DOLAR 28,9227 % 0.05
EURO 31,7511 % 0.16
STERLIN 36,6186 % 0.24
FRANG 32,9150 % 0.16
ALTIN 1.882,92 % 0,64
BITCOIN 1.087.303 0.661

SURİYE SATRANCI

Yayınlanma Tarihi :
SURİYE SATRANCI

Safter TANIK

 

Suriye İç Savaşı; 26 Ocak 2011’de, Mısır’da tırmanan gösteri ve eylemlerden cesaret alan, öteden beri rejime içten içe öfke duyan- kinlenen muhalefetin, Beşşar Esad yönetimini protesto eden münferit gösterileriyle başladı.

15 Mart’ta; Dera’da, toplu gösteriye dönüştü.

Haziran’da; Suriye Ordusu’na mensup 120 askerin, Türkiye sınırına 20 km mesafedeki Cisr eş Şuğur kasabasında öldürülmesiyle tırmandı.

Suriye Ordusu’nun; muhalif şehirleri kuşatarak başlattığı operasyon,  silahlı direniş-muhalefete verilen dış destek ile bir iç savaşa dönüştü.

  1. YıIa girdi, “sonu geldi” derken, çözümsüz hale geldi.     

Bitmeyen; daha ne kadar süreceği, nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir şekle neden dönüştü?

Arap Baharı ile Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) uygulamaya koyan,  yönetilebilir kaos stratejisiyle de sınırları dahil, 22 Ortadoğu ülkesinin yeniden yapılanmasını hedefleyen ABD’deki küreselci iktidarın; Suriye ile ilgili analizi yanlış çıktı.

ABD’nin Yanlış Çıkan Suriye Analizi

Başlangıçta; birçok kişi, Tunus ve Mısır’da olduğu gibi Beşşar Esad iktidarının kısa sürede devrileceğini düşündü. Bunlar, kısa bir süre sonra yanıldığını anladı. Bu hataya düşen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Yanılgının, üç temel nedeni vardı.

Birincisi; Beşşar Esad iktidarının, % 12’lik bir Nusayri azınlığına dayalı olduğu görüşüydü. Oysaki iktidarın; Nusayriler dışında, Dürzi-Hristiyan tabanda da ciddi bir desteği vardı. Bu da toplumun  % 25’i demekti. Ayrıca, laik Sünni kesim ile sistemden nemalanan Sünni ve Kürt grupların desteğine sahipti.

İkincisi; karar almada, Beşşar Esad’ın tek yetkili olarak görülmesi idi. Hafız Esad’ın kardeşi Rıfat Esad’ın, Baas Partisi (Arap Sosyalist Diriliş Partisi) ile El Muhaberat Teşkilatı ve özel birliklerdeki etkinliği fazlaca dikkate alınmadı.

Üçüncüsü ki en önemlisi; önce İran, daha sonra da Rusya’nın aktif bir rol alacağı düşünülmedi.

Rusya ve İran için önemi ne idi? 

Tartus Deniz Üssü, Rusya’nın Akdeniz’deki tek barınma limanı. Hedef tahtasında yer aldığını düşünen İran için ise; İsrail’e karşı bir kozu olan Lübnan Hizbullah’ına yardımda tek geçiş güzergâhı.

ABD’nin hedefi ne idi?

Muhalefetin sözcüsü olan Suriye Ulusal Konseyi; devrimin hedefi, “Beşşar Esad yönetimine son vermek, dini-mezhebi-etnik hakları öne çıkaran demokratik bir sistem kurmaktır” diyordu.

Suriye’de; dini-mezhebi-etnik temele dayalı siyasi bir yapının inşası, aynı zamanda ABD’nin de hedefi idi. Bu da; Suriye’nin üniter devlet yapısından, federal devlet yapısına geçmesinden başka bir şey değildi.

Yumuşak karnı ise bu düşünceyi güçlendiren nedendi.

Yumuşak Karnı

Hafız Esad; coğrafya-Arap dili temeline dayalı, bir millet inşa etmeye çalıştı. Baas Partisi (Arap Sosyalist Diriliş Partisi) ve El Muhaberat Teşkilatı gibi iki güçlü mekanizmayı kullanmasına rağmen, her zaman alt kimlikler, üst kimlikten baskın çıktı.

Milletleşememesinde ise; toplumun azınlığını oluşturan Nusayrilerin, Baas Partisi (Arap Sosyalist Diriliş Partisi) ile Ordu ve El Muhaberat Teşkilatı’nda öne çıkmasının önemli bir rolü oldu. Toplumda var olan güçlü cemaat-tarikat ve aşiret yapısı da buna hizmet etti.       

Türkiye-Suriye İlişkileri İniş Çıkışlı Oldu

Türkiye; Cumhuriyet döneminde, Suriye-Irak’ta cereyan eden olaylara mümkün olduğu kadar karışmamaya gayret etti. Bununla birlikte; iki ülkenin konumu, gelişen siyasi-sosyal olaylar, öyle veya böyle müdahil olmasını gerekli kıldı.

Stratejik Konumu

Suriye; Anadolu’nun Arap Yarımadası-Mısır’a, Mısır’ın; Anadolu’ya, Irak-İran’ın; Akdeniz’e geçiş yolu üzerinde. Bu nedenle; stratejik bir konumda, bunun için de tarih boyunca Anadolu-Mısır-Mezopotamya ve İran’da kurulan devletlerin çatışma alanı içinde yer aldı.

Kısaca; Türkiye’nin, Arap Dünyası’na açılan iki kapısından biri.

İlişkilerin Tarihi Süreci

1919’da, Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in oğlu Kral Faysal; Mustafa Kemal ile bir araya gelerek, karşılıklı destek ve dayanışmayı içeren gizli bir antlaşma yaptı.

1946’da, “ABD ve SSCB’nin” Fransa’ya yaptığı baskı sonucu bağımsız olması ardından, “Hatay’ın Türkiye’ye ilhakını tanımadığını” bildirdi, bunu uluslararası gündeme taşıdı, Türkiye üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı.

Sorun; Türk asıllı Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa’nın, arabulucu olması ile çözümlendi. Suriye; “bundan böyle, Hatay üzerinde bir hak ileri sürmeyeceği” sözünü verdi.

Türkiye; 1947’de, Filistin Meselesi BM’e geldiğinde, Araplar ile birlikte hareket ederek İsrail aleyhinde oy kullandı. Ancak; 1949’da, İsrail’i ilk tanıyan ülke oldu. Bu da;  başta Suriye olmak üzere, Arap ülkelerinde “vefasızlık” olarak değerlendirildi.

1949’da Suriye’de yapılan toprak reformu, Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Türkiye; Türkmenlerin arazilerine el konarak göçe zorlanmasını, bir asimilasyon politikası olarak değerlendirdi.

1957’de; Türkiye-Suriye ilişkisi, kopma noktasına geldi.  

Neden? 

1952’de NATO’ya girmemizle birlikte, A.B.D-İngiltere; Türkiye’den, SSCB’nin Ortadoğu’ya sarkmaması için, Ortadoğu ülkeleri ile paktlar yapmasını istedi.

Bunu, Türkiye için de hayırlı gören Başbakan Adnan Menderes; bir ittifak arayışı içine girdi, 1954’te Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa ile görüşerek düşüncesini açıkladı.

Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa; “ İsrail’i ilk tanıyan ülke olma sıfatı ile Arapların Türkiye’ye sıcak bakmadığını” söyleyerek buna karşı çıktı ise de, 1955’te Türkiye-Irak’ın içinde yer aldığı Bağdat Paktı kuruldu.

Irak’tan sonra Suriye’yi de ittifaka dâhil etmek isteyen Başbakan Adnan Menderes, Şam’ı ziyaret ederek ittifak teklifinde bulundu.  Suriye’nin önde gelen kişileri ise ”SSCB’nin; İsrail ve Batı kadar, kendileri için tehlike teşkil etmediğini” söyleyerek teklifi reddetti.

Başbakan Adnan Menderes’in teklifini, Batı’nın bir tehditti olarak algılayan Suriye; Türkiye’ye karşı Mısır’la bir ittifak arayışına girdi, SSCB ile temasa geçti.

1957’de Suriye’nin; 1946’dan sonra Hatay konusunu ikinci kez gündeme taşıması, gerginleşen ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Türkiye; Suriye’yi bir ültimatom ile uyardı, sınıra askeri yığınak yapmaya başladı.

Türkiye’nin askeri harekâta girişmesinden çekinen Suriye; Mısır’dan askeri destek, SSCB’den de Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

Nikita Kruşçev; BM’de yaptığı sert konuşmada, “Türkiye’nin Suriye’ye karşı askeri harekâta girişmesi halinde, karşısında kendisini bulacağını” söyledi. Akabinde; Türkiye’nin Bulgar ve Sovyet sınırında, askeri hareketlilik gözlendi.

Sorun, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu ile çözümlendi.

İngiltere; Menderes’i, “Suriye’nin Sovyetlere yakınlaşmasına” neden olmakla suçladı, Türkiye; Ortadoğu siyasetinden dışlandı.

Türkiye-Suriye ilişkileri, 1975’te biten Keban Barajı ve devam eden GAP Projesi nedeni ile tekrar bozuldu.

Hafız Esad; suya karşılık, terör kozunu kullandı. Suriye; Türkiye’den Bekaa Vadisi’ne giden-gelen ve burada üstlenen Aşırı Sol ile Ermeni ASALA örgütlerinin güzergâhı, lojistik destek sağladığı bir alan oldu.

Türkiye; Suriye’yi “terör örgütlerine”, Suriye’de Türkiye’yi “İhvan’a” (Müslüman Kardeşler) destek vermekle suçladı.

1980’li yıllarda, topraklarını PKK militanlarına açtı. Burası; PKK militanlarının eğitildiği, Türkiye’ye karşı girişilen eylemlerin planı yapıldığı bir harekât merkezi haline geldi.

Sorun; Ekim 1998’de, Türkiye’nin Fırat-Dicle’den Suriye’ye giden suyu azaltması, askeri müdahale tehdidinde bulunması ve yapılan Adana Antlaşması ile çözüldü.

PKK lideri Abdullah Öcalan, ülkeden çıkarıldı.

Adana Antlaşması’yla taraflar, “terörle mücadelede, işbirliği yapma” sözünü verdi.

ABD; 2003 Irak Harekâtı sonrasında, teröre destek verdiği gerekçesi ile Suriye’yi cezalandırmak istedi.

Türkiye’nin; Suriye’ye destek vermesi, bir nevi arabulucu görevini üstlenmesi, hem Beşşar Esad yönetimi, hem de Suriye halkı üzerinde müsbet bir etki yaptı. Bu da; Türkiye-Suriye ilişkini, sıcak bir ortama taşıdı. Ancak; bu, Suriye’nin A.B.D. baskısından kurtulmayı düşünmesi ile ilgiliydi.

O günün Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e karşı eleştiri dozunu arttırması, Gazze’de ezilen-horlanan Filistin halkına sahip çıkması ise; Türkiye’nin, Ortadoğu’da aktif bir rol aldığı düşüncesini güçlendiriyordu.  

2005’te eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin öldürülmesi, 2006’da İsrail’in Lübnan’a girmesi, Lübnan Direnişi; İsrail ve İran’ı öne çıkardı, Türkiye’nin ağırlığını da sorgulattı.

2007’de Ergenekon’la başlayan, Balyoz ve diğerleriyle devam eden TSK’ya yönelik operasyonlar ile adına “Kürt Açılımı ya da Demokratik Açılım” denilen olaylar; Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) akla getirdi. Bu; aynı zamanda, Türkiye’ye şüphe ile bakan Suriye Yönetimi’nde de düşünülen ve tartışılan olaylar oldu.

Kasım 2010’da Tunus’ta başlayan Yasemin Devrimi, “Ortadoğu’nun yeniden yapılanması” gibi bir konuyu gündeme getirdi.

Türkiye’nin; İç Savaş öncesinde, Suriye’ye bir takım tavsiyelerde bulunması, başlayan protesto gösterilerinde muhalefete arka çıkması ve açık destek vermesi de, Türkiye ile Suriye’yi düşman konumuna getirdi.

İç Savaş Oyunu 

Hükümet güçleri; iç savaşın ilk yıllarında, silahlı direniş gösteren ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) karşısında, Şam’ın banliyösü ve Halep-Hama-Humus-İdlip gibi önemli şehirler ile kırsal kesiminde başarısız oldu, geri çekilmek zorunda kaldı.

İran’ın; Suriye Hükümeti’ne ciddi ölçüde finans ve askeri desteği vermesi, iç savaşın kaderini değiştirdi. İranlı askeri danışmanlar ve Şii milisler ile Lübnan Hizbullah’ının; Hükümet güçleri yanında yer alması ise ÖSO’yu başarısız kıldı. Bu; aynı zamanda, Türkiye’nin başarısızlığı olarak da kabul edildi, Türkiye; Suriye oyununda masa dışında kalan ülke oldu.  

ÖSO’nun başarısız olması üzerine ABD; Musul’u bir anda ele geçirerek sesini duyuran, baskı-şiddet-hızla topraklarını genişleten, önünde durulamaz-durdurulamaz algısı oluşan, efsane haline gelen,  Hollywoodvari şiddet gösterisi-tutum-davranışıyla çağlar gerisini akla getiren, tüm dünyada nefret uyandıran IŞİD ve “Özgürlük Savaşçısı” diye lanse ettiği PKK-PYD gibi iki piyonu öne sürdü.   

IŞİD, ÖSO’daki dağılma ve kendisine katılan ÖSO militanları ile birlikte; kısa sürede, ÖSO’nun kontrol ettiği alanda hâkimiyet sağladı.

IŞİD’in; Irak-Sincar Bölgesi’ndeki Yezidi Kürtlere yönelik harekâtına, ABD ve AB medyası geniş yer verdi, bu nerdeyse bir soykırım olarak değerlendirildi.

PKK-PYD’nin, Kobani’de (Ayn el Arab) IŞİD’e karşı sergilediği direniş; Türkiye’de kalkışmayı anımsatan 2014/6-8 Ekim Kobani olaylarına, Türkiye’nin müdahale için toprak ve sınırını Peşmergeye açmasına, ABD’nin de havadan askeri müdahalede bulunmasına zemin hazırladı.

IŞİD karşısında sıkışan Suriye Yönetimi, Rusya’nın havadan fiili askeri desteğine ihtiyaç duydu. Bu; aynı zamanda, ABD’nin hamlesine hamle ile cevap vermekti. Kırım İlhakı-Ukrayna müdahalesi ile tepki çeken Rusya da bunu bir fırsat olarak gördü.

Yani IŞİD; hem ABD, hem de Rusya’nın hava harekâtına girişmesinin bahanesi oldu.

Rusya; Batı Suriye’deki IŞİD-ÖSO, ABD ise; Kuzey Suriye ve Irak’taki IŞİD mevzilerini bombaladı.

IŞİD’in boşalttığı alanı, Kuzey Suriye’de; PKK-PYD, Kuzey ve Orta Irak’ta ise Barzani güçleri doldurdu. Bu da; bir koridor ile Akdeniz’e açılan, ABD-İsrail menşeli “Büyük Kürdistan Projesi’ni” akla getirdi.

ÖSO’nun başarısız olması ile Suriye sahasında etkinliği kalmayan Türkiye; kendisi hedef alan bu tehlike karşısında, Suriye’deki Türkmen varlığını hatırladı, Hatay’ın güneyinde direniş sergileyen Bayır-Bucak Türkmenlerine destek verdi. Bir Rus uçağının THK’ye bağlı F-16’lar ile düşürülmesi ise; Türkiye’nin, Suriye sahasından tekrar dışlanmasına neden oldu. Türkiye; Suriye sınırında bile, savaş uçağı uçuramaz hale geldi.

Önlenen 15 Temmuz Darbesi, bir hayır doğurdu. Darbe ile kaosun bölgede yayılmasından endişe duyan Rusya-İran, Türkiye’ye karşı olan tutum ve davranışını değiştirdi.

Türkiye; Rusya’nın Suriye’deki hava sahasını açması ile “Fırat Kalkanı Harekâtı’nı” gerçekleştirdi, PKK-PYD’nin koridor oluşturma planına ilk darbeyi vurdu. İdlib’de; güvenlik noktaları oluşturması, “Zeytin Dalı Harekâtı“ ile de Suriye’deki varlığını güçlendirdi.

Türkiye-İran-Irak işbirliği ise; Barzani’nin “Kerkük Planı’nı” bozdu, Barzani güçleri kısa sürede büyük bir bozguna uğradı.

Ne olur?

2014’te, ülkenin % 50’sinden fazla bir alanı kontrol eden IŞİD; bugün Hama ve Deyrizor civarındaki dar alan ile Şam Yermuk Kampı, İsrail-Suriye sınırındaki Kunaytra Bölgesi’nde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Seçkin kadrosunu ise Afganistan-Yemen gibi ülkelere gönderdi.

ÖSO’ya bağlı grupların kontrol alanı; Suriye-Ürdün sınırındaki Badiye hattı, Şam yakınındaki Doğu Guta ve İdlib ile sınırlı. 18 Aralık 2017’den bu yana da, İdlib-Halep hattındaki alanın yarısını kaybetti.

PKK-PYD; en karlı çıkan, Suriye Yönetimi’ni de derinden düşündüren bir örgüt oldu. Zira Suriye’de her ne kadar % 6’lık bir Kürt nüfusu var ise de, PKK-PYD ülke toprağının yaklaşık üçte biri ile doğal kaynakların (Baraj, su, tarım alanı, petrol, doğalgaz) % 70’ini kontrol ediyor.

Beşşar Esad ve Suriye Yönetimi, Suriye’nin üniter devlet yapısını savunuyor. Suriye Yönetimi’nde etkin hale gelen Rusya; bu konuda iki farklı tutum sergiliyor, İran’ın ise ne düşündüğü belli değil.

PKK-PYD’yi kara gücü olarak gören ABD;  eskiden olduğu gibi, bugün de federal devletten yana.

Türkiye’nin Suriye’de fiilen olması; Suriye’nin hem üniter, hem de federal devlet yapısına hizmet edebilir. Suriye Hükümeti ve ABD’nin buna fazlaca ses çıkarmamasının nedeni de budur.  

Lafa bakıldığında; herkes Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana, ancak çözüm metodu farklı. Federal devlet yapısını savunma ise “oyunun tekrarı” demek. Zira Suriye’nin sosyo-kültürel yapısı; bunu kaldıramaz, bölünür-parçalanır. Siyasi tarihi de bunun örnekleri ile doludur.

Tamam mı, devam mı?

Rusya’nın; Batı-Orta-Kuzeybatı Suriye’de, ABD’nin Kuzey-Kuzeydoğu ve Güney Suriye ile Irak’ta uçuş yasağı var.

Bu durum; her iki ülkeyi, iç savaşın kaderini belirleyen ülke yapıyor.

ABD-Rusya anlaşabilir mi?

Rusya’nın; Suriye’de hem meşruiyet, hem de askeri açıdan güçlü bir konumu var. ABD ise; varlığını PKK-PYD ile sürdürüyor, meşruiyeti de bitme noktasına gelen “IŞİD ile mücadele” gibi zayıf bir savunmaya dayanıyor. Her iki taraf; birbirine, “Suriye’yi terk et” diyor. Ancak; ne Rusya’nın, ne de ABD’nin “Suriye’yi terk etme” gibi bir niyeti yok.

Neden? 

Suriye’de güçlü bir konuma gelen Rusya’nın; Ortadoğu ülkelerindeki etkinliği artarken, ABD’nin etkinliği azaldı. Rusya; bir de Kırım İlhakını resmileştirmede ve Ukrayna pazarlığında, ABD’ye karşı kullanacağı bir koza sahip oldu. Bu da; ABD’yi sıkıntıya sokan bir durum, bir de; ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nden (BOP) vazgeçmiş değil.

Yeni oyunun hazırlığı mı var?                     

Sahada; Rusya, ABD, İran ve Türkiye var.

Ortalıkta gözükmese de; Suriye muhalefeti içinde birçok grubu finanse eden, IŞİD projesinde yer aldığı söylenen Suudi Arabistan, gizli servis elemanlarıyla müdahil pozisyonda olan İsrail-İngiltere-Fransa-Almanya gibi ülkeler bulunuyor.

Tarihi bağı bulunan Fransa; hem Suriye Yönetimi’ne, hem de PKK-PYD’ye göz kırpıyor.

İran’ın Haşdi Şabi örgütü ile etkili olduğu Irak’ta, İngiltere’ye yakınlığı ile bilinen İbadi Hükümeti var.

İran’ın yanı sıra iç savaşın finansörü olan ve bu yüzden mali sıkıntıya giren Suudi Arabistan; İran’ın, Suriye ve Irak’taki güçlü konumundan son derecede rahatsız.

İsrail-Suudi Arabistan işbirliği,  ABD-İngiltere-Fransa-Almanya’nın İngiltere’deki “Casusluk Skandalı” sonrasında Rusya’ya karşı yaptığı ortak açıklama da; yeni bir oyunu akla getiriyor.

AB ülkelerinde, PKK gösterilerine yol verilmesi ise; AB kamuoyunda, Türkiye’ye karşı bir algı oluşturma ile ilgilidir.

Kısaca; Suriye’de 8. yıla giren iç savaşın uzun süreceği, çözümün yeni oyunlar ve zamana bırakıldığı anlaşılıyor. Haliyle Türkiye’nin; mali-iç ve dış güvenlik açısından, hesabını buna göre yapmasının yerinde olacağını düşünüyorum.

YORUM YAP

Ülkücü Kadro

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort