DOLAR32,8108% -0.08
EURO35,2023% -0.03
STERLIN41,6588% -0.08
FRANG36,7456% -0.01
ALTIN2.452,08% 0,06
BITCOIN62.645,13-2.673

Ruhsar Demirel avukat hanımların başörtüsü sorununu dile getirdi

Yayınlanma Tarihi :

Ruhsar Demirel: Milletin vekili olarak, kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı ve inancımızın uzantısı olarak kılık kıyafetlerimizi serbestçe giyme hakkımız oldu. Bizim milletin vekili olarak hakkımız olan şey, müvekkilinin vekili olan kadınlara olmadı. Müvekkilinin vekili olan kadınlar görevlerini tam olarak ifa edemiyorlar. Neden? Bunun adı “eşitlik” mi sizce? Eğer siz oraya “özel alan” derseniz birisi de buraya “özel alan” der.

yazir81608b325

TBMM Genel Kurulu’nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ileSağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirelkonuşmasına, bugünkü bütçe görüşmelerinde Genel Kurul salonunda sadece 12 AKP milletvekilinin bulunduğunu vurgulayarak, “Burada bulunmaları ve muhalefeti dinleme nezaketi göstermeleri itibarıyla teşekkür ediyorum” dedi.

Demirel, Yüksek Seçim Kurulu’nun bakan adaylarla ilgili kararını hakkaniyetsiz olarak niteleyerek, şöyle devam etti:

“Sayın bakanların siyasi etik adına bütçe görüşmelerinden sonra istifalarını vermeleri gerektiğini, uygun bir tarihte de bir revizyonun yapılacağını düşünüyorum. Türk milleti adına buna inanmak istiyorum. İşte o zaman, umuyorum, yine bir kadın bakanımız olur çünkü bir önceki hükümette 2, bu hükümette 1 kadın bakana sahip olduk, inşallah bundan sonrakinde de bir bakanımız olur.”

Demirel’in MHP Grubu adına yapmış olduğu konuşma şu şekilde:

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi televizyonları başında izleyen milletimize hayırlı haftalar dilerken salonda bulunan 12 Adalet ve Kalkınma Partili milletvekiline ayrıca teşekkür ediyorum burada bulundukları ve muhalefeti dinleme nezaketi göstermeleri itibarıyla.

Ben 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2012 Kesin Hesap Bütçe Tasarıları Hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesiyle ilgili parti grubumun görüşlerini belirtmek için buradayım.

Tabii ki bu bütçe görüşmeleri mali ve ekonomik olmakla beraber daha çok sosyal ve siyasal yansımaları olan metinler, bildiğiniz gibi sonuçları da hukuki ve politik oluyorlar.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinin rakamsal boyutuna baktığımızda 2012 yılının yüzde 30’unun zarar olduğunu, 2013 yılı ağustos sonuna kadar bütçenin yüzde 50’sinin zarar olduğunu,  2014 yılı için de zaten şu anda öngörülen beşte 2’lik kısmının zarar olarak ifade edildiğini söyledikten sonra, bütçe hakkı ve hesap verebilirlik konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum.

Bütçe hakkının etkin kullanımı hesap verebilirlikle mümkün ve zaten, demokrasileri içselleştirmiş, hukukun üstünlüğüne inanan ülkelerde hesap verebilirlik çok önemli bir parametre ve bu işin olmazsa olmaz ilkesi. İşte, bu hesap verebilirlik bütçe müzakerelerine tabii ki yansıyor, ne kadar olduğu. Ama bunun ötesinde de yasama yılı boyunca biz, özellikle muhalefet milletvekillerinin, bazı enstrümanlarla hesap verebilirliği test etme şansımız oluyor. Ben de, ilgili bakanlığın konusu itibarıyla kadın, aile, çocuk konusunda hangi hesap verebilirlikler olmuş ya da olamamış ya da hangi gayret içinde bulunulmuş, onu sizinle paylaşmak istiyorum.

Soru önergeleri efendim. Soru önergeleri, muhalefetin yürütme üzerindeki denetim mekanizmasını gösterir. Ben, üç tane soru önergesini özetle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bir tanesi, Başbakanlığın -ki Sayın Başbakanın imzasıyla yayınlanmış- kadın-erkek eşitliği konusunda bakanlarına görev tevdi ettiği bir genelge var. “Bu genelgeyle ilgili ilgili bakanlar ne yapmış?” diye sordum. Bir Sayın Bakanın cevabını mealen paylaşmak istiyorum, Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Bey şöyle cevap vermiş, “Zaten mevzuat var. Bizim Bakanlığımızda her şey eşitlik ilkesine göre yürütülüyor. Bu genelgeye göre bizim ayrıca bir birim kurmamız, birini görevlendirmemiz gerekmiyor.” demiş Sayın Bakan. Bunu takdirlerinize sunuyorum.

İkinci bir kadın konusundaki soru önergesinin cevabı Sayın Dışişleri Bakanından. Bunu cevap olarak alıp almama konusunu, ben, bizi dinleyen milletimizin takdirine sunacağım. Sayın Bakana sorduğumuz soru şu, “Uygur Türklerinin sembol ismi kahraman bir Türk kadını Sayın Rabia Kadir Hanım,  dünyanın her yerine gidebiliyor. Neden Türkiye’ye gelemiyor, neden vize veremiyorsunuz?” diye mükerrer sorularıma Sayın Dışişleri Bakanı sonunda şöyle bir cevap verdi: “Urumçi ile İstanbul arasında uçaklar kalkıyor. Doğu Türkistan’la ticareti geliştiriyoruz. İş adamlarımızı uçaklara doldurup biz o bölgeye götürüyoruz. İşte, biz, böyle ticaret yapıyoruz.” Hani, Dış Ticaretten Sorumlu Sayın Bakana sorsam, herhâlde, o, bu kadar güzel anlatamazdı ama Sayın Dışişleri Bakanının verdiği cevapta ne vize ne Rabia Kadir ne bir Türk kadının uğradığı haksızlık, hiçbiri yoktu.

Bir üçüncü soru önergesini de Sayın Fatma Şahin’e sordum. Üç değil aslında, birkaç kere sordum aynı soruyu. Çünkü, olay şöyle gelişti: 2012 yılının başlarında bir gazete haberi, yine büyük müjdeler vardı ülkemize “2.505 aileyi çocuk sahibi yapacağız tüp bebekle.” diye bir gazete haberi üzerine Sayın Bakana soru önergesi yolladım -tabii “Sayın Bakana” derken Bakanlığa onun şahsında yolluyoruz soru önergelerini- cevap gelmedi. Sorunun şeklini değiştirip yolladım, yine cevap gelmedi. Her iki önergeyi tekrar yolladım, yine cevap gelmedi. Şimdi, ben sizin huzurunuzda Sayın Bakandan bu sorularıma cevap istemek adına tekrar sorularımı yöneltmek istiyorum. Sayın Bakan, 2.505 tüp bebeğin dağılımı Türkiye genelinde nasıl yapılmış olabilir diye ben bir hesap yaptım kendi ilim Eskişehir üzerinden. Sizin hesabınıza göre 14 düşmüş Eskişehir’e, benim hesabıma göre daha fazla düşmesi gerekiyor.Nüfus kriterine göre de baksan daha fazla düşüyor, sosyal eşitlik ilkesi açısından da baksan daha fazla düşmesi gerekir. Özellikle bu tür sağlık sorunları toplumun genelinde belli bir yüzde oranında görüldüğü için nüfus esaslı dağıtmış olmanız gerekirken, Eskişehir’e benzer, hatta hemen hemen aynı nüfustaki illere çok daha farklı dağıtımlar yapıldığını gördüm ve Eskişehir yine öksüz yine yetimdi Bakanlık ve Hükûmet nezdinde. Ama asıl mesele şurada: Neden bu özel hastaneler grubu? Neden bu özel hastaneler grubunun sahibi olan beyin adını basın önünde mükerrer defalar tekrarlayarak böyle bir reklama müsaade ettiniz? Rekabet Kurumu burada nasıl bir fonksiyon gördü? Bu özel kurumun tüp bebek konusundaki başarı oranı diğer özel kurumlardan daha mı yüksekti veya kamu kurumlarından daha mı yüksek tüp bebek başarı oranı vardı? Bu özel kurumun bu kadar önceliklenmesiyle, basın aracılığıyla, 81 ile genelge yollamak suretiyle yaptığınız bu reklamlar üzerinden, bu özel kuruma kazandırdıklarınıza rağmen,kamu kaynaklarıyla kurulmuş tüp bebek merkezlerinin, bu milletin vergileriyle kurulmuş tüp bebek merkezlerinin atıl kalma ihtimalini hiç düşündünüz mü, bunun memlekete getireceği yükü hiç hesapladınız mı? “Sosyal Sorumluluk Projesi” diye daha sonrasında ek bir haber yayımlandı, bu önergelerle ilgili. Bunun Sosyal Sorumluluk Projesi olduğunu da varsayarsak, düşününüz ki iktidarınız zamanında Milliyetçi Hareket Partili olarak fişlenmiş müesseseler olduğunu kamu da kabul etti. Bu fişlediğiniz Milliyetçi Hareket Partili bir müteşebbis, böyle bir Sosyal Sorumluluk Projesi yapmak istediğini iletseydi, bu partili arkadaşımızın adını da basın önünde zikredip 81 ilin valiliğine, kaymakamlığına ve Bakanlığınızın taşra teşkilatlarına isimlerini açık açık yazarak genelge yayınlayacak mıydınız? Bu sorularımı sıranız geldiğinde cevaplarsanız Türk milleti adına biz memnun olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu soru önergesine sebep olan mevzu burada da bitmiyor. Ekindeki genelgede şöyle bir cümle var, çünkü dil niyetin aynası, dil bilinçaltlarımızın yansıması, bakınız  diyor ki: “Vakıflar tarafından muhtaç olduğu tespit edilip proje kapsamında tedavilerinin yapılmasına karar verilen kadınların…” Sayın Bakan, bu konuyu bilmek için hekim olmak gerekmiyor. Bakınız, Sayın Başbakan da hekim değil ama kürtaj, sezaryen bu konuları çok iyi biliyor. Siz de biraz düşünseniz çok iyi tespit yapabilirdiniz. Çocuk sahibi olamamak yalnızca kadına özel bir durum değildir. Tüp bebek yalnızca kadınlardaki fonksiyon bozuklukları için yapılan bir tedavi yöntemi değildir ama bu fikir, bu kafa, bu ses, aynı ses. “Kadını sakat” diye kabul eden, “kadını eksik” diye gören ve kadına şiddeti çağıran ses, bu ses. Bu ülkede de, dünyanın her yerindeki ülkelerde de erkeklerin de böyle fonksiyon bozuklukları olabileceğini burada herkesin huzurunda bir milletin vekili, bir hekim, bir kadın olarak ifade etmek istiyorum. Eğer zaten muradınız aileleri  çocuk sahibi yapmak olsaydı, biz geçtiğimiz 8 Martta Milliyetçe Hareket Partisi olarak Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Genel Kurulda yaptığımız konuşmada bir öneride bulunduk. Dedik ki: “Evlat Edindirme Yasası’nın hilafına yönetmeliğinizde kısıtlayıcı bir madde var ve bu madde -ki Türkiye’de kadınların en dezavantajlı olduğu konulardan biri- eğitimi ifade ediyor. Bu konuyu yumuşatınız. Türkiye’de yüzlerce, binlerce hane evlat sahibi olmayı, bir o kadar çocuk da aile sahibi olmayı beklerken bu Evlat Edindirme Yönetmeliği’ndeki yasanın hilafına maddeyi düzenleyiniz. Aileler çocuk sahibi olsun.” İlgilenmediniz. Niye? Çünkü murat aileleri çocuk sahibi yapmak değil. Kadınlarla ilgili bir sorununuz var sizin ve bunun adına da “eşitlik” diyorsunuz.

Sayın milletvekilleri, bakınız, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye uluslararası alanda yapılmış bir sözlü taciz var. Bunu hepimiz kınadık, ben dâhil hepimiz kınadık. Bu, diplomatik dilde nedir ne değildir, onu biz bilemeyiz ama vicdani olarak bir hanımefendi konuşurken bir beyefendiye düşen dinlemektir; söyleyecek sözünüz varsa sonrasında söylersiniz. Ama burada kınayan bir dilin başka yerde de kınıyor olması lazım. Nerede biliyor musunuz? Ben size söylüyorum: Türkiye-Rusya 4’üncü Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı’na katılmak üzere Sayın Başbakan Rusya’da. Konstantinovski Sarayı’nda Putin’le görüşüyor ve arkasından bir basın toplantısı yapılıyor. Basın toplantısında bir gazeteci Sayın Başbakana soruyor, diyor ki: “Sayın Başkanla konuyu görüştünüz mü? Rusya dışına çıkış yasağı olduğu söyleniyor. Böyle bir şey yoksa beraberinizde Gizem Akhan’ı da Türkiye’ye götürecek misiniz?” Kameralarda SayınBaşbakanın gülen yüzünü görüyoruz Putin’in cevabıyla beraber çünkü Putin şöyle söylüyor: “Sayın Başbakan eşiyle buraya geldi. Bu nasıl bir soru?” diyor ve Başbakanımız kahkahalarla gülen yüzünü görüyoruz.

Sayın milletvekilleri, burada bulunan Adalet ve Kalkınma Partili nezaket göstermiş sayın milletvekilleri, özellikle size söylüyorum. Gizem Akhan’ın adının yerine kendi kız evladınızın adını koyunuz, güler miydiniz yoksa “Sayın Putin, (…)(X)“ mi derdiniz? Tahmin ediyorum, öbürünü söylerdiniz. Eğer gerçekten vicdanımız varsa, eğer gerçekten kadınlara eşitlik istiyorsak “Türkiye’deki bütün çocuklar gibi, bütün kadınlar gibi bütün kızlarımız da bizimdir.” deyip…  Türk milliyetçiliği işte budur.  Uluslararası bir alanda bir Türk kızına yapılanı espri diye kabul ediyorsak kendi ülkemizde de kendi kızlarımıza yapılanı espri diye kabul edecek demokratik olgunluğa erişmemiz gerekir. Bu erişimsizlik o kadar keskin bir çizgi ki… Burada bizler milletvekiliyiz. Milletin vekili olarak, kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı ve inancımızın uzantısı olarak kılık kıyafetlerimizi serbestçe giyme hakkımız oldu. Bizim milletin vekili olarak hakkımız olan şey, müvekkilinin vekili olan kadınlara olmadı. Müvekkilinin vekili olan kadınlar görevlerini tam olarak ifa edemiyorlar. Neden? Bunun adı “eşitlik” mi sizce? Eğer siz oraya “özel alan” derseniz birisi de buraya “özel alan” der, bunu da istisna diye göremezsiniz. Eşitlik herkes için, bütün kadınlar için, bütün insanlar için olursa anlamlıdır. Yalnızca benden olan, yalnızca benim gibi düşünen, yalnızca benim yanımda yer alan için vicdanlarınız sızlamasın. Vicdanlarınız bütün millet için sızlasın.Sızlamasın, vicdanlarımız coşsun, hepimiz birlikte olalım, eşit olalım. İşte gerçek milliyetçilik hepimizi eşit kabul eden zihniyette olacaktır.

Ve sayın milletvekilleri, şunu söylemek istiyorum: Ben bundan iki yıl önce bütçe konuşmamda bir ifadede bulundum -Sayın Başbakana “usta” denildiğinin en moda olduğu yıllardı, yeni Hükûmet kurulmuştu- dedim ki: “Maalesef kadından sorumlu Bakan bu ülkede hiçbir zaman usta olamıyor, hep yeni bakan geliyor.” Bunu bazen alınganlık yaptı arkadaşlarımız ama sanıyorum tarih tekerrürden ibaret olacak. Sayın Bakan, biliyorsunuz, belediye başkan adayı oldu. Ben, Yüksek Seçim Kurulunun hakkaniyetsiz kararına rağmen Sayın Başbakanın ve sayın bakanların siyasi etik adına bütçe görüşmelerinden sonra istifalarını verip, uygun bir tarihte de bir yeni revizyonun yapılacağını düşünüyorum, buna inanmak istiyorum Türk milleti adına. İşte o zaman, umuyorum, yine bir kadın bakanımız olur çünkü bir önceki Hükûmette 2, bu Hükûmette 1 kadın bakana sahip olduk, inşallah bundan sonrakinde de bir bakanımız olur.

Hepinize saygılar sunuyorum.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort