DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

12 EYLÜL YAHUD İŞKENCEDE ÜLKÜCÜ BİR GAZETECİNİN DRAMI (3)

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
12 EYLÜL YAHUD İŞKENCEDE ÜLKÜCÜ BİR GAZETECİNİN DRAMI (3)

 Ali Bademci

 

Ertesi gün Sabri Erdem, Adem Eroğlu, Şükrü Işık, M.Ali Özdemir, İrfan Cep getirilerek merdiven altına atıldılar. Sol görüşlülerin çoğu 12 Eylül’den önce burada bulunduklarından her gün sorgu veyâ mahkeme için birkaç kişi azalıyor, anlaşılan sıra bize geliyordu. Biz “Emniyet”in listesinde bulunmuyor muşuz; sahibimiz MİT imiş gibi bir haber aldık ve sanıyorum günler sonra bu tevatürün doğru olduğunu anladık. Çünkü burada 10 güne yakın kaldık ki emniyetçiler bizimle hiç ilgilenmediler. Nihâyet her gece bir- iki bizimkiler de tek tek götürülmeye başlandı. Evvela Şâhin Bilgiç, sonra Sabri Erdem, daha sonraki gecelerden birinde de Şükrü Işık ve İrfan Cep götürüldüler. Almaya gelenler isim okuduktan sonra “Komutan çağırıyor” diye yüksek sesle anons ediliyor ve lâzım olan kişi gözleri bağlanarak götürülüyordu. Sanıyorum, bu arkadaşlardan sonra meçhul bir gece de beni götürdüler. ulkuucukadro ali bademci

 

Gözü bağlı olarak bindirildiğim otomobil belli ki bir polis otosu idi ve durmadan telsizle konuşuyorlardı. Benimle hiç konuşmadılar ve saygısızlık da yapmadılar. Telsiz konuşmalarında da bizi alâkadar edecek bir şey söylenmiyordu ki asâyiş, hırsızlık gibi şeyler ifâde ediliyordu. Gece saat 03.00 falân gibiydi. Götürüldüğüm yerin neresi olduğunu o ilk sorguda anlayamadım. Ama beni çok iyi karşıladılar. “Baba” diye de hitap edilen  “Komutan” sohbet edeceklerini söyleyerek beni, irticalen değil de elindeki kâğıdı okuyarak güzel aksanla konuşan birine teslim etti. Memur çok güzel şeyler anlattı.. Kerkük filân.. İhtilâl olduğunu, artık ülkenin önünün açıldığını, kendilerine yardım etmemiz gerektiğini uzun uzadıya belirtti. Bu kişinin bizim tanıdığımız ülkücü bir şahıs olduğu ve “dublörlük” yaptığı besbelliydi. Bana müsaade ettiği üç kelime ile bu husûsu yüzüne de söyledim. Çok hoşuna gitmedi ve kendisini tanıyabildiğimi düşündü ki ”Biz sizin fikirlerinize fikir adamlığınıza pek saygılıyız.” gibi kandırmaca lâflar etti. O anda bir numaralı sorumlu olduğu belli olan kişi, yani “Baba” vayâ ”Komutan” nın ayak sesleri geldi. Kalın aktör sesli bir adamın sesli adam ”Hoş geldin Bay Bademci. Az kalsın devleti ele geçiriyordunuz. Biz sizin fikirlerinize ve görüşlerinize karşı değiliz. Tertemiz Anadolu çocuklarısınız. Âilelerinizi inceledik ki fakir-fukara âilelere mensupsunuz. Hayret ediyoruz bu Türkeş’in arkasına neye takıldınız! Siz bilgili kültürlü adamsınız. Sahi oğlunuzun adını onun için mi Alparslan koydunuz. Kızınızın adı neden Devlet’tir” gibi beylik sözlerle fikrimi sordu. Ben de ona tesbitlerinin pek doğru olduğunu, bizim Türkeş’in liderliğinde bir siyâsi hareketin mensupları bulunduğumuzu, binaenaleyh her siyâsi hareket gibi tabii olarak devleti ele geçirme düşüncemizin yanlış bir hareket olmadığını ifâde ederek oğluma onun adını kendilerinden izin alarak verdiğimi, kızımın adını ise devletimize herşeyimizle bağlılığımızı sembolize etmek için koyduğumu belirttim. Adam çok hiddetlenip Başbuğa hakeret etmesiyle kendisinin Rahmetli’yi kıskanan işe yaramaz bir ordu mensubu olduğunu düşündüm. Çünkü o zaman İskenderun’da manyak bir korgeneral bizim arkadaşlara, ”Türkeş’in arkasında gideceğinize benim arkamda gelin.” gibi amiyâne lâflar etmişti ki şimdi başlarına gelenler de sanırım o günlerin kıskançlığının ve hasedinin günahıydı.

 

Birinci sorgudan işkencesiz kurtulmuş, ancak biraz milliyetçilik dersi almıştım. Koğuşa varınca kapıda zavallı bir Urfalı garibin benim için ağladığını gördüm. Hikâyesi şu imiş: Zavallıyı 12 Eylül günü Atatürk Parkında bankta yatarken  yakalamışlar. Sormuşlar, sen necisin, diye “Sağcıyım” demiş getirip içimize atmışlar. Garip aslında dumancı imiş. Çünkü gazete kâğıdını sigara yapıp içiyordu. Çok ısrar ettik evlâdım “Sağcıyım“ fâlan deme de seni bıraksınlar. Olmaz ne deyim “Sağcı değilim  de orispi çocuğu muyum” demez mi? Ondan sonra aramızdan ayırmadık ve sanıyorum 90 güne yakın bizimle beraber  kaldı ve her halde görüşlerimizi de benimsemiş olacak ki, ”Ali Abiyi döğmüşler” diye ben geldiğimde çırpınıyor ve onun için  ağlıyordu.

 

Birkaç gün sonra  kaldığımız merdiven altı nezarethânesinden yeni bir yere “Refika Halıcılar Ortaokulu”na nakledildik. Bu okulun birinci katında bir Jandarma Bölüğü ve 2.katında da gözaltılar bulunuyordu. Önce sol ve sağ beraberdi ama sonradan geçimsizlik çıkınca ayırdılar. Sol tabii olarak daha kalabalıktı. Biz bir odaya sığdık ki zaten 11 kişi olduğumuzu hatırlıyorum. Gidenlerden Şahin Bilgiç bir daha aramıza dönmedi. Şükrü Işık ve Sabri Erdem’i birkaç gün sonra getirdiler. Her ikisi de benim çok yakınımda bulunan insanlardı. Adem Eroğlu bunlardan bir bilgi alma görevini bu sebeble benden ricâ etti. Evvela Şükrü ile görüştüm ve anladım ki çok büyük ölçüde isim vermiş. Dolayısiyle ertesi günden itibaren ülkücü gençler toplanmış. Bunları bizim yanımıza getirmeyip doğrudan sorguya almışlar ve ilk büyük falakalarla bilgi akışı başlamış. Tabii sanıyorum ki kendilerinin elinde bir şey olmadığını, herşeyden habersiz olduklarını birkaç gün sonra ülkücü bir asteğmenin bana verdiği ”Ali Bademci. Hergün Gazetesi Adana Temsilcisi. Ülkücü Dirijan. Kamuoyunu MHP ve ülkücüler lehinde yönlendirci yayın yapar.” şeklindeki şahsımla ilgili nottan anladım. Kupkuru ve bomboş bir tesbit. MHP’li olan bir adam MHP’nin yayın organında onların lehinde muarızların aleyhinde yazmayıp da ne yapar Allahaşkına! İşkenceci zekâsı.. Gerisi.. Gerisini de  kötekle söktürecekler.. Ne için? Peki bugüne kadar devletin bütçe harcadığı istihbarat ne halt etmiş! İşte komedya dediğiniz bu değil mi ?..

 

Neyse Sabri Erdem’i de bir yoklayayım dedim ama keşke yoklamıyaydım.” Çarem yok konuştum kardaş. Yoksa 1,5 yaşındaki kızın falan.. Çok dayak yedim, dayanamadım. Ne yapayım.” Demez mi? Sabri Erdem’i belki unutan olmuştur diye söyleyeyim: Bizim Adana Ülkü Ocakları Başkanlarından. 12 Eylül öncesinde de partinin Alparslan Türkeş’e bağlı “Eğitimci” diye adlandırılan maaşlı görevlilerindendi.  Kendilerine arandıklarında gazetede bulunma talimatı verilmiş bu husûsta biz de bilgilendirilmiştik. Hepsi bundan ibaret.. Ben, ne yaptıklarını ne de gittikleri yerleri bilmezdim, zaten sormaya da yetkim yoktu. Ancak hiçbir surette yanımdaki personeli ocak-bucak ve partiye bile işi yokken göndermedim ve herhangi bir suça karışmamaları için çok gayret ettim.

 

Gazeteden açılmışken üç-beş kelime ile daha ederek esas mevzuumuza dönelim. Ben akşamları Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne giderdim. Cemiyette benden başka sağcı mensup olmadığı gibi ülkücü zaten yoktu. Sağolsun solcu hatta komünist arkadaşlar bile beni severdi. Yalnız bir tefrikamızdan dolayı rotaryen olan ağabeyler benden pek hoşlanmazlardı. Burası  akşamları tam bir meyhane gibiydi. Gençlik hali ve utanma belâsı veya ülkücülerin cemiyet dışı insanlar olmadığını göstermek için birkaç bira içer ondan sonra komünist arkadaşlara güzel  “Turancılık” nutukları çeker, fakat kendilerinden hiç böyle nutuklar dinlemezdim. ”Galiyev”ci Oğuz Baytok’un güzel sesinden çok “Hacı Arif Beğ” klâsiği dinlediğimizi de söylemeliyim. Şunu da belirteyim ki o zaman parçalanmış, kurtarılmış  sağ ve sol bölgelere ayrılmış Adana’da  her zaman meslektaşlarıma  zarar gelmemesi için çok gayret sarf ettim, Allah var onlar da beni her türlü korudular..

 

Dönelim mevzuya.. Kendisi gerçekten çok inançlı ve samimi bir insan olan Sabri Erdem’e neyi anlattığını sora sora ancak bir gün sonra “Şu Cevat Yurdakul İşini” dedi. İnanın pek rahatladım ama Sabri Hoca’nın bazı şeyleri söylemeye sıkıldığı zaman yüzünün kızarmasından bizim de bir ilgimizin bulunduğunu anladım. Şeyhim ve uğurumuz Ayhan Aksu ne olmuş diye sorduğunda,”Hocam herhalde durumumuz çok kötü.” dedim. Hocam, “Sorguya giderken abdest al,  inkâr ve inatlık yerine masûmiyetini makul cümlelerle ifâde et. Sakın ola ki Tanrı’ya isyân etme. Çocuklarını hiç düşünme, ben nasıl olsa bugün yarın çıkacağım. Onlara gül gibi bakarım. Yanlış yapma, arkadaşların yanlış yapmış diye onları kınama ve kırma. Meşhur sözü biliyorsun ki zalimin zulmü karşısında Allah’a sığın.” dedi ve gözleri doldu. Şeyhimin içine doğan oldu ve ben o gece bir daha dönmemek üzere “Komutan”ca huzûra celbedildim.

 

Bu Refika Halıcılar Okulu’na eşim çocuklarım, anne ve babamdan sonra en kıymetli varlığım, hattâ mânevi dünyamın mimarı Şeyh’im Ayhan Aksu ile bir hafta küs kaldık. 45  yıllık beraberlikte  beni hüzünlendiren en kötü günlerimiz bu birkaç gün idi. Mesele şuydu: Hocam çayı ve titiz yaşamayı çok severdi. Her zaman tertemiz giyinir, çok ağır yemek yer, yerken ağzından ses gelmez; esâsen herkesin ekmeğini de yemezdi. Beni ve hususiyle belki de daha fazla eşimi sever onun eli ile yapılan herşeyi zevkle yerdi. Gözaltında bulunduğumuz 12 gün içinde iki sefer beni pek tekdîr etti. Biri kendisine rüşvetle, bir  paket samsun sigarası karşılığında erlerden, bir bataniye içine sarılı bir demlik çay temin etmiştim ama bundan  bir damla içemedi. Bu çay kanunsuz yollardan elde edilmiştir, ”İçmem” dedi. İkincisi oradaki askeri birliğin her rütbedeki komutanları herşeyden evvel yaşı ve öğretmenliği yüzünden kendisine çok hürmet ediyorlardı. Özellikle çok yakın dostluk kurduğu bir astsubay onu pek dinlerdi. Burada günde iki defa silâhlı asker refakatinde 15 dakikayı aşmamak kaydı ile tuvalete gidilebiliyordu. Bu sabah ve akşamdı. Bir gün sabah ben kalktım ki hiç kimse yok herkes tuvâlete gitmiş ben uyuya kalmışım. Kapıdaki askere ricâ minnet ettimse de dipçikle beni tartakladı ve yattığımız odaya itti ve kapıyı kilitledi. Ben küçük abdeste çok sıkışmıştım. Ne yapmayı düşünürken baktım ki köşeden bir pissu borusu iniyor ve apış arası seviyesinde, daha evvel burada kalanlar tarafından erkeklik organı kadar bir delik açılmış. Ben hemen buradan defi hacet ederek rahatladım. Beş dakika sonra  da arkadaşlar ve hocam  tuvâletten geldiler. Tam iki-üç dakika sonra da kapı “tak tak tak” diye vurulmaya başladı. Kapıyı çalan bahsini ettiğimiz Assubay’dı. Hocam kapıyı açtı, Astsubay, ”Hocam karşı borudan işemişler” dedi. Hocam, ”Olamaz biz şimdi lavabodan geldik herhalde komünistler yapmış.” deyince görevli tam aşağıda telsiz merkezi bulunduğunu ve gelen sıvının sıcak ve dumanlı olduğunu belirtince  mahcûp bir vaziyette özür diledi ve içeriye döndü “Hangi Allah’ın belası bunu yapmış, sensin değil mi burada zaten başkası yoktu” diyerek  pek sinirlendi ve sorguya  gidene kadar da benimle konuşmadı.

 

(DEVAM EDECEK)

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseomatadorbetimajbetmarsbahiskavbetjojobetnakitbahisonwinbetistFenomenbetdeneme bonusu veren sitelercasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomholiganbetMarsbahis girişgiriş jojobetJojobetbettiltjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortjojobetmarsbahisjojobetportobetJojobethacklinkcasibomjojobetjojobetmatadorbetmarsbahismarsbahismislibetjojobetholiganbetmarsbahisjojobettipobethttps://yeni.bio/gates of olympushttp://www.robinchase.org/https://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzacasinolevantnakitbahis girişcasibomCasibom Girişcasinolevantcasinolevantbettiltbettiltbettilt girişbettilt girişcasinolevant girişbetoffice girişbetoffice girişCasibommatbet girişcasibomMadridbetgrandpashabet girisgrandpashabetmatbetgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis sitelericasibomasyabahiscasibomjojobetjojobetgrandpashabetmeritking girişmarsbahis girişmarsbahismatbetbetpark girişsahabetmatbetholiganbet girişbahsegelmatadorbetcasibombetebetcasibommatbetsekabetsahabetholiganbetSahabetCasibomJojobetdeneme bonusuMarsbahisMatbetnakitbahisjojobetjojobet girişmarsbahishacklinkextrabet girişmeritkingpusulabetGrandpashabet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort