizmasının işlerliğini rafa kaldıracak değişikliklerle Sivil Cunta Yönetmeliği’ne dönüştürülmüştür.kerning0
kerning36 Ancak hükümetin dizayn etmeye çalıştığı yargı sistemi bile akıllara durgunluk veren hukuksuzluğa karşı çıkmış, yanlış hesap H‰kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Danıştay’dan dönmüştür.kerning0
Değişiklikler, yargıya yönelik yeni bir sivil darbe olduğu kadar, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili süren soruşturma sürecini rayından çıkarmaya tam teşebbüstür. Bu teşebbüs, bizzat yürütme erki tarafından büyük bir cüretk‰rlıkla sürdürülmektedir. Adalet Bakanlığı’na, Başbakan Yardımcısı iken Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatlarını harfiyen yerine getirerek sadakatini ispat eden Bekir Bozdağ getirilerek yargıya daha sert müdahalelerde bulunulacağının işareti verilmiştir. Başbakan’ın sık sık şüphem yok dediği abdestinden kuşkusu vardır ki günahını bile sevap olarak göstermeye amade bir bendesini Adalet Bakanlığı’na atamıştır. Diğer 9 Bakanlığa yapılan atama da aynı savunma içgüdüsünün eseridir.
Nitekim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ göreve gelir gelmez kendinden bekleneni yapmış ve daha önceki bakanlar dönemin de gönderilen ” Yetki devri ” yazısında değişiklik yaparak HSYK adına yapılacak basın açıklamalarının kendisi tarafından yapılacağını kayda bağlamıştır. Böylece sinyali başbakan alarak HSYK’ya yasak koymuştur” dedi.

“YARGI SİSTEMİNİN TEMELİNDE AKP’Yİ VE ONUN LİDERİNİ YUTACAK BÜYÜKLÜKTE DERİN BİR ÇATLAK OLUŞMUŞTUR”
Yallçın şunları söyledi: “Etrafındaki çember giderek daraldığı içindir ki Başbakan Erdoğan, hükümette değişiklikler yapmak suretiyle çevresine sadık adamlarından oluşan bir sur örmüştür.
Emniyet teşkilatını allak bullak eden tayinlerse AKP’nin günahlarından ve yolsuzluklardan oluşan karadeliği kapatmak için güvenlik birimlerinin tıkaç niyetine kullanma kaygısı taşımaktadır.
Görünen odur ki on Bakanlıkta yapılan değişiklik, bürokrasideki atamalar ve sürgünlerle başlayan pisliklerin üzerini örtme çabaları, yeni teşebbüslerle devam edecektir.
On bir yıldır süren yolsuzluk, rüşvet, adam kayırmacılık, hukuksuzluk gibi sayısız kirli icraatla hükümet bacasından salınan kötü kokular, demokrasimizi zehirlemekle kalmamış, devlet çarkını işlemez h‰le getirmiştir. Bugün devletin kurumları ve yönetim kademeleri birbiriyle kavgalı durumdadır. Yargı sisteminin temelinde AKP’yi ve onun liderini yutacak büyüklükte derin bir çatlak oluşmuştur.
Bilindiği üzere hukuku siyasileştiren, sübjektif kararların çıkması için vicdanını ve faziletini gözden çıkan yönetimler, genellikle askeri vesayet ve dikta rejimlerinde görülmektedir.kerning0
Bu ortamda doğal olarak demokrasi rafa kaldırılmakta, temel hak ve hürriyetler çiğnenmektedir. Masumlar, suçsuz günahsız mağdurlar haklılıklarını ispat edemedikleri gibi; rüşvet, iltimas ve her türlü yolsuzluk devleti yönetenler eliyle kolayca yapılmaktadır. Şiddete, haksızlığa, tecavüze maruz kalanlar haklarını arayacak merci bulamamaktadır.
Bu halde karşımızda haksızlık ve hukuksuzluktan beslenen, tarafgirliği rehber edinen, acımasızlığı ve vahşiliği kılavuz olarak seçen bir zulüm iktidarı tüm özellikleriyle vücut bulmuş olacaktır.kerning0
Yolsuzlukların ortaya çıkması için şeffaf ve sağduyulu hareket etmesi gereken kerning0 AKP; evindeki ayakkabı kutularında milyon dolarlar saklayan bir bankanın genel müdürünü bile ” ak “lamayı ve kollamayı tercih etmektedir. AKP; ” Aklama ve Kollama Partisi ” olmuştur.
İstifa eden bakanlarından biri dikkate şayan bir yüreklilikle ” Soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bölümü Başbakan’ın talimatıyla yapıldı. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Başbakan’ın istifa etmesi gerektiğine inanıyorum ” demesine rağmen Erdoğan hiç oralı bile olmamıştır. Bu büyük bir pişkinliktir.

” BAŞBAKAN ERDOĞAN,TÜRKİYE’Yİ HUKUKSUZLUK BATAĞINA, KAOSA SÜRÜKLEMEKTEDİR
Hasıraltı edilmesine rağmen bazı Bakanların ve Başbakan’ın oğluna kadar uzanan soruşturma dosyası, birkaç istifa ile savsaklanamaz. Erdoğan, etrafındaki pohpohçuların yağdanlıkların dolduruşlarından, hakkındaki “padişah” “peygamber” ve “dünya lideri” gibi düzmece methiyelerden o kadar şaşkın duruma gelmiştir ki yargı karşısına çıkarak aklanmayı bir türlü kendine ve bakanlarına yedirememektedir.
Meselenin bir başka vahim tarafı da Sayın Başbakan’ın, mevhum düşmanlar cephesi üretmesidir. Tayyip Erdoğan, her geçen gün kendisine kan ve onur kaybettiren koltuğa tutunma mücadelesini istiklal mücadelesi gibi göstermek suretiyle parti tabanını şiddetle tahrik etmektedir.
Bu son benzetme, devletin dümeni başında bulunan zatın, bütün ülkeyi büyük bir iç kavgaya, kaygı verici bir kamplaşmaya sürükleyebilecek çok ciddi bir paranoyanın, histerinin pençesine düştüğünü göstermektedir. Normal düşünme melekelerini ve aklıselimle hareket etme kabiliyetini yitirmiş, dolayısıyla devleti yönetme ehliyet ve liyakatinden uzaklaşmış olan Başbakan Erdoğan’ın, koltuğunda her oturduğu gün Türkiye için fevkalade zararlıdır.
Başbakan Erdoğan, yalnız kendisini ve partisini değil, bütün Türkiye’yi hukuksuzluk batağına, kaosa sürüklemektedir.
Türkiye yolsuzluk operasyonuyla geri dönülmez bir sürece girmiştir. Yapılan bütün yolsuzluklar ve büyük hukuk ihlalleri bir birer açığa çıkacaktır. Devletin gücü kullanılarak bunların üstünün örtülmesi mümkün değildir.
Son olarak basın mensuplarına emniyet teşkilatı nezdinde getirilen yasaklama; polis devletine, baskı ve dikta rejimine gidişe doğru korkunç bir adım olmuştur.
Bağımsız yargının baskı altında tutulduğu, h‰kimlerin, savcıların elinin kolunun bağlandığı, halkın polisinin hükümetin polisi gibi görüldüğü bir ülkede demokrasiden de, hukukun üstünlüğünden de söz edilemez.
Başbakan Erdoğan’ın, üzerine bulaşan şaibelerden kurtulmasının yolu, bunların üzerini örtmek ve soruşturma dosyalarını engellemek olmamalı, bilakis yargının ve güvenlik birimlerinin işini kolaylaştırmalıdır. İçeride ve dışarıda suçlu ve sorumlu aramaktan vazgeçmeli, şeffaf ve sağduyulu hareket ederek hakikatlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır. Hükümetin başının, “Biz temiziz” iddiasına sığınıp gerçeklerin araştırılmasına ve suçluların ortaya çıkarılmasına izin vermemesi, kabul edilemez.
Ne yazık ki Sayın Başbakan, Gezi olaylarından beri her gün giderek sertleştirdiği siyasi üslup ve tutumuna, söz konusu operasyon karşısında aldığı olumsuz tavrı ekleyerek büyük bir kaosun kapısını aralamıştır. Gezi Parkı olayları sırasında toplumsal tepkileri ıskalayarak gösterdiği basiretsizliğin bir benzerini, simdi de yolsuzlukları ortaya çıkarma yürekliliğini ıskalayarak sergilemektedir.
Erdoğan; yakın çevresinin, etrafındaki yağcıların ve kargadan kılavuzların dolduruşuna gelmektedir. AKP’nin parti içindeki ve medyadaki şakşakçı korusu, Erdoğan’ı yiğit deyip candan, koçak deyip maldan etmektedir.
Erdoğan; partisinin iktidara talip olduğu yıllardaki sloganının yolsuzlukla mücadele olduğunu unutarak yolsuzlukları örtbas etmek için mücadeleyi tercih etmiştir.

ERDOĞAN’A UYARILAR
Erdoğan Hükümeti; fakir fukarayı, emekliyi, memuru unutmuştur. Hükümet yolsuzluk ve hukuksuzluk sarhoşu, vatandaş zam ve geçim derdi yorgunudur. İktidarın, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasına direnişi yüzünden piyasalar allak bullak olmuş, döviz fiyatları fırlamıştır.
Bu durum, vatandaşın cebindeki deliği yolsuzluk karadeliği kadar genişletecek yeni zamları kaçınılmaz olarak davet edecektir. Zaten uzunca bir süredir çarşı ve pazarda, resmi kurumlarca açıklanan enflasyon rakamlarını yalanlayan zam kültürü hakimdir. Vatandaş dün on kuruşa bulduğunu, bugün iki katına satın alabilmekte, akaryakıt fiyatları durmadan artırılmaktadır. Bu hükümet zampiyondur.
İleri demokrasi, açılım, yüksek refah seviyesi gibi içi boş sloganlarla halkı oyalayan bu hükümetin siyasi ömrü artık dolmuştur.
Başbakan Erdoğan’ı uyarıyoruz.
Sayın Başbakan, iktidarın imkanlarını, kim olursa olsun tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yiyenlerin ortaya çıkarılması ve layık oldukları cezalara çarptırılmasını engellemekte kullanmamalıdır. Aksi takdirde bizzat kendisi önce millet vicdanında yargılanacak, sonra da adaleti engellemekten hesap vermek zorunda kalacaktır.
Vatandaşlarımız; hem suçlu, hem güçlü; hem kel, hem de fodul olan AKP hükümetinin biletini kesmek için seçim sandığının önüne gelmesini beklemektedir.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort