DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.947.606 -0.386

Kur’an-ı Kerim’de Irkların ve Kavimlerin Farklılaştırılması

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

Mevzu “Irk” ise son sözü “Genetik” söyler…

 

Dr. Hayati BİCE

 

Son bir haftadır gündemi sarsan etnisite/kavim/millet tartışmalarında Kur’an-ı Kerim’de “millet” kelimesinin nasıl kullanıldığını işaret eden yazımdan sonra yayınlanan onlarca yazıdaki kafa karışıklığını görünce konuyu “ırk” temelinde ele almak gereğini de hissettim.

Kur’an-ı Kerim bir “Genetik Kitabı” mıdır?

“Kur’an-ı Kerim için bir bu denilmemişti” diyenleri işitiyor gibiyim. Kimilerine göre bir “hukuk külliyatı” muamelesi gören Hakîm Kitab’ımız bazen de bir astronomi kitabı gibi ele alınmıştır. Hatta son zamanlarda Kur’an-ı Mübin’i bir “şifreler koleksiyonu” olarak ele alma absurdlüklerine de tanık olduk.

Peki, niye böyle bir başlık attım o zaman? İzah etmeliyim:

Tıp Fakültesi’ni henüz bitirdiğim günlerde Ankara’da “Kur’an’ın Anlaşılması” başlıklı bir sempozyum yapılmıştı. Orada akademik ünvanı da olan bir konuşmacı Kur’an’da ana rahminin duvarlarının tarif edildiğini söyleyince duyduğuma inanamamıştım. O günlerd henüz akademik kariyerinin başında olan bu ilahiyatçı, “Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde yer alan ‘insanın yaratılırken üç karanlıktan geçirildiği” mealindeki ibareyi kadın rahim organının çeperinin üç kat olması ile izah etmeğe çalışıyordu.[1]

 

Oysa Kur’an-ı Kerim’e embriyolojik açıdan yaklaşılmağa çalışılsa ve insanoğlunun yaratılışına işaretler aransa ilk vahyedilen sure olan Alak suresinden itibaren pek çok tutunulacak dal bulunulabilirdi.

Kur’an-ı Kerim ile insan antropolojisi arasında ilişki kurulmasına zemin olacak  bağları izah edeceğim bu yazıda embriyolojik göndermeleri bir kenara bırakıp ırk/soy/kavim tartışmalarına Kur’an-ı Kerim’de nasıl ışık tutulduğu üzerinde duracağım.

 

Kur’an-ı Kerim’de Irkların ve Kavimlerin Farklılaştırılması

Antropolojik olarak insanın yaratılması ile Irkların ve Kavimlerin Farklılığı konularında dikkate alınması gereken iki ayete dikkat çekmek istiyorum:

1. Rum Sûresi: 22 Ayet: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın  (varlığının ve kudretinin) ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

2. Hucurât Sûresi: 13. Ayet: Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.

 

Rum Sûresi’nin 22. ayetine işaret eden ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Hayreddin Karaman; ayetteki “renk” vurgusunu biyolojik farklılıklara, “dil” işaretini ise kültür farklarına işaret eden anahtar kelimeler olarak değerlendirmiştir.[2]
İşte burada “biyolojik” olarak işaret edilen gerçekliğin bugünkü adı Genetik bilimidir; buna göre Rum Sûresi’nin 22. Ayetinde Rabb-i Zül-Kemâl insanın yaratılışındaki genetik belirlemeye dikkat çekmiştir.

O halde bu yazımdaki Kur’an-ı Kerim bir “Genetik Kitabı” mıdır? sorusunun sadece Rum Sûresi’nin 22. ayeti bağlamında olsa bile  yanıtı “evet” olabilir.

 

Kabile, Soy, Kavim Kur’anî Kavramlar mıdır?

Bu sorunun yanıtı ise Hucurât Sûresinin 13. Ayetine yerleştirilmiştir. Ayette geçen “kabile” kelimesinin çoğulu olan “kabâil” ve “etnik soy” anlamına  işaret eden “şa’b” kelimesinin çoğulu olan “şuub” kelimesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde genetik formasyonun çevre faktörleri ile birlikte şekillendirdiği antropolojik varoluşu yansıtır.[3]

Bu konularda İslm’ın yaklaşımını çok güzel özetleyen Prof. Dr. Hayreddin Karaman’a göre “…millet dediğimiz toplum yapısını ifadeye en yakın kelime ‘kavim‘dir. Kur’ân-ı Kerîm’e göre insanlar bir kökten (topraktan), sonra bir ana-babadan (Âdem ile Havvâ’dan) yaratılmışlardır. Aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzüne dağılmışlar, dilleri ve renkleri farklı kılınmış, farklı kelimeler isimlerle anılan gruplara, topluluklara ayrılmışlardır. Bütün bu oluşma ve gelişmeler fıtrat (yaratılış) icabıdır, tabiîdir, Allah’ın irâdesi ile olmuştur.” [4] Dolayısıyle ırk/kavim farklılıklarına karşı çıkmak -farkında olunsun veya olunmasın- ilahi iradeye muhalefet etmektir.

Antropolojik  bağlamda Kur’an-ı Hakîm terminolojisinde yer alan bir diğer varoluş formu “aşiret” olarak ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’de aralarında genetik benzerliği oluşturan bir akrabalık ilişkisi olan insan topluluklarını ifade eden bu kelime, kabileden daha dar kapsamlıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu kavramın yer aldığı ayetlerin nüzul sebeplerine bakıldığında bu ifadem, kolayca anlaşılabilir. Bir örnek olarak Hz. Rasûlullah’ın nübüvvet görevinin ilk zamanlarında inzal olunan Şuarâ sûresinin 214 ayetine bakılabilir: “Ve en yakınların olan aşiretini korkut.” [5]

 

Antropolojik olarak ele alındığında insan toplulukları, Kur’an-ı Kerim’deki soy bağlılığı esasında küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanır: Aile <Aşiret <Kabile <Soy <Kavim.

 

Bir iman birliğini teşkil eden aynı inanç/din/ülkü etrafında birleşen topluluklar ise Kur’an-ı Kerim’de “Millet” olarak tarif edilmiştir. Bu konuda bir önceki yazımda yeterince bilgi verildiği için burada bu kadarı ile yetiniyorum.[6] Aslında daha dar kapsamda olmak üzere aynı  kavramı,  inanç/din/ülkü etrafında birleşen toplulukları ifade eden “Ümmet” kelimesi ise bugünkü dilde daha geniş bir çerçeveye oturtulmuştur. Etimolojik olarak bu benzerliğe rağmen Türkçe literatürde ümmetçilik ile milliyetçilik kavramlarının sıkça tokuşturulmuş olması -ve halen de tokuşturulmağa devam edilmesi- garip bir haldir. Bu konuda İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif’in babasının Arnavut olmasından hareketle sık sık tartışmalara alet edildiğini de üzüntü ile izliyorum. [7]

 

Mutabakat Nerede Oluşabilir? : “Takvâda Üstünlüğü’ne Tarihin Tanıklık Ettiği Millet”

Bu kavram kargaşası içerisinde bir de “Ulus” konusuna girerek konuyu Kuran-ı Kerîm kavramları dışına çıkartmak istemem. Konunun “Nation” kelimesinin karşılığının belirlenmesindeki yanlış tercihten kaynaklandığına işaret eden Beşir Ayvazoğlu’nun yazısı bu konuda fikir sahibi olmak isteyen okur için yeterlidir.[8]

 

İşte bu nedenlerledir ki “Türk Milletindenim” demek , sadece soyca Türk olanların değil, ülkü ve inanç birliği çerçevesinde kendisini Türk hisseden herkesin kolayca ve yutkunmadan söyleyebileceği kadar kolaydır.

Bunu Kur’an-ı Hakîm terminolojisinden pek de haberdar olmadığını sandığım –kendi ifadesi ile- “Boşnak asıllı” CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler, göğsünü gere gere ifade ederken, Ahıska Türkleri’nden gelen bir boy aidiyetini taşıdığını bizzat kendisinden dinlediğim bir ilahiyatçının Kürt ve sair taife ırkçılıklarından Türklük adına ‘özür dileyici’ tavrını anlayabilmem mümkün değildir; ne yazık ki…

 

Oysa ölçü zaten Kur’an-ı Hakîm’de konulmuştur: Allah katında bir insanın da, bir topluluğunun da değeri, takva ölçüsünde nerede durduğu ile ilgilidir. Eğer bir yarış yapılacak ise, bu yarış kimin daha muttaki olduğu konusunda olmalıdır. Bu tek tek  Allah’ın kulları için de, kavim/millet topluluklarının şahs-ı manevileri için de böyledir.

 

Konuyu genetik bir temelde ele almayı gerektiren ırk/ırkçılık polemiklerini H. Nihal Atsız’ın Türk olup olmadığı, Atatürk’ün kafatası ölçümü yaptırıp yaptırmadığı noktasına taşıyanları görünce ırkçılık yapılacaksa artık DNA bazında, genetik haritaların ortaya konularak yapılması gerektiğini, -bunun şu ülkede  yaşayan hiç kimse için o kadar da kolay olmadığının çok iyi farkında olan- bir tıp doktoru olarak ele alacağım yazım ile noktalamak istiyorum. Kürt ırkçılığı yaparak, Türk milliyetçilerine ‘faşist’ yaftası yapıştırarak  Türk Milletine saldıranları morartacak bir genetik analiz bilgisini içerecek bu yazımı bekleyin…

Bu konuda şu veya bu ırk adına veya liberalizm, humanizm  vs. gibi  süslü paravanlar ardına sığınarak benimle polemiğe girecek olanlara da peşinen bir çağrım olacak: Yazacaklarıma itiraz etmeden önce  DNA analizinizi yaptırıp gen haritalarınızı hazırlamalısınız; çünkü çok gerekli olacak…

 

_____________________________________________________

(*) Dr. Hayati BİCE, ÜLKÜ-YAZ Genel Başkanı.

İletişim: http://www.ulkuyaz.org.tr

 

[1] Sözkonusu edilen ayet şöyledir: “Sizi bir tek kişiden yaratmıştır. Onun eşini de ondan varetmiştir. Sizin için hayvanlardan sekiz çift te indirilmiştir. Sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa döndürmektedir. İşte Rabbiniz Allah O’dur. Mülk O’nundur, O’ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl O’ndan çevriliyorsunuz?”  ( Zümer Suresi, 39/6, Hak Dini Kur’an Dili Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Neşriyat)

[2] Hayrettin Karaman, Müslümanlık ve Türklük, Yeni Şafak, 31.01.2013.

[3] Ünlü Türk müfessiri Elmalılı Hamdi Yazır da tefsirinde ayetteki “Şuûb”u Şa’bın çoğulu;  “Kabâil”i Kabilenin çoğulu olarak karşılamaktadır. Diyanet meali ise bu ayeti Türkçeleştirirken benzer şekilde “Şuûb”u kavimler, “Kabâil”i ise kabileler olarak tercümeyi uygun görmüştür. Bkz. http://kuranmeali.com

[4] Hayrettin Karaman, a.g..m.

[5] Aşiret kelimesinin yer aldığı ayetler: Şuarâ: 26/214; Tevbe: 9/24; Mücâdele: 58/22. Bkz. http://kuranmeali.com

[6] Hayati Bice, Irk/Kavim – Milliyet/Millet Tartışmaları: “İbrahim Milleti”, Ülkücü Kadro, 25 Ocak 2013

https://www.ulkucukadro.com/guler-ayman-guler-ortaligi-dagitti-turk-ulusu-ile-kurt-milliyetini-esit-gorduremezsiniz.html

[7] Mehmed Akif’in Milliyet konusunda yaklaşımını ele aldığım yazım  için bkz: Ebediyete Göçünün 76. Yılında Mehmed Akif ve Milliyetçilik, https://www.ulkucukadro.com/ebediyete-gocunun-76-yilinda-mehmed-akif-ve-milliyetcilik.html

[8] Beşir Ayvazoğlu’nun yazısından keşke “Türk Milleti” yerine Türk Kavmi denilmesi yaygınlaşmış olsa idi, gibi bir derin temenni izlenim aldım. Bkz. Beşir Ayvazoğlu ‘Millet’in Hikâyesi, Zaman, 31.01.2013.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort