Merkebini Dövemeyen Kürtününü Dövermiş

Bu haber 09 Aralık 2018 - 13:54 'de eklendi ve 867 kez görüntülendi.

“Rakibini gözüne kestiremeyen bir güreşçi ne yapar?

-Kaçak güreşir.”

   

Kenan EROĞLU

        

Bu gün Türkiye Cumhuriyeti devletimizin gerçek rakibi, ya da rakipleri hangi ülkelerdir?

Başta ABD olmak üzere bu bölgede güçlenmemizi istemeyen Avrupa ve İsrail. Kısmen de İran.

 

Yine devletimizin askeri açıdan rakipleri kimlerdir?

Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve İsrail.

Bölgemizde askeri açıdan bize rakip olabilecek hangi ülke var?

İsrail.

Peki, yine askeri güç olarak Türkiye’nin rakip-düşman olabilecek bir tane Arap devleti ve ordusu var mı?

Görünürde bize askeri yönden rakip-düşman olabilecek bir tek Arap devleti ve ordusu yok.

 

Ülkemizin ekonomik olarak rakipleri hangi ülkelerdir?

Yine ABD, Avrupa ve İsrail.

 

Bölgede ekonomik olarak bize rakip olabilecek bir devlet var mı?

Pek yok gibi.

 

Ekonomik olarak Türkiye’ye rakip olabilecek bir tek Arap devleti var mı?

Arapların çoğu sadece petrol zengini, onun dışında kayda değer ekonomik değerleri pek yok.

Yüz yıllarca bizi önce Avrupa’dan daha sonra da Anadolu’dan atmaya çalışan ve bitmez tükenmez bir hırsla üzerimize gelenler kimlerdi?

Avrupalılar. Yani Alman, Fransız, İtalyan, Avusturya Macaristan ve Rusya vs.

 

Asya’da bulunan Türk dünyasının topraklarını kanlı bir şekilde ele geçirmek isteyen kimdi?

Ruslar.

 

Tarihte Hint Okyanusunda bulunan Müslüman milletleri taciz ederek oralarda üsler kurmak isteyenler kimlerdi?

Hollandalılar.

 

Akdeniz’i Türk gölü haline getirmeye çalıştığımızda bizi engellemek isteyen denizciler kimlerdi?

Venedik’in çağrısı ve papalığın desteğiyle İspanya Kralı ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken’in  desteklediği Cenevizli Andrea Doria idi. Yani Avrupalılar.

Mısır eyaletimizi, Mısır’a asker çıkararak işgal girişiminde bulunanlar kimlerdi?

Elbette Fransızlar.

Osmanlı orduları tarihte en çok kiminle savaştılar?

Birleşik Avrupa orduları. (Haçlılar) Ve ayrı ayrı Avrupa orduları.

Kuzeyimizde devamlı bizden toprak alarak büyüyen devlet hangisi?

Ruslar.

Asya da bulunan tüm Türk devletlerini, boylarını, soylarını esir eden kim?

Ruslar.

Osmanlı devletimizi parçalayarak ve paylaşımını yapanlar kimlerdi?

Düvel-i Muazzama da denilen İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya vs idi.

Anadolu’muzu son Milli mücadeleden önce işgal girişiminde bulunan devletler hangisiydi?

İngilizlerin desteği ile Yunanlılar, Yine İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Ruslardı.

1970’li yıllarda son Türk Devletini içeriden çökertmek ve bir Sovyet peyki haline getirmek için Komünist ideolojiyi ülkemize sokup gençlerimizi zehirleyen ideoloji ve saldırıları hangi ülkeden geliyordu?

SSCB yani Sovyet Rusya’dan geliyordu.

PKK denilen bölücü terör örgütünü besleyip büyüten ve destekler veren ülke hangisi?

ABD. İngiltere, Almanya, Yunanistan vs.

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri dolaylı olarak hangi ülkeyle savaşıyor?

ABD.

Günümüzde Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek isteyen ülke hangisi?

ABD.

………..

Biraz da kültürel açıdan bakalım;

Yeryüzünde, kendi dışındaki devletleri kültürel yönden bombardımana tabi tutan ülkeler var mıdır?

Evet vardır. Başta ABD olmak üzere kısmen Avrupa ülkeleri.

ABD bu bombardımanı nasıl yapıyor?

Film sektörü ile yapıyor. Hatta Film sektörü sadece dünyayı şekillendirip kendi kültürlerinin etkisine almak için kullanıyor.

Yeryüzünde kültürümüzü de istila etmek isteyen ülkeler var mıdır?

Elbette vardır. Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve Rusya gibi devletler.

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız yabancı kelimeler hangi ülkenin?

Fransa ve İngiltere, Fransızca ve İngilizce.

Hiç dikkat etmeden ve rahatsız olmadan kullandığımız Fransızca kelimeler hangileridir?

Oda, salon, salon-salomanje, hol, koridor, etek, tayyör, bluz, döpiyes,  ceket, pantolon, mont, potin, iskarpin, bot, masa, sandalye, şifonyer, okul, sınıf, vs.,

Günlük hayatımızı istila eden pek çok Fransızca kelime varken bizim bazı safdillerimiz hangi dile karşı çıkıyorlar?

Arapça.  Ülkemizi ve dilimizi sanki Arapça istila etmiş gibi davranıyorlar.

Arapçadan bize geçen kelimeler var mıdır?

Elbette vardır; Biz İslamiyet’i kabul ettikten sonra ister istemez dini terimler günlük konuşmalara girmiştir. 1000 yıldan beri kullanılagelen bu kelimeler toplumu pek rahatsız etmemektedir.

Peki, Türkçeden Arapçaya geçen kelimeler var mıdır?

Elbette vardır: Baklava, bakraç, pencere, bayrak, tetik, torba, hatun, hasta, cüzdan, dükkân, döşek, çavuş, tabur, çıra vs. gibi yüzlerce ve hatta binlerce kelime.

Günlük hayatımızı Fransızca ve İngilizce kelimeler işgal etmişken biz hangi dile düşmanlık yapıyoruz?

Arapça ve Arapça kelimelere.

1000 seneden beri bazı Arapça tabirlerini kullandığımız halde bu gün neden Arapça düşmanlığı yapılıyor?

Aslına bakarsanız konu Arapça kelimelerden çok, Arap düşmanlığı ve hatta dolayısı ile İslamiyet düşmanlığıdır.

Peki, Moda yoluyla ülkemizi ve genç insanlarımızı etkileyen ülkeler var mı?

Evet, var, Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD vs. Bu ülkelerde meydana gelen moda akımları kısa sürede ülkemize de gelerek insanımızı çemberine alıyor.

Giyim kuşam mağazalarında en çok hangi yabancı ülkelerin giyim kuşam malları satılıyor?

Fransız, Alman, İtalyan malları satılır.

Çocuk oyuncakları mağazalarında hangi ülkenin markaları satılır?

Fransız, Alman, İngiliz, ABD vs. Fakat bu ülke damgasını taşıyan pek çok ürün Çin’de üretilir.

Çocuk kitapları mağazalarında en çok hangi ülke masallarını içeren çocuk kitapları satılır?

Daha çok Avrupa ve ABD kökenli masal kitapları satılır.

……….

Yollarımızda, sokaklarımızda seyreden otomobiller, otobüsler, minibüsler genellikle hangi ülkelerin mallarıdır?

Alman, Fransız, İtalyan, ABD, Japon ve Güney Kore malları.

Beyaz eşya sektöründe daha çok hangi ülke ürünleri satılır?

Beyaz eşya piyasasında daha çok Alman, Fransız, İtalyan, Hollanda, Güney Kore ve ABD Malları satılır.

Piyasada bulunan iş makineleri genellikle hangi ülkeye aittir?

Piyasada bulunan iş makineleri daha çok Japon, Güney Kore, Alman vs. Ülkelerine aittir.

İnşaat sektöründe kullanılan başkaca iş makinelerinin yanında alet ve edevatlar hangi ülke mallarıdır?

Genel olarak inşaat sektörü alet ve edevatları Alman, Çin malları.

Kozmetik piyasasında kullandığımız ürünler hangi ülke mallarıdır?

Fransız, Alman, ABD vs. malları.

Deterjan ve temizlik ürünlerinde daha çok hangi ülke ürünleri kullanılır?

Ülkemizde deterjan ve temizlik ürünlerinde daha çok Yahudi malları kullanılır.

Gıda sektöründe daha çok hangi mallar tüketilir?

Yerli gıda ürünlerimiz hariç olmak üzere piyasada paketlenmiş ve poşete girmiş gıda ürünlerinin de pek çoğu Yahudi malıdır.

İlaç sektöründe bulunan ilaçların hangilerinin adı Türkçe?

İlaç sektöründe bulunan tüm ilaçların adı Türkçe değil, kimisi Latince kimisi İngilizce ve Almancadır.

Mutfaklarımızda kullanılan çeşitli gereçler daha çok hangi ülke ürünlerinden oluşur?

Mutfak gereçlerimiz başta Fransız ürünleri başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülke ürünleri yanı sıra son zamanlarda bir takım Çin ürünleri de mutfaklarımızda kullanılıyor.

Tarımda kullandığımız araç gereçler genellikle hangi ülke mallarıdır?

Traktör vs gibi motorlu araçlarda İngiliz, Alman ABD malları, Biçer Döver de Hollanda malı,  Diğer edevatlar ise daha çok Alman malları.

Coğrafya terimlerinde biz hangi ülkelerin tabirlerini kullanırız?

Başta İngilizler olmak üzere batı kaynaklı tabirler kullanılır.         Ortadoğu, (Ortadoğu denilen yer, İngiltere’ye göre doğunun ortasıdır) Uzakdoğu: (Uzak doğu olarak tabir edilen yer de yine İngiltere’nin bulunduğu yere göre).

Ön Asya: Bu tabir de yine batı kaynaklı bir nitelemedir.

……….

Bütün bunlar bir yana;

Modasını çok yakından takip ettiğimiz bir Arap ülkesi var mıdır?

Yoktur.

Trafikte seyreden bir tane Arap ülkesi imalatı araç var mıdır?

Yok.

Mutfak eşyalarımız arasında kullandığımız bir tane Arap imalatı gereç var mıdır?

Yok.

Çocuk oyuncakları mağazalarında bir tek Arap ülkesi imalatı oyuncak var mıdır?

Yok.

Çocuk kitapları satışı yapan kitapevlerinde bir tek Arap ülkesi basımı çocuk kitabı var mıdır?

Yok.

Piyasada bulunan iş makinelerinden ve inşaat sektöründe kullanılan diğer makine vs. lerde bir tek Arap malı var mıdır?

Kozmetik piyasasında bir tek Arap ürünü var mıdır?

Yoktur.

Fakat;

Bu gün bütün bu gerçekler ortada iken sosyal medya aracılığı ile ülke içinde sürekli kimi eleştiriyor ve kime düşmanlık yapıyoruz.?

Ülke içinde Müslümanlara

Peki, ülke dışında kime düşmanlık yapıyoruz?

Araplar ve Arap devletleri.

Ülkemiz üzerinde bunca emelleri olan devletleri hiç dikkate almadan sürekli neden Müslüman devletlere tenkid getiriyoruz?

Çok affedersiniz “merkebini dövemeyen semerini dövermiş”

……

En yukarıda yazmıştım.

“Rakibini gözüne kestiremeyen insan ne yapar?

Kaçak güreşir”, belki de hile yapar.

Başka ne yapar?

Rakibin en küçüğünü hedef alır.

Başka ne yapar?

Rakibi olmayan ve kendisine cevap verme imkânı olmayan hayali düşmanlar yaratır ve onlara saldırır. Donkişot gibi.

Ey kendini  Milliyetçi olarak tavsif edenler!;

Neyin hesabını yapıyorsunuz?

Milliyetçiyim, vatanseverim, milletimi seviyorum demekle olmuyor.

Yabancı ürünler, markalar, isimler, sıfatlar, modalar her yanımızı sarmışken, siz neyin hesabını yapıyor? Ne işlerle uğraşıyor? Neden hala oyunda oynaşta meşgul oluyorsunuz?

Kenan Eroğlu
Kenan Eroğluknn.eroglu@hotmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments