DOLAR 31,0708 % 0.17
EURO 33,6790 % -0.05
STERLIN 39,4560 % 0.03
FRANG 35,2677 % 0.06
ALTIN 2.032,57 % 0,77
BITCOIN 1.605.665 -0.394

Milliyetçiliğin Kürt Dönemeci

Yayınlanma Tarihi :
Milliyetçiliğin Kürt Dönemeci

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Türk Devleti bünyesinde yeni bir organizenin adıdır. Aslında 1071’den beri gelen sistemin “Milliyetler” politikası hiç de eskimiş değildi. Bu coğrafyada menşei ve kimliği ne olursa olsun Haçlı Savaşları ve Türk Moğol’u istilâlarına karşı, insanlar Türk Devlet şemsiyesi altında canla-başla mücadele etmişlerdir. Kıpçak’ta;  Moğolların “Siz de Türk’sünüz biz de Türk’üz” şeklindeki oyunlarına Anadolu’da aldanan olmamış ve buranın Türklerden önceki ahalisi ve Müslüman olmayanlar istilâcıların önüne atılmamışlardır. İşte Anadolu’da Türklük budur ve İmparatorluklar devrinde hiçbir şekilde böyle doğru bir hareket şeklinin zararı da görülmemiştir. Bir takım insanların soy-sop icat ederek meseleyi “Devşirmelik” gibi başka mecralara çekmelerinin de, Türk Düşüncesine hiçbir faydasının olmadığı anlaşılmıştır. Bu görüşlerin, Anadolu’nun “Mozaik” oluşu gibi  bilgisiz görüşlerle de ilgisi yoktur.

Osmanlı’nın 1918 itibariyle tarihten çekilmesiyle, dünyada da imparatorluklar devri sona ermiştir. Bunun yerine Avrupa’nın tamamında olduğu gibi “Milli devlet” esasına dayanan Cumhuriyet ve ardından da demokratik idareler benimsenmiştir. Elbette Türkiye’de de, yeni idarenin de kendini bu yeni devlet şekline göre yenilemesi ve her hususta yeni politikalar kullanması gerekiyordu. Mustafa Kemal’in Cumhuriyet idaresi, hiçbir şekilde devletin aslı ve istikameti ile katiyen oynamamıştır. Mesela, 1000 yıldan beri devletin ve milletin yüzünün dönük olduğu “Batı” hedeflerinden hiçbir şekilde sapılmamış, dolayısıyla Osmanlı’nın da, 600 yıldan beri benimsediği politikaların değiştirilmesi gibi bir yola gidilmemiş ve ezeli rakip Rusya gibi komşuların maceraperestliğine iltifat gösterilmemiştir. Aslında şöyle dikkatlice düşünürsek,  “Cumhuriyet İnkılâbı” hiçbir şekilde geleneksel Osmanlı Devlet idaresinin ana iskeletine ve ruhuna dokunmamıştır.

Lozan’da, Türkiye’de “Müslüman-Gayri Müslim” şeklinde iki millet olduğunu önce Avrupalılar söylemiş ve kabul etmişlerdir. Şimdi bizim Başbakan’a 36 etnik unsur aklını veren de bunlardır. Demek pişman olmuşlar; karşılarında da, Türkler gibi idarecisini seçemeyen insanları buldukları için bal gibi yutturmuşlardır. Gerçekten bugün bile Avrupa’da, hatta dünyanın birçok yerinde “Türk” ve “İslâm” deyimleri birbirini çağrıştırır. Bu sebeple “Lozan”ın görüşü hiç de yanlış değildir. Onun için sanıyorlar ki, Cumhuriyet idareleri kasıtlı olarak ve bir jenosit uygulamak için “Kürtler”in Türk olduğunu ilmen iddia etmiştir. Birçok âlim budalası da, yazar-çizer takımı da aynı şeyi ifade ediyor. Yine yanlışlık yok; bugün bile Güney Doğu Anadolu’da Kürtleşen Türk olduğu gibi, Türkiye’nin her yanında Türkleşen Kürtleri saymakla bitiremeyiz! Yani bunları hep devlet mi yaptı? O zaman Güneydoğu’da Türkmenlerin Kürtleşmesine neden engel olmadı? Güneydoğu’nun dünkü ve bugünkü yapısı arasında derin uçurumlar var? Yani bunu devlet mi yaratmış? Cumhuriyet rejiminin bu işleri tezgâhladığını söylemek ve buna inanmak için gerçekten ya akılsız yahut da “hain” olmak lâzım! Şu anda güneydoğuda 1 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunların erkekleri ve kadınları ile, Kürt erkek ve kadınlarını ayrı ayrı kafeslere mi koyacaksınız? 10 yıl sonra birçok Kürt aile Arapça, birçok Arap aile de Kürtçe konuşacaktır! Böyle bir sosyal ve kültürel istikbalden dönmek mümkün mü? Arap’ın elinde bir şey yok! Şu akılsız bir avuç Kürt fanatikleri, hemen yasak koyarak kanlarını bozdurmasalar bari!

Mustafa Kemal’in Cumhuriyetini, Anadolu’da hangi kökten ve hangi menşeden gelirse gelsin, hangi din ve mezhepten olursa olsun bu ülkenin insanları bir idare şekli haline getirdi. Dikkat ediniz, bugün bile fanatik ve akılsız olmayan her Türk vatandaşı,  Mustafa Kemal’e minnet duyar. Son yılların Atatürk aleyhtarlığını, fırsatı ganimet bilen “Siyasi İslâmcılar” yarattı. Elbette, özellikle Atatürk dönemi için Cumhuriyet idaresinin sorumluları, Türk Milliyetçileridir. Bu ülkede anayasa ve yaratılışın tabii yasalarına göre kabul edilecek isim ne olursa olsun, herkesin aynı ve eşit haklara sahip olduğunu kabul etmenin neresi yanlıştır? Daha doğru tabirle  herkese “Türk” demek ne gibi bir eşitsizlik yaratmaktadır? Aksine, eğer  “devlet” güç demekse bu gücün herkese ait olduğunu kabullenmek demektir. Demek ki Türk devleti ve Türk Milliyetçileri’nin Kürtlerin Türk olduğunu söylemesi, hatta bazı Türkmenlerin Kürtleştiğini ilim konusu yapması “İslâmcılar”ın da desteği ile demek ki yanlışmış! Gelinen nokta budur.

Artık Kürtlerin Türklüğü gibi bir konunun, ilmi de olsa siyaset karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçi insanlar aynı şekilde yerli yerinde oturuyor ve halklar arasında da en ufak bir mesele olmamış ve maraza çıkmamıştır. Tıpkı yüzyılların halk nezdinde  Alevi ve Sünniliği gibi.. Ama ne yapalım özellikle toplumsal olaylarda her şeyi olduğu gibi kabul edip buna göre siyaset ve çözüm üretmek mümkün olmadığına göre, “Yönlendiren Realite”ye göre çareler bulmak zorundayız. İşte şu anda Türk Milliyetçileri’nin en büyük handikabı budur. Devlet, iktidarı ve çoğunluk muhalefeti ile  Kürtleri ayrı bir  millet olarak görüyor. Esasında politik çıkışlar bir yana bırakılırsa dünyanın hiç de siyaseten böyle bir eğilimi yoktur. İşte, 100 yıllık Ermeni dâvâsı, işte dün Esad’ın gitmesini isteyen ABD, örneklerinde olduğu gibi. Elbette vatan toprağının her karışına sahip çıkmak ve buralarda toplantılar etkinlikler yapmak, doğudaki insanın batı etkinliği hakkı kadar, batıdaki insanın da doğu etkinliği hakkıdır. Fakat buralarda ne söyleyeceğiz, vatandaşa ne mesaj götüreceğiz, eski söylemleri mi tekrarlayacağız, yoksa kafanızda yeni şeyler var mıdır? İşte esas mesele budur. Devlet kabulünden sonra,  eski görüşlerde ısrar etmek insanları gülünç duruma düşürür.

Şu Kürt liderlerin “Ermeni” menşeli olduklarına dair siyasi çıkışlara da karnımız doymuştur. İlim olarak bu işi çalışabilirsiniz, bunun şık olmayan tarafı yoktur. Lâkin siyasete uyarlamazsınız; uyarlasanız da temcit pilâvı gibi her gün tekrar edemezsiniz. Yok mu başka sermayeniz! Bugünkü Türkiye’de yaşayan insanlar,  bir İmparatorluktan çözülmüşlerdir; imparatorluklar tabiatı itibariyle “Unsurlar”dan oluşur. Yani Kürt liderlerden bir veya bir kaçının, bir veya iki tarafı vaktinde “Ermeni” den geliyorsa bunun kusur neresindedir? İnsanların böyle bir şey elinde midir? Siyasi bir topluluk olarak Kürtlerin içinde veya başında “Ermeni” asıllı insan var da, diğer gruplarda, mesela “Milliyetçiler” arasında yok mu? Varsa bu suç mu veya ayıp mı? Yani Türk Milliyetçisi olmak için ille de “Türk” orjinli olmak mı gerekiyor? Sonra bu orijinin ölçüsü, endazesi nedir, anlatır mısınız? Ben böyle iptidai bir anlayışın taraftarı olduğunu sanmıyorum! Eğer varsa o zaman kendinin neslini sorarlar! İnanın çok bozuk çıkacağından şüpheniz olmasın!

Dolayısıyla “Ermeni” de deseniz, katil de deseniz bugün Kürt siyaseti, hangi sebeple olursa olsun liderlerini benimsemiştir. Seversiniz sevmezsiniz, suçludur suçsuzdur, bunlar çok ayrı meselelerdir. Elbette sizin liderinizi de onlar aynı şekilde görecektir. Tenkit edebilirsiniz, yolunun yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz ama onun arkasından giden insanları engelleyemezsiniz!

Yakın zamanda bir yazımda geçmişti; ”Suriye’de Arap Milliyetçiliğine saygılı olmak”. Tabii olarak Arap da, Türkmen’in bu hakkına razı olacak. Tenkit eden dostlarımız oldu, ”İki milliyetçilik bir arada olur mu” diye.. Bu benim fikrim; bana göre olur. Kişi kendini hangi soy ve boydan veya milletten sayıyorsa varsın onu sevsin. Bunun kime ne zararı olur? Dilini, kültürünü, dinini, geleneklerini, geçmişini hülâsa, geçmişini, her şeyini sevsin! Mahzuru mu var? Yanlış olan bu eğilimlerin çatışmasıdır. 1000 yıldan beri Anadolu’da halklar arasında böyle çatışma gösterilemez! Zaten coğrafyadan kaynaklanan ve kaynaşmaya dönüşen  dilin dışında bir sürü müşterek olduğu, diller arasında da,  iki toplumda da kullanılan %50’nin üzerinde bir birliktelik mevcuttur.

Türk Milliyetçileri’nin “Kürt” işini adam akıllı düşünüp karar vermenin ve bir reçete ortaya koymanın zamanı geçmektedir. Popülist çıkışlar ve sert söylemlerle meseleyi halledemeyiz. Dini yaklaşımların da şimdiki şovenizmi hortlattığı gir gerçektir. Abdullah Öcalan da dâhil, bugünkü Kürt liderlerin tamamı  “lâik” düşünen insanlar. Bu kadar acı tecrübelerden sonra  işin “Militarist” yollarla halledilemeyeceği anlaşılmış olmasına rağmen  devletin de,  iktidar baskısı ile suçluluk kompleksine girmesinin hiç anlamı yoktur. Çünkü herkesin kabul edeceği gibi devletin görevi öncelikle kendini ve insanını korumaktır, bu sebeple hiçbir şekilde kabahatli olamaz.

Esen kalın.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort