DOLAR 32,5038 % 0.08
EURO 34,7826 % -0.12
STERLIN 40,2943 % -1.04
FRANG 35,7169 % 0.28
ALTIN 2.499,53 % 0,61
BITCOIN 2.118.944 -0.734

İslâmiyet’in Dağılma Dönemi

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

Ne yazık ki İslâm tarihçileri, Hz. Muhammed sonrası için önümüze Türk insanının kültürel ve sosyal yapısını çözecek anlaşılabilir eserler koyamamışlardır. Mevcut izahlar aşırı derece kavram kargaşalığına gömülmüş veya âdeta felsefenin derin anlatımları içerisine gizlenmiştir. Bunları anlayabilmek için çeşitli dallarda uzmanlaşmak veya sağlam bir “İlâhiyat” eğitimi almak şarttır. Tek başına dinî hâdiselerin tarihini bilmek meseleyi halletmeye yetmiyor. Yüzlerce ıstılahı çözmek ve bunları anlamlandırarak tarih ile örtüştürmek bir hayli ağır ve herkesin yapamayacağı bir ameliyedir. Arapları ve hatta Farsları çok iyi bilememem ama 1434 yıllık İslâm Tarihi’nin, son 1000 yılında Türk Irkı’nın İslâmiyet içinde pek faal görev aldığını, ifade etmeseler dahi hemen hemen bütün İslâm tarihçileri kabul etmektedirler. Nedense İslâmiyet’in ilk muhatabı Araplar, Türklerin duhulüne çok ehemmiyet vermezken, bunlara dayanılarak yazılan  eski medrese ve yeni akademik çalışmalar da,  Türk tarih bilgisinden  fazla yoksun olduklarından elimizde bulunan çalışmalar pek kuru ve ilgi çekici olmayıp, hatta günümüz insanını bilgilendirici olmaktan çok uzaktadır. Tabii olarak bunların istisnaları vardır, lâkin bir elin parmakları kadar sayıları azdır. Dolayısıyla İslamiyet’i çok iyi anlamayan, ya cami kültürünün  hamaset ihtiva eden bağırıp çağrışıp, hatta ağlatan  anlatımları ile, tamamen Arap tefekkürü taklidi olan güya “Akademik” dar kalıpların içine sıkışmışızdır. Esasında İslâmiyet hâlâ bilgi toplumu olmanın dışında, bilgisayar yerine “rahle tedrisi” ile öğretilmektedir.

Bu sebeple,  son yıllarda ortaya çıkan “Türk-İslâm Sentezi” görüşünün bir türlü ilmî bir izahı yapılamamış, hiçbir şekilde içi doldurulamamış ve bunun sonucu olarak siyasî bir slogan olarak bile özelliğini kaybetmiştir.
Böyle önemli bir tanımı gazete yazıları ve birtakım izafî anlatımlarla tanımlamak mümkün değildir. Esasında “Türk İslâm-Sentezi”, tamamen birbirinden farklı olan Türk ve ilk İslâm toplumlarının sosyal ve tarihi yapılarını sağlam bir analizden geçirip müşterek ve ayrı yönlerini ortaya koymadıktan sonra sağlam sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Şurası bir gerçektir ki İslâmiyet öncesi Türk ve Arap toplumlarının sosyal yapısında, cemiyetin teşekkülünde, barış ve kavga sebeplerinde, kavim ve kabile mücadelelerinde, ”İlâh” anlayışlarında en ufak bir müştereklik söz konusu değildir. Belki yaradılıştan bu yana insanların “İnanç” arayışlarının dışında bir benzerlik de bulamazsınız. Bugün mukaddes terimler olarak takdim edilen bazı Arapça ıstılahların, bu dilin terminolojisinde hiç de iyi anlamlara gelmediğini çok iyi bilmekteyiz. Tabii olarak bunları tekrar edip ortaya dökmek, hele hele şarkiyatçıların bir hastalığı olarak İslâm’a mal etmek son derece yanlış olduğu gibi, Arapların başına kakmak, gözlerine sokar gibi hiddetlenmek de, çok doğru bir ifade şekli değildir. Bunda İslâm’ın hiç kusuru olmadığı gibi Arapların dahi kabahatli olduğunu ima etmek bile yanlıştır. Çünkü böyle kültürel sonuçlar, toplumların ve hele hele fikirlerin isteyerek ortaya koyduğu şeyler değildir.

“Asr-ı Saadet”e kimsenin bir diyeceği yoktur. Şüphesiz ki İslâmiyet de, Hz. Muhammed de ilahi bir gerçektir. Lâkin “Terörizm”in geçerli bir usul halinde benimsendiği “Hûlefa-i Raşidin” ile “Emeviler” devrini çok sıhhatli bir sorgulamaya tabi tutmak şarttır. Halife Ebubekir bir tartışma sonucu, fakat eceli ile ölmesine karşılık son üç Halife katledilmişlerdir. Hz. Ömer Hristiyan veya Zerdüşt (644), Hz. Osman kendi evinde bir gurup asi (656), Hz. Ali ise Küfe camiinde namaz kılarken bir “Harici”(661), tarafından öldürülmüşlerdir. Bu hareketlerin İslâm’da “Terör”ün metot olarak seçilmesinden başka ne anlamı vardır? Bugünkü Kaide’den ne kadar farklıdır? Geçmiş zaman terörizminde genellikle İslâm’ın muhatabı Arapların dışında hiçbir İslami unsur müdahil olmamıştır.

Osman’ın zamanında Cemel ve Sıffîn Savaşları, bize ne anlatmaktadır? Bu savaşların bir sonucu olarak “Tahkim” nedir? “Tahkim” güya Hz. Ali ile Muaviye’nin “İtidal”de anlaşmasıydı. Fakat durmak bilmeyen ve tamamen İslâm’ın dağılmasına yönelik hile, desise, çarpıklık Emeviler iktidarı ile tamamen yok oluşun alâmeti, işareti olan “Arap Irkçılığı”nın tezahürü ile sonuçlanmıştır. Hz. Ali’nin “Tahkim”e uymak ve itidalli davranış sergilemesine  karşılık silâhla karşılık vermenin şart olduğunu savunan ve adına “Haricilik” denen görüşleri de, şüphesiz aynı pencereden görmemiz lâzımdır. Aynı zamanda ortaya çıkan “Sebeiyye” ise ilk “ŞiΔ görüşleri doğurmuştur. Böylece bunların karşısında “Sünnilik” kendiliğinden oluşmuştur. Meselenin bu yüzünü görürsek, gerçek “Sünnî” Muaviye değil, Hz. Ali’dir. Bu kıyas yolu ile ortaya çıkmış bir görüş değil hakikatin ta kendisidir.
Ne yazık ki o zaman Arap Müslümanlarının çoğuna bunu kabul ettirmek mümkün olmamıştır. Şimdi de  “Sünniler”in Muaviye taraftarı olduğu sanılarak lanetlenen Muaviye’nin oğlu Halife ”Yezid”in şahsında, Emevi ayrılıkçılığı ve sapıklıkları çok büyük bir hata olarak “Sünni İslâm”a mal edilmektedir.

Muaviye zamanının ilk ayaklanmaların bir kısmı, her ne kadar “Hariciler” tarafından ortaya konmuşsa da, sonraki yıllarda başta “Kerbelâ Faciası” olmak üzere  İslâm’ın  dağılmasına yönelik hareketlerin tamamı “Şiilik” ile alâkalıdır. ”Şiâ” içerisinde “Tevabbun-Mürcilik-Keysaniyye” gibi fırkalar da o devrin ürünüdür. Benzer Harici veya Şiî daha bir sürü Arap Fırka sayabiliriz. Dolayısıyla Hulefa-i Raşid’in devri dâhil Emevi Hilafetinin sonuna kadar (750) İslâmiyet’in tam bir dağılma süreci yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Emeviler devrinde, bugün “Sünni” olarak adlandırılan zümrenin çok hareketli olduğunu göremiyoruz. Zaten terörizm ve ayrılıkçı hareketler, Müslümanları tefekkür bazında bölmeyi ve birbiri ile çarpıştırmayı başarabildiği iddiaları, sadece bir varsayımdan öteye gitmez. Aklı başında bir din adamı ne kadar “Sünni” olursa olsun, mutlaka “Şiilik”in bir köşesinde vardır; ne kadar Şii olursa olsun kesinlikle Sünni bir yanı bulunmaktadır. Yazık ki Arap Irkçılığı hâkimiyetinde bundan başka gönüllerimizi ferahlatacak tespit yoktur.

Türk Irkı üzerinde yaygın bir İslâm Mezhebi olan “Hanifiliğ”in kurucusu olan İmam-ı Âzam’ın (699-767) hiçbir şekilde Emevilere meyyal olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi şiddetle karşıdır. Çünkü kendisi bir büyük bir âlim olarak “Arap” dahi değildir. Gerçi Kufe’de doğmuştur ama atalarının Türkistan’da Tirmiz ve İran’da Enbar-Nesa gibi Orta Asya’da Müslüman olmayanların dahi tahsile geldiği,  özelliği olan bir bölgede yaşamış olduğu iyice bilinmektedir. Yaş sırasına göre diğer Sünni İmam Malik (711-795), Yemenli Arap bir ailedendir. İmam Şafii (767-820),  Arap Kureyş kabilesindendir. İmam Hanbel ise (780-855) Arap Haşimoğullarındandır. Bunlar yaşadıkları zamanın en büyük İslâm alimlerinden olmaları sıfatı ile hiçbir şekilde “Emeviye” taraf oldukları söylenemez. Dolayısıyla Emevi Halifelerini hiçbir şekilde “Sünni” imamlar olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Tabii olarak küçük ayrıntılar ve istisnalar bu çizgiyi ortadan kaldırmaz. Bu devri İslam’da tam bir terörizm devri olarak adlandırıp bu şekilde çalışmamız gereklidir. Orta Asya’da Maveraünnehr gibi İslâmiyet’e yeni giren bir takım Türk ve Tacik unsurlarda Emevi yanlısı görüşler olsa da, sonradan “Cehmiyye” gibi Şii cereyanlara kapılmışlar fakat netice olarak bugünkü gibi Emeviye ile alakası olmayan “Sünni” İslâm’da  demirlemişlerdir. Hiçbir görüşe katılmayanı ve akıl ile yol arayan “Mutezile”yi bile aynı şekilde değerlendirmek sanırım çok doğrudur.

İnşallah bir gün de Türklerin duhul ettiği Abbasiler dönemine böyle bir makale boyutunda çalışırız. Tabii olarak bunlar bizim şahsi görüşlerimizdir. Hiç kimseyi ve hiçbir kurum ile “Fırka”yı da bağlamaz.

Esen kalın.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahisBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort