VAKTİYLE BİR ATSIZ VARMIŞ.. VAROLSUN !

Bu haber 11 Aralık 2018 - 19:41 'de eklendi ve 1.669 kez görüntülendi.

ERTUĞRUL SUBAŞI

 

Vaktiyle bir Atsız varmış derlerse ne hoş! 

Anılmakla hangi ruh olmaz ki sarhoş? 


Nihal Atsız Türkçülük fikrinin abidelerinden diyeceğimiz Akçura’nın Gaspıralı’nın Gökalp’in nice Türkçü devlerin yakmış olduğu meşaleyi alev alev yandıran Türkçüdür. Atsız Ata ömrü boyunca Türk Ülküsüne hizmet için; Türkçülük ruh ve şuuruna için hareket etmiştir. Türk Irkını aşağılamaya çalışanlara karşı her daim kılıcını çekmiştir. Dünya düzeninde Nazi Almanyasının güttüğü sözde üstün Aryan Irkına karşı;  Reha Oğuz TÜRKKAN beyefendinin dergisinde Almanya’nın bu tutumunu çok sert şekilde eleştiren Atsız;  her cephede Nazici veya Mussolinici diye gösterilmiştir. Bu felaket fitne o kadar büyümüştür ki Atsız’ın evinde Hitlerin Fotoğrafı olduğunu dahi beyan etmişlerdir. Atsız bir Türk Milliyetçisi Türkçüydü. Türk Irkını yermeye çalışan zevatlara hep karşı harekat içerisindeydi. “İçtimai Mezhebim Türkçülükdür” diyen Atsız ; Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeğe tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk‘üm. Atsız; Davetiye adlı şiirinde zaten İtalyan Faşist Lideri Mussolin’e gerekli söylemlerini beyan etmiştir. Ne İtalyan Faşizmi, Ne Almanya Nazizmine hiç bir vakit meyletmeyen biz Türkçüler 1789 da Dünyanın tanıdığı Milliyetçiliği Çiçi Han dan bu yana bilir ve yaşarız.  Türkçülük çile tasından kana kana içmek demektir. Bunu da bizzat Atsız hayatında yaşamıştır. 1944 Türkçülük Turancılık davasında zamanın Başbakanı Şükrü SARAÇOĞLU’na Orhun dergisinde iki açık mektup yazarak Komunizmin kadrolaştırıldığını Başbakanın beyan ettiği Türkçülüğün nerde kaldığını sert bir şekilde eleştirmiştir.Milli eğitim bakanı Hasan Ali YÜCEL ve komunist olan Sebahattin ALİ  tarafından Atsız’a açılan dava neticesinde Nihal Atsız Türkçü Turancı Dava arkadaşları ile tabutluklarda işkence görmüştür. Her Şey Türk için, Türke göre, Türk tarafından idealine inandıkları için Atsız Ata dik duruşundan hiç bir vakit taviz vermemiştir.

 

1944 Türkçülük Turancılık davasında 23 kişi yargılanmıştır;

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi Profesörü Zeki Velidi Togan

Yedek Doktor Yüzbaşı ve Türk Yurdu Dergisi Sahibi Hasan Ferit Cansever,

Özel Boğaziçi Lisesi Edebiyat Öğretmeni Çiftçioğlu Hüseyin Nihal Atsız

Piyade Üsteğmen ALPARSLAN TÜRKEŞ

Balıkesir Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Nihal Atsız’ın öz kardeşi Nejdet Sançar

Samsunda Doktor Üsteğmen Fethi Tevetoğlu

Devlet Konservatuvarı Müdürü Orhan Şaik Gökyay

 

İstanbul Hukuk Fakültesi doktora öğrencisi ve Gökbörü dergisi sahibi Reha Oğuz Türkkan

 

Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih Öğretmeni Hüseyin Namık Orkun

Ankara Yargıç Adayı Sait Bilgiç

 

Yedek Asteğmen M. Zeki Özgür (Sofuoğlu

 

İstanbul Belediyesi Müfettişi İsmet Tümtürk

 

İçişleri Bakanlığı Memuru Hikmet Tanyu

 

Muğla Defterdarlığı Tahsilat Şefi Hamza Sadi Özbek

 

Yüksek Mühendis Okulu 4ç Sınıf Öğrencisi Muzaffer Eriş

 

Adana Yargıç Adayı Cebbar Şenel

 

Yedek Asteğmen Nurullah Barıman

 

Yüksek Mühendis Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Cihat Savaşfer

 

Yedek Asteğmen Fazıl Hisarcıklı

 

Boğaziçi Lisesi Öğrencisi Yusuf Kadıgil

 

Yüksek Mühendis Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Fehiman Altan

 

Gazi Terbiye Enstitüsü Öğrencisi Cemal Oğuz Öcal

 

Yargıtay Evrak Memuru Saim Bayrak.

 

Nihal Atsız Türk Ülküsüne gönül vermiş bir Türkçü fikir adamıydı. Nihal Atsız; Hiç bir zaman kafatascılığına meyletmemiş bir kişiliktir. Bugün Atsız’ın topluluğu diye kendini ifade eden kişiler Atsız Atanın Türkçülük ruhunu benimseyemişlerdir veya idrak edememişlerdir. Atsız Ata Türk ülküsüne ve Türk Irkına düşman olan her kesime düşmandı. Atsız Ata İslamcılık adı altında Arapcılık güden sözde siyasal islamcılara Arapcılara karşıydı. Atsız’ın bu tutumu ise kendisinin sözde dini hususları geri plana attığını göstermekteymiş. Beyler Din seçim Türklük kaderdir diye buyuran Yesevi’nin bu kelamına hiçbir Türk Milliyetçisi karşı durmamıştır. Atsız Türkçülüğün en büyük şartı olan Ahlak kavramını dile getirmiştir. Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır. Milli Ülküye sahip olabilmek için evvelinde Milki ahlakı benimsemek şarttır. Milli Ahlak milli ülkünün temel taşıdır. Milli ahlak Türk töresinin şartıdır. Milli ahlak ; Türk Ülküsünü Şiar edinenlerin nizamıdır. Atsız; ‘’Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.’’

 

Atsız hayatı boyunca Türk Milletinin muasır medeniyet seviyesine yükselmesi için kendine dönüş harekat kıvılcımını yapmıştır.Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım.Atsız ; Turan ülküsüne iman ettiği için esaret altındaki Türklerin Hürriyet mücadelesinne omuz vermiştir. Gerek yazıları gerek tavır ve tutumları ile bunu açıkca dile getirmiştir.Atsız korkusuz cesaretli ver hırçın bir kalemdir. Hiçbir zaman ılımlı bir hal gütmedi her daim mecmualarında sert bir şekilde Türkçülüğün düşmanlarını taşlamıştır. Eğilmeyen bükülmeyen dik duruşlu bir Türkçü idi Atsız.Atsız’ın dile getirdiği ırkçılık kavramı açacak olursak bir üstünlük tartışmasına girmiyoruz ; Türk ırkının vermiş olduğu hizmetler aşikardır bizim anlatmak istediğimiz Türk ırkının her daim Türk Devlet kadrolarında söz sahibi olması. Nitekim ; Mareşal Fevzi ÇAKMAK bey de Türk ırkına mensup bireyleri sadece Türk harp okulların ve savunma sisteminin gerekli olduğu yerlere alırdı. Yani Türklerden oluşun bir ordu gayesiydi. Türk ırkını gözetmesinin en büyük sebebi başka harslarla haşrolmuş kimselerin taviz ihtimalleridir. Atsız da Türk Devleti’nin yöneticileri ve kadroları Türklerden oluşmalı derdi. Türk’ün olduğu yerde yabancı menşeili hiçbir kimseye yer verilmemesini gerektiğini beyan etmiştir. En tabii hakkımızdır elbette Türk Devletinde Türk’ün yöneticisi olması. Her zaman Türkler başa Türk ister naralarımız cihanı titretmiştir.

 

 

Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler, Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızıl Elmanın yolunu kapatamayacaklardır.Atsız Türkçülük ruh ve şuurunun en büyük eksikliğinin milli eğitim kavramımızın ne kadar Milli olduğunu dile getirmesiyle daha da derinlik kazanmıştır. Şöyleki bizim ilk okuldan,orta okula kadar Türk çocuklarına Türk tarihini ve Türk dilinin en iyi şekilde öğretmemiz şarttır. Atalarının neler yaptığını Türk çocuüğu bilmeli ve ona göre hayatına şekil vermelidir. Lakin günümüze bakacak olursak Milli şuurun en önemli bir haykırış noktası olan andımız rafa kaldırılma çabasındadır. Bu gaflete düşenleri Atsız o vakitlerden uyarmaktadır. Milli şuur yoksunluğu demek milli bir adım atamama ve bütün iç-dış  sömürülere açık olmak demektir. Atsızın milli eğitim kavgası tamamen Türk çocuklarının Milli şuurla yetişmesi hususudur.Bununda köylerden başlayarak köycülük sistemi ile yaymak olduğunu neşriyatlarında dile getirmiştir. Milli şuur, bir milletin yaşama ifadesi, hayat kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. Milliyetsiz unsurların milliyetin unsurlarına düşmanlığı elbette olacaktır Lakin bununla mücadele her Türkçünün boynunun borcudur. Yetiştirilen gençlik Türk gençliğidir Bize lazım olan gençlik; Bir fırka veya zümre gençliği değildir. Biz fırka ve şahsiyetlerin ebediliğine kani değiliz. Her şeyden üstün, her şeyden önce bir Türkiye vardır. Biz Türk Gençliği istiyoruz!

 

 

Bugün bizim kavgamız Milliyetçi Türkiye için,  Turan İçin, Kızıl elma içindir. Bugün bizim sevdamız aleme nizam verme sevdasıdır. Atsız ata şiirleriyle ve yazılarıyla her daim Türk gençliğini yönlendiren Milli şuur ve Milli ülkü ile yetişmesi gerektiğini ve yetiştirilmesini vurgulamıştır.  Sosyalizm ve

Komunizm gibi yabancı menşeili Milliyet ve Hürriyet gibi mukaddes değerleri reddeden düşüncelerle her daim kalemiyle mücadele etmiştir. Sahalarda yapılacak mücadelelere yol göstermiştir. Maddede mana olmayıp;  her türlü muazzamlığın maneviyatta yani manada olduğunu dile getiren Atsız materyalizm ile her daim kendi cephesinde mücadele etmiştir.

 

Atsız; Türk ülküsünün vagzecilmez kalemidir

Atsız; Kürşadı Türk milleti,ne kazandıran ulu bir kişidir

Atsız; Akçura’nın Gaspıralı’nın Gökalp’in yaktığı ateşi harlayandır

Atsız; Türk düşmanlarının üstüne bir tufandır

Atsız ;Türkçülüğü ırkçılık ve İtalyan faşizmi olarak görenlerin arsız suratlarına Türk’ün şamarıdır.

Atsız ; Türk dilinin bir savunucusu bir kaynağıdır.

 

Ruhu şad olsun

Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments

takipçi satın alinstagram takipçi satın altwitter takipçi satın altiktok takipçi satın alyoutube abone satın alfacebook takipçi satın altwitch takipçi satın al