OKUNACAK KİTAP: “TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÜLKÜCÜLÜK”

Bu haber 17 Ocak 2019 - 14:19 'de eklendi ve 833 kez görüntülendi.

OKUNACAK KİTAP

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÜLKÜCÜLÜK

OĞUZHAN CENGİZ

Bülent Vedat Aydemir

 

Alpaslan Türkeş, Başkan Recep Haşatlı, Arşiv Belgeleriyle Gün Sazak, Kapı Altı, Yanık Kale, İz Bıraktılar ŞEHİT ERHAN CENGİZ, Zindan okumaları, Mete Han, Attila, Cengiz Han ve Timur kitaplarıyla tanıdığımız Oğuzhan Cengiz’in son eseri “TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÜLKÜCÜLÜK” Bilgeoğuz yayınları tarafından okurlara sunuldu.

Kısa zamanda 3. Baskısı yapılan bu eser 15 bölümden oluşmaktadır.

Kitapta; Millet Nedir – Milliyetçiliğin Esasları – Türklerin Göçü – Türklerin İslamiyet’i Kabulü – Ziya Gökalp’te Türkçülüğün Tarihi – İlk Türklerin Evreni – Mete’nin Toprağına Sahip çıkışı – Türk’üm Demek, Türk Gibi Düşünmek – Türk Dili – Türk Etnisite mi Millet mi? – Mehmet Âkif ve Türk Milliyetçiliği – Türkiyelilik Denir mi? – Şark Meselesi Bitmedi – Ülkücü Hareket ve 9 Işık Prensipleri – Ülkücülük nedir? Başlıkları altında Türk milliyetçiliği, Ülkücülük, Türklük ve İslamlık konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta, yanlış fikirler bir bir sergilenmekte ve zihinlerdeki pek çok sorulara net cevaplar verilmektedir.

Kitap, günümüz Türkçesiyle ve sade bir üslupta, fazla uzun olmayan cümlelerle ve kolay anlaşılabilir bir dille hazırlanmıştır.

Sıkılmadan okuyabileceğiniz kitabın bir diğer özelliği de, okurları kolaylıkla ana kaynaklara yönlendirmesidir.

Kitapta;

-1976’da ilan edilen ilk Kanuni Esasi’den (Anayasa) başlayarak 1921-1924-1961ve 1982 anayasalarındaki Türklük ve Türkçe kavramları,

– İbn Haldun ve Zeki Velidi Togan’ın asabiyet, millet ve milliyet konularındaki görüş ve değerlendirmeleri,

-Milliyetçilik ve soy birliği,

– Çi-çi Han’dan başlayıp Orhun Kitabelerinden Türk efsanelerine, Kaşgarlı Mahmud’dan Yusuf Has Hacib’e kadar İnsancıl Türk milliyetçiliği ile ilgili önemli açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca kendi milletinden başka milletleri küçük görmenin adı olarak bilinen şovenizm, Emevi-Arap Irkçılığı, Yunan ve Latin kültürleri hayranlığı olan Hümanizm konularına değinilmiş, bunlara karşı Ziya Gökalp’in, Sadri Maksudi Arsal’ın ve Atatürk’ün görüşleri etraflıca ele alınmıştır.

Milliyetçiliğin Esasları” başlıklı 2.bölümün “Kendini Millet Olarak Görme” alt başlığında Türk Milliyetçiliğin kısa bir geçmişi anlatılmış, “Milliyetçilik Kavramları” alt başlığında da dünyada yaygın olan milliyetçilik türleri açıklandıktan sonra Türk milliyetçiliğinin ne olduğu ve ne olmadığı detaylıca ele alınmıştır.

Kitapta (s:51-52)benim en çok hoşuma giden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Türk milliyetçisi akıllı, dürüst, şuurlu, bilgili ve prensip sahibi olmalıdır. Prensiplerini herkese eşit olarak uygulamalıdır(…)

Güç sahiplerinin baştan çıkarıcı, vazgeçirici baskılarına boyun eğmeme direncini gösterebilmeleridir.

Unutulmamalı ki çıkarlarına göre hareket edenler; çevrelerindekileri kendi maksatları için kullanmak istediklerinde çoğu zaman kandırıcı, baştan çıkarıcı olurlar.

Eskilerin ‘iğva’ dedikleri baştan çıkarıcı yöntemleri etkilidir.

Ancak çok güçlü olanlar öylelerinin karşısında dik durabilirler.

Milliyetçi dik durabilendir.

İnsanoğlu’nun belli başlı üç zaafı vardır: servet, şöhret ve şehvet.

Türk milliyetçisi, bu zaafların hiç birine boyun eğmemeli.

Her boyuttaki ve cazibedeki baştan çıkarıcı tekliflere, ancak isimleri belirtilen üç zafiyetlerle özürlü olmayanlar karşı koyabilirler”

Ve de yazarın (s:52) kitabında aktardığı Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun Kahramanlık Türküsü adlı şiirindeki şu mısraları belirtmeden geçemeyeceğim.

“inatla girmeyin soy sop faslına

 Kurtsa kurt İtse it döner aslına”

Yazımın başlığında da değindiğim gibi okunacak kitap olan “Türk Milliyetçiliği ve Ülkücülük” kitabı her Milliyetçi – Ülkücü ve Türkçülerin başucu kitabı olabilecek tarzda hazırlanmıştır.

Her Türk milliyetçisinin kütüphanesinde mutlaka yer alması gereken bu kıymetli eseri bizlere hazırlayan ve sunan değerli arkadaşım-Ülküdaşım Oğuzhan Cengiz’e ve BİLGEOĞUZ yayınlarına teşekkürü bir borç biliyorum.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments