DOLAR32,2776% -0.11
EURO35,1154% 0.46
STERLIN41,7534% 0.46
FRANG36,0724% -0.18
ALTIN2.402,74% -0,51
BITCOIN67.592,000.219

BUGÜN PAZAR

Yayınlanma Tarihi :
BUGÜN PAZAR

Ali BADEMCİ

alibademci@gmail.com

 

 

 

 

Bugünkü Pazar sohbeti biraz uzun olacak; ne yapalım dayanın biraz. Aslında uzatmak istemiyorum, kısa olsun arzusundayım ama, sadece Pazar’ları buna dayanın. Konumuz Soner Yalçın; Almanya’da araştırmacı  Alevî bir dostumuz   onun önemli bir yazısını bana mesaj olarak atmış. Bay Soner işi gücü bırakmış MHP’lilere nasihat ediyor. Görüşlerine bakılırsa biraz da bilgiye ve donanıma ehemmiyet vermeyen ülkücülere iyi oluyor, diyeceğimiz geliyor.

Soner Yalçın çok ilgi çekici bir adam, iyi de yetiştirmişler. Helal olsun doğrusu! Bazen katı Marksist, bazen Atsız’ın Türk olmadığını iddia edecek kadar ırkçı, bazen Alevi’den fazla  Alevidir. İlim adamı değil bizim gibi gazeteci; fakat meseleleri derinliğine inceleyecek gücü de yok. Bir yerlerden flâş bilgileri alıyor ve genellikle sol aydınlara bilgi diye yutturuyor. Bizim fikirleri oturmamış gençlerimiz de ne yazık ki  bunu  malzeme sanıyor. Soner Yalçın en son Ergenekon Dâvâsı kapsamında  Oda TV. dâvâsından yargılandı ve  serbest bırakıldı; bir zaman da içeri de yattı. Bir insanın Marksist-Komünist-Mezhepçi-Türkçü-Irkçı gibi birbirine zıd  kutuplar arasında  dans etmesi  gerçekten çok ilgi çekicidir. “Ulusal Komünist  Doğu Perinçek” gibi kamu oyunda onun da şaibeli bir adı var. Yazdıkları speküler görüşler sadece bir deşifre olarak görülüyor. Kitapları da derin bilgilerle dolu. Kamuoyu ve başta kendi mensub olduğu sol cephe bu görüşleri benimsemiyor ve yanına da yaklaşmıyor. Yalçın şimdi hikmetlerine Sözcü’de  devam ediyor.

Soner 1966 Çorum doğumlu; sanıyorum Alevî kültürü ile yetişmiştir. Osmanlı son devir Maliye Nazırı Cavit Bey’in, Hüseyin Cahid Bey’e emanet ettiği ve bu sebeble “Yalçın” soyadını alan oğlu Şiar Yalçın’ın torunu!  Ekşi Sözlük’e göre böylece büyük dedesi İzmir Suikasti’nde asılan Cavit Bey’dir.  Tıpkı İslâmcılar gibi kuyruk acısı burada başlıyor. Fakat her nedense kendi biyografisinde bu hususlar yer almaz ve  “Soner Yalçın, Cemile Yalçın ve Mehmet Ali Yalçın’ın oğulları olarak 1 Ocak 1966’da Çorum‘da doğdu. Anne tarafı Tercanlı, baba tarafı ise Horasanlıdır. Annesi ev hanımı, babası ise gıda ticareti ile uğraşan bir tüccardır.”  bilgileri yer almaktadır. Burada birşeylerin saklandığı açıktır. Kendilerinin ifâdesi olmadığı için tam olarak doğruyu elbette bilmiyoruz. Fakat “Ekşi Sözlük” bilgileri yerine oturuyor. Bu durumda  şu muhayyel ve uydurma olan “Horasan” meselesi de hikâyedir. Çünkü Maliyeci Cavit Selanik’li Yahudi bir âileden gelmektedir. Fakat onun bu yönünden ziyade  vatanseverliği, hep konu edilmiştir ve bu cihette Türk insanının bir nankörlüğü söz konusu değildir. Lâkin bu insanın soyundan gelen birinin Nihal Atsız’ı  “Rum” ilân etmeye ne hakkı var mıdır? İşte Soner Yalçın’ın ilk yalanlarından biri budur ve bu ödev kendisine yetiştirenler tarafından verilmiştir. Aleviliği de inandırıcı değildir ve bir sürü tenakuzlarla doludur. Marksistliğinde gerçek payı vardır ve bir kalem olarak mutlaka böyle değerlendirilmelidir. Soylarının devamını sağlayan Hüseyin Cahid Bey’e kurban olmalıdır. Gelelim MHP’lilere nasihatına. Hazret diyor ki:

“Bak MHP’li canım kardeşim bak sana ne anlatacağım? Bu yazacaklarımı MHP’nin “parti okulu“nda bulamazsın. Unutturdular sana çünkü! Gagavuz Türk‘ü, Hıristiyan’dır. Yunanistan’daki Karaman Türk’ü de, Hıristiyan’dır. Karaim ya da Hazar Türk’ü, Yahudi‘dir… Altaylar, Tengrici’dir. Saha-Yakut Türkleri Şaman‘dır. Uygur Türk‘ünün kimi Budist’tir. Azeri Türk’ü ya da İran Türk’ü Şii‘dir. Anadolu Türkmen‘i Alevi’dir. Ne sandın? “Türk milliyetçisi” denilince aklına sadece Müslüman Sünni mi geliyor? “Türk milliyetçisiyiz” diyerek kimin ahlâkını kime dayatıyorsun? Bak kardeşim! Dünyada ilk “Türk Derneği”, Macaristan-Budapeşte’de 1908 yılında açıldı. Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsü 1870 yılında Budapeşte’de kuruldu. Macar Türklerini bilir misin? Turan fikrinin nereden doğduğunu sanıyorsun? Bugün… Sadece Devlet Bahçeli‘yi bilmekle olmaz Gabor Vona‘yı da bileceksin! Hâlâ Necip Fazıl mı okuyorsun; oysa Attila Jozsef‘i okumalısın! Hadi Yusuf Akçura’yı, Sultan Galiyev’i bildiğini düşüneyim; Turar Rıskulov‘u ya da Ethem Nejat‘ı bilir misin? Sahiden “sağ” nedir, “sol” nedir hiç kafa yordun mu? Tarihindeki Türk milliyetçi hareketler sömürgeciliğe karşı çıkarken, senin neoliberalizme / vahşi kapitilizme karşı neden hiç sesin çıkmıyor? Evet sen kardeşim!.. “Türk milliyetçileri” adını kullanarak kimin ahlakını kime dayatıyorsun? Kızma bana… Bak sana bir Türk efsanesini hatırlatayım. Aytmatov uyarısı… Cengiz Aytmatov’u bilirsin. Kırgız Türk’ü… Türk birliğinin yılmaz savunucusu. Dünya edebiyatına armağan ettiğimiz Lenin ödüllü usta bir kalem… 1980 yılında yazdığı bir romanı var: “Gün Olur Asra Bedel” Okudun mu? Kişinin, öz köküne yabancılaşmasını anlatır. Bunu Türk “Mankurt Efsanesi”ne dayandırır. Şöyle…. Juan-Juan adlı barbar bir toplum, tutsak ettiği kişileri işe yarar köleler haline getirmek için belleklerini silerek “mankurt” haline getirirmiş..! Bir insanı “mankurt” yapmak istediklerinde bak ne yaparlar: – Tutsak kişinin saçları iyice kazınıyor, – Kafasına devenin boyun derisi gerdirilerek geçiriliyor, – Tutsak başını yerlere vurmasın diye bir kütüğe bağlanıyor, – Yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye elleri ayakları bağlı olarak ıssız bir yerde sıcak güneş altında dört beş gün aç susuz bırakılıyor, – Sıcağın etkisiyle deve derisi büzülüyor ve bir mengene gibi kafayı sıkıştırıyor, – Deve derisinin artık kafa derisiyle bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlar yeniden uzamaya başlıyor, – Fakat, deri kafaya o kadar yapışıyor ki, zaten sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşiyor ve uzayan saçlar deriyi delip uzamasına devam edemiyor, – Bu nedenle saçlar kafanın dışı yönünde değil, içine doğru uzamaya başlıyor, – Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip, beyne doğru ilerlemesiyle tutsak büyük acılar çekiyor, – Beşinci günün sonunda tutsakların çoğu ölüyor, – Sağ kalan tutsak zamanla kendine geliyor; yiyip içerek gücünü toparlıyor. – Ama o artık bir insan değildir; ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan “mankurt” olmuştur. Artık hafızası yoktur… Kim olduğunu, hangi soydan geldiğini, anasını, babasını ve çocukluğunu bilmez hale geliyor. Düşünememektedir… İnsan olduğunun farkında değildir. Ağzı vardır, dili yoktur; kaçmayı dahi düşünmeyen, hiçbir tehlike arz etmeyen bir köledir sadece. Bilinci, benliği olmadığı için, sadece efendisine boyun eğen bir köle… Evet… Mankurt, için önemli olan tek şey efendisinin emirlerini yerine getirmektir… Akıl yoksunluğunu ifade eden “mankurtlaşma” artık bir kavram olarak kullanılmaktadır. Anadolu’da “mankafa” derler!.. Kimbilir… Belki de… Cengiz Aytmatov “Bozkurtları” uyarmak istemektedir… Anlayana… Türk Bayrağı’nın yakılmasını, göklerden/direklerden indirilmesini protesto ettin mi? Hayır!.. Atatürk heykellerinin parçalanmasını protesto ettin mi? Hayır!.. Bu ülkenin parsel parsel özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi? Hayır!.. Türk kimliğinin-kavramının Anayasa’dan çıkarılmak istenmesini protesto ettin mi? Hayır!.. Devlet nişanından, devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır!.. Andımızın kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır!.. 23 Nisan, 19 Mayıs milli bayramlarının kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır!.. Soma katliamını protesto ettin mi? Hayır!.. Doğa katliamlarını protesto ettin mi? Hayır!… Kaçak Sarayı protesto ettin mi? Hayır!.. Kuzey Irak’ta Türkmenlerin katledilmesini protesto ettin mi? Hayır!.. Süleyman Şah Türbesi’nden kaçılmasını protesto ettin mi? Hayır!.. Ülkenin parçalanma projelerini protesto ettin mi? Hayır!… Peki neyi protesto ettin? Sadece… Bu ülkenin yüz akı sanatçısı Bedri Baykam‘ı protesto ettin..! Beyoğlu Piramid Sanat Galerisi’nde Almanya, Fransa, Japonya ve ABD’den sanatçıların eserlerinin de yer aldığı “Çırılçıplak” başlıklı sergiyi “ahlaki değerlere” aykırı bulup Taksim‘e sokağa çıktın! “Bizler; Türk Milliyetçileri, Türk İslam Ülkücüleri, Türk milletinin ahlak değerleri ile ters düşen ve sanat adı altında perdelenmek istenen bu çirkin sergiyi kabul edemeyiz.” Demek: Türk kavramının yok edilmesi, Türk bayrağının yakılması, Atatürk heykelinin parçalanması, Andımız’ın- ulusal bayramlarımızın kaldırılması, “ahlaki değerlere” uygunmuş ki sesin çıkmadı!.. Türklüğün sadece “bacak arasına” indirgendiğinin farkında değil misin!.. Bir kardeş mektubudur bu.”

Bu fikirler Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk devirlerindeki  gerçek adı Moiz Kohen olan Gökbayrak  yazarı Tekinalp’e aittir. Nasihatname’de  Türk Milliyetçiliği denen şey  Sünnilik değildir. Türk Milliyetçiliği Türkiye’nin veya MHP’nin tapulu malı mülkü olarak da görülemez. Türkiye’de bu inançta kimse yoktur. Elbette geleneksel inançlar ile milliyetçilik tezahürleri arasında bir bağlantı olacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan’da  Türk  asıllı, fakat Şii; Kırgız-Özbek-Türkmen-Kazak fakat Sünni, Sibirya ve  Altay’da Şaman  olmak  milliyetçiliğin yönünü değiştirmez. Onların da inançlarının tesirinde kalan Milliyetçiliği engellemeye kimsenin gücü de yetmez. Elbette Karayim, yani Hazar ve Hristiyan Gagauzlar için de aynı şey geçerlidir. Türkiye’de sadece  MHP’liler böyle bir milliyetçilik peşindedir. Bay Soner’in dillendirdiği gibi  kimsenin ve hiçbir ülkücünün diretmesi sözkonusu değdildir. Elbette  Macarlar’ın sahiplendiği Hunluluk’u ellerinden alamayız ve böyle bir tezahürle ancak seviniriz. Fakat ne yazık ki geçmişte bu işler şimdi Bay Yalçın’da olduğu gibi Musevi asılların elindedir. Elbette  Vambrey gibi samimiyet gösterenlere ve Tekin Alp’e de bir şey diyemeyiz.

Turar Rıskulov ve Galiyev’i  mi MHP’liler tanımıyor?  Soner lâstik donla  gezerken  bugün MHP’nin lokomotifi olan  Milliyetçiler bunları yazmıştır. Bay Yalçın görmemiş ve cahil kalmışsa kabahat milliyetçilerin mi? Renkli Turan  deyimi ile  kimi kandırıyorsunuz? Bu MHP’liler arasında tıpkı Kızıl Elma gibi bir slogandır. Siyaseten böyle bir şey yoktur. Hangi dinden ve mezhepten, hangi ideolojiden yana olursa olsun  milliyetçilerin kafasındaki Turan  Türk insanının birbirini daha yakın tanıması ve sevmesidir. Bu da bugünkü haberleşme imkânları ile sağlanmıştır. Cengiz Aytmatov ile elbette  gurur duyarız; fakat onun Hocası Çolpan’ı  tanır mısınız? Ali Şir Nevai’den haberiniz var mı? Hoca Ahmet Yesevi için ne düşünürsünüz? Marksist terminolojide bunlar burjuva gelenekleridir. Hele  Yalçın’ın son cümlesi, “Türklüğün sadece “bacak arasına” indirgendiğinin farkında değil misin!” ne anlama geliyor! Hadi oradan bilgisiz, dirliksiz, tecrübesiz, yetişme, besleme adam. Sen Türk’ü ve Türklüğü bilemezsin! Asıl o küçük ve kendi kendine fikirlerinle MHP okulunda ders alması gereken adamsın? Bacak arası ile oynayan manyaklar da sizin takımdır; MHP’de böyle sapık yoktur!

MHP asla bir takım odakların Türk Milliyetçiliği üzerinde dizaynına müsaade etmeyecektir. Bize fikirlerimizi bizden olmayan ve hâlâ Türklüğü şüpheli olan insanlar diretemez! Bilgisiz, maksatlı olan Bay Soner Yalçın’dır. Sahip çıkmıyor ama Cavit Beye de kurban olmalıdır. Hüseyin Cahid Bey’in lokmaları da soyuna haram olsun.

Hoşçakalın.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort