2023 Türkiye Platformu’ndan Yargı Bağımsızlığı Uyarısı!

Bu haber 10 Ocak 2014 - 0:57 'de eklendi ve 844 kez görüntülendi.

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu,17 Aralık Operasyonu sonrası gelişen olaylar ve yargı üzerinde kurulmak istenen baskıya ilişkin uyarı niteliğinde bir basın açıklaması yayınladı…

2023-turkiye-platformundan-yargi-bagimsizligi-uyarisicb8dffb371259b250f56

Türkiye gündemiyle ilgili konularda kamuoyuna ışık tutan rapor ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 2023 Türkiye Platformu,17 Aralık Operasyonu ve sonrasında gelişen olayları değerlendiren bir basın açıklaması yayınladı.Yargı bağımsızlığına vurgu yapılan açıklamada,yarınların Lider Ülke Türkiye’sinin ancak adaletle varolabileceğini ifade edildi.
İşte 2023 Türkiye Platformunun Basın Açıklması:
17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda ‘’rüşvet ve yolsuzluk operasyonu’’ olarak bilinen adli soruşturma çerçevesinde süregelen tartışmalara ilişkin olarak aşağıdaki hususları ifade etmekte yarar görüyoruz.
1-) Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’sının 2. maddesinde yer aldığı üzere bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, tüm organlarının hukuk kuralları ile bağlı olduğu, yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirinden ayrı ve bağımsız olduğu, hukuk karşısında herkesin eşit olduğu bir devleti ifade eder.
2-) Hukuk devleti ilkesinin gereği ve güvencesi olan ‘’yargı bağımsızlığı’’ Anayasa’nın 138. maddesinde ifadesini bulan şekliyle, hiçbir organın, makamın, merciinin veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat verememesini; genelge gönderememesini; tavsiye ve telkinde bulunamamasını gerektirir. Aynı ilkenin gereği olarak yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
3-) Hukuk devleti ilkesinin yıpratılması anlamına gelebilecek her türlü işlemin, devletin temelden sarsılması ve toplumun adalete olan güven duygusunun aşındırılması anlamına geleceği açıktır. Yürütmenin, yasama ve yargıyı bu derece bir baskı altına alması, Devletin temel ilkelerini tartışmaya açacak, demokrasinin varlık nedenini ortadan kaldıracaktır.
Yasama , yürütme ve yargı erklerinin bağımsız olmadığı bir ortamda, kurumlar arasında meydana gelecek çatışmalar ve nihayetinde oluşacak devlet gücündeki zaaflar, bölgesinde ciddi sorunlarla boğuşan Türkiye’yi, güçsüzleştirerek savunmasız bırakma riski taşımaktadır.
4-) Devlet, tüm kurumları ile bir bütünü ifade eder. Bu bütünün parçaları eşit ve dengeli olabildiği ölçüde devletin gücünden bahsedilebilecektir. Bu gün kişilerin korunması ve istikbali adına yapıldığı izlenimi doğuran, Anayasa’ya, yasalara ve dahi binlerce yıllık Türk devlet geleneğine aykırı eylem ve davranışlar, yarın karşımıza Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin varlık ve beka sorunu olarak çıkabilecektir.
Bu nedenle; başta siyasi iktidar olmak üzere, güncel olarak karşımızda duran sorunları, şahsi tarafgirlikleri ile büyüten, her geçen gün demokrasiyi ve birlikte yaşama olgusunu biraz daha örseleyen tüm taraflara ‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’ gerçeğini hatırlatıyor, yarınların Lider Ülke Türkiye’sinin ancak ve ancak adaletle varolabileceğini ifade ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments