alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
betexper
ÜlkücüMilliyetçiTürkçüTürkeşÜlkü Ocaklarıdövizakpchpmhp
DOLAR
13,2106
EURO
15,0004
ALTIN
758,46
BIST
1.852
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Çok Bulutlu
12°C
İstanbul
12°C
Çok Bulutlu
Perşembe Parçalı Bulutlu
15°C
Cuma Sağanak Yağışlı
17°C
Cumartesi Kuvvetli Sağanak
15°C
Pazar Hafif Sağanak
15°C

YENİÇERİ: MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?

YENİÇERİ: MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?

Öcalan’ın el yazısı karakol baskını emirlerinin MİT’çiler tarafından Kandil’e götürüldü iddiasını değerlendiren MHP’li Özcan Yeniçeri, “MİT’in görevi PKK’ya mektup taşımak mı” diye sordu.

ozcan_yeniceri_mitin_gorevi_pkkya_mektup_tasimak_mi_h27476

Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında görev yapan emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in “Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla yazdığı karakol baskını talimatlarını Kandil’e MİT görevlilerinin ilettiğini tespit ettiklerini ve bunu Başbakan Erdoğan’a arz ettiklerine” ilişkin açıklamaları değerlendiren MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Baş­ba­kan, Türk mil­le­ti­nin eli­ni tut­muş PKK’­ya döv­dü­rü­yor. Siz han­gi mil­le­tin is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­sı­nız, bun­la­rı ki­min için ya­pı­yor­su­nuz? ‘Ba­rış, kar­deş­lik ge­ti­ri­yo­ru­z’ di­ye İm­ra­lı­’­dan ha­ber ta­şı­mak ne­yin ne­si olu­yor? Mİ­T’­in te­rör ör­güt­le­ri­ne ta­şe­ron­luk yap­ma gi­bi gö­re­vi mi var?” ifadelerini kullandı.
Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon, Balyoz, Şike, KCK tutuklamalarının bizzat Başbakan’ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığını açıkladı.
İşte Bugün TV’ye konuşan Ali Fuat Yılmazer’in açıklaması;
“BAŞBUĞ MUTLAKA TUTUKLANSIN”
İl­ker Baş­bu­ğ’­un dos­ya­sı Baş­ba­ka­n’­a her aşa­ma­da arz edil­di. Ada­let Ba­ka­nı ve Baş­sav­cı­ve­ki­li ile Baş­ba­kan gö­rüş­tü. Baş­ba­ka­nı­mızın ta­li­ma­tı şu ol­muş­tur: “Mut­la­ka tu­tuk­lan­sın.”
ÖCALAN’IN EMİRLERİNi MİT GÖTÜRDÜ
KCK ey­lem­le­rin­de MİT ile il­ti­sak­lı kişiler tes­pit et­tik. Bu ki­şi­ler Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın el ya­zı­lı emir­le­ri­ni Kan­di­l’­e gö­tü­re­rek, ka­ra­kol bas­kın­la­rı­na ne­den olu­yor. Baş­ba­ka­n’­a arz et­tim. Baş­ba­ka­n’­dan pers­pek­tif al­ma­dan KCK ope­ras­yon­la­rı yap­ma­dık.
ERGENEKON OPERASYONUNU DESTEKLEDİ
Er­ge­ne­kon soruşturmasında tüm ge­liş­me­le­ri­ Baş­ba­ka­n’­a bizzat kendim arz edi­yor­dum. Des­teğiyle ope­ras­yon­la­rı ya­pı­yor­duk. Lis­te­ler ona ve­ril­di “A­man ha bun­lar tu­tuk­lan­sı­n” dedi.
HAKAN Fİ­DA­N’­IN İFA­DE­Sİ ALI­NA­CAK­TI
Ha­kan Fi­dan, KCK ey­lem­le­ri­ne ka­rı­şan ve is­tih­ba­rat bil­dir­me­yen MİT il­ti­sak­lı ele­man­lar ne­de­niy­le ifa­de­ye çağ­rıl­dı. So­ruş­tur­ma ne ku­ru­ma ne Fi­da­n’­a yö­ne­lik­ti. Sav­cı 4 Mİ­T’­çi­nin te­le­fo­nu­nu is­te­di. Bil­gi Baş­ba­ka­n’­a ile­til­di. An­cak 5. is­mi bil­mi­yo­ruz. Bil­sek arz ede­ce­ğiz.
ODATV TALİMATINI BİZZAT VERDİ
OdaTV gün­de­mi­miz­de de­ğil­di. Başbakan’ın biz­zat ver­di­ği ta­li­mat üze­ri­ne  so­ruş­tur­ma başlatıldı. Gö­zal­tı­na alı­na­cak­lar ile Ne­dim Şe­ner ve Ah­met Şı­k’­ın ol­du­ğu lis­te ope­ras­yon son­ra­sı yi­ne ken­di­si­ne arz edil­miş­tir.
ŞİKE DOSYASINA SAĞLAM ÇALIŞIN
Şike operasyonu seçimden sonraya kalsın diye talimatı Başbakan verdi. Arkadaşlar hazırlık safahatına ait dosyayı vermişti, dosyadan çok memnun olduğunu, sağlam çalışılmasını istediğini biliyorum.
FENERBAHÇE OLAYINA MÜDAHALE ETMEDİ
Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Avukat İlyas Bulcay: MİT Müsteşarı ile ilgili bir şey olduğu zaman hemen yasa çıkardı. Ama Fenerbahçe ile ilgili olaya müdahale etmedi. Bugün bile Fenerbahçe’nin yeniden yargılanmasıyla ilgili bir yasa çıkmış değil. Yılmazer’in açıklamaları inandırıcı. Başbakanın olayları bilmemesi mümkün değil. Başbakan’ın Fenerbahçe kongresine müdahalesi, Fenerbahçe’nin yurt dışında alacağı cezalara karşı hiçbir şey yapmaması, gibi tavırları bu açıklamaları doğruluyor. Başbakan’dan açıklama bekliyoruz.
KUV­VET­LER AY­RI­LI­ĞI ŞART
Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ka­sap: Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu bil­me­di­ği­ni ifa­de eden Baş­ba­kan, Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ne yö­ne­lik so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Bu yü­rüt­me­nin yar­gı üze­rin­de mü­te­ma­di­yen bas­kı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Es­ki HSYK’­da bu bas­kı­yı yap­ma­sı zor­du. An­cak şim­di HSYK’­da ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­le yü­rüt­me­nin yar­gı­ya mü­da­ha­le­si­ne hiç­bir en­gel kal­ma­mış­tır. Yar­gı ka­ra­rla­rı­nın baş­ba­kan ta­ra­fın­dan kon­trol ve de­net­len­di­ği­nin gös­ter­ge­si di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Yar­gı­nın ka­ra­rla­rını et­ki­le­mek suç­tur.
BAŞ­BA­KAN YA­LAN­LAN­DI
Saa­det Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ma­lak: Dün tu­tuk­lan­sın di­yor­sa bu ka­bul edi­le­mez bir du­rum. Tür­ki­ye için ha­zin bir du­rum. Ya Baş­ba­kan ya da Yıl­ma­zer ya­lan söy­lü­yor. Bu­nu açık­lı­ğa ka­vuş­tu­ra­cak olan Baş­ba­ka­n’­dır. Çün­kü Yıl­ma­zer, Baş­ba­ka­n’ı ya­lan­cı çı­ka­rı­yor. Mİ­T’­in PKK’­ya kur­ye­lik yap­ma­sı, dev­let an­la­yı­şı ile bağ­daş­maz.
MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?
MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri: Söy­le­nen­ler doğ­ru ise Baş­ba­kan suç üs­tü­ne suç iş­le­miş­tir. Baş­buğ te­rör ör­gü­tü li­de­ri ise onun­la me­sa­i ar­ka­da­şı olan­lar ay­nı ka­te­go­ri için­de de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir. Türk ada­let sis­te­mi­ne ku­rul­muş bir kum­pas var. Ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­ti­ren, yar­gı­ya bü­yük hak­sız­lı­ğı ya­pı­yor. Baş­ba­ka­n’­ın ‘tu­tuk­la­yın, bı­ra­kı­n’ ta­li­ma­tı ver­me­ye hak­kı yok ve ka­nun­suz­. KCK’­yı kur­mak ve yö­net­mek­ten Baş­ba­kan, Ata­lay ve Fi­dan hak­kın­da ön so­ruş­tur­ma hazırlayan sav­cısı Me­te Ku­riş gö­re­v­den alı­na­rak An­tal­ya­’ya gön­de­ril­di. KCK olay­la­rı­nın için­de hü­kü­met ve yet­ki­li­le­rin bu­lun­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Baş­ba­kan, Türk mil­le­ti­nin eli­ni tut­muş PKK’­ya döv­dü­rü­yor. Siz han­gi mil­le­tin is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­sı­nız, bun­la­rı ki­min için ya­pı­yor­su­nuz? ‘Ba­rış, kar­deş­lik ge­ti­ri­yo­ru­z’ di­ye İm­ra­lı­’­dan ha­ber ta­şı­mak ne­yin ne­si olu­yor? Mİ­T’­in te­rör ör­güt­le­ri­ne ta­şe­ron­luk yap­ma gi­bi gö­re­vi mi var?
DEVLET GÖREVLİLERİ PKK KURYESİ
CHP Mil­let­ve­ki­li Er­do­ğan Top­rak: Baş­ba­kan her ola­yı ya­pı­yor son­ra su­çu baş­ka­la­rı­na yı­ka­rak or­ta­dan sıy­rıl­ma­ya ça­lı­şı­yor. Kum­pa­sın kim ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. So­ruş­tur­ma­lar Baş­ba­ka­n’­ın kon­tro­lün­de ol­du. Sav­cı­la­r, KCK ile ilgili söy­le­nen­le­ri gün­de­mi­ne al­ma­lı, so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­lı. Dev­let için­deki AK­P’­nin pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­sı hu­kuk dev­le­ti­ni as­kı­ya al­dı. Hu­kuk dev­le­tin­de ol­sak, bir hü­kü­me­tin var­lı­ğı­nı so­na er­di­re­bi­le­cek id­di­alar bun­lar. Ben öm­rüm­de dev­let gö­rev­li­le­rin PKK kur­ye­si ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı bir sü­re­ci ha­tır­la­mı­yo­rum. Aya­ğı­na ka­pan­mış du­rum­da­lar sırf se­çim­ler­de kol­tuk­la­rı ko­ru­mak için.
YARGIYA TALİMAT SUÇTUR
Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk: Yılmazer’in açıklamaları doğruysa yargıya talimat verme, müdahale söz konusu. Anayasa’nın 138’inci maddesine göre hiç kimse yargının görevi ile ilgili talimat veremez. Türk Ceza Kanunu’na göre de yargılamaya müdahale suçtur. İddialar doğru ise Başbakan suç işlemiştir. MİT’in görev ve yetkileri istihbarat toplamaktır. Operasyon yapma yetkisi yoktur. Bu yönde MİT’e talimat verilmesi Anayasa ve yasalara aykırıdır. Mektup taşımak MİT’in görevi değildir.
Erdoğan hakkında ‘kanunsuz emirden’ işlem yapılacak mı?
İstanbul Emniyeti eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in açıklamalarını CHP,  Meclis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelttiği soru önergesinde, “Konjonktürel olarak hükümetinizin yararlanabileceği kimi sansasyonel davaların soruşturma aşamasında kimlerin gözaltına alınıp tutuklanacağına Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu olarak sizler mi karar verdiniz?” diye sordu. Önergedeki diğer sorulardan bazıları şöyle sıralandı: “Suça karışmış MİT personeli kimlerdir? MİT kurumunun haberdar olduğu KCK eylemleri hangileridir? Şike sürecinde özel olarak Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın hedef yapılmasının gerekçesi nedir? Yılmazer’in yolsuzluk operasyonu sonrasında pasif göreve alınmasının gerekçesi nedir? Ortada suç ya da suç zinciri var ise Yılmazer’e talimatı veren kişi olarak Erdoğan da bunun sorumlusu değil midir? Erdoğan hakkında kanunsuz emir verdiği için, Yılmazer ve görevli amir kadro hakkında kanunsuz emirleri uyguladıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılacak mıdır?
Bugün Gazetesi
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu