DOLAR 31,0708 % 0.17
EURO 33,6790 % -0.05
STERLIN 39,4560 % 0.03
FRANG 35,2677 % 0.06
ALTIN 2.032,57 % 0,77
BITCOIN 1.605.433 -0.34

ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARA VE AR-GE’YE ÖNCELİK VERİLMELİ!

Yayınlanma Tarihi :
ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARA VE AR-GE’YE ÖNCELİK VERİLMELİ!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kuruluşların 2016 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan MHP Antalya Milletvekili Doç.Dr.Mehmet GÜNAL, doğalgaz deyince aklımıza sadece ısınma sorunun geldiğini fakat ısınmanın yanı sıra elektrik üretimimizin yarısını da doğal gaz santrallerinden sağladığımızı, bunun için de enerjide doğalgaza bağımlılıktan kurtulmak için yerli enerji kaynaklarının arzının artırılması gerektiğini söyledi.

Enerji üretimimizi bir taraftan yerli kaynaklarla yapalım derken Afşin-Elbistan Santrali ve Linyit Madeni gibi yerli kaynakların yabancılara satılmasını ve petrol fiyatlarındaki artışı tüketiciye otomatik olarak yansıdığı halde düştüğünde aynı şekilde yansımamasını eleştiren Günal, personel alımlarında Enerji Bakanlığı’nda da yandaş sendikacılar kayırıldığını belirtti.
MHP olarak Ceyhan merkezli bir bölgesel bir enerji borsası kurulmasını, buranın dünyanın enerji merkezi hâline gelmesi ve kaynaklarımızın burada alınıp satılmasını hedeflediklerini belirten Günal, bunun için de enerjide Ar-Ge çalışmaları artırılması ve teknoloji üretime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Günal’ın konuşmasından başlıklar şöyle;

Enerjide Doğalgaza Bağımlılığı Azaltmalıyız!

Enerji Bakanı da yeni bakan olmasına rağmen sunumunda 2002’den başlayıp 2014’e mukayese yapıyor ama bir türlü 2015 yılında neler harcandığına ve 2016 bütçesindeki paraları hangi projelere tahsis ettiğine ilişkin bilgi vermiyor.

Fakat bizim öğrenmek istediğimiz şey bütçe açısından kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ve bu sene ayrılan bütçeyi nereye harcayacağınız. Çünkü sürekli olarak geçmişe takılıp kalanlar gelecekle ilgili bir şey yapamazlar. Biz daha ne yapacağımıza karar veremezken elimizdeki enerji kaynaklarımızı da doğru değerlendiremeyiz.

Kalkınma Planında yerli enerjiyle ilgili öncelikli dönüşüm programı var. Bakanlığınızın görevli olduğu yerli enerji kaynaklarına dönüşümle ilgili kısmı var. Yeni enerji kaynaklarının arzının artırılması bu şekliyle pek mümkün değil. Bir an önce eylem planlarını bırakıp eyleme geçmek lazım.

Öncelikle dönüşüm programında Hükümete verilen görev bugünün görevi değil. Kalkınma Planını 2013 yılında kabul ettik, üç yıl oldu ne zaman bunu yapıp bitireceğiz? “Bu yerli enerji kaynakların arzının artırılması, toplam kapasitemiz şuydu, şuraya gedik” diyorsunuz. O kapasiteyi nasıl geliştireceğiz? Şu anda bir krizden dolayı bir tek ülkeye doğal gaz bağımlılığımızın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük.
Yani bu bağımlılıklarımızı sorgulamamız lazım. Yıllardır devam eden, doğal gaz depolama tesislerimizin en öncelikli konu olması lazım. Bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa, para, pul, zaman, teknik destek, ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Ama bunların bir bütünlük içerisinde yapılması lazım.
Tamamen doğal gaza bağlı bir enerji sektörü olursa bu tehlikelidir. Kriz çıkınca hepimiz birincil ihtiyacımız diye, önce ısınmayı düşündük ama elektrik üretimimizin yarısını doğal gaz santrallerinden sağladığımızı göz ardı ediyoruz. Bağımlılıktan nasıl kurtulacağız o zaman?

Afşin-Elbistan Santrali ve Linyit Madeni Yabancılara Satılmasın!

Öbür taraftan yerli kömürün enerji kaynaklarımız içerisindeki payı yüzde 28,5. Şimdi kendi elimizde kendi yerli kaynağımız var ama öbür taraftan Afşin-Elbistan kömür madenini “yeni bir modelle.” devredeceğiz dediniz. Ama sizin rakamlarınızda yine ben konuşurken dikkatle baktım, arkadaşlar da daha önce söylemiştiler.
Yani toplam rezervimizin üçte 2’sine yakın bir kısmını orada üretiyoruz. Siz bize böyle “Yeni bir finansman modeli.” dediniz, ama onun devir sözleşmesinin sizin önünüzde olduğunu, Avusturya’nın Verbund şirketine devredilmek üzere olduğunu, yirmi yıllığına gideceğini de hesaplamamız lazım.

Bir taraftan yerli kaynaklarla yapalım diyorsunuz, sonra yerli kaynakları yabancılar işletsin diyorsunuz. Ben şimdi bunu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Orada çalışanlar var, o kaynak var. Ben bir taraftan diyorum ki elektrik üretimimi doğal gaza bağlama, elimdeki kömürü geliştireyim; siz bir taraftan AR-GE projelerinden bahsediyorsunuz.

Kömürün kalitesini, kömürün çevreye duyarlılığı artıralım, daha çok kullanalım, güzel. Sıkıştırma gaz, birtakım şeylerle uğraşalım derken bu konudaki en önemli yatırımımızı santralle beraber bir şirkete devretmek üzere hiçbir şey olmamış gibi, yeni bir model, devletler arası bir şey diye geçiştiriyorsunuz. Bunları bir düşünmemiz lazım.

Yani esas olan bunlardır. Sizin rakamda şu kadar kapasitemiz var, buraya geldik demek sorunu çözmüyor. O kapasiteyi kurup sonra birilerine devredersek yirmi yıl boyunca ne kadara mal olacak? Ben onun hesabını istiyorum. Daha önce Türkiye KAMU-SEN’e bağlı Türk ENERJİ-SEN’in

Başkanı’nın size bir mektup yazarak durumu anlattığını biliyorum. Bu kapsamda bu hususun hem burada çalışan personel açısından hem de bağımlılığımız açısından çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani yirmi yılda burada üreteceğimiz elektriğin maliyeti nedir, ne kadara bize mal olacak?
Şimdi yabancıya verdiğimiz zaman onların yapacağı maliyet ne olacak, yenileme projeleri için ne kadar süre devre dışı kalacak santral üniteleri? Bunları bilmemiz lazım. Bu stratejileri tartışalım. Önümüzdeki yapacağımız yatırımlarda nereye öncelik vereceksiniz, bunun hangisi nereye gidecek, oradan kaybolacak enerjiyi nereden karşılayacağız?

Enerji AR-GE Çalışmaları Artırılsın ve Teknoloji Üretime Dönüştürülsün!

Yeni enerji kaynaklarıyla ilgili AR-GE’den bahsettik. Bu anlamda Bor Enstitüsü önemli. Özellikle yakıt piliyle ilgili bazı projeler var. 18 tane patent var ama bunun kaçı üretime dönüştü?
Bunların üretime dönüşmesi için teknolojinin ticarileşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Küçük rakamları, işin siyaset tarafını konuşmak istemiyorum. Geleceğimizi planlayalım, buna ne kadar kaynak ayıracağımızı görelim. Artı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu proton hızlandırıcısından bahsediyorsunuz, kendisi bir araştırma merkezi kurmuş.

Geçtiğimiz yıl Araştırma Merkezleri Kanunu’nu çıkmadan önce birçok araştırma merkezini kendim bizatihi gezdim ve inceledim. Sayın bakanları bir an önce bu kanunun çıkması için zorlamıştım ve o kanunu hep birlikte çıkardık. Bu çerçevede üç, dört üniversitemizin beraber yaptığı, Ankara Üniversitesinin liderliğinde Hızlandırıcı Merkezi var.
TAEK’in orayla ilişkileri nasıl? Ne yapıyorlar? Hidrojen enerjisiyle ilgili çalışmalar nasıl? Neler yapılıyor? Ne kadar kaynak lazım? Kamu ne ayıracak, özel sektör ne ayıracak, onları nasıl teşvik edeceğiz?

Ayrıca burada EPİAŞ’la ilgili kanun çıktı, enerji borsası dedik. Siz gün içi işlemden sonraki, önceki piyasalarla ilgili birtakım şeyler söylemişsiniz. Biz MHP olarak onun da ötesinde Ceyhan merkezli olarak, bu bölgeyi içine alan bir şekilde bölgesel bir enerji borsası kurulmasını, sadece BİST içerisinde bir piyasa olarak işletmenin ötesinde dünyanın bir enerji merkezi hâline getirmeyi, aynı zamanda bunların tamamının burada alınıp satılmasını hedefliyoruz. Onun için bu çalışmalara daha öncelik verilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Petrol Fiyatlarının Artışı Otomatik, Düşüşü ise Karışık Matematik!

Elektrik faturalarıyla ilgili olarak enerjideki fiyat düşüşlerini “yansıtacağız.” demişsiniz. Benim aklım almayan bir şey var. Yani petrolün varili 120, 130 dolarlardan 80’e, 50’ye, şimdi 20 küsur dolara kadar inmiş ama bize yansıması maalesef çok düşük kalıyor. Çıkarken nasıl oluyorsa otomatik olarak bir anda çıkıyor. Nasıl oluyor da fiyatlar düşerken bunu yansıtamıyoruz, ben açıkçası anlamakta zorlanıyorum.

Bunun tüketiciye yansıması nasıl olacak? Bir de burada son dönemde çok konuşulan, doğal gazla ilgili olarak, hele bu krizden sonra, İsrail’le gelişen ilişkiler bağlamında Kıbrıs meselesi ve bunun üzerinden hem petrol aramaları hem de doğal gaz hatlarıyla ilgili önemli tartışmalar, iddialar yaşanıyor. Bu konuda da ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Hassas konudur ama biraz daha dikkatli olunması gerektiğini, belli konuda verilecek tavizlerin sonrasında uzun yıllar geri alınamayacağını biliyoruz.

Hem Kıbrıs’ın statüsü açısından hem de sonraki oradaki doğal kaynaklar üzerinde haklarımız açısından çok önemli. Musul’daki kargaşa yıllardır devam ediyor. Biliyorsunuz, o süreçte bir hengamede öyle gitmişti. Şimdi bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum.

Enerji Bakanlığı’nda da Yandaş Sendikacılar Kayırılıyor!

Son olarak, Sayın Bakan, burada size arz önce belirtmiş olduğum T.KAMU-SEN’den gelen, bazı kurumlarla ilgili talepler var. Gerçekten yandaş sendikanın kayrıldığı birçok örnek var. Şimdi, ben, tek tek vakit alarak zamanınızı buna harcamak istemiyorum ama hepsinde var.

Yani Atom Enerjisi Kurumunda daha önce sınav yapılmamış, hâlâ duruyor, öbür taraftan sözleşmeler uzun süredir bekliyor, hâlâ yılbaşı geçmesine rağmen diyorlar, Eti Maden’de yine buradaki sınavlarla ilgili, iç denetçi sınavıyla ilgili var. Onun ötesinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yine personelin denetime gönderilmesinde özellikle yüzde 100 zamlı denetim personeli ücret alıyormuş.

Kayırmalar olduğu ve bu kapsamda da özellikle kayırmanın siyasi olmasının ötesinde denetimlerde bu sefer kalite sorununun yaşandığı söyleniyor. Maden kazaları bizim için en önemli sorun hâline gelmişti geçtiğimiz yıllarda can kayıpları açısından, ülke ekonomisi açısından.

Bu hususlardaki sorunları yeni bakan olduğunuz için sizin dikkatinize sunmak istedim. Personelle ilgili şeylerin ayrıntısını size daha sonra da takdim ederim ama biraz daha hassas olmanızı çalışma barışı açısından daha önemsediğimizi belirtmek istiyorum.

YORUM YAP

DÖVİZ KURLARI

 • Dolar DOLAR
  ALIŞ SATIŞ FARK
  31,0075 31,0708 % 0.17
 • Euro EURO
  ALIŞ SATIŞ FARK
  33,5663 33,6790 % -0.05
 • Sterlin İNG. STERLİNİ
  ALIŞ SATIŞ FARK
  39,2805 39,4560 % 0.03
 • Frang İSV. FRANGI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  35,1838 35,2677 % 0.06
 • Kanada Doları KAN. DOLARI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  22,9597 23,0099 % 0.02
 • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  3.251,55 3.323,25 % 0,77
 • Gram Altın GRAM ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  2.032,22 2.032,57 % 0,77
 • Bitcoin BITCOIN
  FİYAT DEĞİŞİM
  1.605.433 -0.34

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort