DOLAR32,2229% 0.11
EURO34,8605% -0.03
STERLIN40,9636% 0.12
FRANG35,2180% 0.06
ALTIN2.417,28% 0,31
BITCOIN67.560,25-2.731

BREXİT ANALİZ VE YORUMU

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
BREXİT ANALİZ VE YORUMU

BREXİT ANALİZ VE YORUMU

23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunda; halkın % 52’si, AB’ye “hayır” dedi. Ancak; bu, hükümeti bağlayan bir karar değil. Bununla birlikte; AB’de kalmayı savunan Başbakan David Cameron, halkın iradesine uyacağını söyleyerek görevinden istifa etti.

Brexit ne demek?
1xbetgirisyeri.com
Brexit; “Britanya’nın, AB’den çıkması” demek. Haliyle Brexit referandumu da; Britanya’nın, AB’den çıkması ile ilgili olarak yapılan bir referandum oluyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) Doğuşu  

Avrupa Birliği (AB), yani Avrupa Birleşik Devletleri düşüncesi; tarih boyunca birçok filozof tarafından savunuldu, Napolyon ve Hitler gibi siyasi liderlerce de gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ancak; geçici başarılar dışında, kalıcı bir sonuca ulaşılamadı.

Bir ütopya olarak görülmesine rağmen; Avrupa Birliği (AB), siyasi hedefi ile Avrupa Birleşik Devletleri düşüncesi; 1950’de, tekrar öne çıkan bir düşünce oldu. Fikrin babası; Jean Monnet (Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri), güçlü savunucusu ise Robert Schuman’dı (Fransa Dışişleri Bakanı).

9 Mayıs 1950’de, Robert Schuman; Avrupa devletlerine bir çağrı yaparak, “kömür ve çelik üretimi konusundaki kararlarını bağımsız ve uluslararası bir kuruma devretmeye” davet etti.

Neden?

Robert Schuman’a göre; “Fransa ile Almanya arasındaki savaşların sebebi, her iki ülke arasında tartışma konusu olan zengin kömür ve demir havzalarına sahip topraklardı. Kömür ve çelik; nasıl ki savaşın aracı olduysa, barışın da aracı olabilirdi. Ortak kömür ve çelik üretimine gitmek, bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmak ise barışa ve refaha hizmet edebilirdi”.

Schuman’ın çağrısına; içinde Fransa, Federal Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un yer aldığı 6 ülke cevap verdi.

1951’de; Fransa, Federal Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg bir araya gelerek Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kurdu. Haliyle üye ülkeler; kömür ve çelik üretimi konusundaki kararlarını “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” denilen bağımsız ve uluslararası bir üst kuruma devretti.

AKÇT’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) Dönüşümü   

Daha sonra, üye ülkeler; kömür-çeliğin yanı sıra işgücü-sermaye-mal ve hizmetin de serbest dolaşıma dâhil olmasını istedi. Bu amaçla 1957’de Roma’da bir araya gelen 6 üye devlet, “Roma Antlaşması” adı verilen bir antlaşmayı imzaladı.

Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu, AKÇT’de üye ülkelerin ekonomi ile ilgili kararlarını bir üst kuruma devrettiği “Avrupa Ekonomik Topluluğu’na” dönüştü.

AB, bir Fransız projesi mi?

Avrupa Birliği (AB) projesi; doğuşu itibariyle Fransa’nın öncülük ettiği, ABD’nin de destek verdiği bir projedir. ABD’nin destek vermesi ise; Sovyet yayılmacılığı tehlikesine karşı, Avrupa’da bir güç odağı oluşturma ve savaş sonucu çöken Avrupa ekonomisini güçlendirme stratejisi ile ilgilidir.

İlk Genişleme Dalgası ve Fransa-ABD Gerginliği 

Altılar’ın başarısı; Birleşik Krallık, Danimarka, İrlanda ve Türkiye gibi ülkeleri Topluluk üyeliği için başvuruya yöneltti.

Türkiye’nin başvurusu oy birliği ile ret edildi, Danimarka ve İrlanda’nın başvurusu ise kabul edildi.

Fransa; İngiltere’nin üyelik kabulüne karşı, 1963 ve 1967’de olmak üzere iki kez veto yetkisini kullandı. ABD’nin dayatmasına rağmen, Fransa’nın iki kez veto yetkisini kullanması ise; Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün, İngiltere’nin üyeliğine şiddetle karşı olması idi. Bu da; O’nu, ABD’nin hedef tahtası yaptı. Haliyle İngiltere; 1968-1969 Paris öğrenci olayları ve işçi grevleri sonucu, de Gaulle’ün istifa etmesi sonrasında, yani 1973’te Topluluğa girebildi.

De Gaulle niçin karşı çıktı?

De Gaulle; Fransa için, imparatorluk döneminin kapandığını biliyordu.  1956’da; Fransa’nın, İngiltere ve İsrail ile birlikte Mısır-Süveyş’e yaptığı müdahalede; SSCB’nin nükleer tehdidi karşısında, ABD’nin sessiz kalması;  bunu, O’na öğretmişti.

Kara Avrupası’nda; Fransa merkezli, bir “Birleşik Avrupa’yı” hayal ediyordu. Bunun için Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET), ABD’den bağımsız, siyasi bir birliğe dönüştürmek istiyordu. İngiltere’yi ise; bu hedefine darbe vuracak ABD’nin bir aracı, diğer bir ifade ile köstebeği olarak görüyordu.

AET’nin 12 Üye İle Dondurulması 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üye sayısı, 1973’te; Birleşik Krallık-  İrlanda ve Danimarka ile 9’a, 1981’de; Yunanistan, 1986’da; İspanya ve Portekiz ile de 12’e ulaştı.

Fransa; İngiltere hariç, diğer devletlerin üyelik kabulüne sıcak baktı, Topluluğun da 12 üye ile dondurulmasını şart koştu.

Maastricht Antlaşması ve Avrupa Birliği

3 Kasım 1990’da iki Almanya’nın birleşmesi, 1991’de SSCB’nin dağılması, Avrupa’nın siyasi yapısını baştan aşağıya değiştirdi. Bu da; AET’nin, “siyasi bir birliğe dönüştürülmesi” düşüncesini güçlendirdi.

9-10 Aralık 1991’de Maastricht’te toplanan Topluluk üyeleri; siyasi birliğe geçilmesi için atılması gereken adımlar ile alınması gereken kararları içeren bir antlaşma imzaladı. Bundan böyle de AET, “Avrupa Birliği” adını aldı.

Maastricht Antlaşması’nda; Birlik içinde geçmişte yapılan antlaşmalara atıfta bulunur iken, parasal birliğe gidilmesi ve savunma-içişleri-adalet konularında ortak kararların alınması kararlaştırıldı, Avrupa vatandaşlığı öne çıkarıldı.

Aşırı Genişleme

1995’te; Avusturya, Finlandiya, İsveç, 2004’te; Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, 2007’de; Bulgaristan, Romanya, 2013’te de Hırvatistan Avrupa Birliği’ne (AB) üye oldu. Haliyle AB’nin üye sayısı;  12’den, 28’e çıktı. Bu da; AB içinde, “aşırı genişleme” tartışmasını başlattı.

Üç Kutuplu Siyasi Yapının Ortaya Çıkışı

SSCB’nin dağılmasından sonra, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlar’da siyasi bir boşluk oluştu. Fransa; “Birliğin 12 üye ile sınırlı kalmasında” ısrarcı olur iken, İngiltere ve Almanya AB’nin genişlemesine sürekli yeşil ışık yaktı.

Neden?

Tabii ki bu; Fransa-İngiltere ve Almanya’nın, AB içindeki güç rekabeti,  hayat alanı ve ABD’nin dayatması ile ilgili.

AB’nin kurucusu ve baş aktörü olan Fransa’nın etkinlik alanı; Güney Avrupa, Birliğin genişlemesi de AB içindeki konumunu zayıflatan bir olay.

Orta ve Doğu Avrupa; Bismarck’tan bu yana, Almanya’nın hayat alanı ve aynı zamanda AB içindeki konumunu güçlendiren bir şey.

İngiltere ise; ABD’nin dış politikası paralelinde, Rus yayılmacılığına karşı Avrupa’da bir set oluşturmaya çalıştı.

Haliyle bu durum; AB içinde üç kutuplu bir siyasi yapıyı doğururken, AB’yi de yönetilemez bir hale getirdi. 

Birleşik Krallık AB’nin İmtiyazlı Ortağı

1973’te Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) giren Birleşik Krallık; Euro Bölgesi dışında kalarak kendi para birimini kullanmaya devam etti, Maastricht kriterlerini pek dikkate almadı, 2008 mali krizi sonrasında AB’den bağımsız ekonomik ve mali kararlar aldı, önemli bir katkı sağlamaksızın AB’nin mali sorunlarına kayıtsız kaldı, ABD paralelinde bir dış politika izledi. Bununla da AB içinde, imtiyazlı ve bağımsız bir devlet görüntüsü sergiledi.

İngilizlerin derdi ne?

Referandumda; “AB’ye hayır çıkmasının en önemli nedeni, halkın göçmenlere duyduğu tepkidir” deniliyor.

İngiltere’de, 8 milyonu aşkın göçmen var. Bunun büyük bir kısmı Hint ve Pakistan kökenliler ile eski sömürge ülkelerinden gelen zenciler. Ayrıca Ortadoğu’dan gelen Araplara, AB’nin geri kalmış ülkelerinden gelen işçiler dâhil olmuş. Londra’nın neredeyse yarısından fazlası göçmen, Londra Belediye Başkanı’nın Pakistanlı bir Müslüman olması da bunu gösteriyor.

İngiltere’ye giriş yapmak, “deveye hendek atlatmak” gibi bir şey. Ahiret Suali bile, bunun yanında zayıf kalır.      

İngiltere’ye giriş yapmak için; “Schengen Vizesi” yeterli değildir, bir de Birleşik Krallık vizesi gerekir. AB’nin geri kalmış ülkelerinden gelen işçilerin yabancılar içindeki oranı ise abartıldığı kadar değildir. Haliyle İngiltere’nin göçmen sorunu, AB’den kaynaklanmamaktadır.

Göçün Kaynağı

İngiltere daha doğrusu Birleşik Krallık; bir imparatorluk bakiyesi, aynı zamanda bir finans-ticaret-eğitim ve kültür merkezi.

Sömürge ülkelerinden “bağımsızlık öncesi ve sonrasında” gelen birçok kişi İngiltere’ye yerleşti,  yerleşenler ise akrabalarını davet etti. Bunun dışında eğitim ve ticaret amacı ile gelenler de burada kaldı. Haliyle İngiltere’de ciddi bir göçmen topluluğu oluştu.

Göçmenlerin Statüsü

Göçmenlerin bir kısmı; vatandaşlığa kabul edilmiş, bir kısmı da yabancı statüsünde.

Vatandaşlığa kabulde; İngiltere, en zor olan ülkelerden biri; bununla birlikte ülkede uzun süre kalma, evlilik gibi nedenler de kabul sebebi sayılmış.

Göçmenlerin Fayda ve Zararı

Alt hizmetler sektörü; istihdam itibariyle, etnik gruplar arasında pay edilmiş. Örneğin, güvenlikte; zenciler, otelcilik hizmetlerinde; Hintliler, altyapı işlerinde ise Ortadoğu ile Doğu Avrupa’dan gelenler öne çıkmış.

Göçmenler; ülkedeki işçi ücretlerinin artışını frenlemiş, ülkeye kıymetli beyinleri kazandırmış.

Göçmenler arasında, işsizlik oranı yüksek. Bu da sosyal güvenlik sistemine önemli bir yük getiriyor. Haliyle emekliler, maaşlarının düşük kalmasının sebebi olarak göçmenleri görüyor.

İngiliz işsiz ve emekliler; zar-zor geçiniyor, istikbalden endişe duyuyor.

İngiltere; bir taraftan Avustralya-Yeni Gine, Yeni Zelanda ve Kanada’ya göç verirken, diğer yandan göç alıyor. Bu da; İngiltere’deki sosyal-demografik yapıyı derinden sarsıyor.

Göçmenlere duyulan tepkinin kaynağı ekonomik mi?

İngiltere; reeksport ticaret, başta banka ve sigortacılık olmak üzere hizmetler sektörü ile ekonomik büyümeyi tercih etti. Küresel sistemde aldığı rol ile de sanayii terk etti, tarımı darbe aldı. Coğrafi alanı ise ekonomik büyümesini sınırlı kılıyor.

Ekonomik sıkıntı, sistem ve krizden mi kaynaklanıyor?

İngiltere; neo-liberal politikaların mucidi, küresel sistemde; Londra, New-York’tan sonra paranın toplanıp dağıtıldığı ikinci bir merkez oldu. Yani paradan para kazanma rolünü üstlendi, ancak hizmetler sektörü yeterli istihdamı yaratamadı. 2008 ABD Mortgage Krizi ise; ülkeyi derinden sarstı, işsizlik arttı, sabit gelirli ve emeklinin satın alma gücü azaldı, gelir dağılımı daha da bozuldu.

Referandumda; İngiliz derin devletinin, bir dahli var mı?

İktidar; “AB’den yana olduğunu, bununla birlikte halkın iradesine uyacağını” söylüyor. Referandumda ise; hem iktidar, hem de muhalefet seçmenin çoğunun “AB’ye hayır oyu kullandığı” görülüyor. Bu da bir üst aklı akla getiriyor. Zira demokrasi oyununda; mutfaktakiler bir şeyi hazırlar ve sunar, halk ise seçim yaptığını zanneder, mutfağa da hiç bakmaz.

Devlet kararı mı?

Başbakanlığa getirilen Theresa May; göçmen karşıtı, “AB’ye hayır” kampanyasını yürüten Boris Johnson ise dış işleri bakanı. Bu da “AB’ye hayır” kararını ciddi kılıyor.

AB’den, çıkar mı?

İngiltere’nin, AB içindeki görevi bitti. AB’deki mali riskin büyüklüğünü görüyor, masadan bir an öce kalkarak da faturayı ödemek istemeyebilir.  Ayrıca 4. Sanayi Devrimi dönemi ile ilgili olarak ekonomik-sosyal-kültürel-siyasi alanda, yeniden bir yapılanmaya gitmeyi düşünebilir. Zira İngiltere, karar almada; günlük değil, 10-20-30 yıl sonrasını düşünen ve planlayan bir ülke özelliğinde.

Yeni bir düzene, geçişi mi var?

İngiltere’nin; AB’den çıkması, yeniden yapılanmaya gitmesi,  hinterlandı olan Kanada-Avustralya-Yeni Gine-Yeni Zelanda-Güney Afrika-Pakistan ve Hindistan’a yönelmesi; İngiltere-ABD-Almanya arasında çıkar çatışmasına, küresel denge ve işbirliğinin bozulmasına, yeni bir düzen arayışına, AB’deki milliyetçi hareketleri tetikleyerek de AB’nin dağılmasına yol açar.

  1. Sanayi Devrimi

ABD, Japonya, Almanya gibi ülkelerde; yeni enerji kaynakları, elektrikli otomobil üretimi, robotların hizmet ve üretimde kullanılması vb konularda çalışmalar var. 4. Sanayi Devrimi’nin; 2008’den bu yana devam eden ekonomik durgunluğa da çare olacağı düşünülüyor. Ancak; bu, kısa veya uzun belli bir süreci gerektiriyor.

Ciddi sıkıntılar mı yaşanacak?

Dünya, 1968-1990 döneminde; ekonomik sıkıntılara, tırmanan teröre, devletlerarası savaşa sahne oldu.

Marksizm’de yarışan anarşist-komünist taşeron örgütler ise; Küresel Kapitalizme geçişte hem zaman kazandırdı, hem de araç oldu. Bilişim- iletişim sektörüyle 3. Sanayi Devriminin ivme kazanması, Rusya-eski doğu bloku ülkeleri ve Çin’in küresel sisteme entegre edilmesi ile de ekonomik durgunluk son buldu.

Dünya, bugün de benzeri olayları yaşıyor. Ancak; bu sefer, geçmişteki goşist örgütlerin rolünü; Ortadoğu merkezli, etnik ve İslamcılık’da yarışan taşeron anarşist örgütlerin üstlendiği görülüyor. Haliyle anarşi ve terörün; birilerinin hedefi doğrultusunda, uzun süre devam edeceği anlaşılıyor.       

Fakir ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, buradaki doğal kaynakların hızla azalışı,  küresel ısınma ve 4 Sanayi Devrimi’nin doğuracağı işsizlik ve fakirleşme ise üzerinde en çok durulan konudur.

Seller nedeniyle hareket halinde olan 23 milyon Bangladeşlinin; beton duvarlarla Hindistan sınırında tutulmaya çalışılması, bunun ön dalgasına metropollerimizde de şahit olmamız, konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Kavimler Göçü

Bugün küçük dalgalar halinde görülen, gelecekte Kavimler Göç’üne dönüşecek olan büyük dalgaya karşı; set olacak ve bunu bloke edecek ülkeler düşünülüyor. Türkiye ve başta Fas olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri, mali yardımlar karşılığında ikna edilmeye çalışılıyor. Merkel’in; “3 milyon Suriyelinin TC vatandaşlığına kabulü” ile ilgili kararı, alkışlaması da bu düşünceye dayanır.

Referandumda Türkiye’nin Etkisi 

Türkiye’nin serbest dolaşım talebi; Referandumda, bir propaganda materyali olarak kullanıldı. Halkta sınırlı ölçüde etkili olsa da, elit kesimin dikkate aldığı bir konu olmadı.

Neden?

Türkiye; hiçbir zaman, AB üyesi bir devlet olarak düşünülmedi. Türkiye’ye, AB’nin bir uydusu olarak bakıldı. Bunu; her iki tarafın, siyasi ve elit kesimi de biliyor. Yani bir AB’cilik oyunu oynanıyor.

Niçin?

AB; Türkiye’yi ekonomik-mali-siyasi açıdan bağlamaya çalışırken, Türkiye; ekonomik ve mali destek sağlamaya, AB ile de ABD’yi dengelemeye çalıştı.

Türkiye, AB’den uzaklaşıyor mu?

Türkiye; 1980 ve özellikle 1983’te Özal iktidarı ile “Ilımlı İslam Projesi” adı altında, Ortadoğu’da bir misyon ve vizyon üstlendi. İslam kılıfı içinde, neo-liberal politikaların uygulamasına geçti.

Amaç, Ortadoğu için bir model olmasıydı. Ancak; Ortadoğu ülkelerini kendine benzeteceği yerde, onlara benzedi. Haliyle Türkiye’de; AB’nin ağırlığı azalırken, ABD-Suudi Arabistan ve Katar öne çıktı. Hal ve durum ile paranın izi de bunu gösteriyor.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusucasibompiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleritipobetbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino siteleribonusgaziemir çilingirtarafbetxslotbetkommarsbahisbetturkeyistanbul escort bayancasibomSahabetSahabet GirişSahabetsahabetseosekabetsekabetcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomcasibom twittercasibom twitterMeritkingbetpasrestbetklasbahisbetebettarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbets10betsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetJojobetholiganbetbetkombahiscomtarafbetsekabetbetturkeyonwinmariobetJojobetstakestakestakeFenomenbetBetwilddeneme bonusu veren siteler
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort