DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Proğramında Konuştu

Yayınlanma Tarihi :
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Proğramında Konuştu

Sayın Devlet Bahçeli’nin Ülkücü Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yapmış oldukları konuşma.

Muhterem Ülküdaşlarım,Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bugün manevi bir görevi saygı, şükran ve duayla yerine getirmek üzere 

toplanmış bulunuyoruz.

Türk tarihine mühür vuran, Türkiye’nin bir dönemine mübarek mücadeleleriyle 

imza atan kahraman şehitlerimizi Fatihalarla, Yasin-i Şeriflerle anıyoruz.

27 Mayıs 2011 yılından beri Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nda buluşuyor, 

tüm şehitlerimizin muhterem hatıralarını hep birlikte paylaşıyoruz.

Burası bir hilal uğruna can veren, ülküleri için ölüme meydan okuyan, dünyevi ve 

nefsani arzulara ödün vermeyen Ülkücü şehitlerimizin anıtlaştığı kutlu bir mekândır.

Vatanımızın her köşesinde sere serpe yatan dava şehitlerimizin aziz ruhları, aziz 

emanetleri, yüksek erdem ve mirasları burada simgeleşmekte, burada toplanmaktadır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket şehidine ve şühedasına, geçmişine ve geleneğine, 

köküne ve öz değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve saygılıdır.

Bizi biz yapan hasletlerden birisi de maziye duyduğumuz vefadır.

Geçmişini unutan, geçmişine yüz çeviren, geçmişle yollarını ayıran insan ya da 

toplumların geleceği belirsiz, iddiaları bulanıktır.

Dün, bugünün temeli ve çimentosudur.

Bugün ise geleceğin yeşerdiği vahadır.

Biz umutla ileriye, özlemle de geriye bakıyoruz.

Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir 

geminin durumuna hiç düşmedik.

Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden 

ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik.

Her biri bir anıt olan, her biri bir destan gibi tarihe mal olan Ülkücü şehitlerimizin 

ömürleri bu ifadelerime şehadet etmektedir.

Ülkücülük vatan ve millet sevdasında erimektir.

Ülkücülük iman ve ahlak mücadelesinde doruklara tırmanmaktır.

Ülkücülük hak ve hukuk kavgasında öne çıkmak, milli ve manevi değerlere 

yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmaktır.

Ülkücü ise; ülküsüyle anlam kazanan, ülküleriyle karmaşa ve kaosa direnen, daha 

yerinde bir tabirle meselelere çözüm ve teklif getiren sorumluluk şuurudur.

Ülkücü hiçbir zaman çağının kalıplarına sığmamış, hiçbir zaman döneminin kısır 

döngüsüne hapsolmamıştır.

Çıkar vaatleri bir yana; tehditler, tuzaklar, hain saldırılar, kurulan darağaçları 

Ülkücüyü yolundan caydıramamış, duruşundan koparamamıştır.

Çünkü Ülkücü hakkın ve haklının hizmetkârıdır.

Çünkü Ülkücü Türk ve İslam’ın gönüllü neferidir.

Çünkü Ülkücü doğrunun ve doğru olanın yanındadır.

Çünkü Ülkücü dürüstlüğün ve düzgün bir hayat tarzının bizatihi kendisidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türk milletinin ruhunda serpilmiş, sinesinden 

doğmuştur.

Elbette aziz milletimizin tüm değer ve özellikleri bizim varlık ve anlam 

kaynağımızdır. 

Bu kaynağı kurutmak, bu kaynağı lekelemek, bu kaynağı kesmek isteyen kim 

olursa olsun 45 yıldır karşımızdadır.

Millet aleyhine sinsi teşebbüs ve tahriklerin bizim nezdimizde geçerliliği, 

masumiyeti asla yoktur ve olmamıştır.

Türkiye’nin milli bekasını, Türk milletinin milli varlığını aşındıracak, tartışmaya 

açacak her ideoloji, her siyaset, her önerme, her plan bize yabancı ve aykırıdır.

Bu itibarla yıllardan beri, kötü niyetlilere karşı tutumumuz değişmemiştir.

Türklüğe ve İslam’a kin ve garezle bakan, istismar ve inkârla yaklaşan çevrelere 

tavrımız başkalaşmamıştır.

Bizim durduğumuz nokta Türk milletiyle aynıdır.

Talep ve beklentilerimiz Türk milletiyle birebir örtüşmektedir.

Zira Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türk milletinin aynası ve aynısıyla yansımasıdır.

Biz yarım asra varan mücadelemizi; parlak kavrayışlar, umut dolu dilekler, 

imanlı haykırışlar ve yürekli çıkışlarla süsledik.

Tutarlılığımızı bozmadık, sözümüzden dönmedik.

İhlaslı ve inançlı Ülkücü hayatlarla Türk-İslam âlemine mesaj verdik.

 Vatan, millet ve bayrak hassasiyetimizden en ufak gedik, kafa karışıklığına 

neden olacak en küçük taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Ne mutlu bizlere ki, Türk-İslam ülküsünü kendimize rehber yaptık.

Aslımızdan ve ana fikrimizden ayrılmadan; sürekli değişen, sürekli yenilenen, 

herkesi kucaklayan, kaynaşmanın ve kardeşliğin önemine inanan bir bakış açısıyla 

Türk milletini ve Türk devletini kalkındırmaya, büyütmeye, kudretli yapmaya 

azmettik, çaba sarfettik.

Bilinmelidir ki, Türk-İslam ülküsü; kimlikli ve kişilikli yaşamak amacına 

dönük bir medeniyet projesi, demokratikleşmeyi özümsemiş bir gelecek tasarımı ve 

çağdaşlaşmayı hedeflemiş bir diriliş stratejidir.

Bu ülkü 77 milyon Türk vatandaşının ana çatısı, ana harcıdır.

Bu ülkü dünya üzerindeki tüm Türklerin tercümanı, tüm mazlumların sığınağıdır.

Bizim ülkümüz, merhum Ziya Gökalp’in dediği gibi, milletin mazisinden gelip 

istikbaline iten fikir hamlesidir.

Devlet-i ebede müddet ve millet-i ebed müddet bu sayede gerçekleşecektir.

Değerli Ülküdaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Türk milletinin uzun bir tarihi, derin bir kültürü, devasa bir adı vardır.

Bu emaneti geleceğe taşımak ve payidar olmasına katkı vermek bizler için milli 

görevdir.

Türk milleti ilelebet var olacak tarihi ve kültürel bir değerin adıdır.

Büyük milletimiz dünyanın en çetin coğrafyasında, bin yıldır bölünmeden, 

dağılmadan, yıkılmadan ayakta kaldıysa, bu her şeyden önce içinden çıkardığı fedakâr 

nesiller sayesindedir. 

Aynı zamanda bu başarının sırrı kendini feda edebilen, rahata, kolaya, gelip 

geçici heveslere ve bencilliğe kapalı duran soylu dava insanlarının eseridir.

Bizim için hayat, kendi ömür süremizle sınırlı değildir.

Millete bakışımızın esası ve zemini de budur.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin asırları aşan yolcuğunu, üstelik ufuk 

ötesini gören bir vizyonun sonucu olduğunu gayet iyi bilmekte ve kabul etmektedir.

Her Ülkücü öncelikle bu devamlılığı sağlamayı kendisine misyon ve dava olarak 

belirlemiştir.

Büyük davaların da büyük hayal ve hedefleri olan fertlerin omuzlarında anlam 

kazandığı ve yüceldiği bir hakikattir.

Hedefleri büyük olanların zaferleri de büyük olacaktır.

Bize göre, hedefleri sığ ve küçük olanların mensup oldukları toplum ya da millete 

kılavuzluk yapmaları imkansıza yakındır.

Gündelik hayatın açmazları ve tortuları altında kitlelere güç ve enerji veren, ülkü 

ve ruh aşılayan, gerekirse inançları uğruna ölümü göze alan büyük isimler tarihin 

aktığı yatağı değiştirmiştir.

Ülkücü şehitler işte böylesi bir mucizenin, işte böylesi bir insanüstü mücadelenin 

milli kültür, milli tarih ve maneviyatla yoğrulmuş zirve isimleridir.

Vatan ve milletimizi, küresel hesapların çarkında öğütmek isteyenlere itiraz eden 

ve teslimiyete asla yanaşmayan millet evlatları bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze 

can pahasına sahip çıkmışlardır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in içinden sivrilerek şehitliğe yürüyen cesaret 

abideleri bu uğurda her şeyi yapmışlardır.

Nereye gideceğini bilmeyenler için hangi yolun seçileceğinin bir önemi yoktur.

Amaçlarını netleştirememiş ve tayin edememişler için fırtınaya tutulmak adeta 

kader ve kuraldır.

Dününe sadakat gösterenlere, yaşadığı zamanı anlayanlara, gelecekle ilgili büyük 

hedefleri olanlara tarih ve talih her zaman yol açmış, yol göstermiştir.

Ütopya gibi görünen ülkülerini hemen gerçekleştirecekmiş gibi hazırlık yapan, 

mücadele veren, çırpınan, didinen yüreği, vicdanı, terbiyesi ve ruhu kocaman olan 

büyük dava adamları Türk tarihine nam salmış, şan bırakmıştır.

Gururla söyleyebilirim ki, Türk milletinin ülküleriyle ülkülenmiş, dertleriyle 

dertlenmiş, zaferleriyle gönenmiş sayısız gönül, dava ve inanç insanı hem tarih

yapmış, hem tarih yazmıştır.

Ne zaman bir buhran kapımızı çalsa milletin içinden bir ülkü güneşi doğmuş, bir

umut ateşi alevlenmiştir.

Ne zaman vatan sıkıntıya düşse, ne zaman millet sorun yaşasa, kahramanlar

bellerini doğrultmuşlar, ayağa kalkarak ihanet kervanını dağıtmışlardır.

Hamd olsun, Türk milletinin bahtı bu hususta oldukça açıktır.

Şehitlerimiz Türkiye’nin zorlu bir sürecinde gönüllü olarak vatan nöbeti 

tutmuşlar, ‘ha ekmeğini yemişim ha kurşununu’ diyerek örnek ve tarihi bir mücadele 

ahlakı sergilemişlerdir.

Ülkücü şehitlerimiz kendilerinden vazgeçmişlerdir.

Türk milletinin yükselişine, esenliğine, istiklal ve istikbaline varlıklarını hediye 

etmişlerdir.

Bu tarifsiz bir feragat örneğidir.

Vatan şairimiz Mehmet Akif’in, Çanakkale şehitleri için kaleme aldığı muhteşem 

dizeleri bir bakıma Ülkücü şehitlerimiz için de yazılmış gibidir.

Gerçekten de “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni 

tarihe desem sığmazsın” sözü her bir dava arkadaşımızı, gencecik yaşta kaybettiğimiz 

ülküdaşlarımızı tarif etmektedir.

Evet, şehitlerimiz tarihe sığmamış, sığmayacaktır.

Onların kabirleri hepimizin yüreğindedir.

Ve onların mezar taşları ülkülerimizle yazılmıştır.

Eğer, millet namına ve millet için gösterilen fedakarlık engellerin birer birer 

aşılmasını gerektiren güçlü bir iradeyi zorunlu kılıyorsa, bunu Milliyetçi-Ülkücü 

Hareket başarmıştır.

Bu yüksek iradeye sahip olanlara biz “dava adamı”, bu niteliklerin cümlesine de 

“dava adamlığı” adını veriyoruz.

Şunu da unutmamalıyız ki; Ülkücü, durağan, atıl, geride kalmış bir zihniyetin 

takipçisi veya mirasçısı olmamış, olmayacaktır.

Ülkücü, ileriye doğru yol alan millet varlığının devamını ve başarısını hedeflemiş 

bir vizyonun yaşayan aktif bir temsilcisi olmaya karar vermiş iman ve ülkü kalesidir.

Elbette ki bu meşakkatli, çileli, güç bir süreçtir. 

Mücadele, adı üstünde, başa çıkmayı, aşmayı, çatışmayı, uğraşmayı, didişmeyi, 

çekişmeyi göze alabilmiş yüreklerin harcıdır.

Ülkücü Hareket’in muhteşem geçmişi bu liyakata ulaşmış, alnı açık, başı dik, 

vicdanı rahat, yüreği sevgiyle yüklü aziz ülkü şehitlerinin ve kahramanlarının hatıraları 

ile doludur.

Ve onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak, sahip çıksak azdır.

Ülkücüler, milletinin kendilerine ihtiyaç duydukları anlarda ortaya çıkarak millet 

ve vatan sevgisinin imtihanını ölüm ve mahkûmiyet karşısında verebilmişlerdir.

Onları ve mücadelelerini unutmak asla ve asla mümkün değildir.

4 Ocak 1968’de, henüz 22 yaşında bir fidan iken, Ankara’da kaldığı yurdun 

kantininde silahla vurulan ilk şehidimiz Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran’dan, 26 Ocak 

2014 tarihinde Esenyurt’ta şehit edilen Yusufiyeli Cengiz Akyıldız’a kadar verdiğimiz 

ve acısına katlandığımız şehitlerimizi unutmayız, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Şehadet şerbetinden milleti uğruna kana kana içen iftihar isimlerimizi mahcup 

etmeyeceğiz.

Şehitlerimiz tesadüfün sonucu değildir.

Ve onlar inancımıza göre ölmemiştir.

Yüce Kitabımız’da; “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, 

onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz” buyruğu şehitlerimizin sadece fiziken

aramızda olmadıklarına işaret etmektedir.

Şehitlerimiz, Allah nezdinde hazırdır ve diridir.

Cennetin kapıları onlara ardına kadar açıktır.

İnanıyorum ki, Ülkücü şehitlerimizin hepsi şu an bizimle, duaları üzerimizedir.

Hepsinin ruhu aramızdadır, yanıbaşımızdadır.

Cenab-ı Allah Mahşer Günü her bir şehidimizin yüzüne bakabilmeyi bizlere 

nasip ve müyesser etsin.

Vatan ve millet yolunda candan geçen cesaret timsallerini hafızalarımızdan ve 

hatıralarımızdan asla çıkarmasın.

Yine niyazım odur ki, Türk milletine içten ve dıştan ivme kazanan husumet 

çemberini yarmak için bizlere güç ve azim versin.

Zira karşımızda rüşvetten, yolsuzluktan, nefretten ve bölücülükten niyet ve 

yüzleri kapkara kesilmiş suçlular ve suç ortakları vardır.

Bunların saçtığı günah tohumları fitne ve bozgunculuk olarak filizlenmektedir.

Kutuplaşmayla, kavgayla, iftirayla, dedikoduyla yabancı güçlerin taşeronluğuna 

soyunanların oyunlarını bozmak bizlerin namus borcudur.

Kefensiz yatan Ülkücü şehitlerimizin davalarını, sahte kefene sarılıp ölüm 

edebiyatı yapan şeytani heveslere karşı bayraklaştırmak ve devletin ülkesi ve milletiyle

bölünmez bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmak bizim amacımızdır.

Şehitlerimiz boşuna toprak olmadı.

Analar boşuna ağlamadı.

Evlatlar boşuna yetim kalmadı.

Güvence dün şehitlerimizdi, bugün de biziz.

Allah varlığımızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin.

Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, 

Gün Sazak Bey’e ve tüm şehitlerimize, bunun yanında Soma’da kaybettiğimiz 301 

madencimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun.

Rabbim hepsinden razı olsun.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbisstarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayantarafbetsekabetmarsbahisbettiltholiganbetbetebetbetebetparibahisFenomenbetcasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomJojobet JojobetJojobet girişlunabetgaziantep escortgaziantep escortsekabethacklinkgüvenilir slot siteleriholiganbetgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzajojobet güncel girişjojobet girişcasibom girişgiriş jojobetgiriş jojobetgiriş jojobetgiriş jojobetjojobet giriş günceljojobet giriş günceljojobet giriş günceljojobet giriş günceljojobet giriş güncelcasibomjojobet giriş günceltipobet girişgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişmatadorbetjojobetjojobetsahabetcasibom girişmatbetbetparkonwinmatbet girişholiganbetjojobetcasibomjojobetcasibomjojobetjojobetjojobetmeritkingcasibomjojobetcasibomjojobetdeneme bonusuMarsbahisimajbetjojobetjojobet girişmarsbahishacklinkextrabet giriştümbet1jojobet giriş günceljojobet güncel girişjojobet güncel girişjojobet güncel girişjojobet güncel girişjojobet güncel girişjojobet giriş216jojobetimajbetAtaşehir Escortcasibomcasibomjojobet girişjojobetcasibomjojobetjojobetjojobetjojobetmarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişjojobet girişOnwinMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otellerikavbetdinamobetjojobetjojobet girişdeneme bonususahabetelitcasinodeneme bonusu veren sitelercasibomcasibomcasibomcasibomdumanbetjojobetjojobet girişqueenbetcasibom girişmeritkinghiltonbetcasibomcasibomcasibomcasibomjojobetcasibombahsegelsekabetholiganbetjojobetnakitbahismatbetonwinjojobetcasibomjojobetbetkanyontipobetmarsbahiscasibomholiganbetmatbetmarsbahismarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort