DOLAR 31,2254 % 0.06
EURO 33,9399 % 0.22
STERLIN 39,5620 % 0.03
FRANG 35,5521 % 0.09
ALTIN 2.044,81 % 0,21
BITCOIN 1.975.638 10.947

BOP çerçevesinde azınlık oyunu – Deniz Kaçağan

Yayınlanma Tarihi :

BOP çerçevesinde azınlık oyunu

Deniz Kaçağan

deniz kacagan

 

Azınlık tanımı

Osmanlı’dan beri, devlet geleneğimizde azınlıklar, gayrimüslimlerdir. Haklı olarak, Cumhuriyetimizin kurucuları da, bu devlet geleneğimizi devam ettirdiler. Hatırlanacağı gibi, Lozan’da yapılan tanınma antlaşmamızda; yalnız gayrimüslimler azınlık olarak kabul edildi; yani, Müslüman olmayan Ermeni, Rum ve Yahudiler azınlıktır dendi. Şimdi, Cumhuriyeti dinsizler kurdu diyen hurafecilere, sormak gerekiyor. Cumhuriyet dinsiz ise, neden, uluslararası tanınma antlaşmamızda İslam’ı temel aldı ve Müslümanları kurucu asil unsur; Müslüman olmayanları (Gayrı Müslimleri) azınlık olarak kabul ettirdi? Evet, Cumhuriyetimizi dinsizler kurmadı ancak, öyle görülüyor ki, Cumhuriyetimizi dinsizler yıkacak…

 

Sömürgeci batının çelişkileri

BOP’un gereği olarak, her fırsatta kürt koruyuculuğu ve savunuculuğu yapan AB-D, azınlık kavramını yozlaştırıyor ve yeni anayasaya koydurmaya çalışıyor. Ancak Lozan’da, Türkiye’nin tanınma antlaşmasında, Fransa, İngiltere ve dünyanın başka ülkelerinin imzaları var. Şimdi bize, adı geçen ülkelere 1923 yılında Lozan’da attıkları imzayı hatırlatacak devlet adamları gerekiyor. AB-D, her azınlık dediğinde ve kürt koruyuculuğuna soyunduğunda, Lozan’da attıkları bu imza önlerine konmalı ve sorulmalı: 1923 yılı, Lozan antlaşmasında, biz bir azınlık tanımı yaptık ve siz de bunu kabul edip imzaladınız. Ne oldu da, üzerinden 90 yıl geçmeden, azınlık tanımını değiştiriyor ve anayasamıza koydurmaya çalışıyorsunuz? Yoksa 1923 yılında, Lozan’da attığınız imzayı mı unuttunuz? Hayır, asla! Batı, hiçbir şeyi unutmaz; ama başkalarına unutturmaya çalışır…

 

1923 yılında, Lozan antlaşmasına imza atan, Fransa, İngiltere ve diğer devletler; Cumhuriyeti kuran iradeye, ülkemizin kurucu asıl unsurunu, azınlık olarak kabul ettiremediler. Hem sömürgeciler istiyor diye, kurucu asil unsur olan insanımızı, azınlık konumuna düşürmek; bölücülükle beraber, vatandaşımıza da hakarettir. Kudurmuş sömürgeciler, azınlık oluşturmayı çok istedilerse, Lozan’da, Cumhuriyeti kuran iradeye, bunu kabul ettirselerdi. Toplumlar bazında kısa diyebileceğimiz, 90 küsur yıl geçtikten sonra; kudurmuş sömürgeciler, kendi attıkları imzayı yok sayarak veya unutturarak; çıkarları öyle gerektiriyor diye, Fars, Arap, Türklerden oluşan, kopuk ve savrukları, farklı bir ırk gibi kabul edip, hurafecilere, azınlık inşa ettirmeye giriştiler. TRT 6 böyle bir girişimin ürünüdür. Oysa Anadolu’da, geçtiğimiz birkaç bin yılda, Sümerler, Hurriler, Asurlular, Hititler, Akadlar, Frigyalılar, Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Kapadokyalılar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Bizanslılar, Selçuklular, Moğollar, Akkoyunlular, Osmanlılar gibi daha saymadığımız pek çok devlet ve yönetim gelip geçti. Anadolu’da saf ırk aramak, aklın apaçık ilkesine aykırıdır. Anadolu aşuredir ve bu aşurenin adı: “Türk’tür”. Türklük, hurafecilerin ve bölücülerin anladığı gibi, bir kanı (ırkı) değil; ortak coğrafyada yaşayan ve sömürgeciliğe karşı mücadele eden, insanlık erlerinin adıdır. O nedenle, aşurenin içinden, yine bize ait olan ve zamanla farklı bölgelerde ve zorlu şartlarda yaşaması nedeniyle, kısmen değişime uğrayanları, ayırıp saflaştırmaya çalışmak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Ne acıtır ki, istedikleri her şeyi vereceğiz şeklinde konuşan, sözde dindar gerçekte hurafeci bir arsız herif, mahallemizde bu salyangozu satmaktadır. Gerçekte ülkemizde, bu ahmakların söz ettiği gibi, bir ayrılık, farklılık yoktur! Günümüzde bu kişilerin kürt dediği, her 3 kürtten 2′si, bir Türk’le ve her 3 Türk’ten 1′i, bir kürtle evli iken; sömürgeci batıya ve talimatlarıyla hareket eden hurafecilere ve bölücülere soruyoruz: Kimi, kimden, nasıl ayıracaksınız? Bu evliliklerden doğan çocukların, vücutlarını mı parçalayacaksınız? Bizdeki çapsız, ufuksuz siyasetçiler zannediyorlar ki; kendi farklılıklarımız ya da anlaşmazlıklarımızdan kaynaklanabilecek sorunları, kendimiz, kendi içimizde çözebiliriz. Hayır! Hiç kimse, bu yanıltıcı beklentiyle hareket ederek, atacağı adımı, söyleyeceği sözü, uyurgezer bir hâlde gerçekleştirmesin. Çünkü insanlık düşmanı kudurmuş sömürgeciler, pusudadırlar. O nedenle kendi içimizde, bizim tarafımızdan, bizim ahmaklıklarımızla oluşabilecek en küçük anlaşmazlıkları, sömürgeciler hemen devreye girerek, derinleştirmeye ve hatta ebedileştirmeye çalışacaklardır…

 

2005 yılında, zamanı geldiğinden; tarih bilgisinden ve uluslararası antlaşmalardan haberi olmayan hurafeci başbakan, alt kimlik-üst kimlik saçmalıklarıyla sömürgeci batı (AB-D) tarafından öttürüldü. Hurafeci başbakan, ayrılıkçılık-bölücülük yapmayı sevdiği gibi; içinde bulunduğu dönemde, kendi yanlış icraatlarını eleştirip düzelteceğine; uzun yıllar geriye gidip, olmayan bilgisiyle, hakkın rahmetine kavuşan insanlara, iftira atmayı da marifet zannetmektedir. Hurafeci başbakan, Türk-kürt dedikten sonra, alt kimlik-üst kimlik saçmalıklarıyla, işin içinden çıkmaya çalışırken battıkça batıyor, adeta bölücülüğün ateşli bir savunucusu gibi, ayrılıkçılığı her geçen yıl derinleştiriyordu…

 

Hurafeci başbakanın, bölücülük sicilini hatırlatmamız gerekirse: Miting meydanlarında, siyasi rakiplerinden birini “Hani bilirsiniz ya Alevidir kendisi” diyerek ve anayasaya aykırı hareket ederek, ayrımcılık suçu işlemedi mi? Bir başka konuşmasında yine, siyasi rakiplerini, Sivas’ın ötesine geçememekle eleştirip, bölücü arzulara hizmet eden zihinsel haritaları, kendi ülkemiz içinde çizmedi mi? Kendi ülkesini bölecek, anlayışın haritalarını çizen bir insan; ülkesini seven bir başbakan olabilir mi? Hem ülke içinde, herhangi bir vatandaşımızın, bir yerden bir başka yere, güvenle gidememe sorunu varsa, bu yanlıştan hükümet sorumlu değil mi? Böyle bir sorun varsa ve hükümet olarak, kendisi bu sorunu çözemiyorsa, orada ne işe yarar?

 

Fulbright anlaşmasıyla eğitimi; borçlanma, özelleştirme, yolsuzluk ve Gümrük Birliği anlaşmasıyla iktisadı; AB uyum yasalarıyla hukuku ve siyaseti; özetle her türlü yapılanması sömürgecilerin denetiminde olan Türkiye’nin; dış politikası da, kudurmuş sömürgecilerin amaçlarına hizmet etmektedir. Ne yapacağına dair, kendi etkinliğine karar veremeyen ve belirleyici olamayan bir ülke için, küresel ya da bölgesel liderlikten de söz edilemez. Son 10 yılda, Türkiye öyle bir görüntü veriyor ki: Daha kendi içinde, birkaç teröristin, kaymakam, polis dövmesini, asker kaçırmasını, kızlarımızı ve çocuklarımızı şehirlerde öldürmesini önleyemiyor. Bu acziyet içinde bırakılan ülkemiz, hurafeci hükümet aracılığıyla, PKK’yla yapılan görüşmelerden de ortaya çıktığı gibi; kudurmuş sömürgecilerin amaçlarına yönelik (BOP) Türkiye, PKK’yla yeni anayasa yapmaya zorlandı ve batılı strateji merkezlerinde, önceden yazılı hazır bulunan İngilizce anayasa metni, hurafeci AKP’ye verildi. Hurafecilere de, bu anayasa metnini Türkçeye çevirme ve Türk insanına hazmettirme işi kaldı. Hazırlanan sözde yeni anayasaya Türkiye’nin ihtiyacı olmamakla beraber; madem bir anayasa hazırlıyorsunuz, dikkate almayacağınızı bilerek, biz de size birkaç uyarıda bulunalım: 1- İlk dört maddeye dokunulamaz. 2- Hazırlanacak olan sözde yeni anayasa, Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’na aykırılıklar içeremez. İkinci uyarıyı biraz açalım. Lozan’a göre azınlıklar, dinidir; yani gayrimüslimlerdir (Ermeniler, Rumlar, Yahudiler). Lozan antlaşmasıyla çelişen bir yeni anayasa hazırlamak Türkiye’nin intiharı demektir. Türkiye adeta kendi anayasasıyla, kendi varlığını inkâr eder ve kendini yok sayan bir ülke konumuna düşürülmemelidir. Ankara’daki etnikçi budunlara, hukuk kuzularına duyururum. Yapacağınız değişikliklerle, ortaya çıkacak Lozan’a aykırı olası yanlışlarla, iç hukukumuza göre suç oluşur ve sonu vatan hainliğidir…

 

Tarihte, dilde, hiçbir belgeyle varlığı matematiksel olarak kanıtlanamayan “kürt” denen ve zorlu şartlarda yaşamaları nedeniyle, aynı ırktan geldikleri toplumlarına yabancılaşan kopuk ve savrukların; ilk yazılı sözlüğünü bile, bölgede 18 yıl yaşayan Maurizio GARZONİ adında bir Romalı misyoner papazın yazmış olması çok anlamlıdır. Sözlük dediysem, öyle 6 bin 7 bin kelime çapında bir sözlük aklınıza gelmesin. Topu topu 276 kelimelik bir sözlük. Üstelik bunun bir kısmını Kurmanci, bir kısmını Zazaca, bir kısmını da Soranice kabul edenler var. Yani, 1787 yılında, İtalyan misyoner papazın yayınladığı 276 kelimelik sözlüğü, üçe böleceksiniz. Irak’ın kuzeyinde de, bu çok çeşitli dil farklılığı bulunuyor. Aldığı eğitimle değil; bulunduğu yere vatanına ihanet ederek gelen, yetersiz BARZANİ bile, Irak’ın kuzeyinde Soranice’yi zorunlu tek dil olarak, ceberutça şart koştu. BARZANİ’ye bunun nedeni sorulduğunda: “Farklı diller böler; tek dil birleştirir” dedi. O zaman, buradaki AB-D borazanı gazetecilere sormak gerekiyor: Neden Irak’ın kuzeyine gidip BARZANİ’ye, Irak’ın kuzeyindekileri asimile etmemesi gerektiğini söylemediniz? Yoksa ağbileriniz AB-D, oradaki insanları birleştirmek istediği için mi, Irak’ın kuzeyinde, Soranice’nin zorunlu tek dil hâline getirilmesine itiraz edemediniz? Hani demokrasi havarisi gazeteci bozuntuları; neredesiniz? Hani insan hakları? BARZANİ’nin nohut tanesi büyüklüğündeki beyni, bazı gerçekleri yarım yamalak anlıyor da; yabancı eğitimle, bilinçleri şekillendirilerek beyzbol sopasına dönüştürülen Anadolu odunları, neden anlamıyor?

 

Ülkemizin, azınlık sorunu yoktur

Lozan antlaşmasına göre, azınlık olan gayrimüslimlerin (Yahudi, Ermeni ve Rumların) güzel ülkemizde sorunu olmadan rahat bir şekilde yaşadıkları açıktır. Tabii her zaman, sömürgeci emellerini gerçekleştirmek isteyen, kudurmuş batı; zaman zaman da olsa, ülkemizde bazı insanlara önemsiz sorunlar çıkarttırarak, sorun varmış gibi göstermeye çalıştı. Ancak kısa vadede gördü ki, azınlıkların, yani gayri Müslimlerin, oranı çok düşük olduğundan ve yeterli sesi çıkaramadıklarından, gayrimüslimlerle Türkiye’yi bölemeyecek. Böylece, bizim kendi vücudumuzdan, din kardeşlerimizden, kendi varlığımızdan, bize karşı azınlık oluşturmaya girişti. Sömürgeci kudurmuş batı, Lozan’da attığı imzayı da yok sayarak, bu pervasızlığı yapmaya kalktı. Aslında sömürgeci kudurmuş batı, bu oyunu genelde üçüncü dünya ülkelerinde oynar. Üçüncü dünya ülke insanları, eğitimsiz ve işsizken; onlara, gerçek sorunlarını unutturup, fantezi farklılıklarını tartıştırır. Böylece, üçüncü dünya ülke insanları, aklî olamayıp gerçek sorunlarını çözemezlerken, uzun vadede sorunları daha da derinleşir. Bu arada sömürgeci batı, denetleyici ve düzenleyici olarak gelir. Derinleştirdiği sorunları ve kendisinin çıkarttığı kanlı iç çatışmaları çözer(!) Sonuçta, tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarına konar. Bizde de yapılmak istenen, pek farklı değil. O nedenle somut sorunlarımız bir kenara bırakılarak; olmayan fantezi sorunu, sorunmuş gibi düşünülsün istendiği için; ayrılıkçılık, dışarıdan estirilen rüzgârla, kitle önünde tartıştırıldı. Bilinçleri, yabancı eğitimle şekillendirilerek, içerdeki Anadolu odunlarından oluşturulan beyzbol sopası gibi gazetecilerle, azınlıklar konusu, yanlış ve gereksiz yere; uzun ve sık sık konuşturuldu. Oysa o beyzbol sopası gibi gazetecilerin, bilmediği bir gerçek var: Ayrımcılık sorunundan bahsedebilmemiz için, bir insanın, renginden ya da kanından (ırkından) dolayı aşağılanması; çok bilgili ve yetkin olmasına rağmen, herhangi bir görevle yetkilendirilmeme olayının, gerçekleşmesi gerekir. Cumhuriyetimiz, bilimin bir gereği olarak, kan (ırk) temelli değil; insana, akıl merkezli yaklaştığından; kana (ırka) dayalı herhangi bir ayrımcılıktan söz edemeyiz. Yani devletimizde bireyin gelişmişliğine, yetkinliğine, bilgi birikimine bakılarak; insan, en uygun yerde görevlendirilir. Sömürgeci kudurmuş batı da, kendi içinde, aklî devlet düzenini uygularken; onlara sormak gerekiyor: Kendiniz, yüzlerce yıl önceki kan (ırk) temelli, ilkel devlet anlayışlarını terk ederken; üçüncü dünya ülkelerine, ısrarla, kan (ırk) temelli düzenlemeleri neden öneriyorsunuz?

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort