DOLAR 32,5038 % 0.08
EURO 34,7826 % -0.12
STERLIN 40,2943 % -1.04
FRANG 35,7169 % 0.28
ALTIN 2.499,53 % 0,61
BITCOIN 2.118.944 -0.734

Siyasi Memur Olmaz, Siyasi Memurla Devletin Hafızası Yok Olur

Yayınlanma Tarihi :
Siyasi Memur Olmaz, Siyasi Memurla Devletin Hafızası Yok Olur

Devlette devamlılık esastır. Memurlarımız da devletimizin hafızasıdır. Hükümetle gelen, hükümetle giden memur anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 29.03.2016 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Kurum Yönetimi, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonunu temsilen Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş konuşmasına, Sosyal Güvenlik reformu adı altında SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştiğini hatırlatarak başladı.

Yokuş, “Bu kurumlar kâğıt üzerinde birleşti ama gerçek manada yani hak ve yükümlülükler bağlamında birleşemedi. Eskiden olduğu gibi SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sigortalılarının her birinin farklı statüsü devam ediyor. Birleşmenin sağlandığı 2006 yılından bu yana sürekli başkan değiştirdiğini düşündüğümüzde sosyal güvenliğe yapılan siyasi müdahaleler de ortaya çıkmaktadır.

Uzun yıllar ülke vatandaşına hizmet etmek, sosyal güvenlikteki bütün sorunları çözmek gayesiyle; köklü bir reform, güzel günlerin habercisi vaatleriyle çıkarılan kanun, o tarihten beri sürekli değiştirilmektedir.   Yapılan değişikliklerle birlikte özellikle sağlık hizmetlerinin özel sektör eliyle gördürülmesini önceleyen politikalar nedeniyle, Kurumun sağlık harcamaları arttı ve kaynaklar, özel hastanelere aktı.”

VATANDAŞTAN ALINAN KATKI PAYI ARTMASINA RAĞMEN, SGK’NIN AÇIKLARI ARTTI

“Sosyal Güvenlik sistemindeki finansal açığı kapatmak üzere kurgulanan reform, vatandaştan alınan katkı payını artırmasına rağmen, sistemin açıklarını kapatmayı başaramadı; aksine açıklar daha da büyüdü.  Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak 2006 yılında söylediklerimizde ne denli haklı olduğumuzu 10 yıl sonra bile görüyoruz.

O günden farklı olarak bugün yazılan her reçete başına para ödüyoruz.

Belli sayının üzerinde ilaç alırsak fazladan reçete parası ödüyoruz.

Ayaktan tedavilerde dahi katkı payı ödüyoruz.

Hastanede birden fazla serviste muayene olmamız durumunda katkı payı ödüyoruz.

18 yaşını aşmış, okumayan çocuklarımız için genel sağlık sigortası primi ödüyoruz.

Hastaneye belli bir defadan fazla başvurmamız halinde ayrıca para ödüyoruz.

Emeklilik yaşı yükseltildi; emekli aylığı bağlama oranları düşürüldü.

Gözlük ve gözlük camı gibi, tıbbi malzeme değiştirme süreleri uzatıldı.

İşitme cihazı gibi analog ve dijital cihazlar için Kurumca yapılan ödemelerin üst limiti azaltıldı.

Ama sosyal güvenlik açıkları azalmak yerine arttı. Çünkü Kurumun kaynakları anlaşmalı özel hastanelere gitti.

Türkiye’de sadece memurlar değil, memur emeklileri büyük bir haksızlığa uğruyor.

Devlet memurlarının çalışırken aldıkları maaş ile emeklilik maaşları arasında çok büyük farklılık var.

Memurlara çalışırken döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti gibi ödemeler yapılırken; bu tür ödemeler prime esas kazançtan sayılmıyor ve emekliliklerinde de bu ödemeler maaşlarına dâhil edilmiyor.

Yapılan bu tür ödemelerin emeklilik maaşlarına yansımaması,memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük bir uçurumun oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle, devlete yıllarca hizmet etmiş memurların emekliliklerinde yoksulluk sınırının altında maaş almaları kaçınılmaz son oluyor.

5510 sayılı Kanun, işçiler ile memurlar arasında sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı bakımından eşitlik getirmek amacıyla çıkarılmış olsa da bu Kanun, memurların haklarının budanmasından başka bir işe yaramadı. 1 Ekim 2008’den önce işe başlayan memurlarla, bu tarihten sonra işe başlayan memurların emeklilik hakları aynı değil.

Bu durum, çalışırken brüt maaşları ve çalışma süreleri aynı olan bir memur ile işçinin emekli olması durumunda, memurların %15 ile %60 oranında daha az emekli maaşı almasına yarı yarıya daha az emekli ikramiyesi verilmesine yol açıyor.”

SGK ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR

“Sistemle ilgili söylenecek çok şey var, ancak bir de sistemi işletmekle yükümlü Kurumun çalışanları ile ilgili sorunlar var ki; bir sendikacı olarak bu sorunları dile getirme sorumluluğu taşımaktayız.

Yeni Başkanımız Sayın Mehmet Selim Bağlı Beyin de bize daha önce söylediği gibi Sigorta Uzmanlığı kadrosu biran evvel ihdas edilmeli ve şartları taşıyan çalışanlara bu hak verilmelidir.

Çalışanların iş yüküne uygun ücret düzenlemesi yapılmalı,666 sayılı KHK ile başta ikramiyeleri olmak üzere ellerinden alınan hakları iade edilmelidir. 10 yıldır bunları söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz.

Başta hizmetlilere olmak üzere, yükselme sınavları açılmalıdır. Ayrıca boş bulunan ya da vekaletle sürdürülen merkez müdürü,merkez müdür yardımcısı ve şube müdürü gibi unvanlara sınav açılmalıdır.

A sınıfı kadrolara, denetmen yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı gibi şartları tutan SGK çalışanları içinden fırsat tanınmalıdır.

Sosyal Güvenlik İcra memurları ve Denetmenlerinin diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleriyle hakları eşitlenmelidir. Hizmetlisinden şefine, hemşire ve doktora kadar SGK çalışanı 28 bin personele hak ettikleri saygı ve itibar gösterilmelidir.

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin pek çoğunda kadro eksikliği ve fiziki mekan yetersizliği nedeniyle çalışanlar iş yükü altında ezilmektedir. Bu hususta acilen tedbir alınmalıdır. Ayrıca yemek ve serviste yaşanan sorunlar giderilmelidir.

Kurumdaki iş yoğunluğu ile ücretlerin yetersizliğine birde sendikal ve siyasi ayrımcılığın girmesi, iş barışını bozmakta, çalışanların moral motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve verimliliği azaltmaktadır.

10 yıldır yapılan siyasi ve sendikal ayrımcılığa bir son verilmelidir. Yeni Bakanımızın bu konuda bize verdiği sözü bir teminat olarak görmek istiyoruz.

Hülle yoluyla müdürlük kadrolarının doldurulması sonlandırılmalıdır. Çalışanların sendikasına ve siyasi görüşüne göre değerlendirilmesine de derhal son verilmelidir.

SGK’da iş yoğunluğu ve emeğinin karşılığını alamadığı için pek çok personel başka kurumlara yatay geçiş yapmak istemektedir.

Biz artık SGK’da yeni bir dönemin başlatılmasını bekliyoruz.10 yıllık bir kurumun geçmişinde yaşanan olumsuzlukların tekrar edilmemesi için ders çıkarılmalıdır.”

LİYAKATİN ESAS ALINDIĞI, SENDİKAL AYRIMCILIĞIN SONLANDIĞI BİR SGK GÖRMEK İSTİYORUZ

Yokuş, “Bir başka husus ise, SGK’nın tek çatı olmasının gerekçelerine uygun çıkış noktasına dönmesi gerekmektedir. Ne yazık ki,kuruluşundan sonra yapılan çeşitli düzenlemelerle paydaşların yönetim kuruluna gönderdiği temsilcilerin yetkileri tırpanlanmıştır. Kuruluş kanunu amaçları çiğnenmiştir. Biz daha şeffaf ve paydaşları ile daha sık bir araya gelen bir yönetim arzu ediyoruz.

Unutulmasın ki, 79 milyon insanımıza hizmet veren böyle bir kurumun kurumsal imajı her kişiden daha önemlidir. Çünkü yöneticiler gelip geçicidir. Asıl olan kurumdur. Son söz olarak, liyakatın esas alındığı,ayrımcılığın sonlandırıldığı, tüm çalışanların eşit muamele gördüğü bir SGK yönetim anlayışı talep ediyoruz…

SGK çalışanları emeklerinin karşılığını tam alamamasına rağmen, olağanüstü bir özveriyle çalışmaktadır. Bütün SGK çalışanlarını kutluyorum. İstiyorum ki, yaptıkları gayretli çalışmalarının karşılığında hiç olmazsa devleti yönetenler sevgilerini göstersin ve haklarını versinler” dedi.

HÜKÜMETİN MEMURLARLA ALIP VEREMEDİĞİ NEDİR?

Yokuş konuşmasının son bölümünde, “Bakan Soylu’ya teşekkür ediyorum, ancak 2 defa teşekkür edecektim. İlk defa bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SGK çalışanlarına teşekkür etti. Bunun için ilk teşekkürümü ediyorum.İkinci teşekkürümü de bizi dinlediği için edecektim, ama dinleme nezaketini göstermediği için etmiyorum.

Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kökten değişmeli, memurlar özel sektörden daha fazla ücret alıyor, iş garantisi varama performans ölçme yok. Buradan verim alabilir misiniz?” dedi. Sayın Şimşek bu memurlar size mesai arkadaşlığı dışında ne yaptı?

Başka bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Ömer Dinçer beyde “bu memurların %37’si niteliksiz, %11’i de” demişti. Sorarım sizlere bu memurla alıp veremediğiniz nedir? Memurun iş güvencesini kaldırmaya kalkıyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da her yerde “memurun iş güvencesi kalkmalıdır. Nerede var hayat boyu iş güvencesi? “ diyerek yanlış bir algı yaratmaya çalışıyor. Ama biz, direnmeye devam edeceğiz. İş güvencemizden vazgeçmeyiz. Devlette devamlılık esastır. Memurlarımız da devletimizin hafızasıdır. Siyasi memur olmaz, siyasi memurla devletin hafızası yok olur. Hükümetle gelen, hükümetle giden memur anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.
TÜRK BURO-SEN

YORUM YAP

DÖVİZ KURLARI

 • Dolar DOLAR
  ALIŞ SATIŞ FARK
  32,4971 32,5038 % 0.08
 • Euro EURO
  ALIŞ SATIŞ FARK
  34,5977 34,7826 % -0.12
 • Sterlin İNG. STERLİNİ
  ALIŞ SATIŞ FARK
  40,0487 40,2943 % -1.04
 • Frang İSV. FRANGI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  35,6775 35,7169 % 0.28
 • Kanada Doları KAN. DOLARI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  23,6285 23,6502 % 0.21
 • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  3.998,29 4.086,73 % 0,61
 • Gram Altın GRAM ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  2.498,93 2.499,53 % 0,61
 • Bitcoin BITCOIN
  FİYAT DEĞİŞİM
  2.118.944 -0.734

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış
Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahisBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort