DOLAR 31,2942 % 0.17
EURO 33,8857 % -0.01
STERLIN 39,5290 % -0.09
FRANG 35,3831 % 0.15
ALTIN 2.058,46 % 0,27
BITCOIN 1.925.906 -1.218

Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Yeryüzü Macerası: Âdem’in Gen Haritası

Yayınlanma Tarihi :

“Ey Âdem Oğulları” : Kendinizin Değerini Bilin…

 

Dr. Hayati BİCE

 

Kur’an-ı Kerim’de insan topluluklarının tasnifine dair her yazı, yeni bir yazının yazılmasını gerekli kılıyor. Bu konuya, Millet kavramının Kur’an-ı Kerim’de, “İbrahim Milleti” örneğinde olduğu gibi, “inanç birliği taşıyan insanlar”ı tarif ettiği ile başlayıp, genelde “insan toplulukları”nı işaret eden “kavim” kavramını işleyen önceki yazımla konuyu  çerçevelemiştim.

Bu yazımda ise Kur’an-ı Hakîm’de kişilerden hareketle biyolojik yaratılışa işaret eden bir kavram olan “……. oğulları” anlamındaki “Benî …….” kelimesini ele alacağım.

 

“Hepimiz Beni Âdem’iz…” Yâni Âdem’in Çocukları…

Kur’an-ı Hakîm’deki kozmoloji ilk insan olarak, tartışmasız bir şekilde Âdem Aleyhisselam’ın ismini verir. Daha sonra yaratılan tüm insanlar ise “Beni Âdem” yani Âdemoğulları olarak tarif edilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de “Beni Âdem” yani Âdemoğulları yedi ayrı ayette geçer.[1]

Bunlardan benim için en dikkat çekici olanı İsra sûresinin 70. Ayetidir: “Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

Burada açıkça insanoğlunun biyolojik bir tür olarak diğer yaratılmışlara göre üstün oluşundan söz edilmektedir.

Yaratılış ile ilgili bir diğer dikkat çekici ayet olan Araf Suresinin 35. Ayeti ise ‘Ruh-Beden ilişkisi’nin ezeldeki başlangıcını ifade eden Bezm-i Elest vaktine  işaret etmektedir:  Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediği vakit, “Pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz” dediler. (Bunu) kıyamet günü “Bizim bundan haberimiz yoktu.” demeyesiniz diye (yapmıştık).

Âdemoğulları ibaresinin Kur’an-ı Kerim’deki diğer kullanımları genel olarak Âdemoğulları’na verilen genel öğütlerdir.  Bir örnek olarak Araf Suresinin 35. Ayetini verebilirim: “Ey Âdem oğulları, size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi açıklayan peygamberler gelir de her kim onlara karşı gelmekten sakınır ve davranışlarını düzeltirse, artık onlara korku yoktur ve üzülecek olanlar da onlar değildir.”

Kur’an-ı Kerim’de “Beni Âdem” yani Âdemoğulları ibaresini içeren bu ayetlerin geneli, etraflıca düşünülecek olursa yaratılış  veya insanın yeryüzünde serüveni açısından son derece kritik noktalara temas ettikleri açıktır. Ancak insan topluluklarının kabile/ırk/kavim şeklinde, genetik farklılıklar temelinde ayrıştırılmalarına ilişkin bir veri bu ayetlerden çıkarılamaz.

 

Benî İsrail: İsrâil Oğulları

Kur’an-ı Kerim’de beni kalıbıyla en sık kullanılan terkibin Benî İsrâil: İsrâil Oğulları olması, ülkemizdeki büyük çoğunluğun yaptığı gibi Allah Kelâmı’nın anlamını anlamaksızın okuyanlar için bile sürpriz değildir. Yaptığım araştırmada Benî İsrâil kalıbınınKur’an-ı Kerim’de tam 38 ayrı ayette geçirildiğini gördüm. Bu kadar sık kullanılan İsrâil Oğulları terkibinden daha önemli olanı isebaşka hiçbir insan topluluğunun bu “Benî….” kalıbı  ile işaret edilmemiş olmasıdır.

Bugün İsrâil kelimesi bir devletin ismi olarak bilinse de, tarihte bu İsrâil Oğulları terkibinin yahudi topluluklarına gönderilen bir Peygamber olan Yakub’un bir diğer  isminin İsrâil olmasından kaynaklandığı ve bu peygambere inananları ifade ettiği kabul edilir. Yahudilere göre 12 yahudi kabilesi Yakub’un oğullarından türemiştir ve İsrâiloğulları olarak bilinir.

Kur’an-ı Kerim’deki bu sıkça söz edilişten Yahudilerin çok da gurur duyması sözkonusu olamaz; çünkü bu ayetlerden pek çoğu Benî İsrail’in kötülükleri ile ilgilidir.[2] Bunu anlamak için Âl-i İmrân sûresi 112. ayeti bir örnek olarak yeterlidir: “Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Meğer ki Allah’ın ipine ve insanlar (müminler)ın ahdine sığınmış olsunlar. Onlar Allah’ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik damgası vuruldu. Bunun sebebi, onların Allah’ın âyetlerini inkâr etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Ayrıca isyan etmiş ve haddi de aşmışlardı.”

***

A. Bican Ercilasun’un İlginç Kitabı

Ünlü dil bilimcimiz Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un otobiyografik özellikler taşıyan Gülnar kitabından daha önceki bir yazımda söz etmiştim. Bu kitabı vesile ile görüştüğüm Ercilasun 2BA (Beden Beyin Akımı) isimli kitabını da okumamı tavsiye etti.[3]

Yayınlanması üzerinden epeyce süre geçmiş olmasına rağmen pek de iyi duyurulmayan ve dolayısı ile bugüne kadar okuyamadığım  Ercilasun’un bu kitabını, tam da Kur’an-ı Kerim’deki ırk/kavim/millet eksenli yazıları yazdığım sırada okudum.

Ercilasun’un kitabı Hz. Âdem’in ilk kullandığı kelimeyi eşine hitaben “Aaa Awa” (bildiğiniz Havva’nın prototipi) olarak işlemiş ve dünya dillerinin etimoloji (sözcük-köken bilimi) açısından aynı kökten gelişine dair önemli bir tez geliştirmişti. Kitabın benim için dikkate değer bir başka yönü, kitapta ‘Erboğa’ isimli kahraman olarak, kendi fikirlerini anlatan Ercılasun’un -daha önceki bir seri yazımda işaret ettiğimde önemli yankılara yol açan- DNA analizi ile ırkların tasnifi konusunda son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerden  haberdar oluşu idi.[4]

Ercılasun’un kitabında, son yılların gözde konusu ‘Genom Projesi’nde de iddia edildiği gibi, ilk insanın Afrika kökenli oluşu, kitapta Nil’in Habeşistan’daki kaynağına yapılan bir ilim adam heyetinin gezisi ile dile getirilmiştir. Bu romanını yazdığı sırada, Türkiye’de bu konuda  uzaktan yakından ilgisi/bilgisi olan insan sayısının ne kadar az olduğu düşünülürse Ercilasun’un çabası takdiri hak etmektedir.

Türk milliyetçiliğinin ırkçılık, kafatasçılık olarak suçlandığı dönemleri, çok daha yakından bilen Ercilasun’un “DNA bazlı Etnogenez” üzerine ve ‘ülkemizdeki genetik stokun kimliği’ konusunda  yazıp söyleyeceklerini, günümüzde her geçen gün artan genetik veriler ışığında varacağı noktayı, doğrusu çok merak ediyorum.

Kitapta sadece bunlar değil, İslam tasavvufunda “insılah”,  Uzakdoğu felsefelerinde “astral yolculuk” olarak adlandırılan deneyimler de anlatılmaktadır. Bu bölümlerde Ercilasun insan ruhunun mahiyeti hakkında ilk okunduğunda zaman içerisinde geriye ve ileriye yolculuklar gibi hemen kabullenilmesi zor bazı görüşler ileri sürmektedir. Yine kitapta yer alan iç içe geçmiş öyküler arasında yer verilen, Vatikan’a sığınan Cem Sultan’ın evlilikleri sonrasında Malta ve İtalya’da bıraktığı genetik izler de bilimkurgu tadında anlatılmıştır. Kıbrıs’a yerleşen bir Osmanlı leventinin, Kastamonulu bir şeyh ailesinin bugünkü Ercilasun ailesi ile ilgisini kurmak hiç de zor değil… Bilgesu Hanımefendi’nin Erboğa ile evliliğinde Atsız işareti de,  özel tarih açısından değerli bir anekdot olarak kaydedilmiş.

2006’da basılan kitabın önemli bir bölümü de ülkemizdeki bölücülüğün alacağı seyir ve buna karşı gelişecek Türk refleksini kaleme alındığı satırlardır. Okurlara kitabı tavsiye ederken günümüz Türtkiyesinin başındaki en büyük bela olan bu konuyu,  bir başka yazımda değerlendirmek üzere kenara ayırdığımı da belirteyim.

Ercilasun’un kitabı ile ilgili notlarımı sonlandırırken, bir zamanlar yaşadığı ATP tecrübesinden de yararlanarak, Türk milliyetçiliğin siyaset planında temsili konusunda da  söyleyeceklerinin önemli olacağını biliyorum. Yeni bir kitapta son yarım asrın Türk milliyetçilik tarihinin, özellikle milliyetçi siyasetin  bir bilim adamı gözüyle anlatılmasının tarihî bir görev olduğunu, haddim olamayarak da olsa  Ercilasun’a hatırlatıyorum.

***

Sonuç olarak Kur’an-ı Kerim’de insan türünün yeryüzü macerasının her safhasına dair önemli işaretler yer almaktadır.

İlk insan olan Âdem Aleyhisselam’ın genetik bir kodlamayı taşıyan bir bedenle yaratıldığı kesindir. İlk insandan bu yana farklı iklimlerde farklı yönlerde değişerek aynı DNA stoğunun farklı görünümleri olarak sahneye çıkan, insan topluluklarının tarih içerisinde oluşan kimliklerini tokuşturmanın kimseye faydası olmayacağı açıktır. “Saf ırk” diye bir şeyin bugünün ilişkileri iyice birbirine girmiş dünyasında nasıl da anlamsız bir hezeyan olduğunu da buna dayanarak söylemek mümkündür.

Gerek var mı bilmiyorum ama, yanlış anlaşılmaları önlemek için tekrar hatırlatayım:

Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. (Hucurât Sûresi: 13. Ayet)

 

Başka söze gerek var mı?

 

_____________________________________________________

(*) Dr. Hayati BİCE, ÜLKÜ-YAZ Genel Başkanı.

İletişim: http://www.ulkuyaz.org.tr

 

[1] Bu ayetler: Araf Sûresi: 7: 26-27-31-135-172 ve  İsrâ Sûresi: 17:112 ‘dir. Ayet mealleri için bkz: http://kuranmeali.com

 

[2] Kur’an-ı Kerim’de geçen “İsrailoğulları” ile ilgili ayetler konusunda özet bir çalışma için bkz: http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-israilogullari-ile-ilgili-ayetler.html

 

[3] Ahmet Bican Ercilasun, 2BA, Akçağ Yay., Ankara-2006.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=112968&sa=131800205

[4] ‘Türk Genom Projesi Bir CIA Yapımıdır’ Denebilir mi? ; http://hayatibice.net/?p=634

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort