DOLAR32,2129% 0.24
EURO35,0386% 0.12
STERLIN41,1599% 0.25
FRANG35,3212% 0.4
ALTIN2.444,00% 0,60
BITCOIN68.368,21-1.804

Bir Kitap: DİLENCİ’NİN MİLYARDER DOSTU

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Bir Kitap: DİLENCİ’NİN MİLYARDER DOSTU

Bir Kitap: DİLENCİ’NİN MİLYARDER DOSTU

buca escort

Fazlı Köksal

Kitapçılarda “İngiliz Edebiyatı”, “Fransız Edebiyatı”, “İtalyan Edebiyatı” başlıklı bölümler açılmasına alışmıştık. Son yıllarda kitapçılar, “Latin Amerika Edebiyatı”, “Arap Edebiyatı”, “İran Edebiyatı”, “Yunan Edebiyatı” bölümleri oluşturulmaya başladılar. Hatta bir arkadaşım İstanbul’da bir kitapçıda “Ermeni Edebiyatı” için stant açıldığından bahsetmişti…  Buna karşılık bu kitapçıların hiçbirinde “Türk Dünyası Edebiyatı” için ayrı bölümler oluşturulmamıştır…

Gabriel Marcia Marquez, İsabel Allende, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges gibi Latin Amerikalı, Haruki Murakami, Kobo Abe, Kazuo Ishiguro gibi Japon romancıları çok iyi tanıyan Türk roman okuyucusunun tamamına yakını Türk Dünyası romancılarından Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı’nın dışında okuduğu hatta adını duyduğu bir isim  söyleyemez.

Ünlü Azerbaycanlı Yazar Anar Rızayev “Ben ilk defa Türkiye’ye geldiğimde çok şaşırmıştım; onuncu dereceden bir Rus yazarının eserleri bile Türkçeye çevrilmişti ama Azerbaycan edebiyatının şaheserleri tercüme edilmemişti.” diyerek bu gerçeğin başka bir yönünü, haklı olarak biraz da sitemle ifade etmişti.

Türk roman okuru, mesela bir İsabel Allende’nin romanlarını, roman kahramanlarının ismi, yaşam tarzı, insan ilişkileri, olaya bakışları bizden farklı olmayan, Anar Rızayev’in, Muhtar Avezov’un, Abdullah Kadiri’nin, Mevlut Süleymanlı’nın yazdığı romanlara neden tercih eder anlamak mümkün değil…  Yanlış anlaşılmasın; bize çok yabancı kültürlerin anlatıldığı romanlar okunmasın demiyorum. Saydığım Latin Amerikalı ve Japon yazarların çoğunu ben de zevkle okudum, okuyorum. Benim tepkim, kardeş kalemlerin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine…

Aslında bu konuda en son suçlanacak olan şüphesiz roman okuru… Yayınevleri Türk Dünyasının önemli yazarlarına ilgi göstermezse, eleştirmenler sanki Türk Dünyası edebiyatı yokmuş gibi davranırsa, edebiyat dergilerinde bu konuda kalem oynatılmazsa, edebiyat derslerinde Türk Dünyası edebiyatı üzerinde durulmazsa, Kültür Bakanlığı Türk Dünyasından çeviri yapan yayınevlerini ve çevirmenleri teşvik edici politikalar uygulamazsa ve şahsen benim çok şey beklediğim Türk Konseyi üzerine düşeni yapmazsa,   roman okurunu yalnızca “neden araştırmadın, neden merak etmedin.” diye suçlayabiliriz… O da; sormanın ve sorgulamanın adetten olmadığı bir ülkede haksızlık olur…

Herkesin bu konuda bir sorumluluğu olduğunu düşündüğümden, 111 romancıyı tanıttığım “Meyve Tadında Romanlar” isimli kitabımda Türk Dünyasından 12 roman yazarına ve onların romanlarına yer vererek bir ilke imza attım.

Ve her fırsatta Türk Dünyası yazarlarını şairlerini tanıtan yazılar yazdım. Yazmaya devam ediyorum… Bu yazımda da Kazak yazar Qanağat Abilqayır’ın kaleme aldığı “Dilenci’nin Milyarder Dostu” isimli kitaptan bahsedeceğim.  Kitap, bir sunuş yazısından sonra  112 sayfa süren ve kitaba adını veren  “Dilenci’nin Milyarder Dostu” isimli “Hikayat”tan  ve beş müstakil hikayeden oluşuyor. Hikayat dediğimiz; bizim uzun hikâye… Ama roman da dense yanlış olmazdı… Kitabı Anatolia Kültür Yayınevi yayınlamış. Anatolia Kültür’ün yayın listesini incelediğimizde yayınevinin; Eyvaz Zeynelov, Galip Şefahet, Aslan Kuliyev, Arif Erşad gibi Türk Dünyasından başka yazarların kitaplarını da yayımladığını görüyoruz. 

Kitap kapağı, kitabın konusuna uygun. Çeviri kitaplarda iç kapaklarda görmeye alıştığımız, “Kitabın orijinal  adı”nı iç kapakta göremiyoruz. Ama çevirmen tarafından kaleme alınan sunuş yazısından, kitabın orijinal adının “Qayırşının Miliarder Dosı” olduğunu anlıyoruz. Kitap ismindeki “Dilenci’nin” kelimesinde neden ayraç kullanılmış? Anladığımı söyleyemem. İsmin bu şekilde yazılması sanal ağda kitapla ilgili yazı ve yorumların aranmasını da güçleştiriyor. Yazarın adının Kanaat Abilkayır yerine Qanağat Abilqayır olarak yazılmasını yanlış bulanlar da olabilir, ama ben özel isimlerin aslına uygun yazılmasından yanayım. Nasıl Fransız, İngiliz veya Rus yazarların isimlerini kendi dillerinde yazıldığı gibi yazıyorsak; diğer ülkelerin yazarlarının ismi de aslına uygun yazılmalı. Bu hem isme saygının gereği, hem de yazar hakkında başka dillerde yazılmış yazıları inceleyebilmek için bir gereklilik… Türk Dünyasından Türkiye Türkçesine aktarılan romanların büyük bölümünde çevirmenin ya şivelerden birisine yeterince hâkim olmamasından ya da roman dilinin acemisi olmasından kaynaklanan çeviri hataları görürdüm.  Kitabın orijinalini görmediğim ve Kazakça bilmediğim için çeviri mükemmel demem mümkün değilse de; “Dilenci’nin Milyarder Dostu”nda okumayı zorlaştıran, anlam kaymasına neden olan hiçbir cümlesine rastlamadım.  Hiçbir cümlesinde “Acaba bir çeviri hatası mı var?” şüphesine kapılmadım. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde Aşur Özdemir’in çevirisi mükemmel diyebiliriz. Dizgi hatası da yok denecek kadar az. Yalnız çeviri sırasında tren, tiren; plan, pilan; spor, sipor; klozet, kilozet şeklinde yazılmış. Yani okunduğu gibi bir yazım tarzı tercih edilmiş. Ben de Aşur Özdemir gibi TDK’nun yabancı dilden geçen bu kelimeleri neden okunduğu gibi değil de, asıl dillerindeki yazım kurallarına benzer bir şekilde sesli harfleri kaldırarak yazılmasını önerdiğini bir türlü anlayamam. Ancak TDK’nun belirlediği bazı kelime yazılımlarını doğru bulmasam da uyarım. Aksi durum dilde curcuna, hatta anarşi yaratır ki bu dilimize haksızlık olur. Çevirmenin/yayınevinin sonraki baskılarda bu hatalı tercihten vazgeçileceğini umuyorum.

Kitapta Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığına kavuşan birçok ülkede artan ve yaygınlaşan rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, yoksulluk, savurganlık, nepotizm, ahlaki yozlaşma gibi toplumsal ve siyasi hastalıklar çok çarpıcı ve başarılı biçimde işlenmiş. Sovyet sonrası toplumdaki ahlaki yozlaşma, bencillik, çıkarcılık bazen komik, bazen ironik, bazen alaycı, bazen de düşündürücü bir üslupla anlatılıyor.

Siyasetçiler ve vurguncu işadamları arasındaki çarpık, çıkara dayalı ilişkiler, yoksulluk içinde yaşayan halk kitleleri, oluşan yeni ve vurguncu sınıfın akıl almaz israfları, israfın, vurgunun “itibar” olarak görülmesi; bazen çok acımasız gerçekçi bir üslupla, bazen masal ögeleri arasına sığınılarak, bazen geleceğe, hatta Mars’a gidilerek anlatılmış. En acısı da ne biliyor musunuz; emperyalist ülkelerin teşviki ile ayakta duran bu ahlaksız düzeni yıkmak için iyi niyetle yola çıkanların son aşamada yabancılarla işbirliği yapmaları, yapmak zorunda kalmaları.

Konunun nerede geçtiği net olarak belirtilmemiş. Yönetim anlayışları, yakın tarihleri, mantar gibi çıkan vurguncu zenginleri ile birbirine çok benzeyen Orta Asya Cumhuriyetlerinden hangisinin ismini verseniz, kimse “hayır orası değildir” diyemez. Hatta kitabı okurken zaman zaman  “Sanki Türkiye” diye düşüneceğinizden, “Türk Devletlerinin kaderi bu mu?” diyeceğinizden emin olun.

Kazakça da yabancı teknolojik bazı kelimeler yerine kullanılan ve çevirmenin olduğu gibi Türkçeye aktardığı bazı kelimeler benim çok hoşuma gitti. Mesela; helikopter yerine dik uçak, pilot yerine uçman, astronot yerine gökmen, rafineri yerine arıtımevi, dürbün yerine ırakgörür…  Bir Kazak aydınlarının astronot yerine ürettiği “Gökmen” kelimesinin güzelliğine bakın, bir de Türkiye Uzay Ajansı Başkanının bulduğu isme bakın: Fezagir. Aradaki farkın tek nedeni; dil şuuru…

Kitap tanıtım yazılarımın çoğunda olduğu gibi, kitapta altını çizdiğim satırlardan birkaçını bilginize sunarak yazımı noktalamak isterim:

“Gelen giden kişiler görsün, bizim zenginlerimizin nasıl yaşadığını ve hiç kimseden geri olmadığını”

“Bu nekes it, bokunu dökmeye kıyamıyor. O gördüğün dev fıçıda dışkısını biriktiriyor. Artık dolmak üzeredir. Kokusu da senin demin tanık olduğun üzere bütün dünyayı yayıldı. Fıçı dolacak veya bir şekilde devrilecek olursa hepimiz ağılanıp öleceğiz”

“Dini kırka bölenleri tahrik etsem yetmez mi? Bunu yapacak imkâna sahibiz.”

“Mevcut iktidar kukladır. Ülkedeki Ulu Aka gibi birkaç doyumsuzun elinde canlı kukla.”

“Tanrı gerçek bir usta! Eskiden yaylada gecenin bir vaktine değin yemyeşil çayıra yatarak gökyüzünü seyrederdi”

“Güçlünün kıçı değirmen döndürür sözünü biliyorsundur.  Güç kimdeyse her zaman onun borusu öter.”

“Yerin altını ve üstünü bütünüyle istila etmiş bulunan insanoğlu, geçici amaç ve çıkarları için birbirini acımasızca katleden insanoğlu, gebe kadının, melek gibi çocuğun, güçsüz ihtiyarın gözyaşından irkilmeyen insanoğlu, kendi bindiği dalı kestiğini bile bile hınk bile demeyen insanoğlu sürünen yılana merhamet edecek sözüne kim inanır?”

“Bu şehirde kılı kırk yaran adiller de kılıcından kan damlayan zalimler de sanat ve ilme düşkün âlimler de idarecilik yaptı. Burası şiddetli savaşları da kurt ve kuzunun birlikte barış içinde yaşadığı barış dönemlerini de yaşadı.”

“Siz bu halkın değerini bilmediniz, onu adam yerine koymadınız, kendi kanınızı inkâr ettiniz. Bu ülkedeki insanların nafakasını ağızlarından çalarak yurt dışına taşıdınız. Haddi aşana bir dur diyen çıkar.”

“Malum, hepsi iktidara gelinceye dek “adil” olduğunu söyler, tahta çıktıktan sonra ise boğazı doymayan bir çuvala dönüşür.”

“Bağımsızlıktan sonra geçen çeyrek yüzyılda bu kadar serveti taban gücü ve alın teriyle kazandığınıza beşikteki bebek bile inanmaz.”  

“Sadece dilleri değil bayrakları da aşağılansa da ses etmeyen, birbirine destek vermeyen bir halkı nasıl uyandırırsın?”

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort