DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.951.430 0.813

BİR SAAT ZEMBEREĞİNE GİZLENMİŞ HÂTIRALAR

Yayınlanma Tarihi :
BİR SAAT ZEMBEREĞİNE GİZLENMİŞ HÂTIRALAR

BİR SAAT ZEMBEREĞİNE GİZLENMİŞ HÂTIRALAR

Kemal ÇOPUROĞLU

Bağrında yer alan yedi katlı saat kulesinin devâsâ zembereğine hâtıralarımı yazdığım, gençliğimi emânet ettiğim güler yüzlü şehir: Yozgat…

Meydanın tam ortasında muhkem bir kalenin surlarıyla yekvücut olmuş bir nöbetçi gibi etrâfı gözetleyen, geleni gideni gören, her ne varsa olup bitenlere şâhit olan, gecenin ve gündüzün sırlarına vâkıf, herkesi ve her şeyi sarı taşlarına kazıyan Yozgat Saat Kulesi… Kim bilir bize âit ne sırlar var sende?.. Hemen karşındaki köşede, gazete bâyisi Oğuz Ağabey’in dükkânı ve hemen arkasındaki üstü açık avluda yer alan Mustafa Amca’nın çay ocağıyla bu avlunun etrafında sıralanmış diğer dükkânlar gözümüze çarpar ilk önce… Liseli üç beş arkadaşla birlikte hırçın dalgalı gönüllerimizin sığındığı bir liman olan bu esnaf çay ocağında çay dağıtan; bize, gençliğimize dâir nasîhatler eden ve dâimâ gülümseyen, gülümserken de yanaklarında oluşan derin gamzeleriyle sigaradan sararmış dişleri ve çektirdiği azıların yerinde oluşan boşlukların tuhaf görünüşü hep dikkatimizi çekmiş olan Çaycı Mehmet Ağabey … Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevdâlarımızı, aşklarımızı hâsılı; gençlik hâllerimize dâir her ne varsa birer birer içimizi döktüğümüz Mehmet Ağabey… Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin henüz okullarda verilmediği, cadde üzeri yükselen binalarda; “Uzman Psikolog Falanca…” tabelalarının olmadığı bir dönemde iki bardak çay karşılığı bizim psikoterapistimiz olan Mehmet Ağabey…

 Kahvehânenin sâhibi Mustafa Amca’nın her zaman hakkını vererek demlediği, içimizde çay sevmeyenlerin bile bir defa içtikten sonra vazgeçemeyip tiryâkisi oldukları, bardak bardak içilen demli çaylar…

Hiç unutmam, sufîmeşrep bir büyüğüm, bir mecliste birlikte çay içerken bana: “Evlat; çay âşıkların şarabıdır.” demişti. Bu sözü ilk önceleri yadırgamıştım ama şimdi düşünüyorum da hakikâten dost meclislerinin çay sohbetlerinde insanın yaşı ne olursa olsun dili çözülüyor, eteğinde ne kadar taş varsa birer birer dökülüyormuş meğer…

Çaycı Mehmet Ağabey’e içimizden birer birer döktüklerimizi yalnız sen işitmişsindir ey sarı benizli ihtiyar kule!…

Kim bilir neler saklıyorsundur yaşlanmış hâfızanda… Ve gençliğimize dâir ne sırlar vardır şimdi sende!…

*

 Beni Yozgat Lisesi’ne çıkaran Lise Caddesi’nde sağlı sollu sıralanmış olan dükkânlardan en çok dikkatimi çekeni Tuna Kitap- Kırtasiye olurdu. İlk önceleri okulla ilgili kırtasiye ihtiyacımı karşılamak maksadıyla alışveriş yaptığım, sonrasında da raflarındaki kitapların büyüsüyle okula gidiş ve gelişlerde uğramayı hiç ihmâl etmediğim; ciğerlerime her çektiğimde daldığım gaflet uykusundan uyandırdığına inandığım fakat bu sefer de hûlyâlara kapılınca beni başka âlemlere sürükleyerek sarhoş eden selüloz ve tutkal kokusunun harmanlandığı yüzlerce kitapla yârenlik ettiğim Tuna Kitabevi…

Benim için sıradan bir kitap kırtasiye dükkânı olmaktan öte burayı bir kütüphâne ve mektep gibi kılan; güler yüzüyle vefâlı bir dost insan; sanatkâr ve hoca, Kenan Eroğlu Ağabey oldu… Önceleri, okuduğum dergilere çizdiği desenlerle tanımıştım onu… Hep merak ettiğim bu imzânın sâhibiyle hiç ummadığım bir yer ve zamanda karşılaşmış ve tanışmıştım … O, ahşap yakma sanatının bütün hüneriyle kavaktan mâmûl beyaz kontrplaklar üzerine İslâmî hat sanatının en güzel örneklerini ahşap yakma tabancasıyla dağlayıp işlerken ben de raflardan bana gülümseyen ve her zaman farklı farklı yönleri ve eserleriyle karşıma çıkan;

İbn Haldun ve “Mukaddime”sini, Ziya Gökalp’i, Mümtaz Turhan’ı, Erol Güngör’ü , Orhan Türkdoğan’ı, İbrahim Kafesoğlu’nu, Mehmet Kaplan’ı, Cemil Meriç’i , Mehmed Âkif ve “Safahat”ını, Yahya Kemâl’i, Necip Fazıl’ı, Atsız’ı, Faruk Nafiz’i, Ârif Nihat’ı Peyami Safa’yı, Emine Işınsu’yu, Sevinç Çokum’u, Dostoyevski’ yi, Tolstoy’u, Balzac’ı, Zola’yı, Gide ve daha başka pek çok yazar ve şâiri selamlar; onlarla hasbihâle başlardım… Belki de pek çoğu uzunca zamandır bir dost yüzüne hasret kaldıklarından olsa gerek, bana sımsıkı sarılırlar ve benimle dertleşirlerdi. Uzun süren yalnızlıklardan şikâyetçi olan bu riyâsız ve mütevâzı dostlarımın ben de kollarına girer, evimin baş köşesinde yer alan kitaplığımda onları kalıcı olarak iskân ederdim…

O zamanlar, henüz bünyesinde müstakil bir üniversitenin dahi teşekkül etmediği, çay sıra gidip su sıra döndüğümüz halk kütüphanesindeki bazı memurların suratlarının sirke sattığı Yozgat’ta; Tuna Kitabevi’nde böylesine değerli eserlerin en zengin şekliyle yer alması benim için altın mâdeni keşfetmek gibi bir şeydi…

*

 Kenan Ağabey’in, Tuna Kitabevi’ndeki en büyük yardımcısı, kardeşi “Kâmil Ağabey’di. Kâmil Ağabey’le ilk tanıştığımız sıralarda kendisinin; “Efendi aşağı, Efendi yukarı” diye çağırılması karşısında, Kâmil Ağabey’in gerçek ismini henüz bilmediğim için; “Efendi diye isim mi olurmuş?” şeklindeki şaşkınlığımı gizleyememiştim.

Meğer Kâmil, aile büyüklerinin ismiymiş ve Yozgat’ta, kendisine bir aile büyüğünün ismi verilen bir çocuk bu isimle değil, “Efendi” diye çağırılırmış. Yozgat’ta o devrin âile örfünde babaya, anaya, ataya saygının hicap hisleriye yaşatılması da bende ayrı bir hayranlık uyandırmıştı.

*

 İşgal kuvvetlerine ait eğreti beton yığınlarının henüz her köşe başını tutarak şehri tamamen ele geçiremedikleri gençlik yıllarımıza âit eski Yozgat sokaklarında bir gezinti yaptığımızda; kimi kerpiç ve ahşap karışımı kimisi de yığma tuğla- betonarme diye tâbir edilen ve çoğu bahçeli evlere rastlamamız mümkündü. Bunlardan en dikkatimi çekeni ise bazılarının bahçe duvarından avluya açılan ve zemini türbe yeşiline boyanmış kapılarının üzerine çizilen beyaz renkli ay yıldızdı…

Türk bayrağındaki ay yıldızı temsil eden fakat bu hâliyle Pakistan bayrağını da andıran bu figürün bir anlam taşıdığı muhakkaktı. Sonradan, gerçekleşme sebebini öğrediğim bu anane; o evin “hacı evi” olduğunun bir işaretiydi. Belirli şartları taşıyan her Müslüman’ın üzerine farz olan bu ibâdeti yerine getiren hacılar belki de bir iftihar vesîlesi olarak hâllerini tescil ettirirken böyle bir ananeyi de yaşatmış oluyorlardı.

Aslında geçmişte Anadolu’nun bazı yerlerinde yaşatılmış olan bu anane, 19. Asır ve sonrası İstanbul’unda da görülmekteymiş. Hacca gitmenin zor, masraflı ve meşakkatli olduğu eski devirlerin İstanbul ve Anadolu’sunda hacılara halk tarafından büyük hürmet ve itibar gösterilirmiş ki bu kapı boyama ile birlikte diğer karşılama hazırlıkları da teferruatlı şekilde bir iki hafta öncesinden başlarmış. Hacılar da mukaddes topraklardan getirdikleri hediyeleri eş dost ve akrabâlarına dağıtarak bu ziyâretleri taçlandırmaktaymışlar ki bu âdetlerin bir kısmı pek çok yerde hâlen devam etmektedir.

*

 Şimdikiler ne kadar allanıp pullanırsa pullansın, eskiler ne kadar taklit edilirse edilsinler; yeni mimâri tarza âit yapılar eskilerin yerini bir türlü dolduramıyor. Bu hâl, benim için daha çok mânevî atmosferimize can veren câmilerimizle ilgili… Asırlara meydan okuyan ihtişamlı câmilerde bulduğumuz iç huzurunu ne yazık ki derme çatma bir şekilde konduruluveren yeni câmilerde bulamıyoruz.

Kullanılan malzemeden mi, ihtişamlı duruşundan mı, yoksa târih boyunca bu mekânlarda ibâdet eden müminlerin huşû hâlindeyken yaydığı ve şimdiki modern jargonda ise “pozitif enerji” diye adlandırılan dalgaların bir şekilde, mekânın kubbesine, taş duvarlarına nüfûz etmesinden midir bilemem, Yozgat’ta halk arasında; “Büyük Câmi” diye anılan Çapanoğlu Câmisi de bana hep bu iç huzuru yaşatan câmilerden birisi olmuştur. Ana kapıdan içeri girerken yukarıdan aşağıya doğru sarkan iki üç santimetre kalınlığındaki devasa deri kapıyı aşmanız gerekir ilk önce… Yüzlerce kilo ağırlığındaki bu kapıyı, yan tarafından hafifçe kaldırıp aralayarak içeri kısma girebilmek bilek gücü, kol gücü isteyen bir iştir. Câminin mihrap kısmının hemen yanı başında yer alan sarkaçlı büyük ahşap saatin yeknesak tiktakları, akustiğin sessizlikle buluştuğu anda, geçen ömrümüzü ve ölümü hatırlatmıştır nedense hep bana. Bir de câminin arka bahçesinde bulunan târihî mezarlar…

 Cuma ve vakit namazları çıkışında Büyük Câmi avlusu âdetâ bayram yerine döner; musâfaha ederek birbirlerine hâl hatır soranlarla birlikte, kimi zamanlarda ellerindeki camekânlı ahşap kutuda; “hacı yağı, misk ü amber” nev’inden güzel kokuları diyar diyar gezerek satmaya çalışıp rızıklarını temine çalışan ak sakallı amcalardan koku almak isteyenlerle dolar taşardı.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort