DOLAR32,5885% -0.63
EURO35,0188% -0.65
STERLIN41,4187% -0.62
FRANG36,8857% 0.04
ALTIN2.436,28% -0,36
BITCOIN

3 MAYIS YAKLAŞIRKEN… TÜRK TÜRKLÜĞÜNÜ, YÜCE YARADAN DA TÜRK’Ü KORUSUN!

Yayınlanma Tarihi :
3 MAYIS YAKLAŞIRKEN… TÜRK TÜRKLÜĞÜNÜ, YÜCE YARADAN DA TÜRK’Ü KORUSUN!

3 MAYIS YAKLAŞIRKEN…

TÜRK TÜRKLÜĞÜNÜ, YÜCE YARADAN DA TÜRK’Ü KORUSUN!

 

Bülent Vedat AYDEMİR 

Türk, her zaman ve her yerde “güçlü olmak” mecburiyetindedir.
Güçlü olabilmek için Türklük şuuruyla hareket etmek gerekir!
Bu şuur yok ise güç de yok demektir!

Türk ya güçlü olur, ya da yok olur! Çünkü Türk demek güçlü demektir!
Güçlü olabilmek içinde liyakat sahibi, ülkede birlik ve beraberliği sağlayacak;

En önemlisi de EVELEYE-GEVELEYE değil;

Osmanlı’nın devşirdiği “Türkümsü Türkler” gibi değil,

Makam ve servetin elden gitme tehlikesi oluştuğu zaman Türklüğünü hatırlayanlar gibi değil,

Her zaman her hal ve şartlar altında göğsünü gere gere “BEN TÜRK’ÜM” diyen “TÜRKOĞLU TÜRKLERİN” işbaşına ve yönetim kadrolarına getirilmesi elzemdir.

3 Mayıs 1944 Atatürk’ün başlattığı, ancak devrin iktidarının unuttuğu, unutturmaya çalıştığı bu düşüncenin yeniden zihinlere nakşedilmenin başlangıç tarihidir.

Ey Türk!

Bizde yükselecek güç var; yeter ki gerçek ile sahteyi, gerçek ile sahte aydını, gerçek lider ile “fareli köyün kavalcılarını”(*) ayırt edebilecek bir bilinç ve şuura sahip olalım; gücümüzü keşfedelim ve irademizi harekete geçirelim.

Ey Türk!

Şunu unutma!

Beyinleri küçülmüş insanlarla büyük ideallere ulaşmak hayaldir!

Büyümek istemeyen milletlerde küçülmeye mahkûmdur!

Ey Türk!

Sende çok iyi biliyorsun ki, “yükselmenin hududu” yoktur!

Daha da yükselmen ve büyümen için, tarihteki ihtişamını devam ettirebilmen için daha çok, daha da çok bilgiye sahip olmalısın!

Unutma bilginin de sınırı yoktur.

Bilgi kudrettir ve bilgisizlik ise karanlığı (bilinmeyeni) taşlamaktır: kişiler gibi toplumlar da bilmedikleri karşısında peşinen mağlupturlar: yere düşmek, yerlerde sürünmek istemiyorsan daha çok, daha da çok oku; daha çok oku ve daha çok bilgiye sahip ol!

Bilime ve bilgeliğe büyük değer veren büyük bilge Türkistanlı Yusuf has Hacib aynı zaman da bir siyaset ahlakı eseri olan Kutadgu Bilig’de; “Dünyaya hâkim olmak ve onu idare etmek için, pek çok fazilet, akıl ve bilgi lazımdır” (Kutadgu Bilig- B:281) demektedir.

Bilge Kağan ise Türk milletinin mutluluk ve felâketinden dış güçlerin değil, sadece kendisinin sorumlu olduğunu, beyler bilgili, kudretli, akıllı ve âdil oldukları takdirde bir endişe olamayacağını ileri sürer.

Şeyh Edebâli, Türk gençlerini tekkesinde toplayıp onları okumaya ve öğrenmeye yönlendirmesiyle bilinir. Bir gün Orhan Gazi dedesi Şeyh Edebâli’ye, “Dede, sen gençleri hep medreseye topluyorsun.” deyince Şeyh Edebâli Orhan Gazi’ye “Oğul, sana vasiyetim olsun. İlmi Türk’ten gayrisine verme! Sonra devletin yıkılır.” öğüdünde bulunur.

Ülkü Yolu’nun yiğit evlatları, Ülkücüler;

Başbuğ Alpaslan Türkeş’in en büyük hedefinin “Türklük gurur ve şuuruna sahip, İslâm ahlak ve faziletiyle yoğrulmuş, İnan sevgisiyle dopdolu, İnsan haysiyetine hürmet gösteren; düşüncesinin merkezine Türklüğü yerleştirmiş, okumuş, bilgi yüklü ve donanımlı bir Türk gençliği oluşturmak” olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın!

Ülkümün koç yiğitleri, değerli Ülküdaşlarım;

Türk merkezli düşünün, belleğinizin açılış şifresi “Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından” olsun.

Dokuz Işık’ın ilk üç ışığı: Milliyetçilik, Toplumculuk ve Ahlakçılıktır. Dördüncü Işık ise Ülkücülüktür. Ülkücü olabilmen için önce Türk milliyetçisi olacaksın, Türk toplumu için mücadele edeceksin, Türk-İslâm ahlakına yoğrulmuş olacaksın ki, Ülkücü gibi şerefli bir sıfatla buluşabilesin. Beşinci Işık ise İlimciliktir. Bu da demektir ki; Ülkücü ilim sahibi olmalıdır. İlim ise bilgiyle elde edilir!

Ey Türk!

Emperyalist güçlerin yayılma ideal ve hareketlerinin en önemli parçası Osmanlı (Türk) İmparatorluğu idi.

Bu güçler yüzyıllar süren bir mücadeleden sonra Osmanlı’yı güç ve takatten düşürdüler ve dağılmasına sebep oldular: ama Türkleri ve Türkiye’yi hiçbir vakit sömürgeleştiremediler: hâkimiyetleri altına alamadılar.

Bu saldırgan, eski emperyalist yeni küreselciler, hain emellerinden de asla vazgeçmediler!

Hala meydan okuyorlar; türlü entrikalarla karşımıza çıkıyorlar!

Hâkimiyet kuramadıkları Türkleri ve Türkiye’yi bu sefer “tahakküm” altına almak istiyorlar!

Ey Türk!

Bu vahşileşmiş Batı’nın meydan okumalarına karşı ne yapmalıyız, neler yapabiliriz diye kendi kendine sor!

Aslında bu sorunun cevabı hiçte zor değil!

Onların güçlerinin kaynağını ve sınırlarını gayet iyi bilirsen, kimlerle nasıl boğuştuğunu anlayabilirsin.

Bunun içinde daha çok bilgiye ve birikime sahip olman gerektiğini anlarsın.

Daha çok, daha geniş ve kapsamlı bir bilgi birikimiyle, kazanımlarla öne geçebilirsin.

Mevcutla yetinmemelisin; “niçin böyleyiz, nasıl onlardan daha iyi olabiliriz” sorularını devamlı soran bir zihniyetle hareket etmelisin.

Bizim de onların da hali hazır vaziyetleri iyi bilinmektedir.

Öne geçmenin tek yolu onlardan daha iyisini yapmanın bilincinde olmaktır.

Unutma  “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur

Bizde her şey var!

Bizim onlardan hiçbir şeyimiz eksik değil!

Bunlarla bilinçli ve şuurlu bir mücadeleye girişelim; gücümüzü keşfedelim ve irademizi harekete geçirelim!

Ey Türk;

Atam Bilge Han nutkunda; Bilgisiz, ülküsüz, kötü kağanlarla ülkede huzur olamayacağını söylemiş; beyler bozulunca yöneticilerin de bozulacağını, nihayetinde milletin de bozulacağını; herkesin geçimsiz, uygunsuz, uyumsuz ve hak tanımaz olacaklarını; kurnaz, fitneci, ikiyüzlü, hileci düşmanların fırsat bulacaklarını ve kardeşi kardeşe düşüreceklerini tek tek anlatmış!

Atam Bilge kağan nutkunda devamla; bu düşmanların Türk beyleriyle milletin arasını fesatlarla açtıklarını, kurdukları hile ve düzenle Türk devletini yıktıklarını, hatun olması gereken Türk kızlarını cariye ettiklerini. Türk beylerinin, Türk adını bırakıp düşman adları aldıklarını, düşman kağanlarına itaat edip, düşman saraylarında kaldıklarını, elli yıl düşmana hizmet edip onlar için çalıştıklarını, varlıklarını ve ülkelerini düşman hakanlarına teslim ettiklerini bir bir anlatmış!.

Nihayet acılar içinde kıvranan Türk milleti, devletini hatırlamış, hani benim ilim, ülkem diye? Ayağa kalkıp fırlamış ve tekrar devletini kurmuş.

Atam Bilge Han nutkunun son bölümünde şu tavsiyelerde bulunur!

Ey Türk Milletinin beyleri, sözlerimi iyice işitin, dinleyin!
Milletimle iyi ilgilenin! Onları eğitin ve kötülükleri önleyin.

Kalkındırın, yüceltin,!Sakın ola ki, milletimi incitmeyin!
Ona sıkıntı vermeyin, eza, cefa etmeyin, kenara itmeyin!

Milletimi sıkmayın, sıkıştırmayın, Milletime yük olmayın!
Üzerinden ağır yükleri kaldırın! Onlara bahane bulmayın.(**)

Ey Türk!

Rahmetli H. Nihal Atsız’ın Ülküsüz millet, şuursuz insan gibidir.sözünüzü asla unutma!.

Türkçülük mefkûresi vazgeçilmez ülkümüzdür.

Türkçüler… Bazen kabuklarına çekildiler, bazen yalnız kaldılar, ama genellikle okudular, muhakeme ettiler: Türk merkezli bir düşünme yeteneğine ve mantığına sahip olarak, ülke seviyesine göre bilgili insanlar oldular.

Hak bildikleri yolda yalnız kalmış olsalar dahi ilerlemekten vazgeçmediler!

Türkçülük bayrağını yükseltenler yoruldukça, yıprandıkça, düştükçe o bayrak, bir adım geriden gelenler tarafından kavranıldı ve Türkçülük ordusu, bir çığ gibi büyüyerek hep ileriye, büyük ülküye, Kızıl Elma’ya doğru yürüyüşünü devam ettirdi!

Bir iman ve irade işi olan Türkçülüğün içinde imanı zayıf, karakteri çürük olanların işi yoktur.

Türkçülerin yapacağı hareketlerin başında hepsinin, kendi meslek alanında çalışarak yükselmesi gelir.

Her Türkçü kendi mesleğinin en yüksek derecesine veya rütbesine erişebilmek için ciddi ve sistemli şekilde çalışmalıdır.

Başarı gösteremeyenler bezginliğe kapılmamalı, gerekirse meslek değişmeli, kendilerinden ümit kesenler arkadaşının yükselmesine yardım etmelidir.

Ey Türkçü!

Türkçülük şerefli ve kut almış bir yoldur/yolculuktur!

Bu yolda yürümekten asla vazgeçme; bıkmadan, usanmadan, ümitsizliğe kapılmadan yoluna devam et!

Devam et; zira bütün Türk dünyasından binlerce-on binlerce-yüz binlerce- milyonlarca Türkçü emin adımlarla bu kutlu yolda yürümektedir!

Bu kutlu yolda/yolculukta yüce yaradan yar ve yardımcın olsun!

Türk Türklüğünü, yüce yaradan da Türk’ü korusun!

(*) (fareli köyün kavalcıları) ifadesi Prof. Dr. Durmuş Hocaoğlu’nun “Ey Türkler” başlıklı yazısından alıntıdır.

(**)Bilge Han’ın Kitabesini günümüz Türkçesiyle şiir halinde bizlere sunan Sayın Yusuf Tuna’ya teşekkür ederim.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort