DOLAR32,2267% 0.07
EURO34,9523% 0.16
STERLIN41,2157% 0.34
FRANG35,2017% 0.16
ALTIN2.464,47% 0,11
BITCOIN69.106,35-1.64

Bir İfade, 68 Kuşağı ve Üç Kahraman

MHP Türk milliyetçilerinin evidir. Kimse bir milliyetçiyi evinden atmak hakkına sahip değildir.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Bir İfade, 68 Kuşağı ve Üç Kahraman

KAHRAMAN

Bir İfade, 68 Kuşağı ve Üç Kahraman

Ahmet B. KARABACAK

 

Önce şunu söylemek istiyorum: Ben kuşak kelimesini ne konuşurken, ne de yazarken kullanmamaya dikkat ederim. Kuşak benim için bele sarılan bir Türk buluşudur. Bunu kapatalım…

Bu sözü, yani 68 kuşağı sözünü yakın zamanda, son yıllarda yetişen, büyük eserlere imza atan tarih profesörü, Türk Tarih Kurumu eski başkanı, kıymetli ilim adamı ve benim için pek önemli özellik olan tavizsiz bir milliyetçi ve maalesef şimdi bir siyasetçi olan Yusuf Halaçoğlu’ndan duydum. Kendisi o yıllardan beri ülkücü olduğunu söylüyordu; doğrudur. Genç nesil bilmez; belki büyüklerinden dinlemişlerdir: 1965-1980 yılları içinde Türkiye sanki bir iç savaşın içinde idi. Bir tarafta Sovyetler Birliği, Komünist Çin ve Avrupa’nın emperyalist devletlerinin desteklediği Kürtçüler ve onların destekçileri komünistler, diğer tarafta ise vatanlarını ve imanlarını savunmak için ölümü hiçe sayan milliyetçi-ülkücü Türk gençliği vardı. Bu mücadele 1980 yılına kadar sürdü ve Türk gençliği bu hain sürüsünün hevesini kursaklarında bırakarak vatanlarını böldürtmedi ve komünist bir sistem kurulmasını pek çok şehit vererek, pek çok zulüm görerek önledi…

Eski komünistler sanki bir zafer kazanmışlar gibi, “68 kuşağı” diye dernek ve vakıflar kurdular. Bu dernek ve çöreklendikleri gazete köşelerinde şimdi de Türklüğe karşı gösterdikleri melânetlerini ibretle takip ediyoruz. Milliyetçiler ise, her zaman olduğu gibi, görevini yapmış insanlar olarak alkış ve bir menfaat beklemeden köşelerine çekildiler, hiçbir zaman da “ben şöyle mücadele ettim” diye övünmeyi akıllarından geçirmediler. Ama o günleri yaşayanlar bilir ki, hadiselerin içinde olanlar, canları pahasına mücadele edenler birer kahramandı…

Yusuf Halaçoğlu için “maalesef siyasetçi” dememin sebebini açıklamak istiyorum:  İlmini, çalışmalarını bir tarafa bırakarak, belki daha çok hizmet edebilirim düşüncesi ile siyasete giren, fakat bu düşüncelerinde yanıldıklarına inandığım üç önemli ilim adamından bahsedeceğim:

Birincisi Millî Edebiyat akımının öncülerinden, Türk folklorunu dünyaya tanıtan, şair, araştırmacı Fuat Köprülü:  Kendisi Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra, halâ aşılamamış araştırmalar yapmış, büyük eserler vermiştir. Belki benim düşüncem; sanıyorum ki o,vatanıma siyaset yolu ile daha çok hizmet edebilirim düşüncesi ile Menderes, Celâl Bayar, Refik Koraltan ile Türkiye’yi on yıl idare eden Demokrat Parti’nin kurucusu olmuş, iktidar zamanlarında Dış İşleri bakanlığı yapmış, ihtilâl olunca hapsedilmiş( 1960), zulüm görmüştür. Köprülü eğer siyasete girmemiş olsa idi, o verimli çağında daha çok eserler verecek, Türklüğe daha çok hizmet edebilecekti…

İkinci kişi, kendisini çok yakından tanıdığım, büyük saygı duyduğum, devamlı benim yayınevimi ziyaret eden, gençlerle sohbetten büyük zevk alan, bir süre Türk Ocakları genel başkanlığını yapan Prof. Osman Turan’dır. Türk Tarih profesörü, araştırmacısı olan Osman Turan müthiş çalışkan, üretken biri idi. Pek çok kitabı ve araştırması, kaynak olarak genç akademisyenlerin ve tarih meraklılarının başvurduğu eserlerdir. Şimdi birtakım çevrelerin yere göğe sığdıramadığı Süleyman Demirel’in daveti ile, üniversite hocalığını bırakarak Adalet Partisi’ne girmişti. Onunla beraber bu partiye giren pek çok milliyetçi, tabir yerinde ise, kullanıldıktan sonra ihraç edilmişler, onlara bir daha dönüp bakan olmamıştır. Rahmetli Osman Turan’ın üzüntü içinde vefat ettiğini yakından bilenlerdenim…

Sözünü etmek istediğim üçüncü kişi Necmettin Hacıeminoğlu’dur. Genç yaşta profesör olan sevgili dostum, bizim de zorlamamız ile, siyasi yazılar yazmağa, konferanslar vermeğe başladı. Benim de bazılarını bastığım siyasî içerikli kitaplar kaleme aldı. O zaman bizim düşüncelerimizi savunan bir gazetede her gün makaleleri yayınlanmağa başladı. Buna karşı ne yapıldı: Önce çalıştığı üniversiteden kovuldu, sonra hapse atıldı. Uzunca bir zaman öğretmen olan eşinin aylığı ile geçinmek zorunda kaldı. Sıkıntılar içinde hasta oldu, genç denilecek yaşta vefat etti…

Bu üç ilim adamımın ortak özelliği Türk Milliyetçiliği fikrinden kesinlikle taviz vermemeleridir. Osman Turan’ın hapsedildiği Yassıada hapishanesinde, kendisinden saygı bekleyen, gelince ayağa kalkmasını emreden oranın kumandanı albayı tokatladığını, adamın bir daha o terbiyesizliği yapamadığını o günleri yaşayanlar çok iyi bilmektedirler…

Yusuf Halaçoğlu’nu yakından tanımıyorum. İşte yukarıda adlarını verdiğim, elbette daha pek çok olan bu idealistlerin bir devamıdır diye düşünüyorum. “Anadolu’da aşiretler, cemaatler, oymaklar” adlı muazzam araştırması kütüphanemin en önemli eserlerinden biri durumunda. Gazetelerden ve televizyon çalışmalarından konuşmalarını yakından takip ediyorum. O, bir idealistin nasıl olması gerektiğini, konuşmalarıyla milletimize hiç taviz vermeden ulaştırıyor.

Halaçoğlu’nun, kuruluşunda ve gelişmesinde emeğim olan Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili olmasına samimiyetle sevinmiştim. Parti, onun gibiler sayesinde yönünü daha berrak görebilir, hareketimizi daha açık bir şekilde savunur düşüncesindeydim.

Hiç ısınamadığım siyasetin pis kurallarının onun üzerinde de uygulandığını görünce yukarıda isimlerini verdiğim büyük Türk âlimleri gözümün önüne geldi. Parti yetkilileri kendilerince, konuşmaları beğenilmediği için Yusuf Halaçoğlu’nu ihraç etmek için, birkaç arkadaşı ile beraber disiplin kuruluna (o ne ise) vermişler…

M.H.P. Türk milliyetçilerinin evidir. Kimse bir milliyetçiyi evinden atmak hakkına sahip değildir. Belki hukukî olarak böyle saçma bir uygulamayı yapanlar olur. Ama kimse gönül bağını koparıp atamaz. M.H.P. çok zor kuruldu. Çok emek harcandı. Genç çocuklar, hayatı yaşamadan toprağa düştü. Pek çok aile perişan oldu. Bu hareketi miras yedi gibi kullanmağa, sağa sola çekmeğe kimsenin hakkı yoktur…

 

***

          Yusuf Halaçoğlu’nun deyimiyle söyleyeyim: 68 kuşağının yakından tanıdığım, şimdiye kadar hiç taviz vermeyen, bugünkü şartlarda dahi mücadelelerine ara vermeden devam eden üç kahramandan bahsedeceğim. Önce o kargaşa ortamına nasıl gelindi kısaca bahsetmek istiyorum:

Bilindiği gibi ikinci dünya savaşından sonra galip ülkeler dünya ülkelerini nüfus alanı olarak paylaşmışlardı. Türkiye bu paylaşımda, savaşta tarafsız kaldığı için ortada duruyordu. Rusya’nın yüz yıllardır sıcak denizlere inme hedeflerinden biri olan Türkiye savaş sonrası kurulan ve komünizmin tehditlerini önlemek isteyen, ABD’nin liderliğini yaptığı NATO’ya girerek tercihini yaptı. Fakat komünist hareketlerin lideri olan Rusya bunu hiçbir zaman kabullenmedi ve Türkiye’yi komünistleştirmek için, içerideki adamları vasıtası ile devamlı huzursuzluklar çıkardı. Basına el attı, finansmanını sağladığı partiler, dernekler kurdurdu. Parçalanmış Almanya’nın kendisine düşen kısmında Türkçe yayın yapan bir radyo istasyonu kurarak 24 saat adamlarına talimatlar gönderdi, propaganda yaptı. Sanat ve kültür adamlarımızı yoğun propaganda ile komünist rejime angaje etmeğe çalıştı; bunda büyük çapta başarı kazandı. Şimdi halâ bazılarının büyük şair, büyük mütefekkir diye insanlarımıza yutturmağa çalıştığı, vatana ihanetten hapiste yatarken yandaşları tarafından kaçırılan ve bir gemi ile Rusya’ya sığınıp onların hizmetine giren Nazım Hikmet orada yıllarca Türkiye ve Türklüğe hakaretler etti. (Nazım Hikmet’le ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum: Genç yıllarımızda elbette biz de bir takım propagandaların etkisi altına giriyorduk. Edebiyat ilgi alanım olduğu için bu şairi merak ediyordum. Kitaplarının basılması yasaklandığı için okumak ve öğrenmek imkânım da yoktu. Bir gün, büyük bir kitap arşivi olan Muhittin Nalbantoğlu’nun evine gitmiştik. Konu Nazım Hikmet’ten açıldı. Nalbantoğlu, bu adamın daha önce basılmış olan beş adet kitabını çıkardı ve okumak üzere bana verdi. Okudum ve şişirilmiş bir yalancı şöhret olduğunu gördüm. Nazım Hikmet Moskova’da ölünce, o yıllarda sahipliğini yaptığım edebiyat ve sanat dergisi Zeren’de bunu çok ağır bir dille yazdım. Aradan Yıllar geçti. Bir balon olan komünizm safsatası, hem de kendi elleriyle yıkıldı, gitti. Komünistlerin işgali altında olan Bulgaristan da bu belâdan kurtuldu.  Dört arkadaş, biraz da merakla bir aylığına vize alarak bu ülkeye gittik. Orada tanıştığımız, kendisi mimar olan Aynur isimli Türk bayanın evine misafir olduk. Ev sahibi bayanın büyükçe bir kütüphanesi vardı. Orada beş ciltlik, Türkçe yazılmış, oradaki Türklere komünizmi benimsetmek için hazırlanmış, sayfalar içine serpiştirilmiş Lenin ve Stalin’in de konuşma ve yazıları olan kitapları gördük. Fransa’da okumuş, Sorbonne üniversitesinde eğitim görmüş ve oradan mezun olmuş, yıllarca yurt dışında yaşamış Orhan Atahan isimli arkadaşım bu kitabı okumak için ev sahibimizden istedi. Ben, okumağa değmeyeceğini, boşa zaman harcayacağını söyledim. Fakat o aldı ve pek kalın olan bu propaganda kitabını okudu. Bitirdikten sonra “sen haklı imişsin, bu adamı çok şişirmişler” dedi. Nazım Hikmet’i Bulgaristan’daki soydaşlarımız o konuşmaları sırasında dövmüşler, kolunu kırmışlardı. Bu şişirilmiş şöhret halâ pazarlanıp duruyor.)

1968 neslinin yaşadığı yıllarda sadece Rusya değil, komünist Çin de devrede idi. Şimdi ne hikmetse, milli bir duruş sergilediği görülen, bir türlü hakkında yorum yapamadığım Doğu Perinçek, Çin emperyalistlerinin ve o arada sözde komünist, aslında Kürtçü Abdullah Öcalan’ın savunucuları arasında idi. O yıllarda neşrettiği Aydınlık isimli gazetede hem Kürtçü komünistlerin yandaşlığını yapıyor, hem de ülkücülere faşistler diyerek komünist militanlara, milliyetçilerin adreslerini vererek hedef gösteriyordu. Dergisinde, disiplinsizlikten askeri okuldan atılan, bir süre benim yanıma gelip giden bir gencin ağzından, benimle ilgili on beş gün yayın yaptı ve hedef gösterdi. Milliyetçi bir ağabeyimiz olan, bir karşılık beklemeden davalarımıza giren rahmetli Abdullah Mazhar Baytaz’ın adresini yayınladı. Bu yayından sonra Mazhar ağabeyin yazıhanesi kurşunlandı.

Emperyalistlerin desteklediği bazısı inanmış, bazısı gafil kişiler 1980 hükümet darbesine kadar, devleti idare edenlerin de basiretsizliği sebebi ile bütün Türkiye’ de, özellikle okullarda terör estirmeğe başladılar. Üniversitelerde okuyan milliyetçi, ya da hiçbir ideolojiden haberdar olmayan gençleri okullardan atmağa, karşı çıkanları öldürmeğe başladılar. O yıllarda şehit edilen ülkücü sayısı, dile kolay, beş binden fazladır…

Tarihimiz göstermiştir ki, Türk milleti her zor duruma düştüğü zaman mutlaka bir kurtarıcı ortaya çıkmıştır. O karanlık günlerde Alparslan Türkeş Türk milletine öncü olmuş, toplumun her safhasını olduğu gibi, gençliği de Ülkü Ocakları, Genç Ülkücüler Teşkilâtı bünyelerinde derleyip toplamıştı. Bu gençler komünist ve Kürtçülerle kıyasıya bir mücadeleye girdiler ve Türkiye’yi kızıl emperyalistlerin tasallutundan kurtardılar… Bu mücadelenin öncülerinden, kahramanlarından olan, yakından tanıdığım o günün gençlerinde üçünü yazmak istiyorum:

 

HALİL İBRAHİM KÖSEOĞULLARI

          Halil ile, o daha lise ikinci sınıfta iken tanıştık. O sıralarsa Genç Ülkücüler  Teşkilâtı’nda olan Yaşar Okuyan (Sonraki yıllarda milletvekili ve bakan)ile aynı sınıfta imişler. Benim yanıma onunla beraber geldiler. Kilis’ten ailesi ve üç kardeşi ile İstanbul’a göçen bir ailenin çocuğu idi. Sonraki yıllarda aileyi; babasını, çok dirayetli bir kadın olan annesini ve diğer kardeşlerini tanıdım. Hepsi birbirinden değerli bu aile vatanlarına ve dinlerine sımsıkı sarılmış kişilerdi. Çocukların en büyüğü olan Halil liseyi başarı ile bitirdikten sonra, komünistlerin ve Kürtçülerin karargâhı olan İstanbul fen fakültesini kazandı.  O karışık yıllarda birden kendini o fakültenin ülkü ocağı liderliğinde buldu. Hem mücadelesini yaptı, hem de okulunu bitirdi. Bu arada tutuklandığı da oldu, sıkıntılar çekti. Fakat inancından bir adım dahi geri çekilmedi. Askerliğinde de sıkıntılar oldu, yedek subay olarak gittiği vatan vazifesinde sakıncalı olarak görev yaptı. Bu sıkıntılı günlerden sonra önce Malatya’da, sonra başka illerde fen hocası olarak çalıştı. Aile İstanbul’da olduğu için her gelişte eğittiği, millî düşünceyi benimsettiği öğrencilerini de bizim yanımıza getirir, bizlerle tanıştırırdı. Halil’in en büyük özelliklerinden biri de çok kitap okuması idi. Ben onu elinde kitap olmadan geldiği bir günü hatırlamam.

Yarım asırdan beri bir kardeş ağabey ilişkisi içinde olduğumuz Halil İbrahim’i  ben her zaman genç kardeşlerime örnek olarak göstermişimdir. İyi bir eş ve üç çocuğuna örnek bir baba olan Halil İbrahim Köseoğulları’na hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.

SAFTER TANIK

                         Gene o yıllarda tanıdığım Safter Tanık, daha çocukluğunda, komünist rejimden, Makedonya’dan ailesi ile beraber Türkiye’ye gelmişler, İstanbul’a yerleşmişler. Sözde komünizmin yasak olduğu, büyük ümitlerle her şeylerini bırakarak geldikleri Türkiye’de gördüklerine inanamamışlar, şaşkına dönmüşler. Vatanlarını bırakarak gelen Bulgaristanlılar, Türkistanlılar hep bu hayal kırıklığını yaşamışlardır. Safter lise bitince başarı ile İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesine girmiş. Biz o yıllarda tanıştık. Hemen her gün yanıma gelir, onunla okuldaki sıkıntıları konuşurduk. Onun ikinci okulu da sanki Ülkü Ocakları idi. Ben onun üniversitede kalacağını, bir ilim adamı olarak öğrenciler yetiştireceğini düşünürdüm. Fakat okul, bizim arzu ettiğimiz okul değildi. Hocalar dahi kimisi korkarak, kimisi sol ideolojilere saplanarak, ilim yapmak değil, militanlık yapıyorlardı. O hengâmede Safter okulu bitirdi, yedek subay olarak Adana’ya gitti. Orada da karşısına gene komünist Kürtçüler çıktı. Safter’in Adana’daki mücadeleleri bir ülkücünün nasıl olması gerektiğini gösteren güzel örneklerdendir.

Safter Tanık’ı askerlikten sonra önce lise hocası, daha sonra başarılı bir bankacı olarak gördük. Çalıştığı bankalarda hep en üst makamlarda bulundu ve emekli oldu.

Safter, tanıdığım günlerden beri Ülkü Ocakları’dan ve M.H.P.’den hiç kopmadı. Müthiş bir kültür birikimi olan bu dostum tecrübelerini ve bilgisini genç nesillere aktarmak, siyasilere yol göstermek için yazılar yazıyor, yeni ufuklar açmağa çalışıyor. Ülkücü Kadro sitesinde yazılarını zevkle ve ibretle okuduğumuz bu taviz kabul etmez kardeşime verimli ve uzun ömürler diliyorum.

HAYRETTİN NEŞELİ

       Hataylı olan Hayrettin Neşeli, ele avuca sığmaz, hareketli, soyadı gibi neşeli biridir. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdiği zaman, bu fakülte anarşinin, terörizmin bir merkezi idi. Banka soyan, Amerikan elçisini kaçırıp öldüren, sonra dağa çıkıp askerlerle çatışarak yakalanan ve idam edilen, eski komünistlerin halâ ah-vah ettikleri Deniz Gezmiş ve yandaşları bu okulu merkez yapmak istiyorlardı. Defalarca okulu işgal ettiler. Kendileri gibi düşünmeyenleri dövdüler, sınıflardan attılar. Hayrettin Neşeli pek çok arkadaşı ile bunlarla mücadele etmeğe başladı. Ülkücüler dayanışma içinde, kavga, dövüşle okumağa çalışıyorlardı. Hatırlıyorum; okul bittikten sonra memleketi Gaziantep’de Kürtçüler tarafından şehit edilen Mehmet Çapar arkadaşları Mehmet Çakırca, Sevim Özer, Turan Türkdoğru, Erkan Levent, Ömer Pulatoğlu, Ayten Akgün, Mebrure Taşkın, Muzaffer… Tarık Erkek … Zor günlerde İstanbul Ülkü Ocakları başkanlığı yapan, sonraki yıllarda M.H.P. milletvekili olan ve genç yaşta vefat eden Mehmet Gül… Bu isimler sadece bir an aklıma gelen hukuk fakülteliler. İstanbul’da sadece hukuk fakültesi yoktu elbette… Askeri okullar dâhil, her okulda kardeşlerimiz vardı. Şu anda da eski günleri unutmayıp, zaman zaman beni arayan, ziyaretime gelen can dostlarım pek çok ülkücü genç hem mücadele ettiler, hem de okullarını başarı ile bitirdiler.

Hayrettin, memleketi Hatay’a gidince orada yazıhane açarak avukatlığa başlamış. Cazibe merkezli birisi olması sebebi ile kendisini M.H.P. İl başkanlığına seçmişler. Orada yıllarca gençleri yetiştirerek hizmet etmiş. Bir gazetede okudum; gazeteye yazı yazan bir genç “ Hayrettin ağabey bizi şöyle yetiştirdi” diye saygıyla söz ediyordu. Ağabeylik belli ki bizden ona geçmişti, bu bizim için büyük sevinç kaynağıdır.

       Bir gün İzmirli bir tanıdığım sabun yapmak için, İstanbul’da defne çekirdeği yağı satılıp satılmadığını sordu. Ben Hatay’da olduğunu biliyordum. Hayrettin’e telefon ettim, ilgilenip ilgilenemeyeceğini sordum. Bir-iki gün içinde isteneni buldu ve gönderdi. Ben de onları İzmir’e gönderdim. Hayrettin, parası gelir mi diye düşünmeden bana, istenen o büyük miktardaki yağı göndermişti. İşte ülkücüler arasında o zaman böyle birbirlerine güven vardı. Hayrettin’in nasıl vefakâr biri olduğunu anlatmak istiyorum. 1973 seçimlerinde milletvekili adayı  olduğum Kastamonu’da rakip partiler birleşerek bana bir komplo kurmuşlar, iki günde 28 yalancı şahit bularak, kendi kontrollerinde olan savcı ve hakimlere beni tevkif ettirip cezaevine attırmışlardı. Hayrettin bunu duyar duymaz, kimseye danışmadan Hatay’dan kalkıp Kastamonu’ya gelmiş ve bir ay köy köy gezerek parti çalışması yapmış. Bana bunu yıllar sonra söyledi…

Bir süre önce telefon etti. Konuşması ağırlaşmıştı. “Ağabey, biraz hastayım, İstanbul’a geleceğim, sana da uğrayacağım” dedi. Halil ile beraber geldiler. Türkiye’nin sıkıntısı onu oldukça sarsmıştı. Bir süre sonra, bu kere hanımı ile geldiler, iyileşmiş, eski Hayrettin olmuştu. Çocuklarını okutmuş, evlendirmiş, onları birer milliyetçi olarak yetiştirmiş. Şimdi halâ davasından taviz vermeden inandığı yolda yürüyor. Sevgili Hayrettin, yolun ve bahtın açık olsun. Sen benim gözümde her zaman bir kahramandın…

***

           1980 hükümet darbesinden sonra, pek çok milliyetçi ile beraber benim için de yakalama talimatı verilmişti. Bir süre milliyetçilerin arasında gezinen bir profesöre infaz savcısı beni ve adresimi savcı sormuş. O, adresimi verdikten sonra “küstahın biridir, ülkücülere ağabeylik yapar” demiş. Ben bunu mahkeme zabıtlarında okudum ve daha teferruatlı olarak, ismini de vererek “Üç Hilâlin Hikâyesi” adlı kitabımda yazdım. Onun ve onun gibilerin anlayamadığı şuydu: İşte ben, yukarıda pek azının ismini yazdığım, onlar gibi kahramanlara ağabeylik yaptım.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort