DOLAR32,2053% -0.22
EURO35,1156% -0.22
STERLIN41,0337% -0.05
FRANG35,4067% -0.62
ALTIN2.500,70% 1,40
BITCOIN66.877,572.322

YENİ EMPERYALİZM

Yayınlanma Tarihi :
YENİ EMPERYALİZM

         Ali BADEMCİ

           alibademci@gmail.com

 

 

 

Dünya tarihinde  elbette  tarihe gömülenler ve adı sanı anılmayanlar çoktur; lâkin İmparatorluk düşüncelerinin  kökükü kazımak mümkün değildir! Gerçekten kadim milletler ayrık otu gibidir ve  topraktan neslini silemez onları vatansız bırakamazsınız! İşte kadim Türklük budur; adına bugün ne derseniz deyin bu gerçeği  hiç unutmayın! Dolambaçlı da olsa  “İslâm” yolunun  Türklüğe çıkmaması mümkün değildir! Küresel düşünce  “Suud”la uğraşmıyor, hedefinde bin yıllık “Türk-İslâm Medeniyeti” vardır; “Huntington-Fukuyama-Dugin”i  aynı cephe olarak düşünmek ve değerlendirmek zorundayız. O sebeble  devlet olarak çok ama çok kalkınmak, millet olarak da bilgilenmek ve donanımlı insanlar olmak zorundayız. Anlayacağınız her şey bizimle başlıyor ve bizimle bitiyor!

 

 

YENİ EMPERYALİZM

 

Bugün Pazar, Mübarek Ramazan; okumak için vaktiniz bol; şöyle uzun bir sohbete var mısınız? “Bizim camia okumuyor” görüşlerine katılmıyoruz; Türkiye okumuyor, ama kendi kendini imha etmiş bir hareketin mensubu olan bizler yine de en fazla okuyanlarız; bundan emin olun! Onun için  modası geçmeyecek bir “Aksiyon”uz. Fazla okuyarak, daima okuyarak  “Demir Dağlar”ı eritebiliriz! Çünkü asrımız kesin olarak “Bilgi” ve “Birikim” çağıdır! İletişim teknolojilerinin  sağladığı imkânlar   elbette düşmanı yanıbaşımıza getirmiştir; lâkin bu imkânlardan faydalanarak  düşmanı kendi inine gömebiliriz ! Bu sütünlarda “Çarşamba” ve “Pazar” yazılarımızı dikkatle takip edin; daha çok okuma ve bilgilenme ihtiyacı duyacaksınız; hattâ araştırmalara yöneleceksiniz; işte bizi ancak  bu yöneliş kurtaracaktır. Bugün “Avrasyacılık” konusunu ilmî yönleri ile   ve bu sayfanın müsaade ettiği ölçülerde  ortaya  koyacağız. Haydi Bismillâh!

 

1990’larda  Sovyetler’in çöküşü  ve dünyanın tek kutuplu hale gelmesi asrın ortalarından itibaren  konuşulmağa başlanan “Küreselleşme”yi  süratle gündeme getirdi. Aslında Rus aydınları  daha 1980’lerde  ülkede “Marksizm”in çöktüğünün farkındaydı. Rusya’da Marksizmin iflâsı  geçen asrın en önemli hadiselerindendir. Çünkü çok büyük iddialarla Çarlığı deviren   “Bolşevizm” bu çok medeniyetli ülkeyi tam anlamıyla zindana çevirmişti. 70 yıl devam eden  “Milletler Hapishanesi” Soljenitsin gibi bir çok aklı selim Rus aydını tarafından da  ortaya konmuştur. İşte “Avrasya” deyimini 1920’lerde  ilk olarak Bolşevik aydınlar telâffuz etmiştir; öyle bugün söylendiği yeni bir düşünce değildir.

 

Sovyetler’in dağılması ve “Soğuk Savaş”ın  bir kutbunun çökmesi, beklentilerin aksine, dünyanın XXI.yüzyıla derin bir ideolojik ve  siyasi  buhranla girdiğini  rahatlıkla söyleyebiliriz. Düşünceler, doktrinler ve bunların dönüştüğü siyasetin de mutlak olarak  bir kullanım tarihi bulunmaktadır. Tıpkı canlılar gibi  düşünce de siyaset de “doğar-yaşar-ölür”; işte  “Tarih” böyle milyonlarca oluşumun şahidi, hatta ta kendisidir. O sebeble yeni diye ortaya sürülen görüşler mutlak olarak eskilerin  devamı veya restorasyondur; yeni diye bir şey yoktur; aksi takdirde devletlerin devamlılığını izah edemezsiniz!

 

İkisi de birer batı felsefesi olan  “Kapitalizm-Marksizm” birbirinin alternatifi değildir; marksizm kapitalizmin yavrusu olarak doğmuştur. “Faşizm” de öyledir! Kapitalizmin  geçen asırda bu denemeleri başarılı olamadı; ki son olarak  “Marksizm”in çöküşünü yaşadık! “Faşizm”i kapitalizm mezara gönderdi, fakat marksizmin iflası  kesinlikle kendini yenileyen  kapitalizmin yeni yavrusu “Liberalizm”dir. O sebeble  XXI.yüzyılda küreselleşmenin ortaya koyduğu  yeni  süreçte  ard-arda kehânet felsefeleri ileri sürülmektedir! Bunların doğruluğu ve yanlışlığı  yıllarca tartışılırken  ortaya çıkan bazı ürünler de uluslarararası  siyasette kullanılıyor!

 

Hâlâ dünyaya “İmparatorluk” düşünceleri yön vermektedir; Rus Çar İmparatorluğu’nun tarihe gömülmesi  bu düşüncenin beyinlerini batıya taşıdı ve  “Batı” böylece ihya oldu; bugünkü düşünce evrimini ortaya koydu!  Bütün imparatorlukların çöküşü ile  medeniyetler  bir bombanın parçaları gibi dağılır ve kendine ya yeni bir yaşama alanı veya  bunalımlar yaratacak  ortamlar oluşturur! İşte yine gecen asırda  kaybolan  Alman ve Osmanlı İmparatorlukları da böyledir! Bugün dünya bu iki imparatorluk alanında yeni bir savaş peşindedir! Kırım-Irak-Suriye elbette Osmanlı mülküydü; o  sebeble  Batı’da  ABD ekseninden farklı  bir “Batı” dünyası vardır!

 

Marksizmin altın yıllarında batılı  bilim adamlarından Mackinder (1861-1949 kapitalizmin de çöküşe gittiğini görmüştür. Onun “Tarihin Coğrafya Kalbi” her yönü ile  emperyalizm ve sömürgelik vurgusudur ve günümüz emperyalizmini işaret etmektedir. Kendisi bir coğrafyacı olan Mackinder’e “Kara Hakimiyet Teorisi” adlı tezi ile  ilk modern “Jeopolitikçi” diyebiliriz! Günümüz gerçeği dün olduğu gibi bugün de “Jeopolitik”dir;  yani Amerika yine bir deniz gücüdür; Rusya  hâlâ kara gücüdür ve açık denizlere kavuşamamıştır. Tek kutuplu dünya  çeyrek asır bile sürmedi,  müflis Rusya  2000’lerden sonra kendini toparladı; işte yeni Rusya budur; kabul edilsin veya edilmesin  “Avrasya”dır!  Dugin, Putin için “O Avrasyacı-Sovyetçi-Atlantikçi” diyor; fakat Putin’in aziz dostu ve ağabeyi  Nur Sultan  BDT adının “Avrasya” olarak değişmesini istiyor!

 

Dünya hâlâ Hungtinon’un “Medniyetler Çatışması” ve Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” nazariyelerini tartışıyor. Her iki  tezin de kullanılabilir malzemeleri  Afganistan-İran-Orta Doğu-Afrika  İslâm çizgisinde  kadim medeniyet aleyhinde kullanılıyor! İki kuram ne kadar birbirinden farklı, bunun da dikkatle düşünülmesi gerekiyor! Avrasyacılık, “Yeni Avrasyacılık” adı ile 1980’lerde Aleksandr Dugin  tarafından  savunulmaya başlamıştır; Putin olmasaydı  bu görüşün adı bile anılmayacaktı; çünkü  dağılan Sovyetler’i toparlamak mümkün değildir. Peki  adı yeni de olsa eski de olsa  “Avrasyacılık” nedir?

 

Aleksandr Dugin Huntingtonu” Küreselci  kötümser”, Fukayama’yı da “Küreselci iyimser” olarak değerlendiriyor. Peki ye kendi düşünceleri! Ona göre  Avrasyacılık “Muhafazakar Devrimcilik” demektir, Ortodoks  Hristiyanlığın   ve Rus İmparatorluğu’nun  bir dünya kutbu olarak yeniden ihyasıdır. Bunu açıkça ve alenen yazıyor, konuşuyor! Peki bu tezin  eskiden farkı nedir? Efendim  biraz kapitalizm, biraz liberalizm veya genel olarak da  “Küreselleşme”den söğüşlemer yapılmıştır!  Orta Asya’da 70 yıllık Sovyet tecrübesi arkasında  dünyadan habersiz kitleler ve elektriği-suyu olmayan  toprak damlı Özbek-Kırgız-Kazak-Türkmen evleri bırakmadı mı? Siz Nursultan tablosuna aldanmayın o iş bir mecburiyetten kaynaklanıyor! Dugin  Türkistan’da Özbekler ve Türkmenler’in  devletleri ile birlikte BDT’na katılmamasını “Avrasyacılık”ın reddi olarak değerlendiriyor ki bu görüş doğrudur!  70 yıllık zindan hayatından sonra Rusya’da  Türk asıllı  ne Özbek-Kırgız-Kazak-Türkmen-Azeri ne de Tatar’ın  samimi olarak “Avrasyacı” olma imkânı var mıdır?

 

Bugünkü Rusya’da ve  Dugin’in savunduğu  “Avrasya Coğrafyası”nda    onun kafasındaki düşüncelere sahip olanların tamamı  eski tüfek marksist ve Bolşevik kalıntılardır! Bolşevizme “Ortodoks” Hristiyanlık ile yapılan makyaj  Dugin’in   kendi şahsi hayatında bile sırıtmaktadır!  O bir düşünce adamından ziyade   misyonerleri andırmaktadır. Elbette  “Batı”  Fukuyama ve Hungting’un görüşlerine ehemmiyet vererek    bazı kullanım sahaları açmıştır; lâkin herşeyden evvel  Dugin  toplumsal karşılığı olmayan  bir siyasi hareketin ve siyasi partinin lideri olarak  ehemmiyetli  bir konuma sahip değildir. Elbette  onun devleti de  kendine ait veya ait olmayan  bazı görüşleri kullanmaktadır; böyle bir durum  Dugin’in başarılı olduğunu  ortaya koymaz! Türkiye’de “Ulusalcılık” ne ise  dünyada “Avrasyacılık-Yeni Avrasyacılık” odur! Böyle görüşler ancak  ideoloji bezirganlarına yol açabilir!

 

Türkiye bir imparatorluk medeniyetinin bakiyesidir;  elbette devletimiz  doğru ve yanlışı ayırt edecek derecede  bir birikime sahiptir! Ufak tefek çaylaklıklar  hedefleri saptırmamalıdır! Evet bugün dünyada  adı tam olarak konulmamış bir savaş vardır! Rusya Kırım’ı işgal edip  Suriye’ye inmekle  eski geleneklerine dönmüştür; bu düşüncenin temeli Çar İmparatorluğu’nda olan  “Bolşevizm”den başka  bir şey değildir; ki Dugin’e göre de  Putin “Sovyetçi”dir! Amerika denizden geliyor; o sebeble Mackinder’in görüşleri daha doğrudur! Hakikat odur ki adı konulmamış savaş  Türk  ve İslâm coğrafyasında   cereyan etmektedir! Bunun için günümüz savaşının  en önemli tarafı  Türkiye’dir! Elbette  sadece Suriye değil  Irak ve tekmil Ortadoğu  ülkemizin ve devletimizin  en önemli meselesidir!

 

Dünya tarihinde  elbette  tarihe gömülenler ve adı sanı anılmayanlar çoktur; lâkin İmparatorluk düşüncelerinin  kökünkü kazımak mümkün değildir! Gerçekten kadim milletler ayrık otu gibidir ve  topraktan neslini silemez onları vatansız bırakamazsınız! İşte kadim Türklük budur; adına bugün ne derseniz deyin bu gerçeği  hiç unutmayın! Dolambaçlı da olsa  “İslâm” yolunun  Türklüğe çıkmaması mümkün değildir! Küresel düşünce  “Suud”la uğraşmıyor, hedefinde bin yıllık “Türk-İslâm Medeniyeti” vardır; “Huntington-Fukuyama-Dugin”i  aynı cephe olarak düşünmek ve değerlendirmek zorundayız. O sebeble  devlet olarak çok ama çok kalkınmak, millet olarak da bilgilenmek ve donanımlı insanlar olmak zorundayız. Anlayacağınız her şey bizimle başlıyor ve bizimle bitiyor!

 

İyi Pazarlar efendim.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort