DOLAR 32,5895 % 0.11
EURO 35,0309 % 0.44
STERLIN 40,6873 % 0.19
FRANG 35,6038 % 0.11
ALTIN 2.423,17 % 0,00
BITCOIN 64.282,02 -3.469

Türk Ocakları’ndan Gagauzya’da Sempozyum

Yayınlanma Tarihi :
Türk Ocakları’ndan Gagauzya’da Sempozyum

Türk Ocakları’ndan Gagauzya Çıkarması Türk Ocakları Moldova’ya bağlı özerk Türk Cumhuriyeti olan Gagauzya’da bilimsel bir sempozum düzenleyecek, sempozyuma Türkiye ve Gagauzya’dan 60 akademisyen katılacak.

gagavuzpanel222

HAMDULLAH SUPHİ’NİN ANISINA

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Günebakan’dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz, Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni” programı 2-4 Haziran 2016 tarihleri arasında Gagauzya’nın başkenti Komrat’ta yapılacak.

Türk Ocakları’nın en uzun süre Genel Başkanlığını yapan isimlerden olan, Cumhuriyetimizin ikinci Milli Eğitim Bakanı, devlet ve siyaset adamı aynı zaman da Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ölümünün 50. Yılı anısına düzenlenecek olan programda Gagauzya’nın çok yönlü değerlendirilmesi ve Hamdullah Suphi’nin rolü konuşulacak. Bilindiği gibi Hamdullah Suphi Tanrıöver Bükreş Büyükelçiliği döneminde Gagauzlarla ilgilenmiş, onların Türkiye’ye tanıtılmasını sağlamış ve kültürleri, eğitimleriyle ilgilenerek büyük hizmetler yapmıştı.

“Günebakan’dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz”

 HAMDULLAH SUPHİ VE GAGAUZLAR

ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ

2-4 Haziran 2016 Komrat/Gagauzya-Moldova

 gagavuzpanel.jpg

PROGRAM

 

2 Haziran 2016 PERŞEMBE

 

10.30.              Açılış Oturumu

                        Protokol Konuşmaları

                        Hamdullah Suphi Tanrıöver Şiir ve Nesir Yazıları Yarışma Ödülleri  

 

A Salonu

I.Oturum: 13.30-14.45

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Şahingöz / Dr. Petri Paşalı

 

13.30 – 13.45.  Prof.Dr. Yusuf Sarınay

“Hamdullah Suphi ve Türk Ocakları”

13.45 – 14.00. Dr.Stefan Bulgar

 XX Asirin 30-cu Yıllarında Türkiyadä Gagauz Studentleri: İstoriya Hem İnsannar

14.00-14.15. Prof.Dr. Mehmet Derviş Kılıçkaya

Türk Kültür Coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucuları. Mustafa Kemal Atatürk ve Hamdulah Suphi Örneği”

14.15 – 14.30.Prof. Dr. Elizaveta Kvilinkova

“Gagauz Türküleri Çerçevesinde Cinsiyet Konusundaki Toplumsal Kurallar”.

14.30-14.45.  Soru-Cevap, Tartışma ve Prof. Dr. Elizaveta Kvininkovanın Yeni kitabın tanıtımı.

 

B Salonu

I. Oturum 13.30-14.45

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Ali Yakıcı / Doç. Dr. Sergey Zahariya

 

13.30 – 13.45. Prof.Dr. Necati Demir

“Gagauz Türkleri Dil,Tarih ve Kültürünün Temel Kaynakları”

13.45 – 14.00. Anku Boeva

 “Nikolay Baboglunun ”Dünürcülük” annatmasının istoriyası”

14.00-14.15. Dimitri Köroğlu

 “Gagauz ve Karamanlı Din Adamlarının Metinlerine Göre Dinî Terminoloji       Гагаузская и караманлийская религиозная терминология по богогоослужебным текстам )

14.15 – 14.30. Doç.Dr.Fahri Temizyürek

“Hamdullah Suphi Tanrıöven’in Eğitim ve Kültür Hakkındaki Görüşleri ve Gagauz Türklerine Hizmetleri”

14.30-14.45.  Soru- Cevap, Tartışma

14.45-15.00.   Çay Arası

 

A Salonu

I.Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim Maraş  / Doç. Dr. Olga Radova – Karanastas

 

15.00-15.15. Yrd.Doç.Dr. Abdülkerim Dinç

“Türk İstihbaratçısı Ahmet Esat Tomruk’un (İngiliz Kemal) Romanya  Hatıralarında  Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Gagauzlar

15.15-15.30. Nadejda Kioroglo

“Geçmişini Hatırlamayanın Geleceği Yok”

15.30-15.45. Stefanida Stamova

“Çadır Kasabası İki Cenk Arası Zamanda”

15.45-16.00. Prof. Dr.Mehmet Şahingöz  

“Milli Mücadele Mitinglerinde Türk Ocakları ve Hamdullah Suphi”

16.00 – 16.15.  Soru-Cevap, Tartışma

            16.15-16.30.    Çay Arası

 

B Salonu

II. Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkan: Doç.Dr. Emrah Şenel   / Dr. Güllü Karanfil

 

15.00-15.15. Doç.Dr. Bülent Aksoy

“Post Sovyet Dönemde Jeopolitik Açıdan Gagauz Nüfusu”

15.15-15.30. Doç. Dr. Mariya Yanioglo

“Çok Etnikli Çevrede Eğitim Sürecinin Etnokültürel Potansiyeli (Этнокультурный Потенциал Образовательного Процесса в Полиэтничной Среде)”

15.30-15.45. Doç. Dr. Sergey Zahariya

“Gagauz Otonomisinin Oluşumunun Etkeni ve Sonucu Olarak Gagauz dilinin Rol ve Anlamının Evrimi (Эволюция роли и значения гагаузского языка как фактор и результат становления Гагаузской Автономии)”

15.45-16.00. Emre Kartal

“ Moldova Dış Politikasında Gagauzların Yeri”

16.00 – 16.15 Soru-Cevap, Tartışma

16.15-16.30. Çay Arası

 

A  Salonu

III. Oturum.    16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Necati Demir/ b.b.i. Mariya Kopuzçu

 

16.30-16.45. Prof.Dr.Ali Yakıcı

“Sözlü Kültür Ürünlerinin Göç Yoluyla Aktarımı. Gagauz Manileri Örneği”

16.45-17.00. Prof.Dr. Filiz Yavuz

“Gagauz Atasözlerinde Kadın”

17.00– 17.15. Doç.Dr. Olga Radova-Karanastas

“ Klasik Gagauz Edebiyatında Nikolay Baboglu, Hayatı ve Eserleri”

17.15– 17. 30. Vasili Kelioğlu

Ukraina Gagauzlarında Sürgün Hem Açlık Gerçekleri İçin Bir Araştırma”

17.30 – 17.45. Metin Gökoğuz

“Babam Kamil Gökoğuz ve Manevî Dedem Hamdullah Suphi Tanrıöver”

17.45 – 18.00 Soru-Cevap, Tartışma

 

B Salonu

III. Oturum.    16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yusuf Sarınay / Dr. Nikolay Terzi

 

16.30 – 16.45. Prof.Dr. Üçler Bulduk

“Karadeniz’in Kuzeyindeki Etnik ve Dini Oluşumların Tarihi Arka Planı ve Günümüze Yansımaları”

16. 45 – 17.00. Doç.Dr. Alper Alp

 “Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesindeki Kültür Politikaları (2008-2014)”

17.00 – 17.15. Doç. Dr. Alla Popsova

“Türk Dünyası ve Gagauzların Semboller Alanı (Символическоe пространство гагаузов и тюрский мир)

17.15 – 17.30. Prof. Dr. Luibovi Çimpoeş

“Gagauz Kültüründe Hıdırellez”

17.30 – 17.45. Prof.Dr.Yonca Anzerlioğlu

“HamdullahSuphi Tanrıöver ve Gagauz Türkleri”

 

17.45-18.00 Soru-Cevap, Tartışma

 

3 Haziran 2016  CUMA

 

A Salonu

I. Oturum.     10.30-11.45

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Derviş Kılıçkaya/ Doç. Dr. Sofiya Sulak

 

10.30 – 10.45. Prof.Dr. İbrahim Maraş

“Hamdullah Suphi ve Türk Düşüncesindeki Yeri”

10.45 – 11.00. Dr. Ali İhsan Çağlar

“Türk Tarih Metinleri Üzerinden İnsanî Yardım Kavramının Teorik Temelleri”

11.00 – 11.15. Fedor Duloglu

“Gagauz Profesyonel Görsel Sanatlarının Problemleri (Проблемы гагаузского профессионального  изобразительного искусства)”

11.15 – 11.30. Dr. Güllü Karanfil

“Hamdullah Suphi Tanriöver’in Gagauz Milli  Kimliğin Yükselmesindeki Rolü”

11.30-11.45 Soru-Cevap

12.00-13.15 Öğle Yemeği

 

B Salonu

 I. Oturum.   10.30-11.45

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Akif Okur /b.b.i. İrina Konstantinova

 

10.30 – 10.45. Dr. Petri Paşalı

“Gagauziya’nın Gelişmesinde Türk Diplomasisinin Rolü”

10. 45 – 11.00. Olga Kulaksız

“Ukrainadaki Gagauzların Kültür Ocağı Gagauz Kültür Merkezi “

11.00 – 11.15. Doç.Dr. Seyfi Yıldırım

“Cumhuriyet Döneminde Kimlik, Vatandaşlık ve Gökoğuzlar”

11.15 – 11.30. Prof.Dr.Selçuk Duman

“Demirel’in Gagauz Türkleri İle İlgili Çalışmaları”

11.30 – 11.45 Soru-Cevap, Tartışma

12.00-13.15 Öğle Yemeği

 

A Salonu

II. Oturum 13.30-14.45

Oturum Başkanı: Dr. Petri Paşalı / Doç.Dr. Alper Alp

 

13.30 – 13.45. Yrd.Doç.Dr.Erol Barın

“Hamdullah Suphi’nin İzinde Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretimi”

13.45-14.00. Galina Mutaf

Gagauz Filolojisi Bölümünün Kuruluşu ve Gelişme Perspektifi (Становление Кафедры Гагаузской Филологии И Перспективы Его Развития)”

14.00-14.15. Doç. Dr. Diana Nikolgo

Gagauz Dilinin Özellikleri Hakkında Türkolog Araştırmacılar (Исследователи-Тюркологи О Специфике Гагаузского Языка)”

14.15-14.30. Doç. Dr. Nadejda Özakdağ

“Gagauzca’dan Türkiye Türkçesine Aktarma Sorunları”

14.30 – 14.45.  Soru-Cevap, Tartışma

14.45-15.00.    Çay Arası

 

B Salonu

II. Oturum. 13.30 – 14.45

Oturum Başkanı: DoçDr. Sergey Zahariya/ Doç.Dr.Fahri Temizyürek

 

13.30-13.45. Yrd.Doç.Dr.İbrahim Atabey

“Hamdullah Suphi’nin Türk Yurdu Dergisinde Yayımlanan Nutuklarının Dil Özellikleri”

13.45-14.00. Dr. Ahmet Cebeci

“Gagauz Türkçesinin Oluşumu ve Bugünü”

Olga Konstantinova

14.00-14.15 “Gagauz dili hem literaturası uroklarında komunikativ kompetenţiyanın oluşturulmasında yaratmanın rolu. Yaratmalar kartinaya görä”

14.15-14.30. Svetlana Marçuk

“Gagauz dili hem literaturası derslerindä sözlüklerin efektiv kullanılması”

14.30-14.45.  Soru-Cevap, Tartışma

14.45-15.00 Çay Arası

 

A Salonu

III. Oturum 15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lübov Çimpoyev / Doç.Dr.Yalçın Sarıkaya

 

15.00-15.15. Füsun Menşure Oral

“Balkanlar ve Türklük”

15.15-15.30. Prof.Dr.Halim Serarslan

“Hamdullah Suphi”

 15.30-15.45. Lüdmila Marin “Gagauziyada Folklor Grupalarının Arasında Beşalmadaki ‘SEDEF’in  yeri”

15.45-16.00. Doç. Dr. Sofiya Sulak, Elena Bratunova

“İngilizce ve Gagauz Türkçesinde Atasözlerinin Çevirisinin Zorlukları (Difficulties in Translating English and Gagauyian Proverbs)”

         16.00 – 16.15.   Soru-Cevap, Tartışma

         16.15 – 16.30.  Çay Arası

 

B  Salonu

I.Oturum.     15.00-16.15

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halim Seraslan /Doç. Dr. Sergey Zahariya

 

15.00-15.15. Doç.Dr.Mehmet Akif Okur

“Karmaşa Çağında Organski’yi Hatırlamak: Doğu Avrupa’daki Gerilimlerin Küresel Bağlamı”

15.15-15.30. Araş.Gör. Rüştü Kaya

“Transdinyester Sorunu. Moldova’daki Rus Azınlık ve Moldova’nın Dış Siyasetine Etkisi”

 15.30-15.45. Doç.Dr. Tudora Arnaut “Büyükelçi sıfatı bir görev mi, yoksa misyon mu? (Gagauzlara yardım eden Hamdullah Suphi Tanrıöver örneğinde)

 15.45-16.00. Svetlana  Romanova “Ulusal pedagoji yönleri ve “Tarih, kültür, gelenek ve göreneklerine Gagauz insan” Öğretimi

16.00-16.15.  Soru-Cevap, Tartışma

16.15-16.30 Çay Arası

 

A Salonu

I.Oturum.  16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yonca Anzerlioğlu / Stepan Bulgar

 

16.30-16.45. Doç.Dr.Yalçın Sarıkaya

“Batı Karadeniz Havzasında İstikrarsızlığa ilişkin Riskler Karşısında Gagauzlar”

16.45-17.00. Dr. Dorin Lozovanu

“АТО Гагаузия в картографических материалах”

17.00-17.15. Prascovia  Nicolaeva

“The Structural Analysis of English Emotive Phraseological Units and Pecularities of Their Translation into The Gagauzian Language”

17.15-17.30. Александрa Ангелова

“Глобализация современного мира и ее влияние на развитие экономической терминологии в гагаузском языке”

17.30-17.45. Dilşad Taşkın

  “Türkiye Moldova Ekonomik İlişkileri Kapsamında Gagauzya Kalkınma Destekleri”

17.45-18.00.  Soru-Cevap, Tartışma

 

18.15 – 19.15

Değerlendirme Oturumu.   

Prof.Dr. Mehmet Şahingöz

Dr. Petri  Paşalı

Prof.Dr. Yusuf Sarınay

Dr. Güllü Karanfil

 

SEMPOZYUM KATILIMCILARI

 

Abdulkerim Dinç (Yrd.Doç.Dr) Atatürk Üniversitesi

Ahmet Cebeci  (Dr.) Gazi Üniversitesi

Ali İhsan Çağlar (Dr) TİKA

Ali Yakıcı (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Alla Popsova (Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Alper Alp (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Aziz Kamil Yılmaz Türk Ocakları Derneği

Bülent Aksoy (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Diana Nikoglo  (Doç. Dr.)   Moldova İlimler Akademisi

Dilşad Taşkın Hacettepe Üniversitesi

Dimitri Köroğlu  Din adamı

Dorin Lozovanu Moldova Bilmler Akademisi

Elena Bratunova Komrat Devlet Üniversitesi

Elizaveta Kvilinkova ( Prof. Dr.) Moldova İlimler Akademisi

Emrah Şenel (Doç.Dr) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Emre Kartal Gazi Üniversitesi

Erol Barın (Yrd.Doç.Dr.) Başkent Üniversitesi

Fahri Temizyürek (Doç.Dr)  Gazi Üniversitesi

Fedor Duloglu Çadır Resim Okulu

Filiz Yavuz (Prof. Dr) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Füsun Menşure Oral Araştırmacı-Yazar

Galina Mutaf Komrat Devlet Üniversitesi

Güllü Karanfil (Dr.)  Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Halim Seraslan (Prof. Dr.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

İbrahim Atabey (Yrd.Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

İbrahim Maraş (Prof. Dr.) Ankara Üniversitesi

Lübov Çimpoyeş  (Prof. Dr.) Moldova İlimler Akademisi

Lüdmila Marin Beşalma Müze Müdürü

Mariya Kopuzçu Bilim Araştırmaları Merkezi

Mariya Yanioglo. Doktor Konferentsiar Universitar KDU

Mehmet Akif Okur (Doç.Dr) Gazi Üniversitesi

Mehmet Derviş Kılınçkaya (Prof. Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Mehmet Şahingöz (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Metin Gökoğuz Emekli

Mustafa Asım Mutlu Türk Ocakları Derneği

Nadejda Kioroglo Çadır  Liteyi  Gagauz Dili Üüredicisi

Nadejda Özerdağ (Doç. Dr.) Afyon Kocatepe Üniversitesi

Necati Demir (Prof. Dr.) Gazi Üniversitesi

Olga KonstantinovaM. P. Gubogluadına Çadır Teoretik Liţeyi

Olga Kulaksız Ukraina Gagauz Kültür Derneği Başkanı

Olga Radova-Karanastas (Doç.Dr.) Bulgaristan Bilimler ve Sanat Akademisi

Petri  Çebotar Bilim Araştırmaları Merkezi

Petri Paşalı (Dr.) Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Rüştü Kaya (Arş.Gör.)   Gazi Üniversitesi

Selçuk Duman (Prof. Dr.) Giresun Üniversitesi

Sergey Zahariya (Doç.Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Seyfi Yıldırım (Doç.Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Sofya Sulak (Doç. Dr.) Komrat Devlet Üniversitesi

Stefan Bulgar (Dr.) Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Stefanida StamovaÇadır Müze Müdürü

Svetlana Marçuk  Gagauz Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Komrat Spor Lisesi

Svetlana Romanova Gagauz Yeri Bilim Araştırmaları Merkezi

Tudora Arnaut (Doç.Dr) Şevçenko Adına Kiyev Devlet Üniversitesi

Üçler Bulduk (Prof. Dr.) Ankara Üniversitesi

Vasili Kelioğlu Ukraina Gagauzlari Diasporasinin Başı

Yalçın Sarıkaya (Doç.Dr) Giresun Üniversitesi

Yonca Anzerlioğlu (Prof. Dr.) Hacettepe Üniversitesi

Yusuf Sarınay (Prof. Dr.) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Александрa  Ангелова  Komrat Devlet Üniversitesi 

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobetBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort