KAŞIKÇI

Ali BADEMCİ

GEÇMİŞ VE GELECEK

Bu haber 12 Ocak 2018 - 11:32 'de eklendi ve 122 kez görüntülendi.

 Ali BADEMCİ

           alibademci@gmail.com

 

Şartlar ne olursa olsun, siyaset nerede bulunursa bulunsun,  geçmişten aldığımız derslerle yeniden bir gelecek yaratmalıyız! Bilgili, donanımlı, tam eğitimli nesiller yetiştirmeliyiz! En önde gidenlerimiz milliyetçiliği tarif edemezken 12 Eylül’ün eğitimsizleri ne yapsın? Artık hamaset, yiğitlik, kabadayılık fobisini aşmalıyız! Elbette yiğide çok ihtiyaç var, fakat bu avantajı  düşüncede kullanmalıyız! Hiçbir kimse veya hareketten geri kalmış değiliz; o fikirlerin modası geçer de  “varoluşumuzu” nasıl dışlarız! Yapacağımız şey yaradılışı “ebed-müddet” anlayışı içinde güçlü ve varlıklı yaşayışa çevirmektir.

 

GEÇMİŞ VE GELECEK

 

Evvelki gün “Hâtırâlardan” başlıklı bu sütûnlarda  bir yazı yazmıştık; gördüğü okuyucudan ziyâde bir hayli müdâhil olanlar oldu! O sebeble birden bire bizleri o ihtişam geçmişine götürdü! İlginçtir ki o zaman ana karnına bile düşmemiş  o âilelerin çocuklarından da bir hayli mesaj aldık! Yine söyleyelim ki bu yazı da siyasi bir yazı değildir; nostalji veya geçmişe özlem olarak değerlendirebilirsiniz! İsterseniz bu yazı üzerine siyaset binâ edebilirsiniz; bu sizin bileceğiniz iş! Lâkin yazının siyasi hareketin kurumsal duruşuna destek olmadığını bilhassa  bilmelisiniz; çünkü bu safhaları çoktan aşmamız  gerekiyor! Çünkü yine bizleri kandırmak için  sırada  büyük bir iştaha ile bekleyen  mecnunlar var! Biz aşamadıysak da  neslimiz olan yeni kuşaklar bu durumu mutlak olarak  geride  bir hâtırâ olarak bırakmak zorunda! Aslında bizim siyaset hareketi son 20 yılda hiçbir şey yapmadı; kökler eskiden ve bizlerin âilelerinden destekle ayakta duruyor; hemen hemen yeni bir şey veya misyon yok! Onun için kederlenmeyin, hayıflanmayın, mutlak olarak büyük ve aşılmazlar sizlersiniz! Bizim yüzümüzden batacaksa batsın bu dünya, içinde bizler olmadıktan sonra!

 

12 Eylül jenosidinde siyasileri bir kenara bırakın, çoğu tesadüfî veya siyasette bir yer kapmak için  içimizde bulunanlardandı! Yıllar sonra bunlardan ve tepede bulunan  birisi “Wikipedia” dünya ansiklopedisine  kendisinin “ Abaza asıllı Türk gazeteci ve siyaset adamı” olduğunu yazdırmadı mı? Sizden yazan olmadığı için,  bu gibileri çok okudunuz da, sizin çocuklarınız sizleri aştığı halde o namerdin yavrusu  Mustafa Kemal iftiracılığı ile ün yaptı; lâkin  15 Temmuz karanlığında  cehennem oldu gitti! Ve o adam da hayalinde olan gazete sütûnlarına oturduktan sonra  fikir ve eylem  misyonumuz Enver Paşa’ya “Yunan İstiklâlcisi” deyip çıktı!

 

O yılları düşünün; bir coşkulu hareket var, ilmî var, âlimi var ama  yazanı çizeni yok! Hâlâ öyle değil mi?  O kuşaktan  jenosid hücrelerinde   belki de en yaşlı bendim ki henüz otuz beş şiirine dört yıl vardı! Şimdi yaş 69, seneye yetmiş! Acı, tatlı, fakat zorlu yıllar, ne de çabuk geçmiş’ Fakat değişmeyen bir şey var; ülkücünün açlıkla terbiyesi! Bunu devlette “Türk görülmek istenmiyor” diye de düşünebilirsiniz! Hani o “Bekaa” meselesinin bahanesi! Derine gidersen Sultan Sencer ile başlayıp Baba İlyas’dan geçen  ve şu bizim “Aşiret İmparatorluğu”nda da  devam eden gelenek! Dünyada Türk insanının yarıdan fazlası gizli veya açık “Heteredoks” Müslüman, lâkin hâlâ  geçerli  ilmihalimiz  “Ortodoks” İslâm! Ne kadar tuhaf değil mi? İşin ilginç yanı koltukta başkaları da otursa, hâlâ o bayrağı bizler taşıyoruz!

 

“Geçmiş” ve “Gelecek” toplum hayatında iki önemli öge! Her şey bu iki oluşum arasında doğar, büyür, gelişir; tıpkı bir ağaç misali! Bu iki mefhumla izah edilemeyen ne tarih, ne coğrafya, ne sosyoloji, ne kültürün hiç anlamı olmaz! Yaşadığımız geçmişi ancak  yaşayacağımız gelecekte  fark ederiz! İşte o geleceğe hazırlıklı ve donanımla gidersek  mutlak olarak başarılı  oluruz! Ülkücü harekette bizler bu sosyolojik döngüyü yakalayamadık! Çünkü  şartlar ne olursa olsun  milyonu aşan bir militarist hareketin  düşünceye dönüşmesi ve  olgu yaratması kesinlikle çok zordu!  Uzun yıllar içeride kalanların  “Yusufiye-Taşmedrese” adlı oluşumları da işte böyledir ve gerçekte  ülkücülüğün fikri alt yapısı ile  hiçbir ilgisi yoktur; işte “Menzilcilik” ve sonradan “Hizmet Hareketi”         gibi! Elde ne var, sıfır! Ne camidesin ne de kilise de!

 

İslâm kurgusunu  kafamıza yerleştirebildik mi, asla! Medrese tutkunlarımız bile  adam gibi “gusül” bilmez! Din,  ne “Allah’la kul arasında”, ne de “Her koyun kendi bacağından asılır!” Ülkücülük bul karayı al parayı kâbilinden ne “Nakşi” halkası olan  “Türk-İslâm” sentezi, ne de kimlik problemi olan sahte “Alperenciler”in  “Anadolu mozaiği!” Ülkücülük  Gökalp ideolojisindeki gibi “Geçmişten gelen gelecek!” Bu görüş üzerine  hangi  ilmi kuralları koyabildik de  bir sosyoloji  ifâde edebildik! İşte asıl mesele budur? En mülâyim arkadaşlarımız on yılda üniversite bitirdi,  bizden bildiğimiz hocalar “Aman şu hocaya yaklaşmayın” şeklindeki tamamen yetersizlik ürünü algılarını bize aşıladılar; güya “marksist” diye sosyoloji yapan hocalardan nasiplenemedik! Çünkü o muzır güç  bizlere  “marksizm”i  “komünizm” olarak  göstermişti; çok sonraları  bu olgunun  bir “sosyoloji” olduğunu öğrendik!

 

Görülüyor ki 12 Eylül zindanlarının  sadece   okuyamamışları değil biz okuyanları da  düşünce hayatının çok gerilerinde idik! İlmî olup da âlimsiz kalanların yanında  yazacak çok şey oluğu halde ”yazarlar-çizerler” olamadık! Sonradan  yarım kalan diğer okulları da bitirdik ama  neye yaradı? Şimdi merak ediliyor “Neden siyaset yaratamıyoruz” diye!  Bir numaralı adam  “Turan” deyip de  bunun ne olduğunu bilmez, düzgün “Türkçe” konuşamaz, babasının cenaze namazında saf tutacak kadar  “İslâm”dan  haberdar olmazsa  hangi siyaseti ortaya koyabilirsiniz? Bunları kınamak veya tenkid için söylemiyorum, çünkü ülkücüler olarak bir büyük âlileyiz! Durum bu, özeleştiri diyorlar da neden kendimizi eleştirmiyoruz?

 

Mahfillerde bilen de bilmeyen de arkadaşlarımızın soyu sopu ile ilgili dedikodular yapıyor! Böyle bir şey bizim kültürel kimliğimize yakışır mı; veya İslâmî izahı var mı? Türk olmak için böyle olduğunu ikrar etmek yetmiyor muydu? Doğrudur; “E.Durkheim”  Gökalp üzerinden en fazla Türk düşünce adamlarını etkilemiştir; fakat ve netice itibariyle o başka bir kültürün insanıdır! Bizim tarihimizde  “milli devlet” yok; ya federasyon veya konfederasyonuz! O çağlar böyle imiş; şimdi “ulus devlet” çağında  kendimizi neostilize  etmeyecek miyiz? Eğer böyle olsaydı  belki sağ-sol  ve mezhepçilik gibi takıntılara yakalanmayacaktık! Hiç zararı olmasa da imajımız bozulmuştur!

 

Şartlar ne olursa olsun, siyaset nerede bulunursa bulunsun,  geçmişten aldığımız derslerle yeniden bir gelecek yaratmalıyız! Bilgili, donanımlı, tam eğitimli nesiller yetiştirmeliyiz! En önde gidenlerimiz milliyetçiliği tarif edemezken 12 Eylül’ün eğitimsizleri ne yapsın? Artık hamaset, yiğitlik, kabadayılık fobisini aşmalıyız! Elbette yiğide çok ihtiyaç var, fakat bu avantajı  düşüncede kullanmalıyız! Hiçbir kimse veya hareketten geri kalmış değiliz; o fikirlerin modası geçer de  “varoluşumuzu” nasıl dışlarız! Yapacağımız şey yaradılışı “ebed-müddet” anlayışı içinde güçlü ve varlıklı  yaşayışa çevirmektir.

 

Muhabbetle.

Ali BADEMCİ
Ali BADEMCİalibademci@gmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments