DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Irak Türkmenleri (21): Türkmeneli’nin Geleceği

Yayınlanma Tarihi :
Irak Türkmenleri (21): Türkmeneli’nin Geleceği

b)Yarınki Türkmenler:
Bugün açıklanmış olan 2008 rakamlarına göre Türkmeneli’nde 3 milyon Türkmen yaşamaktadır ki; bu rakamlar dünya tarafından kabul edilmiş asgari rakamlardır. ABD hep mezhep gözlüğü kullandığı için sadece Sünni Türkmenleri bu sayıya dâhil etmekte 800.000 civarında olan Şiî ve Bektaşî Türkmenleri, Sünnîlerle aralarında bir takım Sun’i meseleler olduğu için Türkmen saymamaktadır. Ayrıca Süleymaniye, Erbil, Dohuk  gibi bugün Barzani’nin  Kürt sayılan bölgelerde gasp edilen topraklarını kurtarmak için Kürt görünenler olduğu gibi, Kerkük kırsalı ve dağ yörelerinde Talabani’nin Soranilerine kendini benzetenler  vardır. Ayrıca Telafer, Tuzhurmatu, Karatepe, Kıfri gibi Bağdat istikametinde bulunan Şii Türkmenlerin mezhep kimliği soy kimliğinin önünde geldiğinden ve gerek İran gerekse Şiî Maliki iktidarının imkânları ile en azından Türkmenlerle değil Arap Şiîler ile hareket edenler de Türkmen demografik yapısının dışındadır. Tam bunun karşıtı olarak El-Kaide paralelinde hareket eden köktendinci IŞİD  ile birlikte çalışan ve Türkiye’den de yardım gören “Milli İslam Ordusu-Sahabelerin Askeri Örgütü-Mücahid Ordusu-Muhammed’in Ordusu-Telafer Devrim Tugayı-Yerli Sünniler Ordusu” gibi irili ufaklı Türkmen örgütleri de Türkmen kimliğini terk etmemelerine rağmen  kendilerini kurtaracak “Milliyetçilik” yerine “Ümmetçilik”e yapıştırılmışlardır.


Türkiye’de gerek basın gerekse halk katında Türkmenlere karşı çok yoğun bir ilgi var. Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılmış ve konuya karşı çok duyarlı olan “Ülkücüler”, Temmuz 2014 başında Türkmenlere ilk yiyecek, giyecek, ilâç gibi ihtiyaçları yanında Türk Milleti’nin nakdi yardımlarını da ulaştırmışlardır. Hemen hemen her gün büyük gazetelerde usta yorumcular adeta kendilerini Kerküklü gibi düşünerek yorumlar yapmakta ve röportajlar neşretmektedir. Medya, iş çevreleri, vakıflar, dernekler, siyasî partiler, üniversitelerde de bir hayli Türkmeneli menşeli Türkmen şahsiyetler bulunmaktadır. Bunların çalışmalarının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ama ne yazık ki son 10 yıldan beri ülkenin politikalarını oluşturanlar bu çalışmalara ayak uyduramamaktadır. İktidar ve devlet içerisinde, Türkiye’de hiç olmayan mezhep telâkkilerini, Türkmeneli’nde asgariye indirecek kabiliyette insan ve devlet adamı varken, kendileri de mezhep çukuruna gömülmektedirler. Amerika karşısında hariciye hataları ortalığı karartmıştır; mutlaka devlet siyasetine geleneksel ölçülerde bir ıslah şarttır. Türkiye’nin her şeyden evvel jeopolitik ve ekonomik yönden en yakın akrabalarından vazgeçmesi mümkün değildir. Bu gerçek Osmanlı’da da, Cumhuriyet döneminde de hiçbir şekilde göz ardı edilmemiştir. Engin Türk siyasetinin ABD tarafından desteklenen Sun’i politikalarının kalıcı olarak yer bulması mümkün değildir.1916  SykesPicot  tıpkı Sevr gibi  çoktan tarihin çöplüğüne gömülmüştür.
Strateji üzerinde çalışan uzmanlar, Türkiye’nin 900 km’lik hududunun diğer tarafında cereyan eden hadiselere “Türkiye’nin Ortadoğu Dansı” adını vermişlerdir. Ne yazık ki,  Milli Mücadele’den sonra fiili duruma kadar Misak-ı Milli’ye ter döken Türkiye’nin, tamamen uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan “Türkmeneli” haklarımız bazı yazar-düşünür-siyaset adamların tarafından “Musul-Kerkük Hayâli” olarak değerlendirilmektedir. Böyle düşünenleri yarınki Türkiye’nin Türklük şuuru ile yoğrulmuş nesilleri elbette affetmeyecektir.

Komplo teorileri üreticisi olarak tanınan eski MİT’çi Prof. Mahir kaynak deşifre olup yazı yazmağa başladığı günlerden beri Türkiye’nin “Türkmeneli Milli Dâvâsı”nı vurgulamaktadır. Ona göre, ”Avrupa Birliği, terör örgütlerini kullanarak, Güneydoğu’muz’u  Biz’den, Irak’ın kuzeyini Irak’tan ve İran’ın Kürt Eyaleti’ni de İran’dan kopararak, bu bölgeleri birleştirip burada kukla bir Kürdistan Devleti kurmak  istemiş fakat 2003 yılında ABD ve İngiltere, Avrupa Birliği’nin bu planına karşı bir hamle olarak Irak’ı işgal etmiş ve Avrupa Birliği’nin Kürt bölgesindeki petrollere ulaşma hayali suya düşmüştür.” görüşlerinde hiçbir yanlışlık yoktur.

Türkiye’nin geleneksel dış politikasının Musul ve Kerkük’ün alınmasına dayandığını bilmeyen yoktur. Bu hususun her ne kadar hakkı verilmiyor ve devlet katında alt plânlara konmuşsa da bölgede Amerikan politikaları da iflâs etmiş ve Anadolu dâhil “Türkmen Dünyası”nda ABD’den şiddetle nefret edildiği bir ortama gelindiği gerçektir. Rusya’nın daha tutarlı hareketleri  konusunda  yine Prof. Kaynak, ”Rusya Avrupa Birliği karşısında enerji alanında ipleri tamamen eline aldığı için, Türkiye’nin Kürt Bölgesi’ndeki  enerjiyi Avrupa Birliği’ne pazarlamasında, Türkiye’nin Musul ve Kerkük başta olmak üzere Kürt coğrafyasında  ve Suriye’nin kuzeyinde egemenlik kurmasında bir sorun görmüyor.” demektedir.

Bir uzaman gözü ile bakın Prof. Mahir Kaynak Türkiye’ye olması gerekenleri nasıl tavsiye ediyor:

Türkiye eğer Milli çıkarlarını bahane edip Musul ve Kerkük’ü işgal ederse, Küresel güçle uluslararası alanda Türkiye’yi sıkıntıya sokabilir. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmaya, ekonomik ambargo uygulamaya kadar pek çok zarar verebilirler. Bu sebeple Türkiye olarak biz, Musul ve Kerkük’ü meşru yollarla nasıl işgal edeceğimizin ve daha sonra Musul ve Kerkük’ü nasıl Türkiye sınırlarına katacağımızın hesaplarını yapmakayız.1926 yılında İngiltere ile yaptığımız Ankara Antlaşması’nda Türkiye’ye meşruiyet kapışı açan çok önemli bir madde var.

– Musul Vilâyeti, Irak’a ait olacak.
Bu şu demektir; eğer Musul, Irak Devleti’nden ayrılma noktasına gelirse, Türkiye Musul’a askeri müdahalede bulunabilir. Çünkü Türkiye, Musul ve Kerkük’ten, Musul’un Irak toprağı olması şartıyla geri çekilmişti. Kerkük, Musul’un bir ilçesiydi. Tıpkı Yalova’nın İstanbul’dan ayrılması gibi Kerkük de Musul’dan ayrılıp il oldu. Yani Antlaşmanın yapıldığı tarihlerde Kerkük Musul’un bir ilçesi olduğu için, bugün Kerkük’ün toprak bütünlüğünün bozulası da yine bize meşruiyet sağlamaktadır.

Türkiye’nin Musul ve Kerkük’ü almasının artıları ve eksilerinin ne olduğu konusu ise herkes tarafından bilinmektedir. Kürt bölgesinin enerjisini Türkiye kontrol edecek ve burada planlanan Kürdistan hayali suya düşmüş olacak. Enerji ile birlikte güçlenen Türkiye, hem Rusya ve İran’a olan bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulacak hem de bu bölgeyi endüstri merkezi haline getirip gerek Avrupa’ya gerekse Doğu Afrika’ya enerji pazarlayacak. Türkiye neden Musul ve Kerkük’ü sınırlarına katmalıdır?

Bir bölgeyi, ülkeyi, coğrafyayı distribütörler vasıtasıyla özellikle ekonomik olarak kontrol etmenin riskleri çok yüksektir. Türkiye eğer Irak’ın kuzeyi ile Musul ve Kerkük’ü iş adamları, asker, medya patronları ve siyasiler yoluyla uzun süre idare edemez. Bölgede Küresel Güçlerin baskısı var ve bu baskı sonucu tüm iş adamları, askerler, medya patronları ve siyasiler en fazla yıl içinde tasfiye edilebilir. Ve nihayetinde yıllarca harcanan emek boşa gitmiş olur. Çünkü Musul ve Kerkük, kâğıt üzerinde Irak toprağıdır. Ve Türkiye, bu tasfiyeye karşı hiçbir hak talep edemez. Türkiye bu sebeple, Musul ve Kerkük’ü çok geçmeden topraklarına katmalıdır.

Türkiye Musul ve Kerkük’ü Ne Zaman Sınırlarına Katabilir? Türkiye ABD ile ittifak kurduğu için, özellikle dış politikasını ABD’ye endekslemiş durumdadır.

Bu sebeple Türkiye, 2016 yılının Kasım ayında gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanlık seçimlerini beklemektedir. Çünkü ABD’de Demokrat Parti tekrar iktidara gelirse Amerika’nın
Obama sonrası politikaları devam edecek ve Amerika içindeki Neoconlar yani Yeni Dünya Düzenini Eski Düzenle devam ettirmek isteyen Amerika içindeki Muhafazakâr Hristiyan-Anglo Saksoncu kesim, biraz daha darbe yiyecek. Yani Türkiye kalkınmaya devam edecek. Eğer Amerika’da 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti iktidara gelirse her şey yeniden alt üst olacak ve belki de birkaç sene de Dünya yeniden en başa dönecek. Masonlar, Küresel Güçler güçlenmeye devam edecek. Türkiye, ABD’deki 2016 Başkan lık seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesini umuyor ve Demokrat Parti iktidara geldiği takdirde Türkiye, 2017 en geç 2018’de Musul ve Kerkük’e müdahale edebilir. Daha sonra Musul ve Kerkük referandum ile Türkiye sınırlarına katılabilirUnutmayalım ki, Türkiye’nin en büyük düşmanı, içindeki düşmanlarıdır.”

İşte bu kadar! Yani, en geç 100.esaret yılında Türkmeneli’nin yüzü gülecektir. Dua ediyoruz!
Son

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseobettiltmatbetmarsbahissekabetbetparkholiganbetholiganbetonwinFenomenbetcasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomJojobet JojobetJojobet girişbetkomjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortmatbethacklinkjojobetjojobetholiganbetjojobetgüvenilir slot sitelericasibomgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzajojobet güncel girişjojobet girişcasibomjojobetjojobetjojobetjojobetjojobet giriş günceljojobet günceljojobet giriş günceljojobet günceljojobet güncelcasibom girişjojobet giriş güncelcasinolevant girişgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişjojobetjojobetjojobet girişsahabetcasibom girişmatbetbetparkonwinmatbet girişholiganbetjojobetcasibomcasibomcasibomcasibommatbetcasibomcasibomcasibomjojobetcasibomcasibomdeneme bonusuMarsbahisimajbetjojobetjojobetmarsbahishacklinkextrabet girişmatadorbet1matbetmatbetmatbetmatbetmatbet giriş güncelmatbet giriş güncelmatbet giriş güncel216jojobetpusulabetAtaşehir Escortcasibomcasibomcasibom girişjojobet girişcasibomcasibomjojobetjojobetcasibommarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişJojobet girişOnwinMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otellerikavbetdinamobetjojobetjojobetdeneme bonusujojobet girişelitcasinodeneme bonusu veren sitelercasibommarsbahismarsbahismarsbahis girişmarsbahismarsbahiscasibomcasibombetebetjojobetjojobet girişbetvolecasibom girişmeritkingsonbahiscasibommarsbahiscasibomjojobetholiganbetsahabetsekabetnakitbahisimajbetcasibomcasibomcasibommarsbahisjojobetmatbet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort