DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

AKSAKALLAR NEDEN MHP’DE DEĞİL

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
AKSAKALLAR NEDEN MHP’DE DEĞİL

 

Bugünkü kuşaklar kesinlikle hatırlayamazlar: 12.Eylül.1980 İhtilâli böyle basite indirgenecek bir müdahale değildi. Bu dönemde Türkiye’nin sosyal  yapısı tamamen değiştirilmiş, ”Devlet” çok gereksiz “Din ve Unsurlar” tartışmasına öncülük etmiş ve “İslâmcılık” akımı ile “Etnik Bölücülük”  sosyal hayatın temeline oturtulmuştur. ”Alevî Müslümanlık” gibi inanç da aynı zamanda  servis edilmiştir. Elbettte bu görüşlerin tartışılmasına kimsenin bir diyeceği yok. Kültür ve sosyal hayatımız açısından ehemmiyet vermeğe değer yönleri de vardır. Lakin sonraki zamanlarda bunun sonuçlarına katlanmayı da göze aldıklarını sanmıyoruz. İşte 12 Eylül’in en önemli tarafı budur. Marksist Aleviler ile Milliyetçi Ülkücülerin aşırı derecede tazyik görerek eziyete tabi tutulması; darağacına kadar giden sonuçlara muhatap olması “İslâmcılar”ı oldukça şımartmış ve bunların içinden radikal gurupların  “Fundamantalist-Köktendinci” anlayışları sahiplenilip, hatta iktidara taşıyarak, en azından ortak olmak gibi bir gerçeğe dönüşmüştür. Bugünün manzarası da budur. Biz bu yazıda sadece “Milliyetçi-Ülkücü” câmiayı inceleyeceğiz.

 

1970’ler’e yakın tarihlerde Türk sosyal ve kültür hayatına girerek aynı zamanda siyasete taşınan “Ülkücülüğü” oluşturanlar genellikle Anadolu’nun  fakir âilelerine mensup “Türkmen-Sünni” kişilerden oluşuyordu. Tabii olarak “Alevi-Türkmenler” ve “Kürt” asıllılardan da bu harekete intisab eden ve hatta en önde mücadele edenler bulunmaktaydı. Fakat şunu artık gizleme ve saklamanın hiç ehemmiyeti yoktur, ki ülkücüler “Sünnî İslâm”ı resmi mezhep olarak derinlerde bulundurmaya  kendilerini yükümlü gördükleri “Devlet  İdeolojisinin” tam anlamıyle yanında bulunuyorlardı. Gerçekte tarih ve kültür hayatımız boyunca Anadolu’lu Türk insanının kafasında böyle ikilem teşekkül etmemiş, en azından cemaatler arası çatışmalara yol açmamış sağlam bir mistik yapının bulunduğunu söylemek yanlış değildir. O yıllarda devletin ülkücülere  bu yönde yapmak istediği aşı tutmadı ve 1980’den sonra  dini guruplara yönelmek gibi bir yol da şimdiki durumla sonuçlandı. Dolayısiyle 1980’den sonraki  bütün yarışlarda “Ülkücüler” ağır mağlubiyetlere uğradılar. Bu hususların  iyice sosyoloji ilmi çerçevesinde rakamlarla incelenmesi şarttır.

 

1980’den itibaren “Ülkücü Camia”da bir bunalım olduğunu da kabullenmeliz. Çünkü diğer görüşler sür’atle teşkilâtlanırken  onlar hâlâ cezaevi kapılarında en az içeridekiler kadar çile çekiyordu. Dile kolay 5000 insanını kör kurşunla kaybetmişlerdi. Bir tarafta evlâtsız veya babasız kalan insanlar, bir tarafta sanki “Devlet”in yanında olmanın cezasını çeken yetişmiş ve eğitimli kıymetler.. Ve dışarıya çıkıp da 24 saat takip edilerek tâciz edilmeler; gözdağı verilmesi, çalışma hürriyetinin elden alınması gibi çağdışı muameleleri de yaşayarak gördük. Herşeye rağmen, o zamanlar “Fikrimiz İktidarda Biz İçerdeyiz” gibi söylemler de çıkmıştı. Çünkü o zaman “Cuntacılar”ın gerçek niyetleri çok bilinmiyordu. Böyle bir ortamda insan bunalmayıp da ne yapsın? Şimdi içinde bulunduğumuz durumu kapayıp da ülkücüleri partilerine karşı tahrik edenler hiç bu duruma düştüler mi? Dini görüşlerinden ötürü “Bediiüzzaman” gibi şahısların  izlenmesi, hatta “Din Mazlumları” ifâdeleri bile ülkücülerin çektikleri yanında sönük kalır. Üstelik ülkücüler bazı tarikat bozuntuları gibi  70 yaşındaki deyyusun 20 yaşındaki bir zavallı kıza tecavüzü ve sarkması gibi yüz kızartıcı işlere de tevessül etmemişlerdi. Çünkü onların yetiştikleri genetik kültür hiçbir şekilde bu pisliklere geçit vermez.

 

İşte  o günler ve şimdi de, bu bunalım ortamında aynı rahmetli Galip Erdem gibi, birlikte aynı safı tuttukları arkadaş veya evlâtlarının normal hayata döndürme tavırları pek mukaddes işleri siyasetin önünde gören “Aksakallar” güya hareketin dışındaymış! 90’lı yıllarda ne yazık ki siyette belirgin başarı sağlanamayınca ”Abilerimiz rey vermedi onun için kadük kaldık” gibi sözler de edilmiştir. Daha sonra bir “Eski Ülkücü-Yeni Ülkücü” nitelendirmesi çıktı. Şimdi herkes birbirine soruyor: ”Aksakallılar” neden MHP’de değil? Şahsen o yıllar hayatımızın en şefkatli, en huzurlu, en güzel  zamanıydı. İşin içinde ölüm olduğu halde  her ülkücü o yıllların muhabbetini arıyor ve özlüyor. ”Nerede” diyen çürük kafaya şunu sormak lâzım: ”Aksakallılar MHP’de değil de nerededir?”. Uzaya giden yok, dâvâsından dönen yok, oy dediğiniz kağıt parçasından mı behsediyorsunuz, canını vermeye hazır olan insanlar şartlar ne olursa olsun reyini mi esirgeyecek! Peki AKP’ye gidenlere ne diyeceksiniz? denilebilir. Bu hususu onları oraya gönderenler düşünsün. Muhasebe yapılırsa bunların da “Aksakallar”la ilgisi olmadığı kolayca anlaşılır.

 

Dünkü yazım üzerine menuniyetsizliği ne ise ismini saklayan bir arkadaşımız, yazımıza yorum yapan H.Arslanoğlu’na  özel mesajdan, ”Bu kişi partiye üye bile değil. Üyeliği düşürülmüş” diye yazmış. Bu kadar inceliği bildiğİne göre demek parti idarecisi. Bakın açık ortamda  ne yazdım:

Özelden yazmış genelden yazmış hiç anlamlı değil. Herkes dilediğini yapar. Ben parti tutkunu olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Sempatizan bile diyebilirsiniz. 10 sene evvel Seyhan İlçeden dâvet ettiler gittim kaydoldum ve gerekli yıllık âidatı da peşin ödedim. Sonra bu kaydı düşürmüşlerse bu onları bağlar. Benim bu işte kabahatim yoktur. Keşke kendiler de benim kadar hizmet etseler. Üyelikten düşürülmem düşürenlerin ayıbır. Şimdi de çağrılmadıktan sonra gitmiyorum, önceden de öyle.. Bunlara birşey söylemek istemiyorum. Aleyhte düşünen varsa Allah’a havale ediyorum. Bir beklentim de yok ve olmamıştır. 1970 yılında muhterem ağabeyimiz ve İl Başkanılarımızdan H.Balcılar beni İl Genel Genel Meclisine aday göstermişti de yaşım yetmediği için kabul etmemiştim. Bizi bu partiden kovsalar da, sövseler de, hatta dövseler de biz ülkücüyüz ve partiliyiz. Kaldı ki hiç kimseden böyle şey görmedim. Ülkücü olarak elbette herkesin bir yolu vardır. Değişik şekilde düşünenlerin mutlaka bizi şahsen tanıması lâzım. Gıybetin ne anlamı var, ne de inançlarımıza uygundur. Böyle şeyler peşinde olanlar birgün elbette Ruz-i Mahşerde utanacaklardır. İşte geldik işte gidiyoruz. Kimse korkmasın 65 yaşından sonra bir şey olmaz. Kanaatim budur; Sayın Arslanoğlu. Meyveli ağaç taşlanır. Halbuki o kayıtların silindiği dönemde vekil ve karar mercii olan Recai Yıldırım bile öğrencimdir. Hayattadır; inkâr etsin, bilmeyenler sorsun. Devri iktidarda da talebim olmadı şimdi de öyle. Yönetenler hakkımı inkâr edemezler. Diğer dostlarımız varsın şöyle veya böyle düşünsün. Hiç önemli değildir. Mahalli seçim yazılarımdan bile 11 dâvâm vardır. Kimseden avukat talebinde bulunmadım. Sağolsun CHP’li bir avukatım var. Hiçbirşeye ihtiyacım da yoktur: 1500 lira emekli aylığı alıyorum, ufak tefek telif gelirim de var. Benim gibi adama bu yeter de artar bile. Hiçbir maddi servetim olmadığı birlikte çalışan üç evlâdımın durumundan da bellidir. İçki içmem kumar oynamam. Şehir dışına da son yıllara kadar çıkmadım. Adana’nın dışında hiçir yeri bilmem. Konferans-TV programı gibi etkinliklerde karşı taraf masraflarımı yükleniyor. Para talebim de olmaz. Bu yüzden iki yıldan beri biraz Türkiye gördük. Zaten çok sağlıklı biri de değilim. Öldükten sonra da konuşsunlar. Ben görüşleri olan bir adamım. “Türkçüyüm-Irkçıyım-Turancıyım-İslâmcıyım-ümm etciyim”.. Bunu devlet televizyonundaki programda da söyledim (TRT Avaz). Ama fundamantalist yani köktendinci ve siyasi islâmcı değilim ve olamam. 50 yıldan beri fikirlerim değişmemiştir. Bunu anlamayan ve meseleye düzeysiz particilik penceresinden bakanlara şahsen şaşarım. Kitaplarım ortadadır. Allah islâh eylesin.”

Belki yukarıdaki satırlar “Şahsiyet Yapmak” gibi telâkki edilebilir. İşi fazla kurcalamayıp şahsımda “Aksakallar”ı ifâde etmeye çalıştım. Aman alınan ve kusura bakan olmasın. Öyle tek-tek irdeleyip bazı makamları zan altında bırakmak yerine  kendimi “Deneme Tahtası” olarak görüp bazı şeyleri böyle işaret etmek istedim. Yoksa bugün niyetim sizlere baş kısımlarda olduğu gibi tamamen sosyolojik bir ülkücülük incelemesi yapacaktım. Tabii olarak kudretimiz nisbetinde ve bir makale boyutunda. Fakat eğer “Aksakallar” konusunda tatmin olmadıysanız  yine birgün devam ederiz. İyisi mi benim bu yıl çıkan küçük kitapçığımı ”12 Eylül İşkencesinde Ülkücü Bir Gazeteci’nin Dramını” (Ötüken Yayınevi) okumalısınız. Çünkü o bir “Aksakallı” denemesidir.

Esen kalın.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseobetkom imajbetbetebetparibahisholiganbetholiganbetholiganbetbahiscomFenomenbetdeneme bonusu veren sitelercasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomHoliganbetHoliganbetHoliganbetportobetjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortimajbethacklinkmarsbahisholiganbetbetvolecasibomholiganbetmarsbahisonwincasino siteleriCasibomgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzaMadridbet girişjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobet giriş günceljojobet girişjojobet giriş günceljojobet giriş günceljojobet girişcasibomjojobet girişmadridbetgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişmarsbahisbetkomjojobet girişsahabet girişcasibom girişmatbetbetparkonwin girişmatbet girişholiganbet girişjojobet girişCasibompusulabetonwinonwinjojobetimajbetmatbetbetkanyonsekabetbetkanyonsekabetdeneme bonusuMarsbahisdinamobetmatbetmatbetmarsbahishacklinkextrabet girişpusulabetjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet günceljojobet güncel216dinamobetdinamobetmatbetAtaşehir Escortsahabetsahabetjojobetjojobet girişsahabetcasibomjojobetjojobetmeritkingmarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişjojobetmarsbahis girişmarsbahisOnwinMarsbahisMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleriPusulabetdinamobetmatbetjojobetdeneme bonusumatbetmaltcasinopubg mobile ucCasibomMarsbahismarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort