DOLAR 31,1462 % 0
EURO 33,8250 % 0
STERLIN 39,5223 % 0.03
FRANG 35,4579 % 0.11
ALTIN 2.032,82 % -0,01
BITCOIN 1.776.978 3.856

Irak Türkmenleri (5)

Yayınlanma Tarihi :
Irak Türkmenleri (5)

Büyük Türkmen Katliamı:
Dün kimliğini açıkladığımız ve ilk faaliyetlerinden bahsettiğimiz Albay Abdülkerim Kasım, rahatlamak için çevresine doldurduğu pek de akıllı olmayan Sovyet yanlısı Kürt idarecilerle özellikle Türkmen ve Arap unsurları ortadan kaldırmak istiyordu.

Esasında aklıselim Kürtler, onların bu tutumlarını tasvip etmiyordu. Çünkü 1000 yıl devam eden Türk devlet idaresi katiyen onları dışlamamış ve her ortamda dillerini muhafaza ederek kültürlerini ifade etmelerinin yanında olmuşlardı. Öyle ki, Kuzey Irak’ta hemen hemen Kürt ile Türkmen’i ayırt etmek bile mümkün olmaktan çıkmıştı. Netice itibariyle her iki halk da “Sünni-Müslüman” ve kız alışverişlerinde birbirlerine yabancı olmayan insanlardı. Bu birliktelik sadece Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde değil Akkoyunlu ve Karakoyunlular devrinde de aynıydı. Âlim bir devlet adamı ve tarihçi olan  İdris-i Bitlisi âilesinin her iki hâkimiyet döneminde de ne kadar hizmetleri olduğunu  ve Türk devlet yapısını ne derece takviye ettiklerini yakından bilmekteyiz. Hatta tamamen Türk kültürü mahsulü olan Türkistan’ın “Nakşibendiye”si, en fazla Kürtler içerisinde taraftar bulmuştur. Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail kapışmasında Safevi  idareciler, özellikle bölgenin ve İran’ın Şafii  Kürtlerini  zorla Şii yapmak için katlederken, onlara  Osmanlı, komşu Türkmenlerden bile daha özel muamele yapmış ve kırılmalarını engelleyerek, Çaldıran’ın savaş sebeplerinden saymıştır.

Irak Türkmenlerinin, Araplar ve kendi aralarında Şii Türkmen ve Şii Araplarla da hiçbir meselesi olmamıştır. Özellikle Irak Şii Dünyası’nın bütün kutsal yerleri, İslâm Tarihi’nde görülmedik bir tarzda korunmuş ve  inançlar arasında en ufak bir huzursuzluk meydana gelmeyerek gerçek huzur çağı  1918’e kadar sürmüştür.

1958’de başlayan Abdülkerim Kasım devrinde ne yazık ki bu bütünlük özellikle Türkiye’nin Sovyetler’e düşman olmasından ötürü onların dehalet ve müdahaleleri, İngiliz ve ABD’nin yarattığı müsait ortam dolayısıyla tamamen bozulmuştur. Kasım tarafından Rusya’dan getirilen binlerce teknisyen devletin en kritik yerlerine yerleştirilmiş ve mutlak olarak Kürtlerden sonra Araplardan da “Marksist” bir cephe oluşturulmuştur. Kasım’ın baş edemediği iki büyük şehir vardı: Birisi Türkmen Yurdu Kerkük, diğeri de aklıselim Arap yoğunluğunun olduğu Musul. Albay Kasım, Musul Araplarına karşı  ülkenin dört bir yanından topladığı Celâl El Avkatî (Hava Kuvvetleri Komutanı),Fazıl Abbas El Mehdavî (Halk İhtilâl Mahkemesi Başkanı), İbrahim Kubbe (vezir), Tevfik Münir (Dünya Barışseverler Derneği üyesi), Dr. Halit El Çadır (Bağdat  Güzel Sanatlar Akademisi Dekanı), Zennun Eyüp (Radyo ve televizyon genel müdürü), Safire Cemil (Irak  Kadınlar Kolu Başkanı), Abdürrazak Zübeyir (Toprak  Reformu Kurulu Yüksek Yönetim kurulu Üyesi), Şerif  Elşeyh (Gazeteciler Sendikası Başkanı), Safa Elhafız {Öğretmenler Derneği Başkanı), Abdülkadir Ayyaş (İşçi Sendikaları Genel Sekreteri), Albay Abdülmecid Hasan (Bağdat Belediye Başkanı), Abdülvahab el-Bayati (Irak’ın Moskova Kültür Ataşesi),  Abdülvahab Mahmut (Irak’ın Moskova elçisi), Dr. Faysal El Samir (Propaganda Bakanı), Nezihe el-Deylemi (Devlet Bakanı), Yarbay Vasfi Tahir (Kasım’ın Başyaveri) gibi Komünist ve Türk düşmanı Arapları  kadrosuna almıştı. Kasım taraftarı Arap bürokrat ve idarecilerin tamamı, aynı zamanda Osmanlı devri düşman ekabiranından veya onların yakınlarındandı.

1959 Mart’ında, muhalefetin gözünü korkutmak ve Türkmenler ile komünist olmayan Araplara gözdağı vermek maksadıyla, iktidar tarafından ve tamamen Meclis kararı ile Musul’da büyük bir gösteri düzenlendi. Irak’ın muhtelif bölgelerinden toplanmış binlerce komünist, başlarında liderleri Suriyeli komünist Kâmil el-Kazancı olduğu halde trenlerle Musul istasyonuna geldiler. Ancak burada şehrin Garnizon Komutanı Abdülvvahab Şevvafî kendilerini şehre sokmayacağını ilân etti. Emre itaat etmeyen komünist lider Kazancı tek kurşunla öldürüldü. Bunun üzerine Devlet Başkanı Kasım’ın emri ile Irak Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar şehri bombalanmaya başladı. Bu kargaşalık ve fırsattan yararlanan ve çoğu dağdan indirilen Molla Mustafa Barzani’nin Peşmergeleri Musul’u yağmalamaya koyuldular. Çarpışmalarda Albay Şevvafi de kolundan yaralanmış ve götürüldüğü hastanede bir Kürt tarafından öldürülmüştü.

Başsız kalınca komünistler ve Kürt Peşmergeleri kısa zamanda Musul şehrine tamamıyla hâkim olmuşlardı. Dört gün boyunca, çoluk-çocuk, ihtiyar-kadın demeden önlerine gelen herkesi öldürdüler veya diri diri mezarlara gömdüler. Kur’an-ı Kerim ayaklar altında çiğneniyordu. Musul isyanına iştirak eden subaylar teker teker tutuklanarak  Mehdavî’nin Halk Mahkemesinde alelacele yargılanarak, birçoğu idama mahkûm edildi ve derhal infazlar yapıldı. Halk o kadar sindirilmişti ki, özellikle Araplar, Abdülkerim Kasım ve Molla Mustafa Barzani’ye bağlılık telgrafları çekmeye başlamışlardı. Buna karşılık Türkmenler ve özellikle Kerküklüler, Müslüman Arap kardeşlerinin her bakımdan yanlarında olmuşlar, yaralarını sarmışlar ve bir ekmeklerini onlarla paylaşmışlardır. Komünist Araplar ve Kürtler karşısında Osmanlı Türk Arapları çok anlamlı bir durgunluk içerisindeydiler. Ne yazık ki gerek Irak ve gerekse Suriye’de o zamanlar Türkiye bu “Türk Arapları” kucaklama imkânı bulamadığı için zamanla bu insanların tamamı kaybedilmiştir. Musul’un sessizliği, Abdülkerim Kasım’ı aslından çok düşündürüyordu. Katliamda en kârlı çıkan da dağlı Kürtler olmuştu.

Şimdi katliam sırası bilhassa o zaman silme Türkmen olan Kerkük’e gelmişti. Barzanî’nin hayallendiği Kerkük merkezli bir Kürt Devleti için en büyük engel, işte buranın nüfus yapısı idi. Olaylardan çok sonra Kerkük’ü ziyaret eden Barzanî, burada bir saat bile kalamamış, polis ve asker himâyesi altında şehri terke mecbur olmuştu.

Başta Kerkük olmak üzere Irak Türkmenleri arasında komünist olmadığı gibi kendi aralarında özellikle mezhep saiki ile ayrı düşünen insanlar da yoktu. Bu sebeple biraz da Sovyetlerin soğuk savaş pompalamalarıyla Türkmenler Abdülkerim Kasım nezdinde aşılmaz Türkiye taraftarı ve potansiyel tehlike olarak görülüyorlardı. Komünistler tam Rus kafası ve gözü ile Türkmenleri Türkiye ve NATO casusu olarak nitelendiriliyorlardı. Hatta bunun da ötesinde tıpkı Türkiye’deki gibi komünist olmayanlar “Irkçı-Turancı – Pantürkist”  ilân edilmişti. Birçok bakımdan Türkmenlerin sırf Türkiye için başları belâya giriyordu. Bu şartlar altında zamanın Türkiye Hükümeti, ne yazık ki, ağırlığını koyamadı ve göz göre göre Türkmenlerin boğazlanmasına seyirci kaldı. Türkiye’nin ilgisizliğinden cesaret alan Irak yönetimi,  yandaş Kürtlerle beraber Kerkük’ü de Musul’a çevirmenin yollarını arıyorlardı. Zamanın Kerkük 2.Tümen Komutanı Nazım Tabakçalı Kasım’a muhalif bir generaldi. Bu sebeple Kerkük’e bir operasyon yapılmadan Tabakçalı, Musul isyanında  muhalifleri desteklediği suçlamasıyla idam edildi ve yerine Davut el-Cenabi adlı komünist bir general  tayin edilirken  Kerkük Belediye Başkanlığına da, yıllarca Moskova’da kalmış ve yetiştirilmiş bir komünist Kürt Maruf Berezenci getirildi. Bunlar kendileri gibi birer azılı komünist olan Kürt Cebbar PiruzhanNuri Molla VeliErmeni Ojin gibi kimselerle işbirliği yaparak, askeri birliklerdeki Arap subaylarını başka yerlere tayin ettirerek, yerlerine komünist Kürt subaylarını getirdiler. Aynı furya emniyet teşkilâtına da uygulandı. İlerici Gençlik, Barışseverler, Devrimci Öğretmenler ve Halk Mukavemet Teşkilâtı gibi komünist kuruluşlarını silahlandırdılar, üç binden fazla Türkmen’i  Turancılık isnadıyla tutukladılar. 

Nihayet 14 Temmuz 1959 günü ihtilâlin yıldönümü münasebetiyle komünistler, ellerinde silâh ve iplerle şehirde gösteriler yaparak Türkmenlere sataşmaya başladılar. İlk gösterilerde  Osman Hıdır adlı bir Türkmen genci şehit edildi. Ardından sokağa çıkma yasağı ilân edildi; ancak bu yasak sadece Türkmenler içindi. Komünist subaylar ve polisler evlere hücum ederek önlerine geleni kurşunladılar ve daha önceden tespit ettikleri aydınları evlerinden alıp kışlaya götürerek süngülerle, dipçiklerle şehit ettiler. Bir kısım  Türkmen’i askerî araçlara bağlayarak caddelerde sürüklemek suretiyle öldürdüler; bazılarını da diri diri mezara gömdüler. Bu vahşet numunesi katliam, üç gün üç  gece devam etti; ölenlerin yanında çıldıran insanların  ve çocuğunu düşüren hâmile kadınların haddi hesabı  yoktu.

Türkiye’de ne yazık ki güya milliyetçi olan Demokrat Parti iktidarı, tıpkı Kıbrıs olaylarında olduğu gibi Kerkük katliamımda da sessiz kaldı. Rusya ve Irak komünistleri ile Kürtler ise bayram ediyordu. Sanki o zaman ABD de yoktu. 


(Yarın Kerkük Şehitleri)

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort