VE İDLİP! | Ülkücü Kadro - Ülkücü Haber Sitesi

VE İDLİP!

VE İDLİP!

Ali BADEMCİ

     alibademci@gmail.com

 

 

Askeri amaçla ihya edildiğini sandığımız Antakya-Yayladağı yolu geç de olsa bölgede sivil amaçları da canlandırmıştır; lâkin Antakya- Bucak  65,  bu yoldan Antakya-Bayır 80 km.’dir. Bilindiği üzere muharip Türkmenliğin sıklet merkezi Bayır bölgesidir! Antakya ile Türkiye İdlibi’nin merkezi olan Altınözü 20-24 km.’dir; buradan  Bayır Bölgesi ise 15 km.civarındadır! Biz  iki yıl evvel acilen bu yolun ihya edilmesini vurgulamıştık! Çünkü bu yol  eski “Hacc-İpek” yoludur; Kolcular köyünde biter ve  atlı araba yolunun parkeleri hâlâ  durmaktadır!  Burası uzun yıllar  Türkmenler’in “Uğur” kapısı olan Cisrişuğur’a sadece 10 km. mesafededir! Dolayısiyle  yol hem İdlip hem de Bayır için stratejik öneme sahip bir kale gibidir! Kaldı ki  genel olarak Arapça konuşan Altınözü köyleri de  yolun ihya edilmesi ile  devlete daha yakın olacaklardır!  Eğer bu yol yapılmış olsaydı birliklerimizin İdlib için hareket kabiliyeti daha yüksek olacaktı! Sözün kısası “Suriye Sendromu” kitabımız  bir an evvel tetkik edilmelidir! Ve bir dakika kaybedilmeden şu “Çin Seddi” durdurulmalıdır!

 

 

VE İDLİP!

 

2011 Mart ayında Suriye’de  hak ihlâllerini dile getirmek için yola çıkanlar herhalde işin sonunun bugünlere geleceğini düşünmemişti; çünkü şartlar nereye giderse gitsin Suriye ahalisi tarih boyunca  hep medenî durumunu muhafaza etmiştir. Emevî zulmü önceki medeniyeti silememiş, Selçuklu yılları ise ülke halklarının kimliğini su yüzüne çıkarmıştır. Bugün olaylar dolayısiyle  Türkiye istikametine rağbet ise Osmanlılı yılların  ihtişamını  ortaya koymaya yetmiştir. Devletimizin en zayıf  zamanlarında bile  Suriye Mithat ve Cevdet paşalar gibi süper valiler tarafından  idâre edilmiştir!

 

2008 ve 2009’da iki Yaz en küçük şehir ve kasabalara kadar Suriye tetkiklerimiz oldu; ne kadar muhteşem bir ülke! Osmanlı sonrası ihmaller, diktatörlük, Arap Milliyetçiliği âdeta ülkeyi musalla taşına getirmişti; bu durumu, tarih ve kültür tarihi veya sosyoloji ile ilgilenen hemen herkes  görebilirdi! Lazkiye’de  bulunduğumuz günlerde (Yaz 2010), olaylar başlamamıştı; ülkemiz politikasının en önemli düşman ilân ettiği, iktidarı elinde bulunduran “Nusayri” azınlıktan Antakya Lisesi’nden arkadaşımız  bir muhaberat elamanına sormuştuk; ” Bizim Türkmenler ile nicesiniz” diye! Cevap “Onlar medenî insanlardır” olmuştu! Fakat ne olduysa sonradan  işler tersine döndü! Halbuki Türkiye-Suriye yakınlaşmasında Türk istihbaratı Suriye’nin çok olaylara gebe olduğunu herhalde biliyordu!

 

“Suriye’de Türkmenler ve Bayır Bucak” adlı çalışmamız  2013 yılı sonunda yayımlandığı zaman olaylar bir hayli  tırmanmıştı! Bir tarih kitabı olan bu eserde  akademik ölçülerde  Suriye ortaya konmuş ve hararetle 2 milyon olarak  hesap edilen Türkmenler’in nasıl oluyor da  %10 azınlıkla bu ülkeyi 1000 yıl  başarılı ve olaysız biçimde idare ettikleri bir netice olarak sorulmuştu!  Bu durumda ya tarihte veya hesapta bir yanlışlık  vardı; elbette Türkmenler Bayır Bucak’dan ibaret değildi! İddia etmiştik ki Kilis- Halep-İdlip-Hama-Hums-Dımaşk (Şam)-Golan hattı sadece Suriye’nin değil aynı zamanda   Türk kültürünün de  omurgasıdır! Suriye Türkmenleri’ne tıpkı  Irak Türkmenleri gibi genel olarak “Bayat” deniyordu ama, yapı ve siyaset düşüncesi tarih içinde oldukça farklılıklar arzediyordu!  Meselâ  1967 Savaşı’ında İsrail’in işgal ettiği Golan bölgesi hariç  Türkler’in hiç Alevisi (Bektaşi anlamında) yoktu; hele hele  “Nusayrî” olan bir Türk-Türkmen âilesi bile bulamazsınız! Halep Türkmenleri’ne “Şamlular” denmesi ise bu ülkede  Türk kültürünün tarihsel bir bütünlüğü olduğunu ortaya koyuyordu! Fırat’ın 100 km. doğusuna kadar  bu istilâh kullanılıyordu; yani Halep Türkmenleri!

 

Şu günlerde Suriye olaylarının İdlip’de sona ereceği  ifâde ediliyor; acaba kehânet tutacak mı? Olayların başından beri gördük ki İdlip   az çok düzgün İslâmi hareketin merkezidir! Osmanlı idari taksimatına göre  Bayır Bucak gibi İdlib’in de 1/3’ü Türkiye tarafındadır; Altınözü veya Kuseyr! Bölge %70 Arapça konuştuğu halde  Türkiye İdlibi’nde kimsenin Araplığı  kabul etmemesi  çok ilginç! 2015-2016’da  bölgede birçok saha çalışmaları yaptık ve bu sütunlarda  o ham bilgileri neşrettik! Konu ile ilgili tamamen sosyolojik açıdan ele alınmış yeni kitabımız ”Suriye Sendromu/Suriye’de Bahar Ne Zaman?” Kitabın tam 25 yerinde  İdlib anlatılıyor ki, biz tesbitlerimizi yaptığımız zaman  Türkiye’de İdlib adını telâffuz eden bile  yok denecek kadar azdı! Lütfen bu kitabı dikkatle okuyunuz ve ne kadar haklı olduğunuzu bir daha anlayınız!

 

Şöyle bir baktık ki 2011’den beri  37 “Bayır Bucak”, Suriye ile birlikte toplam 59 yazı yazmışız! Fransızlar’dan kalma  Antakya Yayladağı yolu MSB tarafından  dört şeritli hale getirildi; yer yer  inşaat devam ediyor! Son gidişimizde ilginç bir olaya daha şahid olduk; Yayladağı’na varmadan Türkiye’de Çabala  köyünden  itibaren  sınıra  tıpkı Güneydoğu  gibi kalın ve yüksek duvarlar yapılıyor! Birkaç km. de yapılmış; aynı Çin Seddi gibi! Şahsen anlamakta güçlük çektik; yolu anladık da  bu “Sed” neyin nesi! Altınözü ve Yayladağı hududumuzda 100 yıldan beri ne ayrılıkçı terör yataklığı ne de  kaçakçılık görülmemiş; görülen tek tük  ayrılıkçı veya terörist,  ahali tarafından  öldürülmüş veya yakalanarak  adalete teslim edilmiştir! Hatay’da silâh kaçakçılığı yıllarca  Lazkiye-Samandağ arasında takalarla yapılmıştır; yani denize  “Sed” yapmak varken bugün tamamına yakın kısmı   Türkiye Bayırı Yayladağı ve Altınözü’nde bulunan tehcire uğramış Türkmenleri bölmüyor muyuz?

 

Askeri amaçla ihya edildiğini sandığımız Antakya-Yayladağı yolu geç de olsa bölgede sivil amaçları da canlandırmıştır; lâkin Antakya- Bucak  65,  bu yoldan Antakya-Bayır 80 km.’dir. Bilindiği üzere muharip Türkmenliğin sıklet merkezi Bayır bölgesidir! Antakya ile Türkiye İdlibi’nin merkezi olan Altınözü 20-24 km.’dir; buradan  Bayır Bölgesi ise 15 km.civarındadır! Biz  iki yıl evvel acilen bu yolun ihya edilmesini vurgulamıştık! Çünkü bu yol  eski “Hacc-İpek” yoludur; Kolcular köyünde biter ve  atlı araba yolunun parkeleri hâlâ  durmaktadır!  Burası uzun yıllar  Türkmenler’in                “Uğur” kapısı olan Cisrişuğur’a sadece 10 km. mesafededir! Dolayısiyle  yol hem İdlip hem de Bayır için stratejik öneme sahip bir kale gibidir! Kaldı ki  genel olarak Arapça konuşan Altınözü köyleri de   yolun ihya edilmesi ile  devlete daha yakın olacaklardır!  Eğer bu yol yapılmış olsaydı birliklerimizin İdlib için hareket kabiliyeti daha yüksek olacaktı! Sözün kısası “Suriye Sendromu” kitabımız  bir an evvel tetkik edilmelidir! Ve bir dakika kaybedilmeden şu “Çin Seddi” durdurulmalıdır!

 

Muhabbetle.

 

 

Sosyal Ağlarda Paylaşın :
izmirescort ankara escort izmir escort hal saha yapan firmalar