ÜLKÜCÜ BİR NESLİN HİKÂYESİ: PK. 546

Efendi Barutçu, Kitap Kulübü

YÜKSEL DURNA

Hamza ALPARSLAN

TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YAPISAL SORUNLAR

Bu biyografi 03 Temmuz 2018 - 12:12 'de eklendi ve 783 kez görüntülendi.

Bülent Vedat AYDEMİR

 

Kalkınmış ülkeler diye adlandırılan ülkelerin tarihlerini özellikle de demokrasi, millî devlet ve sanayi devrimi gibi kavramların öne çıktığı 17. Yüzyıldan sonraki tarihsel süreçlerini inceleyen bilim adamları,bu ülkelerin kalkınmalarının ve zenginliklerinin temelinde, hükümetlerin hukukun üstünlüğü ilkesine çok sıkı bağlandıklarını tespit etmişlerdir.

Tespit edilen diğer önemli hususlar ise millî bütünlüğün sağlanması, devlet ile toplum arasında karşılıklı güvenin oluşturulması ve yurttaşlara karşı sorumlu ve duyarlı davranılmasıdır.

Bir başka özellikleri ise

1-Demokratik ilkelere dayalı olarak siyasal gücün kullanımına sınırlamalar getirmeleri,

2-Yurttaşların siyasetçileri kontrol altına alabilmelerini sağlayan hukuki düzenlemeleri yapmaları,

3-Bu sayede siyasetçilerin makamlarını kullanarak kendilerini ve yakınlarını zengin etmelerine fırsat tanımamalarıdır.

Bu sistem sayesinde oluşturdukları siyasi, ekonomik, sosyal ve hukuki kurumların temel işlevi kapsayıcılıkolmuştur.

Bu kapsayıcı kurumlar vasıtasıyla bireyler beceri ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmışlar, istedikleri tercihleri yapabilmişlerdir. Bu sayede geniş halk kitleleri ekonomik etkinliklere katılmışlardır.

Bu devletlerde kapsayıcı mahiyetteki siyasal kurumlar ülkedeki istikrar ve istikrarın devamlılığını güvence altına almışlar; ülke insanları, bu kurumlara ve bu kurumlar tarafından oluşturulan hukukun üstünlüğü ilkelerine tam anlamıyla inanmışlar ve güvenmişlerdir.

Bu ülkelerde insanlar (özellikle de yöneten ve yönetilenler) birbirlerine güvenmişler, işbirliği yapmak suretiyle hızlı bir kalkınma ve zenginleşme süreci geçirmişlerdir.

Bu tespitleri 04.07.2017 tarihinde “Ülkücü Kadro”da yayınlanan “Ekonomik Kalkınma – Toplumsal Huzur Ve Hukukun Üstünlüğü” başlıklı yazımda sizlerle paylaşmıştım.

Yine 18.12.2016 Tarihinde “Ülkücü Kadro”da yayınlanan “Çıkar Siyasetinin Sonuçları” başlıklı yazımda Daron Acemoğlu “Ulusların Düşüşü ” adlı kitabındaki şu tespitlerini paylaşmıştım.

“İnsanların yaşamlarının siyasal süreç tarafından, bu sürecin nasıl işleyeceği de siyasal kurumlar tarafından belirlenir.

Toplumun siyasetçileri kontrol edebilmeleri ve davranışlarına etkide bulunabilmeleri de bu siyasal kurumlar tarafından yapılır.

Bu da ‘siyasetçilerin yurttaşların temsilcisi mi olduklarını’ yoksa ‘servet edinmek ve yurttaşların çıkarlarına aykırı düşen kendi çıkarlarının peşinden koşmak için, onlara emanet edilen gücü istismar mı ettiklerini’ anlaşılır kılar.

Bir ülkede istikrarın sürekliliği siyasal kurumların güvencesi altında olmalıdır.

İnsanların birbirlerine güvenmeleri ve işbirliği yapabilmeleri için bu kurumlara güveni tam olmalıdır.

Siyasal kurumları yönetenlerin yaptıkları yanlarına kâr kalıyorsa, bedelini başkalarına ödeterek kendilerini zenginleştiriyorlarsa ya da bunun iyi bir politika olduğunu düşünüyorlar ve çıkar gruplarının desteğiyle iktidarda kalıyorlarsa, insanların bu kurumlara güveni asla olmaz.

Ülkelerin iktisadi, siyasi başarıları kurumlarının kapsayıcı mı yoksa sömürücü mü olduğuna göre belirlenir.

Kapsayıcı kurumlar, siyasi ve iktisadi alanlarda, kişilerin yetenek ve becerilerini en iyi şekilde kullanmaları ve istedikleri tercihleri yapabilmeleri için teşvik sağlayan kurumlardır.

Sömürücü kurumlar ise, çıkar gruplarının menfaatleri için toplumun diğer kesimlerini sömüren kurumlardır. Bu tür kurumlarda liyakat ve adalet duygusu adeta “sıfır” seviyesindedir.”

***

Ulusların Düşüşü adlı kitabın yazarı,Dünyaca Ünlü Türk Profesör Daron Acemoğlu’nun Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili yaptığı açıklamaları (03.07.2018) başlıklar halinde sunmak istiyorum!

1-Yapısal problemleri çözmek için kısa vadeli politikalar yerine orta vadeli politikalara odaklanmadıkça ekonominin geleceğini karanlık görünüyor.

2-Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları olduğunu düşünüyorum.

3-Yüksek enflasyona, düşük yatırım oranlarına ve doların değer kazanmasına neden olan seçimle ilgili belirsizlik değildi.

4-Yapısal sorunlar, son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik büyümesinin krediler ve gayrimenkul sektörü tarafından körüklenmesi gerçeğiyle ilgilidir.

5-Türkiye ekonomisinde, son 10 yılda, çok fazla verimlilik artışı olmadı.

6-Teknolojik gelişme veya gayrimenkul sektörü dışında yatırım artışı yaşanmadı

7-Bence ‘sert iniş’ riski var. Bu senaryo, gayrimenkul ve inşaat sektörleri üzerinden, tüketimle körüklenen ve dış ticarete konu olmayan büyümenin yaşandığı gelişen ekonomileri gözlemleyenlerin çok aşina olduğu bir senaryodur.

8-Bu şekilde bir büyümeyi daha sonra ani duruşlar izler.

9-Bazen negatif büyüme ve bazen enflasyon, bazen bankacılık sektöründeki problemleri beraberinde getirir.

10-Türkiye, ümit ediyorum ki, negatif büyümeyi, özellikle inşaat sektöründe birçok şirketin iflasını ve daha sonra bankacılık sektörüne ve ekonominin geri kalanına yayılan riskleri içeren sert inişten kaçınır.

11-Ancak ‘sert inişi’ önlemek için gerekli olanı yaptığımızı düşünmüyorum.

***

Türk ekonomisi gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçirmektedir.

Her zaman yaptığımız gibi, bu sıkıntılı sürecin hazırlayıcısı ve tetikleyicisi olan temel sebeplerin/yapısal sorunların, diğer bir ifadeyle niçin’lerin üzerinde yoğunlaşmak yerine, bu niçin’leri bertaraf etmeden, kısa vadeli politik çözümler üzerinde durmaktayız.

Yapısal sorunların/Niçin’lerin başında da;

1-Siyasal yapı tarafından oluşturulan ve çıkar gruplarının menfaatleri için toplumun diğer kesimlerini sömüren kurumların varlığı ve bu kurumlarda liyakat ve adalet duygusunun adeta ‘sıfır’ seviyesinde olması,

2-Özellikle yöneten ve yönetilenlerin birbirlerine güvenmemeleri

3-İnsanlarımızın hukukun üstünlüğü ilkelerine tam anlamıyla inanmamaları ve güvenmemeleri gibi ana konular yer almaktadır.

Sorunların çözümüne buradan başlanmalıdır.

Bunlar ve bunlara benzer temel problemler halledilmeden alınacak bütün tedbirler sadece kısa vadeli rahatlatıcı tedbirlerdir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aselsan’ın SÜRÜ’sü yolda

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planında yer alan Sürü İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi başladı. Geliştirilecek özgün Sürü Eklentisi ile TSK’ya teslim edilen ASELSAN SERÇE İHA platformlarımıza sürü yeteneğini kazandıracak, sonrasında diğer platformalara yaygınlaştırılacak.…

BİLGE HAN’DAN ATATÜRK’E TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAĞIMSIZLIK

TÜRK KÜLTÜRÜNDE OKSIZLIK (BAĞIMSIZLIK – İSTİKLÂL) --- BİLGE HAN’DAN ATATÜRK’E --- Bülent Vedat AYDEMİR Türklerin en eski karakteristik özelliklerinden birisi de “Oksızlık”  olarak ifade edilen egemenlik ve bağımsızlık anlayışıdır. Türklerin göçebe/yarı göçebe bir hayat tarzına sahip olmaları ve bozkır kültürü egemenlik ve bağımsızlık duygusunun oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu özellik binlerce yıl devam etmiş, Atatürk’ün de belirttiği gibi, bağımsızlık (Oksızlık – İstiklâl ) her Türk’ün kaderi olmuştur. Orhun Kitabeleri’ndeki “Çinlinin tatlı sözüne, yumuşak ipeğine aldanıp, Türk Milleti, çok çok öldün! Böyle giderse, daha da öleceksin! Sonra, güneyde Çogay Ormanı'na, Töğültün Ovası'…

Putin, TürkAkım için İstanbul’a geliyor

Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Kasım tarihinde TürkAkımı'nın tamamlanma töreni için İstanbul'u bir ziyaret edeceğini açıkladı.Ushakov, Putin'in tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini belirtti.…

Son dakika… Bunu yapmayan araç sahipleri yandı! 625 lira cezası var…

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi. Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir” dedi."Kış lastiklerinin yanaklarında 'kar tanesi' işareti bulunmalı”Araçlarda patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kal…

Osmanlı’da Hoşgörü

TÜRK TÖRESİNDE HOŞGÖRÜ – İNSANLIK (KİŞİLİK) 5. BÖLÜM OSMANLILAR DÖNEMİ Bülent Vedat AYDEMİR   Osmanlı Selçuklunun bir devamıdır. Selçukluda olduğu gibi Osmanlı’da da Türk kültüründeki hoşgörü geleneğinin ve çoğulcu anlayışın benzerliklerini görebiliriz. Osmanlı imparatorluğu, kuruluş aşamasından itibaren Ortodoks Hıristiyanların cazibesini kazanmıştır. Osman Bey zamanında başlayan fetih hareketlerinde Türkler Ortodokslarla işbirliğine girmişlerdi. Bu işbirliği oğlu Orhan Bey zamanında da devam etmişti. Orhan Bey’in Gayrimüslimlere karşı hoşgörülü ve adaletli davranışları yerli Ortodoks Hıristiyanlarca takdirle karşılanmıştı. Türk Töresinin vazgeçilmezleri olan hoşgörü, adalet, hürriyet ve insana saygı gibi temel p…

Flaş açıklama! THY’den rekor kar…

Türk Hava Yolları (THY) Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'de 400 milyon dolar esas faaliyet zararının açıklandığı 2016 yılında genel müdürlük görevine başladığını ve göreve gelir gelmez gider azaltıcı politikalar ve gelir optimizasyonuyla zararı minimize etmeye çalıştıklarını söyledi.O dönem personelle bir karar verdiklerini dile getiren Ekşi, şöyle devam etti:"THY, Türk milletinin gururu, dolayısıyla bu şirketin muhakkak suretle bu durumdan çıkması gerekiyor. Alınan tedbirlerle 2017'yi 1 milyar 20 milyon dolarla, yani rekor bir karla kapattık. O zaman biz bir takım olursak, başarıyı paylaşırsak, kriz anlarında da herkes sorumluluğunu üstlenirse aşamayacağımız zorluğun olmadığını anladık. Yani eksi 400 milyon dola…

GÜNLÜK HABER AKIŞI

SON DAKİKA HABERLERİ