DOLAR32,7993% -0.12
EURO35,1918% -0.01
STERLIN41,6588% -0.08
FRANG36,7129% -0.05
ALTIN2.452,08% 0,06
BITCOIN62.645,13-2.673

“BİLMEM KİMİN BİLMEM NESİ”
(Liyakat Ülkücü Bir Erdemdir)

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
“BİLMEM KİMİN BİLMEM NESİ”<br>(Liyakat Ülkücü Bir Erdemdir)

Asena KINACI MORAL

Her kim, Allah’ın razı olacağı daha liyakatli birisi varken, adam kayırmak maksadıyla kendi Müslümanların işini deruhte ederse onların üzerine gösteriş için birini seçer, resmi görev verirse, Allah’ın laneti onun üzerindedir. Allah, onu cehenneme sokuluncaya kadar, ne farz, ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. (Hz. Muhammed)

İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir. Hz. Muhammed

“At binenin, kılıç kuşananın” Türk Atasözü

“Kurbağayı koltuğa oturtsan, o yine çamura atlar.” Arthur Miller

Dünya yaratıldığından ve insanoğlu da var olduğundan beri yani insanlık tarihiyle aynı yaşta “Bilmem kimin bilmem nesi” meselesi hep vardır. “Bilmem kimin bilmem nesi” olduğu için, parası, makamı, şöhreti olduğu için, parası, malı, mülkü, şanı-şöhreti olanların yakını olduğu için değer verilen, kıymet atfedilen kimseler ile gerçekten saygıyı, sevgiyi hak eden, gerçekten kıymet verilen, yâda kıymet verilmesi gerekirken ihmal edilen haklı kişilerin bu dünyada verdiği mücadele belki bu dünyada başarıya da ulaşmayacak ama bu mücadele kıyamete dek haklı dava olarak sürüp gidecek.

Müdür memurlarından birine görev veriyordu. O sırada görev verdiği kişiyi de herkesin içinde aleni şekilde “Bilmem kimin bilmem nesi” diye tasvir edip sıfatlandırıp takdir ve taltif ediyordu. “Bilmem kimin bilmem nesi” diye kayrılan kişiler,  sevgi ve saygı gösterilen kişiler ile parası, şöhreti, makamı olan kişiler yâda bu nimetlere sahip olan birilerinin yakını olan kişiler bazı önceliklere bu sebeplerden dolayı sahipse bu haksızlığa kızmadan edemiyorum.

Çocukluğumdan beri mücadele ettiğim kayırma ve iltimas her yerde ve her zamanda da vardı, var olacak. Biliyorum. Bugün işte -bu meseleyi- bir kişiye haksız yere kolaylıklar sağlamayı, iltimas geçmeyi haksız yere, kurallara ve yasalara uymadan kayırma yapmayı ve arka çıkmayı yani iltiması yazmak istedim. Kayırma ve iltimas tabiriyle ilkokul yıllarında karşılaştık. Bu tabirin ne manaya geldiğini öğrendik, anladık yâda öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Karşımıza çıkanlar “ birinin kızı, oğlu”,…oldular önce…Hep önümüze geçtiler.   “Ben” olarak çıktık karşılarına… Sıfatsız onurlu isimlerimizle kuşandık silahlarımızı…”Ben” olarak ter döktük, emek verdik. Ortaokul, lise yıllarında “Bilmem kimin bilmem nesi” birinin yeğeni, teyzesi, halası, dayısı, emmisi olarak karşımızdaydı. Bizler artık büyümüştük ve anlıyorduk eşitsizliğin de bir dünya kanunu olduğunu… Hak neydi? Haksızlık neydi? Neden zengin vardı, neden fakir vardı… Neden “var” ile “yok”un boğuşmasında “var” lıklılar  “yok’sulların yüzünü tırmalıyordu. 

Üniversite yıllarında ve hatta üniversiteden mezun olduktan sonra, iş başvurularında hep birilerinin oğlu ve kızı olan silik çehrelerle yarışmak zorunda kaldık. Birinin oğlu yâda kızı olmaktan öte bir özelliği olmayanlar gölgeleri ile bizi ezdiler. Silik çehreleriyle en sonunda gülen hep onlar oldu. Tutmaz elleriyle, konuşmaz dilleriyle, yazmaz kalemleriyle ve silik çehreleriyle parlayan yıldız onlar oldu.

“Bilmem kimin bilmem nesi” diyerek peşinde gezilen, pohpohlanan kişilerin ve onların etrafında pervane olanların olduğu bir dünyada hak eden, liyakat sahibi kişiler daima kırılıp incindi. “Bilmem kimin bilmem nesi “ liyakatli olmasa da alaka gördü. Başkaları tarafından ehil olmayana verilen bu değer, nanköre verilen hediye gibi, koca bir odun kütüğüne anlatılan sözler gibi, boşboğaza emanet edilen sır gibi hep boşa gitti, zayi oldu. Yıllar yılları kovaladı yüzyıllar oldu, hiç değişmedi haksızlıklar…. İltimas gösterilenler, kayrılanlar hiç bitmedi. Tanıdığı olanın, yakını olanın, adamı olanın kazanması bitmedi. Yaş, emek, bilgi, tecrübe gibi değerler saygı görmedi. Hep “Bilmem kimin bilmem nesi” ve onun sahip oldukları,  bütün kutlu değerlerden üstündü.

“Bilmem kimin bilmem nesi” hep pohpohlandığı için, emeksiz yemek yediği için, ter dökmeden makamı olduğu için ve… …için… sevmeyi değil hep sevilmeyi öğrendi. “Bilmem kimin bilmem nesi”nden maddi ve manevi karşılık bekleyerek gösterilen saygı ve sevgi nedeniyle onlar da kimse için karşılıksız adım atmadı. Ne yolları oldu menfaatsiz ne de yol arkadaşları oldu çıkarsız… Onlar Allah rızası için çalışanı, seveni, konuşanı, yazanı, nefes alanı anlayamadı. İnanmışların Allah rızası için yaptığı her şey;  onlar tarafından  “enayi” lerin işi olarak tanımlandı. Liyakat sahiplerinin emek ile çaba ile çalışma ile sebat ile sabır ve şükür ile güzelleştirdikleri dünya ile onlar hep alay etti. “Bilmem kimin bilmem nesi” çalışarak kazanmayı şiar edinmişlerin hakkaniyeti, iyi niyeti ve kalplerinin temizliği ile saflaşan ve aklaşan dünyayı sevmedi. “İyi giyin ama dikkat et ki kostümün senden üstün olmasın.” dese de Cenab Şahabettin onların giysilerinin ederi kendilerinin ve yüreklerinin ederinden yüksekti. Liyakat sahiplerinin bileği güçlü de olsa, parmaklarından yetenekler de aksa yöneticilerinden takdir, teşekkür alamadı hiçbir zaman.  Çünkü “Bilmem kimin bilmem nesi” bütün takdir ve teşekkürleri şanı, şöhreti, parası, malı, mülkü veyahut nüfuzu ile kendisine saklamıştı. Garibe, fakire, çalışkana, hak edene ne teşekkür ne takdir, ne bir tebessüm ödül olarak kalmadı. Liyakat sahiplerinin aklı,  bilgisi, görgüsü, tecrübesi, yeteneği “Bilmem kimin bilmem nesi”ni geçmeye bir türlü yetmedi. Liyakat sahipleri bilgileri, görgüleri, tecrübeleri ve ehliyetleri ile gerçekleri görse de Allah’a açılan elleri, imanlı yürekleri ile çabalasalar da gördükleri ve bildikleri gerçekleri insanlığa anlatamadı. Liyakat sahipleri ise zaman ve mekân değişse de kula kul olmadı. Dünyalık için özden geçmedi. Kimseyi kimseden seçmedi.  “Bilmem kimin bilmem nesi” önünde eğilmedi, bükülmedi. Paraya, altına, gümüşe satılmadı. Liyakat sahipleri fakirlik çekip şükretti. Çaba sarf edip sabretti. Doğrunun ve hakkın bir gün muhakkak kazanacağına iman etti. Onlar kısmet dedi, nasibi bekledi. At binenin, kılıç kuşananın: Her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır. diyen atalarımızın söylediklerine inandı.  Hiçbir zaman Allah’a yüz çevirmedi, hakka inanmaktan vazgeçmedi. Vefa ve fedakârlık karakterleri oldu. Yalandan dolandan uzak durdu. Sahte yüzler takınmadı. Her görevi kutsal bildi. Onların adı sadakat soyadı liyakat oldu. “Bilmem kimin bilmem nesi” ise  oturdu, durdu, kayrıldı, kazandı, oturdu, durdu, hep öne geçti. Liyakat ve ehliyet sahibi olanlar ise çalışarak, koşarak, emek vererek, ter dökerek hep gerilerden, arka sıralardan onları takip etmek zorunda kaldı.. “Bilmem kimin bilmem nesi” karşısında hak edenlerin iyilikleri, yetenekleri, çalışmaları, yok sayıldı. Liyakat sahipleri ağızları ile kuş tutsalar “Bilmem kimin bilmem nesi”ne yetişemedi. “Bilmem kimin bilmem nesi”ne verilen kıymet arttıkça şeref, onur, haysiyet yeryüzünde değer olmaktan çıktı. Sadece artık  “bilmem kimin bilmem nesi”  isen kıymetliydin. İdareciler, politikacılar, patronlar, işverenler ve hatta bilim adamları dahi “Bilmem kimin bilmem nesi”nin tilki olduğunu bile bile onları tavuklara bekçi yaptı. Liyakatliler  ise hep gerilerde kalsa da hep arka sıralardan “Bilmem kimin bilmem nesi”ni izlese de hiç yılmadan, yorulmadan bu çileli dikenli yokuşlu yolu tırmanmaktan vazgeçmedi.

Birinin oğlu-kızı olmak, yâda dayısı, halası, emmisi olmak elbette kimsenin suçu değildir-bu suç da değildir- ve insanlar bunun için yargılanamaz. Ancak herkes bu unvan ve sıfatlardan dolayı bir yerlerde para, mal, mülk, şan, şöhret edinmek haksızlığından uzak durmak zorundadır. Kim ne olursa olsun bulunduğu yeri hak ettiği sürece liyakate uygun bir dünya düzeni yaşanır. Herkes bulunduğu yeri hak etmek için çaba sarf ederse liyakat sadece dillerde kalan bir değer olmaktan çıkar. Liyakat alın terinde, bilekte, yürekte, emekte, yetenekte, cesarette yaşayan bir değer olarak dünyamızda olur.

“Yüksek tepelerde o tepelere hem sürünerek hem de uçarak çıkanları göreceksiniz. Evet! Her ikisi de aynı tepededir amma biri sürünerek çıkmıştır o tepeye, birisi uçarak… .Aynı tepelerde yılan olmak da kartal olmak da yine bizim tercihimizde.

Her Müslüman her Türk Allah’ın verdiği akıl ve iman ile “Bilmem kimin bilmem nesi” ile son nefese kadar mücadele etmek zorundadır. “ Bilmem kimin bilmem nesi” ile liyakatliler arasındaki yarışmada Âdem’den bugüne hep liyakatliler geri kalsa da liyakat sahiplerinin alnındaki teri ile bileğinin hakkı ile dişiyle, tırnağıyla verdikleri mücadele sonunda kazandığı şeref ve saygınlık dinimizde de töremizde de kutsaldır. Ve Allah bu kutlu değerlere kıymet verenleri bu kutlu değerlerin gösterdiği yolda yaşayanları bu dünyada da ahirette de ödüllendirecektir. Vesselam…

YORUM YAP

Hava Çankaya06.07.2022 / Yanıtla

Evet. Liyakat işini bilmek ve adilce yapmak. Ne güzel bir ilim anlayana. Bilmem kimin bilmem nesi de bir gün karşılaşacak kendi emeğinin kadarına….. Kalemine, bileğine kuvvet arkadaşım. Varol

Naci Bayanlı07.07.2022 / Yanıtla

Kaleminize yüreğinize sağlık kardeşim.
Aynı saftayız, ” o garibanların torpilsizlerin safındayız. Dişimizle – tırnağımızla geldik gelebildiğimiz yere.

Sevgül Gürbüz07.07.2022 / Yanıtla

Emeğinize, yüreğinize sağlık…. 👍👍👍

Halim Korlu07.07.2022 / Yanıtla

Haksızlığa karşı durmak, yürek ve bilgi işidir.

Türkan07.07.2022 / Yanıtla

Harika bir konuya deginmişsiniz liyakat önem verilmeli adamın adamına deyil

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort