DOLAR32,6641% 1.2
EURO34,9094% 0
STERLIN41,5440% 0.72
FRANG36,6265% 1.42
ALTIN2.433,08% 1,76
BITCOIN67.087,10-0.682

MHP’LI YALÇIN: ETI TIRNAKTAN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞILDIR

Yayınlanma Tarihi :

semih-yalcin123

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,”Türkiye Cumhuriyeti’nin idari taksimatı bellidir. Ne demektir Türkiye Kürdistan’ı? Bu yapay isimle Türkiye’den ayrılmak istenen topraklarda Türk milletini oluşturan bütün unsurlar PKK’nın baskılarına, şiddet eylemlerine ve cinayetlerine rağmen bir arada hayat sürmektedir. Etnik kökenlere göre sınır belirleyecek bir ayrım, kastedilen bölge için söz konusu bile olamaz. Eti tırnaktan ayırmak mümkün değildir.”dedi

MHP’li Yalçın yaptığı yazılı açıklamada,”Türkiye’yi bölüp parçalayacak taksimatın devleti yönetenler eliyle yapılıyor olması, çok acı ve endişe vericidir. Sözde Kürdistan yaveleri, “Şehit haberleri gelmiyor” istismarına karışmıştır. Erdoğan PKK’nın silahlarının susması karşılığında milletin asla razı olmayacağı korkakça bir yolu seçmiştir. Şehit gelmiyor, analar ağlamıyor edebiyatıyla şehitlerimizin kemikleri sızım sızım sızlatılmaktadır.

Askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ölmesin diye topraklarımız bölücü örgüte sözde Kürdistan adıyla sunulmaktadır.

Sayın Başbakan’a sesleniyoruz. Ey Başbakan! Bu milletin evlatlarını ayırmaya kalkan sen, bilmez misin ki ayrılıkta azap vardır?

Tayyip Erdoğan’ın adı belli olmayan millet tanımıyla Birinci TBMM’nin millet anlayışı arasında dağlar kadar fark vardır. Erdoğan, tarihi tahrif ve tersyüz etmektedir.”dedi.

Yalçın’ın açıklaması şu şekilde:

 

Hatırlanacağı üzere, bir süre önce Başbakan Erdoğan, PKK’ya verilen tavizlere meşruiyet kılıfı geçirebilmek için “İlk Meclis’in ruhuna geri döndük” demiştir. Erdoğan, arkasından da Diyarbakır’da “Kürdistan’daki kardeşlerimi selamlıyorum” diyerek ağzındaki baklayı çıkarmış, bağımsız bir Kürt devletinin yoluna ihanetten asfalt döşemiştir. Bölücü terör örgütü ve meclisteki uzantıları da bu yoldan ilerlemiştir. Nitekim Erdoğan’ın yol göstermesinin üzerinden fazla zaman geçmeden BDP’li Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 2014 Bütçe Kanunu Tasarısı’na koydukları şerhe “Türkiye Kürdistan’ı” ifadesini yerleştirmişlerdir.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda belirlenen tasarıya, ihanet trenine hız kazandırmak için söz konusu şerhin konulması, fevkalade tehlikeli bir gelişmedir.

Başbakan Erdoğan’ın ne demek ve ne yapmak istediği, bu son vahim gelişme karşısında şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. AKP iktidarı, el ele tutuştuğu kanlı örgütün bölücü başı ve militanlarıyla birlikte Türkiye’yi adım adım ayrışma uçurumuna sürüklemektedir.

Üstelik Başbakan bütün bunları, 1920 ruhuna geri dönüyoruz diyerek yapmaktadır. Gerçekte ise Erdoğan, İlk Meclis’in ruhuna Fatiha okumuştur.

Hakikat şudur: Birinci TBMM Türklükte ittifak eden bir meclistir. Birinci Meclis, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı var olma davası için Ankara’da toplananların adresidir. Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü Türk milleti şemsiyesi altında Mecliste toplanmıştır. Buna en açık delil, Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’dır.

Mehmet Akif “Kahraman ırkıma bir gül” deyimini kullanırken, bugünün bölücülerine ders verecek bir ferasetle ırk kavramını millet anlamında kullanmıştır.

Dün Akif’in mısralarıyla duygularını birleştiren insanların torunları bugün kendilerini ve mensup oldukları milleti inkâr etmektedir. Devlet ret ve inkar politikalarından vazgeçmelidir diyen bölücüler, aslında kendi inkârcılıklarını teşhir etmektedir.

Başbakan Erdoğan, Bismil’de yaptığı bir konuşmada “Bu sadece başlangıç” demiştir. Demek ki Türkiye daha beterini, daha kötüsünü de görecektir. Demek ki bunun arkası gelecek ve Anadolu’da Sevr’i hortlatan bir taksimat yapılmaya çalışılacaktır. Aziz vatanımızın öteki bölgelerine de kim bilir hangi adlar konacaktır.

Türkiye’yi bölüp parçalayacak taksimatın devleti yönetenler eliyle yapılıyor olması, çok acı ve endişe vericidir. Sözde Kürdistan yaveleri, “Şehit haberleri gelmiyor” istismarına karışmıştır. Erdoğan PKK’nın silahlarının susması karşılığında milletin asla razı olmayacağı korkakça bir yolu seçmiştir. Şehit gelmiyor, analar ağlamıyor edebiyatıyla şehitlerimizin kemikleri sızım sızım sızlatılmaktadır.

Askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ölmesin diye topraklarımız bölücü örgüte sözde Kürdistan adıyla sunulmaktadır.

Sayın Başbakan’a sesleniyoruz. Ey Başbakan! Bu milletin evlatlarını ayırmaya kalkan sen, bilmez misin ki ayrılıkta azap vardır?

Tayyip Erdoğan’ın adı belli olmayan millet tanımıyla Birinci TBMM’nin millet anlayışı arasında dağlar kadar fark vardır. Erdoğan, tarihi tahrif ve tersyüz etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin idari taksimatı bellidir. Ne demektir Türkiye Kürdistan’ı? Bu yapay isimle Türkiye’den ayrılmak istenen topraklarda Türk milletini oluşturan bütün unsurlar PKK’nın baskılarına, şiddet eylemlerine ve cinayetlerine rağmen bir arada hayat sürmektedir. Etnik kökenlere göre sınır belirleyecek bir ayrım, kastedilen bölge için söz konusu bile olamaz. Eti tırnaktan ayırmak mümkün değildir.

Mesela İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de ve Konya’da da Kürt kökenli vatandaşlarımız bölücü terör örgütü ve onun meclisteki temsilcilerine inat, barış içinde yaşamaktadır. Bunları bin yıldır sürdürdükleri beraberlikten koparmak için deli veya hain olmak lazımdır. Bütçe Tasarısına maksatlı olarak şerh koyan BDP, şüphe yok ki ikinci kategoriye girmektedir.

Ayrıca Türkiye topraklarında Kürdistan diye belirli bir coğrafî bölge yoktur. Selçuklu ve öncesi dönemlerdeki tarihî kaynaklara göre, Kürdistan adı, bugünkü İran’ın güneyi batısından Irak’a uzanan dağlık bölge için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Kürdistan diye nitelendirdiği coğrafya da idarî bir bölge değildir. Bu tabirle, kalesi olan aşiret beylerinin yönetimindeki bölgeler kastedilmiştir. Diyarbakır, Urfa, Mardin gibi kentler, merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilmiş ve bu kategoriye dahil edilmemiştir.

Cumhuriyet kurulduktan sonra vilayetler, yeni devletin fikir temeline göre düzenlenmiştir. Bu fikir temelini elbette Türk birliğinin manifestosu olan Misak-ı Millî anlayışı oluşturmuştur.

Atatürk’ün Kürtlere bir takım vaatlerde bulunduğu iddiası ve İlk Meclis’te Kürdistan tabirini kullandığının tekrarlanıp durulması, tamamen istismardır. Atatürk, Türklerle Kürtlerin üniter bir yapı içinde entegre olmalarını gerektiren ortak kadere sahip bulunduklarını ifade etmiştir.Cumhuriyet, kaderde, kıvançta ve tasada birlik anlayışı üzerine bina edilmiş, 1924 anayasası da toplumsal bütünlüğün çatısını oluşturmuştur. Gerisi yalandır.

Hâl böyle iken Türkiye Kürdistan’ı diye yapay bir tabirin resmi kayıtlara geçirilerek meşruluk kazandırılmaya çalışılması tarihi gerçekleri saptırmaktır. Bu mesele bir takım yasakların kaldırılması ve demokratikleşme çerçevesinde değerlendirilemez.

Bütçe Tasarısına giren Türkiye Kürdistan’ı lafı açık bir bölücülüktür ve suçtur; gayri tabii bir zorlama ve yorum, apaçık bir bölücülüktür. Böyle bir suçun TBMM çatısı altında işlenmesi AKP hükümetinin Türkiye’yi nereye getirdiğinin resmini vermektedir.

Diğer taraftan, Türkiye topraklarının bütünlük garantisi, millet iradesi ve bu iradenin belgesi olan yasalardır. Uygulayıcılar millet iradesine ve yasalara tabi olmak zorundadır. Yenisi yapılıp meclisin veya milletin onayından geçirilmediği sürece mevcut anayasa yürürlüktedir. Devlet gemisini yürütenler bu anayasaya uymakla mükelleftir. Hükümet bu anayasaya göre icraat yapmak mecburiyetindedir.

Aksi takdirde iktidar meşruiyetini kaybeder. İktidar, meşruiyetini sadece milletten aldığı oylardan değil, anayasaya ve yasalara, yani hukuka riayetten alır. Hükümetlerin anayasa ve yasalara uymadığı bir ülkede kaos hakim olur. Kaos ise ayrışma ve yıkım getirir. Nitekim AKP sözde demokratikleşme adı altında bölünme ve ayrışma getirmiştir. Bu iktidar, resmen cami duvarına pisleyenleri koruyup kollamaktadır.

MHP; tarihi gerçekler çarpıtılarak gayri meşru ve ayrıştırıcı tabirlerin Meclis kayıtlarına girmesine asla seyirci kalmayacaktır.

MHP; Oslo görüşmeleri sırasında kapalı kapılar arkasında PKK’ya verilmiş sözler karşılığında Anadolu topraklarının gerçek dışı nitelendirmelerle bölünmesine izin vermeyecektir.

MHP; Meclis çatısı altında alenen bölücülük yapılmasını ve bunun kayda geçirilmesini asla kabul etmeyecektir.

Meclisin meşruiyetine gölge düşüren bu rezil, menhus ve bölücü ifade bütçe metninden çıkarılmalıdır. Çünkü TBMM, millî birlik azminin temerküz ettiği yerdir.

Bu gidişin sonu kötüye varmaktadır. Türk milleti bu zillete daha fazla katlanmayacak, iktidar eliyle PKK’ya peşkeş çekilen emanetlerini geri almakta tereddüt etmeyecektir. Milletimiz birlik ve bütünlüğünü korumak için gerekirse yeniden kurtuluş mücadelesine girişmekten çekinmeyecektir.

Artık ok yaydan çıkmıştır. AKP de BDP de milletin vereceği tepkiye ve bunun yaratacağı sonuçlara katlanmalıdır.

Artık bu kadar da olmaz dedirten bu ayrılıkçı kalkışmayı şiddetle protesto ediyor, iktidarı uyarıyoruz.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort