DOLAR 28,9919 % 0.23
EURO 31,2252 % -0.16
STERLIN 36,3918 % -0.22
FRANG 32,9603 % -0.25
ALTIN 1.866,62 % -1,07
BITCOIN 1.283.611 1.709

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLÜĞÜN KANAYAN YARASI: TÜRKİYE NELER YAPABİLİR?

Yayınlanma Tarihi :
DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLÜĞÜN KANAYAN YARASI: TÜRKİYE NELER YAPABİLİR?

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLÜĞÜN KANAYAN YARASI -3-

  Efendi BARUTÇU

TÜRKİYE NELER YAPABİLİR ?

 • Türkiye Doğu Türkistan’da yaşanan mezalimi bir insan hakları ihlali olarak Birleşmiş Milletler zeminine taşıyıp daha önce İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesine karşı alınan karar gibi; önce “Kızıl Çin’in” Doğu Türkistan’ı Birleşmiş Milletler gözlemcilerine açması ve arkasından da bu zulme son verilmesi noktasında bir karar aldırmaya çalışabilir.
 • Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları -siyasetten bağımsız olarak- Doğu Türkistan Meselesini gündemine alıp bu konuda bilgilendirme toplantıları, yayınlar ve muhtelif şehirlerde mitingler düzenlemelidir. Bunun çok geniş akisler yapacağının canlı bir örneğini söylemek gerekirse; Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin bayrak isimlerinden Ebulfeyz Elçibey 1990’lı yıllarda Ankara’da Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Tarihi Türk Ocağı binasında bir kurultayına katıldığında şöyle demişti: “1970’li yıllarda Ankara’da ve İstanbul’da Ülkücüler yürüdüğünde, Moskova’da deprem olurdu.”

Bu konuda geçtiğimiz günlerde Ankara’daki Ulus Meydanında milli mücadelemizin baş kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın heykeli önünde Doğu Türkistan Derneği’nin yapmış olduğu telin toplantısına Türkiye’nin en büyük memur sendikalarından biri olan Türkiye Kamu-Sen’in ve bağlı sendikaların genel başkanlarının geniş bir katılımla destek vermesi ve İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun her vesileyle yapmış olduğu açıklamalar ülkücü-milliyetçi kuruluşların önümüzdeki dönemde Doğu Türkistan  meselesini daha fazla sahipleneceklerine dair ümidimizi arttırmaktadır. 

 • Acil olarak bu konuda açık bir söylem geliştirmeli, 
 • Türkiye tek taraflı bilgilenmemeli, meseleyi sadece Çin’in resmi kaynaklarından veya Türkiye’deki eski Maocu artığı Çin taşeronu grupçukların yayınlarından değil değişik kaynaklardan ve özellikle Doğu Türkistan’dan kaçıp gelen milletdaşlarımız ve Doğu Türkistan Kongresi yöneticilerinden öğrenerek kendi kamuoyunu aydınlatmalıdır.  (Çin propagandasına karşı olarak)
 • Üniversitelerde Çin Araştırma Merkezleri ve Doğu Türkistan Araştırma Merkezleri kurulmalıdır. Türkiye evvelemirde ülkemizin en itibarlı üniversitelerinden biri veya birkaçına Türkiyat Enstitüsü gibi Doğu Türkistan Araştırmaları Enstitüsü kurulmasını sağlayabilir. Çin’in Türkiye’de yayımlanmasına destek verdiği “(Modern) İpek Yolu” dergisine mukabil, biri popüler diğeri de uluslararası akademik (hem Türkçe hem İngilizce) bir Doğu Türkistan Dergisini çıkarabilir. Böylece Türkiye ve dünya kamuoyu bu konuyla ilgili doğrudan ve daha sağlıklı bilgilere sahip olabilir.
 • Türk Medyası konuyu gündeminde tutmalıdır.   
 • Doğu Türkistan davası Türk Dünyasının davası olmalıdır. Hem Türkiye’de hem de diğer Türk Dünyası ülkelerinde konunun gündeme taşınarak bir kamuoyu oluşturulması ve kamu diplomasisinin tüm kanallarının etkin olarak kullanılması sağlanabilir.
 • İki gün önce 10. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türk Keneşi(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında uluslararası hukuk ve BM ilkelerine uygun olarak kurulmuş bir teşkilat olup 19 Eylül 2019 tarihinde Özbekistan’ın da katılmasıyla daha da güçlenmiştir.) nezdinde ortak bir tavır alınması sağlanabilir.
 • Türk Dünyası Doğu Türkistan’daki ortak kültürel değerlere sahip çıkmalıdır. Turfan, Kaşgar, Hoten, Yarkent, Urumçi, Kurla, Karaşar gibi tarihî Türk şehir ve coğrafyalarına dair belgesel çekimlerini TRT belgesel ve diğer kanallarında gösterime sokabilir. Ayrıca turizm açısından bölgeye gidişler imkan dahilinde teşvik edilmelidir. 
 • Çin Halk Cumhuriyeti’ne dünya ticaretinde ve ABD ile ticaret savaşlarında önemli avantajlar sağlayacak Çin’i Batı Avrupa’ya bağlayacak en önemli ticaret yollarından birisi (Bir Yol Bir Kuşak) Türkiye topraklarından geçecektir.Çin için hayati ehemmiyete sahip bu projenin Türkiye’den geçecek olan ayağı-Demir Yolu Bakımı,hat yenilenmesi-gibi gerekçelerle geciktirilip bir pazarlık konusu yapılarak Çin’in Doğu Türkistan üzerindeki baskı ve zulümleri önlenebilir.
 • Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklı ticaretinde büyük bir dengesizlik vardır. Çin bize yılda 76 Milyar Dolarlık mal satmaktadır. Buna karşılık Türkiye Çin’e ancak 2 Milyar dolar gibi gülünç bir rakam karşılığı mal satmaktadır. Bu durumda Çin’in bize daha fazla muhtaç olduğu aşikardır. Bu avantajımızı diplomatik temaslarla Türkiye’nin ve Doğu Türkistan’ın lehine kullanabiliriz. Olmazsa Türkiye’de sivil toplum kuruluşları marifetiyle Çin mallarına karşı genel bir boykot çağrısı yapılarak Çin’in Doğu Türkistan’daki baskısının bir nebze olsun hafifletilmesi sağlanabilir.
 • Çin ile yaptığımız ticari alışverişleri Doğu Türkistanlı soydaşlarımız üzerinden yaparak onların iktisadi yönden güçlenmeleri sağlanabilir.
 • Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti A.B.D.’nin dünya hakimiyeti için yürüttüğü vekalet savaşları ile Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK ve PYD unsurlarına her türlü silah ve mühimmat desteği vermesiyle büyük tehdit altındadır. Ortak rakibimiz ABD’ye karşı Çin’e  her türlü karşılıklı ticaretimizi ABD doları üzerinden değil, kendi milli paralarımız üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunabiliriz. Böylece hem Çin hem de Türkiye ABD’nin birtakım emrivakilerine karşı daha bağımsız hareket etme imkanına kavuşmuş olur.
 • Türk milletinin meseleye alâkasını çekmek için T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir Cuma Hutbesini Doğu Türkistan Meselesine ayırmalıdır.
 • Çinliler Doğu Türkistan’daki Müslüman toplulukların DAEŞ gibi terör unsurlarının tesiri altında olduğunu ısrarla vurgulamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir teklifte bulunabilir: “Biz, bölgeye Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolünde din eğitimi verecek ilahiyatçılar gönderelim ve İslam’ı en doğrusunu,  Sünni Hanefi Maturidi ehli sünnet yolunu öğrenmiş olurlar. Böylece hem Doğu Türkistan halkı hem de Çin Halk Cumhuriyeti bu aşırı unsurların tesirinden kurtulmuş olurlar.

Türkiye’ye Sığınmış Doğu Türkistanlılara Vatandaşlık Verilmesi   

Şu anda Türkiye’ye sığınmış Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin sayısı çoluk çocuk yaşlı genç yaklaşık 20 bin civarındadır.   Bunların Türkiye dışında çalacakları kapı ve sığınacakları bir ülke yoktur. Bunların dönüp Çin’e gitmeleri de mümkün değildir. Bundan dolayı bunların güvenlik incelemelerinden sonra İstisnai Statüde Türk vatandaşlığına kabulü konusunda çalışmalar yapılmalı.

  G87 Kodlamaların Ortaya Çıkardığı Mağduriyetin Kaldırılması  

Bugüne kader Çin İstihbaratı veya birtakım ihtimallerden dolayı G87 ve buna benzer kodlarla yüzlerce Doğu Türkistanlı kardeşimiz mağdur oldu. Bu mağduriyetin bir an önce kaldırılması.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

Doğu Türkistanlı sığınmacı kardeşlerimiz ikamet tezkeresi, kimlik belgesi ve maddi sıkıntıları sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanma hususunda ciddi sıkıntılar çekmektedirler. 

Bunun sonucu Doğumlar evlerde yapılmakta, ciddi hastalıklar tedavi edilememektedir. Bu itibarla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sağlık problemlerinin giderilmesi hususunda Suriyeli kardeşlerimize uygulanan sistem neyse, aynısı Uygur Türklerine de uygulanmalıdır.

 İkamet İzni Olan Herkese Çalışma İzni Verilmelidir

Aksi takdirde çalışmak isteyenler elinde çalışma izni olmadığından yabancı muamelesi göreceğinden işe alınmamakta, alınsa da kaçak işçi olduğundan düşük ücret alacak, sağlık sigortası olmadan çalıştırılacak, belki de ücreti ödenmeden işten çıkarılacaktır. 

Çin Konsolosluğundan Belge İstenmemesi

Evlenme Nikah  müracaatlarında bekarlık belgesi, Nüfus ve Vatandaşlık Müracaatlarında ve İkamet  işlemlerinde Çinli Mercilerden /Çin Konsolosluktan belge ve apostil tasdik gibi evrakların istenmemesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Diploma Denklik Meselesi

Doğu Türkistan kökenli  Türk vatandaşları, sığınmacılar, öğrenciler diploma denklikleri için YÖK’e başvurduğu zaman yönetmelik gereği  Çin Eğitim Bakanlığına yazı gönderilmekte, cevap gelmemektedir. Çok sayıda mühendis, doktor, öğrenci denklik alamadığı için mesleğini yapamamakta, yüksek lisans, doktora yapamamaktadır.Bunlara acil bir çözüm getirilmelidir.

Türkiye, Türkiye’de Eğitim Gördüğü İçin Çin’de Hapse Atılan Uygurlara Sahip Çıkmalı    

 • Doğu Türkistanlılar 1980’lı yılların sonlarından  beri yoğun olarak Türkiye’ye gelip eğitim almaya başladı. Uygurlar 1991-yılı Sovetler Birliği parçalandıktan sonra Türkiye’nin yürürlüğe konduğu «büyük öğrenci projesin»den de yararlandılar. 2010-yılından itibaren YTB üzerinden seçilerek getirilmeye başlandı.  Son iki yıldan beri bunun da kesildiği görülmektedir.Doğu Türkistanlı gençlere Türkiyedeki üniversitelerde lisans,yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim imkanı sağlanmalıdır. 
 • Değişik yollardan Türkiye’ye gelmiş Doğu Türkistanlılar için Türkiye Cumhuriyeti devletin imkanlarıyla “Yarının Doğu Türkistanı’nın” her alanda kadrolarını ve kanaat önderlerini yetiştirmelidir. Bu kadrolar bir gün şartlar değiştiğinde Doğu Türkistan’a dönüp ülkelerinin iktisadi, sosyal, kültürel, manevi, siyasi kalkınmasını sağlayacakları gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile bölge arasında da her türlü ilişkileri geliştirecek ve gönül köprüleri inşa edeceklerdir.
 • Ülkücü, Türk Milliyetçileri olarak lise yıllarımızdan beri insanlığa yaptığımız çağrıyı bir kere daha tekrarlıyoruz: “İnsanlara Hürriyet, Milletlere İSTİKLÂL!’’, “Yaşasın Dünya Türklüğünün Bağımsızlık Mücadelesi’!’

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort