DOLAR 28,9227 % 0.05
EURO 31,7511 % 0.16
STERLIN 36,6186 % 0.24
FRANG 32,9150 % 0.16
ALTIN 1.882,92 % 0,64
BITCOIN 1.087.303 0.661

ÜLKÜCÜLER NEDEN MHP’DE SİYASET YAPMALIDIR?

Yayınlanma Tarihi :
<strong>ÜLKÜCÜLER NEDEN MHP’DE SİYASET YAPMALIDIR?</strong>

ÜLKÜCÜLER NEDEN MHP’DE SİYASET YAPMALIDIR?

Halim KAYA

Ülkücüler siyaset sahnesine çıkarken ortaya koydukları siyasi vizyon Nizamı Alem ve ilayıkelimetullah uğruna Türk’ün Türk tarafından Türk Töresine ve Türk Kültürüne uygun şekilde yönetilmesini sağlamak, Türklük bilincini uyanık tutarak genelde bütün Türkleri, özelde Türkiye Türklüğünü çağlar üzerinden sıçratıp modernleşmeyi sağlayarak, teknolojik kalkınmayı temin ederek Turan’ı diğer bir ifadeyle Türk Birliğini temin etmek olarak deklare etmiştir. İşte bu gayeye ulaşmak için bütün Ülkücüler MHP’de siyaset yapmalıdırlar.

Bu hedefe varmak içinde çağımızın hizmet araçları olan ve Ülkücü bir programı uygulamak için vasıta olarak gördükleri siyasi parti olarak MHP’yi kurmuşlardır. Çünkü MHP kurulmadan önce bütün milliyetçiler görmüşlerdir ki; bireysel olarak herhangi bir partinin içinde yer almakla milliyetçi programları tam ve istenildiği gibi uygulamak mümkün olmamaktadır. Kaldı ki Başbuğ Alparslan Türkeş Cumhuriyetin kuruluşunu gerçekleştiren ve Atatürk’ün partisi olduğu savunulan parti için de “CHP, Atatürk’ün çizgisinden çıkmasaydı ben MHP’yi kurmazdım” diyerek en milliyetçi parti olması gereken CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan çıktığını ifade etmesi de milliyetçi bir siyaset yapacak parti olmadığı için MHP’ye ihtiyaç hâsıl olduğunu gözler önüne sermiştir. Ülkücüler kendi öngördükleri programlarını tam ve eksisiz uygulamak, bunun için de iktidar olmak için MHP’de siyaset yapmalıdırlar.

Bütün bunların yanında “Bugün neden Ülkücüler MHP’de siyaset yapmalıdır?” dersek sebeplerini de kısaca şöyle sıralayabiliriz.

Her ne kadar bu gün MHP’den ayrılanlar kendi ayrılıklarını meşrulaştırmak için “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesinin vaktinin geçtiğini, liderin tabu olmadığını, doktrinin zamana uyarlanabileceğini söyleseler de bir birliğin sağlanması ve hizmetin yönetilmesinde çok başlılığın ortadan kaldırılması için de “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesinin elzem olduğu yadsınamaz. “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesi çok başlılığın ve dağınıklığın hizmet etmek adına alınacak müspet kararların gecikmesine, karar alınmasına büsbütün engel olacağı, alınmış kararların da uygulanmamasına sebep olacağı endişeleri neticesinde ortaya çıkmıştır. “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesi bir yönetimde düzen oluşturmak ve sistem içinde dirliği sağlamak, karar verme sürecini hızlandırmak, alınan kararları tek elden birlik içinde uygulanmasını sağlamak gibi faydalar temin eder. Ülkücüler, ilk Ülkü Ocağı Genel Merkezi Birliği kurulmadan önce sokak sokak, mahalle mahalle, okul okul, ilçe ilçe, şehir şehir teşkilatlanmışlar ve bu lokal mücadelenin çok başarılı olmadığını görüp Ülkü Ocakları Birliğini kurarak nihayetinde Ülkücü Gençlik Derneği ya da Ülkü Ocakları Derneğini oluşturmuşlardır. “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesini eleştirenlere baktığımızda bu kişiler MHP’de etkin yerlerde hizmet ederken! söz konusu ilkeyi eleştirmemişlerdir. Ancak “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesinin MHP’den ayrılanlar tarafından eleştirilmesi de bu ilkenin olumsuz taraflarının görülerek samimiyetle “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesinin bu olumsuz etkisinden kurtulmak, hata ve eksiğini düzeltmek dolayısıyla değil de işlerine gelmediği için eleştirdikleri ortaya çıkmaktadır.

Eğer bu gün mevcut hükümete destek veriyor diye bazıları MHP’yi eleştiriyorsa gelinen bu neticeye kendilerinin ne kadar katkısı olduğuna baksınlar. Daha Başbuğun sağlığında başlayan eleştiriler ve ayrılmalarla MHP’yi kendi programını uygulayacak zaman ve fırsat bırakmadılar. Daha Başbuğun sağlığında onun etrafında kuvvetli bir birlik gösterip sergileyemeyenler, daha sonra MHP’yi ele geçirmeye çalışan grupçuluklarla birbirlerine hasım oldular. Kimisi Başbuğun sağlığında kimisi de hemen sonra yarılarak rol kapmaya çalıştılar. Bütün bu dağınıklığı gidermek için menfaat ve makam mevki beklentisi olmayan Ülkücüler MHP ve Ülkü Ocaklarında siyaset yapmalıdırlar. 

MHP’den ayrılanların bir kısmı ve sol jargon sahibi Marksist, bölücü partiler ülkemizde uygulamaya geçilen Cumhurbaşkanlığı Sistemine itiraz ederek MHP’nin vermiş olduğu desteği eleştirmektedirler. Ancak bu eleştirileri yapanlar şunu düşünmemişler ya da bunun göz önünde olmasını hatırlanmasını istememişler gibi görünüyorlar. MHP ve Ülkü Ocaklı Ülkücüler eleştirilen bu Cumhurbaşkanlığı sistemine en yakın sistem olan Başkanlık Sistemini ülkemizde uygulanmaya başlandığından on yıllar önce Dokuz Işık doktrininde ön görüp yazmışlardır. Dokuz Işık doktrininde ön görüp yazdıkları başkanlık sistemine yaklaştığını düşündükleri Cumhurbaşkanlığı sitemine de kendileri en iyisini uygulamaya koyana kadar karşı çıkmamışlar, ülkenin acil işlerinin halli için destek vermektedirler. Acil işler kapsamında olabilecek çözüm sürecinin terse döndürülmesi ve Bölücü terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin gösterdiği başarı ve yakın zamanlarda açıklanan İçişleri bakanlığı verilerine göre Çözüm sürecinden vazgeçildiği günden beri 35 binin üzerinde teröristin etkisiz kılınması, 15 Temmuz kalkışmasının bastırılıp kadrolaşmayla mücadele edilmesi gibi bizce tam ve yeterli olmasa da müspet değişimler sayılabilir. Devletin devamlılığını sağlamada göstermiş olduğu bu fedakârane tutum için bütün ülkücüler MHP’de siyaset yapmalıdırlar. 

Gençlerin siyaset yapmalarının yolunun açılmasından dem vuranlar kendilerinin yıllarca istedikleri makamlarda tutulmalarına rağmen bir çabaları görülmeyip her şeyi liderden beklerlerken, sizin yerinize biraz da başkaları bu görevleri yürütsün denildiğin de lidere bayrak açarak devirmeye çalışmış, başaramayınca ayrılmaya kalkmış, ayrılmışlardır. Ben yoksam benden sonrası tufan mantığı ile ne millete ne de devlete hizmet edilebilir. Hizmet, bazen başka eller vasıtasıyla yürütülürken ona maddi ve manevi destek olmakla da yürütülebilir. Hep musluğun başını ben tutacağım, masanın başında ben oturacağım, kararları ben alacağım, anlayışı sağlıklı bir anlayış değildir.

Ülkücüler Ülkü Ocaklarında ettikleri yeminlerine sadık kalmak adına MHP’de siyaset yapmalıdırlar. Her ne kadar bazen yemin eden ülkücülerin gördüğü lüzum üzerine o an yemin edilen yerde yemin ettirenin isteği doğrultusunda metinde ilave ve çıkarmalar yapılsa da bir çok yaygın belge ve internet ortamındaki yazılı Ülkücü Yemininde  bulunan “Dönenlerden Olmayacağız, Satanlardan Olmayacağız, Kaçanlardan Olmayacağız, Yılmayacağız!, Yıkılmayacağız!” ifadelerini söyleyerek yemin eden  ve yeminine sadık kalabilmek için çabalayan ve ülkücü olmayı ve ülkücü kalmayı kabul edenler mutlaka MHP’de siyaset yapmalıdır. 

Ülkücüler; MHP ve Ülkü Ocaklarının Başbuğ Alparslan Türkeş’in bir emaneti olduğu için MHP’de siyaset yapmalıdır. Çünkü MHP hala “Lider Teşkilat Doktrin” ilkesine bağlı kalarak Başbuğ Alparslan Türkeş’in emaneti olan bir teşkilat ve bu teşkilat hala 9 Işık doktrinini esas almaktadır. Alparslan Türkeş ve arkadaşları bu markayı 50 yılda oluşturdular. Ticarette bile marka güveni esastır. Markaya olan güven öyle kolay kazanılmaz. Nitekim bu uğurda nice ülkücü şehit oldu, niceleri hapishanelerde aile boyu işkenceye maruz kaldılar. Markalar insanların kabulüne dayanan bir olgudur. İnsanlar bu kabul ile onun yapıp ettiklerini ve yapacaklarını tasdik eder, onaylar. MHP ve Ülkü Ocakları bu kabullerle milyonlarca kere doğrulanmıştır. Bu gün dağınık da olsalar bu isimlerden ve markadan neşet eden altı yedi milyon kişiyi bulan kadrosu, ülkücü bir çekirdeği vardır. Bu MHP ve Ülkü Ocakları isimlerinden istifade etmenin mecburiyetini hisseden herkes MHP ve Ülkü Ocaklarında olmalıdır ve MHP ve Ülkü Ocaklarında siyaset yapmalıdır.

MHP’nin iktidarı değil devletini milletini desteklediğini bilen bütün ülkücüler MHP ve Ülkü Ocaklarında siyaset yapmalıdır.  “Önce Ülkem ve milletim sonra partim ve ben” yüksek ahlak mahsulü diğergam ilkesini kendine şiar edinip bunu siyasi bir ilke olarak deklare eden başka bir parti yoktur. Cemiyetçi bir anlayışa sahip olan ülkücüler kendi menfaatlerinden önce toplumu, toplumdan önce de o toplumun yaşayacağı devleti öncelemişler ve İslam’ın özünden damıtılarak ilkeleştirdikleri “Önce Ülkem ve milletim sonra partim ve ben” anlayışıyla süfli bir emel uğruna değil, ilahi bir nizamı yakalamak için beşeriyetin mutluluğu uğruna kendilerinden geçmişlerdir. Tıpkı Başbuğları Alparslan Türkeş ve Ülkücü Şehit ve Gazileri gibi. Onlar canlarını ortaya koymuşlardı, şimdiki ülküdaşları da onlara yaraşmak için onların canlarını ortaya koyduğu değerler için kendi dünyalıklarından fedakârlık etmektedirler. Bu yüzden “Önce Ülkem ve milletim sonra partim ve ben” diyen bütün ülkücüler MHP’de ve Ülkü Ocaklarında siyaset yapmalıdırlar.

YORUM YAP

Abdülhamit Karaca 06.11.2022 / Cevapla

Mükemmel bir iman ve intizamla kaleme aldigin bu – ülkücülerin ülkücü olabilme vasif ve görevleri manifestosu- özelligindeki yazinn her harfini bütün kalbimle destekliyorum. Ifa ettigin bu ulvi ülkücülük görevinden dolayi sana sonsuz sükranlarimi,saygi ve sevgilerimi, muhabbetimi sunuyorum degerli Ülküdas Hailm bey, Allah senden razi olsun, sagol varaol.Selam ve muhabbetlerimle ..TTK

Ülkücü Kadro

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort