DOLAR 28,9253 % 0.07
EURO 31,3024 % -0.53
STERLIN 36,4591 % -0.81
FRANG 33,1180 % -0.42
ALTIN 1.881,46 % -2,22
BITCOIN 1.212.081 5.676

Göktürk Kitabeleri

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Göktürk Kitabeleri

Göktürk Kitabeleri

Kenan Eroğlu

Bu yazımızda yine ünlü tarihçimiz Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu hocanın “Göktürk Kitabeleri” yazısından alıntılar yaparak “Orhun Yazıtları” da denilen “Göktürk Kitabeleri” konusunu bir kez daha hatırlayalım ve bilgilerimizi tazeleyelim.

Göktürk kitabelerinin bulunup okunması batı ilim âleminde büyük şaşkınlıklara sebep olurken bu abide kitabeler bizim toplumumuzda ne yazık ki gerekli ilgiyi pek gördü denemez. Milliyetçi yazar ve hocalarımızın dışında bu konuya eğilmesi gerekenler de gereken önemi göstermedi. Türklük, Türk milleti ve onun yaşayışı, düşünüşü, inanışı ve pek çok konuda geniş bilgiler veren bu kitabeler okullarda ders olarak okutulsa yeridir. 

Atalarımız ve onların inanışları konusunda kısaca “onlar Şamanist” deyip geçtiğimiz inanç sistemlerinin bu şekilde Batılılar tarafından geneli kapsayacak şekilde giydirilmiş bir düşüncedir. Bizim bu şablondan kurtulmamız ve atalarımızın da Zülkarneyn’den beri Hanif olduklarını artık kabul etmeliyiz.

Şimdi ünlü tarihçimiz Kafesoğlu hocamıza kulak verelim.

“… Geçen yüzyılın sonuna doğru Batılı bilim adamları, yüzyıllardan beri meçhulün karanlığına gömülmüş halde duran, Asya Türk Hanlıkları başkenti bölgesinde, Orhun ırmağı kıyılarındaki taşların “esrarengiz” kitabelerini dikkatle incelemeğe koyulmuşlar ve böylece bilimin feyizli ışınları bu mahiyeti belirsiz yazılar üzerine serpilmeğe başlamıştı. Az zamanda başarı kazanıldı:  1893 yılı kasımının son haftasında, bu taşların Türkler tarafından yazılıp dikildiği,  dilinin Türkçe ve alfabesinin de Türk alfabesi olduğu anlaşıldı. İlmin zaferi tamdı.

O tarihte bilim dünyasında hayret ve heyecan uyandıran bu başarıdan üç çeyrek asra yakın bir müddet geçtikten sonra, bugün, Türk yazıtları hakkındaki şu açıklamalar artık umumi bilgiden sayılmaktadır: Yazıtlar Türk milletinin kollarından biri olup VI. Yüzyıl ortalarından başlayarak kuzey Çin’den Karadeniz bölgesine kadar geniş bir imparatorluk kurmuş bulunan Gök-Türklere aitti. Bu yüzden Orhun yazıtlarına “Gök-Türk yazıtları” dahi denildi ve Gök-Türklerin konuştuğu Türkçeyi tesbit eden 38 harfli alfabeye Gök-Türk alfabesi adı verildi. Yazının bazı yönlerden Ârâmî yazısı ile benzerlikler gösterdiği doğru ise de bir bütün olarak orijinalliği, yani Gök-Türkler tarafından ortaya konduğu kabul ediliyor. Bilhassa sırf Gök-Türkçenin fonetiğini tam belirtmek maksadiyle düzenlenen çift harf şekilleriyle, Türk menşeden geldiği en ciddi dilcilerce ileri sürülmüş bulunan birçok harflerin Gök-Türk toplumundaki bilginlerin ilmi gayretleri mahsulü olduğu her türlü şüphenin üstündedir. Esasen adı geçen yazıtlardan en önemlilerinin gramer, uslûp bakımından mükemmel metinlerini hazırlayan da Yoluğ Tigin adlı bir Türk prensidir.

(…)

Kül-Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarınıi 1892 de Fin Arkeoloji Cemiyeti tarafından kopyalarının; aynı yıl içinde Alman menşeli ünlü Rus Türkoloğu Wilhelm Radloff’un (1837-1918) Orhun boylarındaki inceleme gezisinde itina ile aldırdığı fotoğrafların yayınlanması, çalışmaları birden hızlandırmıştı. Yazıtların çözümü ile uğraşan linguistler arasında en hareketlilerinden biri, şüphesiz Radloff’dur. Fakat Avrupa’nın diğer bir başkentinde, Kopenhag’da bu işe ihtirasla sarılan başka bir bilgin daha vardı: Vilhelm Thomsen (1842-1927). Aslında Germen dilleri uzmanı olan Thomsen, aynı zamanda umumi Linguistik ile Ural-altay dil gurubun mensup Fince, Macarca ve Türkçe ile de ilgileniyordu.

Eski Türk imparatorlukları merkezindeki bu anıtların Türk yadigârı olabileceğini düşünen kıymetli bilgin, meçhul metinleri çözmede ekseriya takip edilen usule uyarak, kitabelerde sık geçeceğini tahmin ettiği Türkçe söz ve adları aramakla işe girişti ve ilk olarak, sırasiyle, “Tanrı”, “Kül-Tigin”, Türk”, kelimelerini çıkarmağa muvaffak oldu. Bu üç kelimenin harfleri tesbit edildikten sonra, diğer şekillerin ses değerlerinin tayini ile Türk alfabesinin tanzimi ve yazıların okunması artık kolaylaşmıştı. Büyük bilgin Türk abidelerini aydınlatan harika çözümünü, Danimarka Bilimler Akademisinin 15 Aralık 1893 tarihli toplantısına sunduğu ilmi tebliği ile dünyaya bildirdi.”

Bu ilmi tebliğ ilim dünyasında hayretlerle karşılanmıştı. Türkler, hatta barbar Türkler böyle olamazdı. Avrupa’da devlet yokken, iptidai toplumlar yaşarken, Asya’da hatta tüm Asya’da bir millet kaideleriyle, kurallarıyla, halkıyla, hoşgörüsüyle, devlet idaresiyle, ordusuyla, aile yapısı ile ortaya çıkıyordu. Bu duruma Batılı ilim adamları elbette şaşıracaklar hayret edeceklerdi.

“Hayretle karşılanmanın sebebi ise, bu yazılı anıtların Türk eseri oluşu idi. Demek, Türklerin özel harfleri, kendilerine mahsus yazıları vardı ve onlar, daha 1300 yıl önce, gelişmiş, edebi bir dile sahiptiler. Demek ki, Türkler abideler dikiyor ve o abideler üzerine canlı ifadelerle kaleme aldıkları büyüklerinin hatıralarını Türk nesillerine aktarabiliyorlardı. Demek, eski Türk devletleri Türkçe okur-yazar kitlelerden kurulmuştu ve bunlar, başkentin belli başlı meydanlarına ve geçit yerlerine dikilen bu yazıtları mütalaa ile mana ve maksadı kavrıyarak çocuklarına nakledecek derecede aydın ve kültürlü kimselerdi.

İşte Avrupa bilim muhitini şaşırtan gerçekler bunlardı.

Avrupa’nın o devirde Türkler hakkındaki haçlı artığı düşüncelerini, mesnetsiz ön hükümlerini temelden sarsan bu yazıtlarda daha neler yoktu ki…

Eski Türk sosyal bünyesi, Türk devlet teşkilatı, imparatorluğa bağlı Türk ve yabancı kavimler, kağanlık müessesesi, Türk hâkimiyet telakkisi ve fütuhat felsefesi, kahramanlıklar, zaferleri eski Türk toplumunda ekonomi, kadının yüksek yeri, anne sevgisi, eski Türk dini, Tanrı, ölüm, aşk v.s… hepsi, fikir silsilesi halinde burada yer almıştı. Bir milletin maddi güç ve moral durumunu, telakki ve temayüllerini bu kadar açık, bu kadar ince bir şekilde dile getiren bir anıta Orta çağlarda seyrek rastlanır.

Gerçekten yazıtların okunuşu Türk tarihine bakışı değiştirmiştir. Türk milletine karşı saygıyı artırmıştır. Denilebilir ki, 1893 senesi Türk milli tarih ve kültür araştırmaları bakımından kesin bir dönüm noktası olmuştur. O zamanlardan beri türlü açılardan yapılagelen incelemeler Türklüğün zengin ve haşmetli mazisini gittikçe çoğaltan yeni, parlak sahifeler eklemektedir. Mesela elde edilen umumi neticelerden biri de şudur: Eski Türk kültürü Avrupa ve Asya topraklarının bozkırlar bölgesinde yüzyıllarca hâkim rol oynamış ve doğrudan doğruya Türkçe, hiç olmazsa VI – XIII. Yüzyıllar arasında, orta Avrupa’dan Büyük Okyanusa kadar uzanan Evrazya kıtasında, rakipsiz kültür dili durumuna yükselmiş ve Türk yazısı da bu geniş coğrafyadaki kavimler tarafından kullanılan müşterek alfabe olmuştur. Zira Macaristan’la Vladivostok arasındaki sahada çeşitli malzeme üzerinde rastlanan “esrarengiz” yazıların Orhun alfabesi ile yazıldığı ve çoğunca Türkçe ibareler olduğu meydana çıkmıştır.

Şimdi daha iyi görülmektedir ki, Türkler orijinal bir kültürün yaratıcısı, töreye bağlı, hak ve hukuka saygılı; eşitliğe, sevgiye ve iş birliğine dayanan bir cemiyetin temsilcisi; insani düşünceli, kudretli, siyaseti olgun, fikren gelişmiş, bağımsızlığı seven, milli duygusu yüksek, vatanperver, çalışkan bir millettir. Zaten Türkleri yeryüzünde binlerce yıl efendi millet olarak yaşatan bu meziyetleri değil midir?”

İbrahim Kafesoğlu, “Bir Yıl Dönümü”, Türk Kültürü dergisi, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü yayını, Ayyıldız matbaası, Ankara Kasım 1962, Yıl:1, sayı:1 S:29-31

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort