DOLAR 31,0233 % 0.04
EURO 33,6934 % 0.27
STERLIN 39,2196 % 0.01
FRANG 35,2940 % 0.1
ALTIN 2.021,30 % 0,15
BITCOIN 1.617.287 -0.701

DOĞU TÜRKİSTAN SÜRGÜN HÜKÜMETİ’NİN TARİHÇESİ

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki Parlamentosu ve Hükümeti’nin kuruluşu özellikle Çin, Doğu Türkistan, Tayvan, Türkiye, Amerika ve Japonya ile Türk Cumhuriyetleri’nde ilgi ile karşılanmıştır.

Yayınlanma Tarihi :
DOĞU TÜRKİSTAN SÜRGÜN HÜKÜMETİ’NİN TARİHÇESİ

İsmail CENGİZ

 

Kısaca DTSH olarak adlandırılan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti; Japonya, Türkiye ve Amerika’dan gözlemcilerin huzurunda  12-14 Eylül 2004 tarihinde  ABD Kongre Binası içindeki tahsis edilen Georga Mason Reginal Library Salonu’nda kurulmuştur.

Hür dünyada yaşayan Doğu Türkistanlı 60 delegenin katılımıyla oluşturulan “Kurucu Parlamento”, önce Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu’nu oluşturmuştur. Parlamento Başkanı, Parlamento Genel Sekreteri ve Katip üyelerin seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Kurucu vekillerin teklifleriyle namzet gösterilen Bakanlar Kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirilmiş ve Sürgün Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu Parlamento tarafından onaylanmıştır.

Sürgün Hükümetin 2004 yılında yapılan ilk toplantısında; Cumhurbaşkanlığına Sayın Ahmet İGEMBERDİ, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına merhum Abdülveli CAN, Parlamento Başkanlığına Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI ve Başbakanlık görevine ise  Enver Yusuf getirilmişlerdir.

14 Eylül 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu binası içindeki “Capital Hill” salonunda düzenlenen basın konferansı ile; “Sürgünde Doğu Türkistan Parlamentosu” ile “Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti”nin kurulduğu kamuoyuna resmen ilan edilmiştir.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti  Sürgündeki Parlamentosu ve Hükümeti’nin kuruluşu özellikle Çin, Doğu Türkistan, Tayvan, Türkiye, Amerika ve Japonya ile Türk Cumhuriyetleri’nde ilgi ile karşılanmış, bu ülkelerin basın yayın organlarında haber olarak duyurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet televizyonu olan TRT Televizyonu’nda Hükümetin kuruluşu, “önemli bir gelişme olduğu” ifade edilerek kayda değer haber olarak yayınlandı. Hükümetin kurulması, Pekin yönetimini şaşkınlığa sevk etmiş, soydaşlarımızı ise sevindirmiştir.

16-26 Eylül 2004’de Çin’e giden TBMM Dostluk Grubu Heyeti’nin temasları esnasında Sürgün Hükümeti’nin (DTSH’nin) kurulması, moral açısından halkımız arasında ayrı bir heyecan yaratmıştır. O tarihlerde ABD’de bulunan dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ile görüşen Çin’in ABD Büyükelçisi’nin konuya temas ettiği gelen bilgiler arasındadır. Aynı şekilde Türkiye’deki Ç.H.C. Büyükelçisi’nin de Dışişleri Bakanlığı’na giderek gelişmeler hakkında bilgi aldığı bilinmektedir.

Kurucu Parlamento üyeleri arasından seçilen “Anayasa Komisyonu” ve “Daimi İcra Heyeti”  tarafından “Devlet Anayasası” ve “Hükümet Programı”nın hazırlanması çalışmaları başlatıldı. Hazırlanan taslak çalışmalar, “Daimi İcra Heyeti”nin son kontrol ve onayından sonra 20  Kasım 2004 tarihinde Parlamento’ya sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Alınan karar gereği DTSH’nin parlamentosunu oluşturan “Kurucu Parlamento Üyeleri 20 Kasım  2004’de , Anayasa metnini ve hükümet programını görüşmek ve tasdiklemek üzere Washington’a davet edildi. Toplantıda “Sürgündeki Devlet Anayasası” ile “5 Yıllık Hükümet Programı” görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Seçilen Parlamento üyeleri ve hükümet üyeleri (Bakanlar), Japonya, Amerika ve Türkiye’den gelen gözlemcilerin huzurunda Anayasa gereği düzenlenen merasimle teker teker yemin ettiler.  Toplantıya katılamayan vekiller ve bakanlar telefonla, canlı bağlantılarla hem yemin görevlerini yerine getirdiler hem de internet üzerinden töreni canlı olarak izleme fırsatını buldular.

Yemin merasiminin ardından 25 Kasım 2004 günü Washington’daki “Uluslararası Basın Kulübü”nde, Devlet Anayasası ile 5 Yıllık hükümet Programı basın mensupları aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunuldu.  İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantı ilgi ile izlendi. Aynı gün öğleden sonra Beyaz Saray önünde Lafayette Park’ta “kutlama törenleri” düzenlenmiştir.

Yayınlanan “Hükümet Bildirisi” de; “…Hiçbir ülkenin tekelinde ve baskısı altında olmayan Milli Meclisimiz ve Hükümetimizin; tam bağımsız, uluslar arası kurallara,  demokratik ve özgürlükçü değerlere ve BM ilkelerine bağlı ve saygılı olduğu, Hükümetimizin; 1933 ve 1944 yıllarında kurulan “Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümetleri”nin devamı olup, milli bayrağımızın ay yıldızlı Gökbayrak olduğu…” özellikle vurgulanmıştır…

Aynı basın bildirisinde; Doğu Türkistan Parlamentosu’nun; en rahat ulaşılabilecek, uluslararası arenaya en rahat biçimde hitap edilebilecek yer olduğu için  kendi milli iradesiyle ABD’de toplandığı; Hükümetimizin; tam bağımsızlığı, demokrasiyi arzulayan sürgündeki Doğu Türkistan halkının anonim onayı ile kurulduğu; ve hiçbir ülkenin güdümünde olmadığı özellikle belirtilmiştir…

6 no.lu hükümet bildirisi’nde; Kabul edilen Anayasa’nın; “Doğu Türkistan halkının ve onların evlatlarının hürriyet içinde yaşamalarını sağlayıcı önlemleri almak ve işgal altında yaşayan halkımıza, hürriyetimize kavuştuğumuzda onların önünde nelerin beklediğini göstermek için hazırlandığı” açıklandı. Anayasa konusundaki tartışma en çok yedinci maddede yaşandı. “Devletin Dili, Dini ve Başkenti” maddesindeki görüşmeler dört saat sürdü. Dört saatlik tartışmanın ardından “Doğu Türkistan’ın Devlet Dili:Uygur Türkçesidir, Kazakca ve Kırgızca diğer milli dillerdir” şeklinde kabul edildi. 

Aynı bildiride; Üçüncü oturumda görüşülerek karara bağlanan, Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti‘nin hazırladığı “5 Yıllık Faaliyet Raporu ve Hür Dünya Ülkelerine Müracaat adını taşıyan Manifesto“da; “Sürgün Hükümeti’nin; Doğu Türkistan Davasını, insan hakları ihlallerini, Doğu Türkistan halkının bağımsızlık ve özgürlük taleplerini uluslar arası gündeme taşıyarak, 1949 öncesi meşru haklarımızın yani “bağımsızlık” ve “hürriyetimizin” temini noktasında dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye ve desteğini almayaca çalışacağı” vurgulandı.

Yapılan oylama sonucunda Sürgündeki Hükümetin Cumhurbaşkanlığına Ahmet İGEMBERDİ (Avustralya), Yardımcılığına Abdülveli CAN (Türkiye), Meclis Başkanlığına Prof. Sultan Mahmud Kaşgarlı (Türkiye), Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığına Enver YUSUF (ABD), I. Başbakan Yardımcılığına Hızırbek GAYRETULLAH (Türkiye) ve II. Başbakan Yardımcılığı’na Damiyan Rahmet’in (Avustralya) seçildiği sürgündeki bakanlar kurulunun 15 üyesi bulunuyordu.

DTSH’nin üçüncü toplantısında, Çin Halk Cumhuriyeti’ne (vefat eden babasının cenaze merasimine gitmek mecburiyetinde kalan) giden Birinci Başbakan Enver Yusuf, Devlet Anayasası’nın ilgili maddesini çiğnediği gerekçesiyle görevden alınmış, yapılan seçimle Başbakanlık görevine, Başbakan Yardımcısı Damiyan Rahmet oybirliği ile seçilmiştir.

DTSH’nin dördüncü toplantısı’nda sevindirici ve tarihi bir gelişme yaşanmış; Sürgündeki oğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu’nun Japonya’da fahri konsolosluk görevini Sayın SATO hanım üstlenmiştir.  DTSH Toplantısı’nı izlemek ve temaslarda bulunmak üzere Japonya’dan gelen Prof. Dr. Toonoko, Prof. Dr. Kocimato Başkanlığındaki Japon heyeti ile fikir alışverişinde bulunulmuş, Japon hükümeti’nin konuyla ilgili bilgilendirme görevi kendilerine tevdi edilmiştir.

Sürgün Hükümetin 2009 tarihinde gerçekleştirilen Beşinci Toplantısı’nda II. Hükümet’in Başbakanı sayın Damiyan Rahmet’in önerisiyle İsmail Cengiz, oybirliği ile Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin Üçüncü Başkanı olarak seçilmiştir.

Sürgün Hükümetin 6 ncı Dönem Toplantısı Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleştirilmiştir. Genel konuların ele alındığı 2014 Toronto Buluşması’nda, Ablajan Leylinaman, İlyar Şemsettin, Rukiye Turdush ve Ahmetjan Osman’ın Sürgün Hükümet içinde tekrar aktif vazife almalarına, Ahmet İgemberdi’nin Cumhurbaşkanlığı, İsmail Cengiz’in ise Başbakanlık görevinin devam etmesine karar verilmiştir.

Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamento’nun 7nci Dönem Toplantısı 12-15 Kasım 2016’da Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenmiştir. Tokyo’da yapılan seçimlerde; Ahmetjan Osman II.nci Cumhurbaşkanlığına, İsmail Cengiz ise 4ncü dönem Başbakanlık görevine getirilirken, Hızırbek Gayretullah Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kuresh Atahan Parlamento Başkanı, İlyar Şemsettin Parlamento Başkan Yardımcısı olarak seçilmişlerdir. Gulam Osman Yağma ve Yakup Can’ın “Başbakan Yardımcısı” olarak seçildiği parlamento seçimlerinde, Ablajan Leylinaman, Mahire Gopur, Yar Mehmet Buğra, Serkan Dinçtürk ve Rukiye Turdush (Hükümet Sözcüsü) Hükümet kabinesinde görevlendirilmişlerdir.

Çin Demokratlar Birliği, Tayvan, İngiltere, Kanada, Norveç, Japonya ve Türkiye’den 8 gözlemcinin de katıldığı 2015 Tokyo Buluşması’nda; Sürgün Hükümetinin nihai hedefinin bağımsızlık ve özgürlük olduğu bir kez daha vurgulanmıştır…

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort